Healing Stockholm

Sacred Knowledge


Quod Scis Nescis

Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg, Healing center

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm, Reiki

Om oss

Sacred Knowledge - Kabbalah - Alkemi - Healing - Stockholm

Coaching med hjälp av magiska metoder.


Oavsett om det handlar om karriär, kärlek, relation eller hälsa så behöver människan vara hel och i balans för att uppnå de resultat som man letar efter. En människa blir hel, fullständig, lugn, fruktbar, och lycklig när det medvetna och omedvetna har lärt sig att leva i frid med varandra och komplettera varandra. Därför är healing en viktig aspekt och hjälper dig till utveckling.


Att hela något eller någon är att ”göra det helt” som den gemensamma roten till ”hela” anger. Att bringa helhet till något är att komplettera obalans med harmoni och smärta med visdom, inte att ersätta eller övervinna obalansen eller smärtan.


Att vara hel betyder inte att vara perfekt på något vis, det betyder istället att inkludera allting. Att hela är därför att bringa samman de olika delarna i ett system – oberoende av om det gäller människor, djur, växter eller ”livlösa” system – på ett sätt som innesluter snarare än utsluter. När vi gör detta kan vi åstadkomma sant helande istället för det ”helande” som bara inriktar sig på att bota smärta, dölja obalans eller bahandla symtom istället för orsaken.

Vi erbjuder individer och grupper möjligheten att med hjälp av magiska verktyg och sina egna inre krafter hitta sin sanna väg till frihet, insikt, helhet, självkännedom och det drömliv man söker.

Med utgångspunkt i modern coaching och magiska verktyg från mystiken samt den gudomliga energins vägledning blir mötena en blandning av samtal, teori och praktik. 


Vi träffas fysiskt eller digitalt med en frekvens som passar dig för att kartlägga dina behov. Sedan lägger vi upp en personlig strategi som passar just dig, så att du ska kunna utveckla din fulla kraft och få tillgång till dolda förmågor utifrån dig själv i fokus och nå dina uppsatta mål. Detta blir starten för ditt nya bättre jag.  

Alkemiutbildning


Nivå 1: Fyra helgmoduler under ett år som lär ut grunderna i det alkemiska magnum opus. Modul 1: 25-26 september. Modul 2: 20-21 november.
Prima materia, alkemins fyra utvecklingsfaser, alkemins historia och filosofi. De tre principerna svavel, merkur och salt samt introduktion till de alkemiska bröllopen.


Nivå 2: Fyra helgmoduler under 2022-2023 som fördjupar kunnandet kring alkemins planeter och operationer och uppenbarar själens prima materia. Arbete med eter och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.


Nivå 3: Fyra helgmoduler under 2023-2024 med avancerad alkemi kring bröllopen och de alkemiska kropparna. Den himmelska prima materian och de vises sten. Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.


Varje helgmodul kostar 3300 kr (exklusive moms för företag) och betalas i anslutning till varje modul.


Nivå 1 (första året) med fyra moduler:


 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.


Nivå 2 (andra året) med fyra moduler:


 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen.


Nivå 3 (tredje året) med fyra moduler:


 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.


Alkemi utbildning - Distansutbildning i Alkemi

Prästinneutbildning

Sophiatemplet välkomnar alla som vill vandra hjärtats alkemiska väg. Vi utgår från den heligt feminina visdomen och är inte knutna till någon religiös tradition utan ser gudinnan Sophia som Gudomens feminina aspekt. Hon är gudinnan bakom alla gudinnor världen över och med visdom och kärlek söker Sophia bringa skapelsen och dess barn till helhet och enhet.  När gudinnans kärlek och visdom uppenbaras kan guden och gudinnan fira sitt alkemiska bröllop både i kosmos i stort och inom varje människa.


Sophiatemplet arbetar med en Prästinnetradition som har sitt ursprung i gudinnan Isis och Maria Magdalenas alkemiska hemligheter. Vi ser dem som urgudinnan Sophias profetissor eller inkarnationer som vägleder oss längs med kärlekens väg.

Alkemiska sessioner

Hjärtligt välkommen till en transformerande och djuplodande alkemisk session med Katarina Falkenberg. Nu tar vi åter emot för sessioner i templet om du är fullt frisk.

 

Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.
Det kan vara tidigare inkarnationer, ditt eget ursprung eller andra medvetandesfärer som öppnas upp för att du ska kunna verka mer till fullo och i samklang med din gudomliga mission på jorden.

 

Du kan på så vis utveckla dina egna gudomliga förmågor och ges en djupare förståelse av vem du är, varit och är på väg. Du kan bli den levande graalen …

 

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Kontakt med din heliga skyddsängel

Katarina erbjuder nu individuella sessioner kring angelologin och änglakroppens alkemi för dig som vill fördjupa dig i det esoteriska arbetet med din egen heliga skyddsängel på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna Katarina Falkenberg.


Under session kommer vi tillsammans genom aktiv imagination, angelologi, alkemiska energiövningar och transformation av de subtila kropparna lägga grunden till ett heligt förbund med din egen skyddande ängel.Grunden i dessa sessioner liksom andra konsultationer på Sophiatemplet är att du själv ska utveckla dina egna förnimmelseförmågor och din egen angeliska kraft så att du genom gnosis och egna uppenbaranden kan stärka bandet med din heliga skyddsängel. Alkemisk transformation av astralkroppen och transfiguration av eterkroppen bidrar till denna process.

Tidigare liv och existensen däremellan

Katarina erbjuder nu djuplodande sessioner där du med varsam och erfaren vägledning kan uppenbara tidigare inkarnationer och även existensen mellan liven på jorden.

Genom att åter minnas själens ofta långa resa på jorden och dess många nedstigningar i materian och även lärdomar mellan liven kan du få en större helhetsbild av varför saker skett och sker i ditt nuvarande liv. På så vis kan du också lösa ut och träda bortom de karmiska läxor och mönster som präglat dig sedan en lång tid för att uppenbara just din själs unika mission.

Vi börjar sessionen med ett kortare samtal kring vad som just nu är aktuellt för dig och vilka mönster och problem i ditt nuvarande liv som du önskar komma till rätta med och lösa ut.


Regressionen sker genom aktiv imagination, som är en guidad visualiseringsteknink under djup avslappning.
Energi- och andningsövningar och healning börjar sessionen för att frigöra blockeringar, öka energiflödet samt aktivera de subtila kropparna.

Genom bistånd av vägledare på andra sidan hinnan och genom ditt högre jag, kan du färdas både djupare in i ditt eget väsen likväl som till till andra tider eller bortom rumstiden.


Sessionen tar ca 2.5 timmar och det är att rekommendera att du planerar en lugn tid för dig själv efteråt då det kan vara både underbart men också ganska omtumlande att åter få tillgång av så mycket mer av sig själv som behöver tid att integreras.

Tidigare erfarenhet från mediatation och visualisering är en fördel!


Du kan boka in dig på en enstaka session för en djuplodande resa in i dig själv där ditt högre jag och gudomliga krafter bistår för att lyfta fram just det som är mest aktuellt för dig att ta itu med, transformera, hela och återföra till ditt nuvarande liv.

Om du vill uppenbara kedjan av inkarnationer och existensen med dess lärande emellan liven, är 3 sessioner att rekommendera. På så vis kan du samla den förlorade etern från en längre tid och se inkarnationsväven ur ett större perspektiv. Härigenom kommer underbara tillämpningar och du kan åter åtnjuta de gåvor som just din själ kan använda sig av för att fullfölja den mission du kommit till jorden för att utföra.


Sessionerna hålls på Sophiatemplet under vägledning av Katarina Falkenberg som arbetat med imagination och heliggörande alkemiska sessioner sedan 2005.

Terapeutiska konsultationer

Förvandla dina demoner till änglar

Alkemisk terapi handlar om att läka och heliggöra själen med hjälp av kraftfulla metoder från världens äldsta visdomslära.

Vi arbetar med alkemisk djupanalys, energihealing och aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras.

I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang – det alkemiska bröllopet. Alkemisk terapi är en upptäcktsresa till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i ett gyllene liv.

Kabbalistisk terapi

Kabbalistisk terapi påminner om den alkemiska, med skillnaden att verktygen hämtas från den  kabbalistiska vishetsläran. Den erbjuder stora möjligheter för individer som önskar arbeta med och vidareutveckla själsliga och andliga nivåer och integrera dessa i kroppen och vardagslivet, oavsett personligt trosuppfattning. En eller flera konsultationer kan lösa upp blockeringar, klargöra intentioner, rikta viljekraft och balansera psykets och själens olika skikt.

Alkemisk vägledning

Under en alkemisk vägledningssession använder vi de alkemiska verktygen för att åstadkomma en positiv livstransformation. Du vägleds i arbetet mot utökad självmedvetenhet så att du kan återfinna din livsvision och frigöra sin livspassion. Med alkemins gyllene kompass vägleds du till att navigera insiktsfullt genom livets alla skeenden och kan därmed frigöra din skaparkraft så att du expandera till den storhet – till det guld – som du i sanning är.

Samtalsterapi i Psykosyntes

Terapi enligt psykosyntesmodell innebär att arbeta med en positiv människosyn och eftersträva en ökad medvetenhet om det mänskliga psyket och dess relation med kropp, själ och ande, dåtid, nutid och framtid. Traditionella terapisamtal, meditationer och drömarbete syftar till att utveckla det sanna jaget och stärka dess viktigaste redskap—viljan.

Kabbalah

Kabbalah (Hebreiska קבלה) stavas alternativ, Cabala, Qabalah från hebreiska קבל KBLH eller QBL, "att ta emot."

En forntida esoterisk undervisning dold för oinvigda, vars grenar och många former har nått över hela världen.


I grund och botten ger Kabbalah ett språk, struktur eller karta där vi kan börja förstå verkligheten, och därför är alla filosofier, religioner, vetenskaper och konst ett sätt att uttrycka kabbala, var och en på sitt sätt och nivå. Där det är oren, där finner vi argument, oenighet, fanatism, misstag etc.


Roten till kabbala är vetenskapen och språket i de överlägsna världarna och är således objektiv, fullständig och utan brist, det sägs att "Alla upplysta varelser är överens", och deras naturliga överensstämmelse är en funktion av det väckta medvetandet. Kabbalah är språket för det medvetandet, så oenighet om dess mening och tolkning beror alltid på de subjektiva elementen i psyken.


Under utbildningen får du lära dig om kabbalah och dess symbolers mysterier samt hur de kan förgylla den moderna människan. 

Healing / Kabbalah 

Det finns olika sätt att använda vid helande, ett sätt är att använda kabbalah (livets träd) och det är viktigt att betona att det bästa helandet är det vi utför på oss själva. Det gamla talesättet ”helare, hela dig själv” är mycket viktigt.


För att helandet ska bli verkligt effektivt bör det också innefatta de förhållanden personen har till sin yttre värld. Detta totala helande kommer att verka på många nivåer, från den fysiska, via den psykologiska, till de djupaste nivåer av andlig kontakt, och samtidigt också behandla eteriska, astrala och andra subtila energier.


Livets träd, som ju är en karta över hela personen, är en idealisk modell att använda vid helande, vare sig det gäller oss själva eller andra. Ett totalt helande av en individ omfattar hela trädet – kroppen, personligheten, själen och anden. Kabbalah erbjuder en säker väg för att utveckla alla delar av vårt väsen.

“Before you heal someone, ask him if he's willing to give up the things that make him sick.” ― Hippocrates

Esoteriska böcker

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

TÄNK PÅ DÖDEN

Esoteric Books - Esoteriska Böcker
Esoteric Books - Esoteriska Böcker

ALKEMI - DET GUDOMLIGA VERKET

Esoteric Books - Esoteriska Böcker
Esoteric Books - Esoteriska Böcker

ROSENKORS ALKEMISKA BRÖLLOP

Esoteric Books - Esoteriska Böcker
Esoteric Books - Esoteriska Böcker

HJÄRTATS ALKEMI

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

SAINT MARTIN –

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN

DET GYLDENE ROSENKORSETS TEORI, PRAKTIK & FILOSOFI

            SAINT MARTIN –

 TANKAR OCH SJÄLVBIOGRAFI

Böcker om kabbalah, alkemi, magi, andlighet och den esoteriska läran

TRINOSOPHIA

Esoterisk Podcast

Podcast om andlighet, alkemi, kabbalah, magi och den esoteriska läran

Alkemiska Elixir

Alkemiska Akademin erbjuder färdigpreparerade alkemiska elixir och oljor till försäljning. De är alla tillredda med örter och blomster (oftast egenodlade) efter gammal alkemisk praxis, där de tre alkemiska principerna, svavel, merkur och salt har frigjorts, renats och återförenats till ett elixir infuserat med gudomlig kraft.


Pris: 150 kr för en 10 ml glasflaska. Flytande guld och silverelixir kostar 200-300 kr och oljor 200-230 kr.   Porto 10 kr/elixir tillkommer vid försändelser.


Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad som är tillgängligt just nu!


Aurum potabile: Aurum Potabile eller flytande guld har länge setts som en universalmedicin eller ett livselixir och kan sägas vara förkroppsligat livgivande solljus eller koagulerad ande. Guld är i alkemin den högsta medicinen och dess essentiella kvaliteter anses stärka hjärtat som är den inre solen i vårt bröst. Aurum Potabile består förutom av guld och manna och en hemlig komposition av läkeörter också av flertalet gudomliga elixir som i sig bär solens signum. Alla sju planeternas elixir finns också dubbeldestillerade i detta flytande guldelixir, så att att dessa dansar runt solkonungen. Det gör elixirets krafter mycket centrerade och balanserande.

Elixirets tas med fördel på morgonen för att stärka kontakten med anden, vårt högre jag och den gudomliga gnistan inom en. Detta gyllene elixir är stärkande vid det alkemiska arbetet med att transfigurera eterkroppen och kan användas för att realisera självet och medvetliggöra själens djup och mission.

Elixiret dricks tre droppar direkt i munnen eller utspätt i lite vatten eller rött vin under ceremonier. Pris: 200-300 kr beroende på storlek på flaskan.


Argentum potabile: Argentum Potabile är ett potent silverelixir fyllt av månens krafter och av mångudinnans och gudens olika fasetter. Förutom silver och ett hemligt recept av läkeväxter består det av ett antal gudomliga elixir som bär månens signum. Det lämpar sig utmärkt på kvällen för meditation, imagination och nattens drömarbete samt för att rena och transformera astralkroppen under vilken tid på dygnet som helst. Elixiret förstärker rituellt arbete och underlättar kontakten med vårt omedvetna. Alla sju planeternas elixir finns också dubbeldestillerade i detta flytande silverelixir, så att att dessa dansar runt måndrottningen. Det gör elixirets krafter mycket centrerade och balanserande.

Elixiret dricks tre droppar direkt i munnen eller utspätt i lite vatten eller vitt vin under ceremonier. Pris: 200-300 kr beroende på storlek på flaskan.


Argentum Potabile kan också med fördel drickas tillsammans med Aurum Potabile och då för att kunna förena guldelixirets solara kraft med månens lunara kraft så att ett alkemiskt bröllop kan komma till stånd.


Ärkeängel elixir:


Gabriels elixir: Gabriel  är måndagens ängel vars namn betyder ” Guds styrka” och knyter an till både styrkan i Modern Maria och den som vakar över barnen. Gabriel är den  ärkeängel som tros tjäna som sändebud från Gud och elixiret kan hjälpa till i kommunikation mellan både gudom och människa och människor emellan. Gabriels änglaelixirs signum är den vita liljan som symboliserar Marias renhet och ger människan hoppets gåva.


Rafaels elixir: Onsdagens ängel är Rafael vars namn betyder Gud läker. Rafael är läkekonstens ängel och elixiret används vid åkallan och vid olika former av healingarbeten. Rafael menas också vaka över livets träd i Edens lustgård och är därmed beskyddare av det mysterier som rör de fullödiga krafterna som vi människor förlorade genom fallet. Genom elixiret kan vi lättare samarbete med Rafael och invigas i helandets konst på djupet. Människan kan på så sätt återfå sin ursprungligt enhetliga prima materia och åter bli hel. Rafaels elixir förstärker också kontakten med vår egen skyddsängel eftersom Rafael arbetar med skyddsänglarna.


Anaels elixir: Anael, som ibland skrivs Haniel, betyder ”Guds ära” eller ”Guds nåd”, och är fredagens ängel som verkar inom Venus sfär. Anaels elixir hjälper oss att uppleva den gudomliga nåden, Guds glädjes nåd, kärlek och ära.  Anaels elixir kan vara behjälpligt om man blir negativt påverkad av månens cykler och hjälper oss att hedra våra naturliga rytmer, cykler och vårt humör.  Anael som är Venus egen ängel är ett blomstrande elixir som bringar kärlek, fröjd och fruktbarhet.


Mikaels elixir: Mikael är Solens ärkeängel vars namn betyder ”är lik Gud” eller den retoriska frågan ”vem är lik Gud?”. Mikael har en given ledarroll bland ärkeänglarna och ängelns elixir hjälper oss att hitta mod och styrka så att vi vågar stå upp för det vi tror på och leva i sanning utifrån vår djupaste essens – vår inre sol. Elixiret hjälper oss att åkalla ärkeängel Mikael som beskydd när man har att hantera vredesfulla krafter oavsett om de bor inom eller utom oss. Mikael är en kraftfull försvarare av det oskuldsfulla och det femininas kvalitéer och det finns många berättelser om hur han agerat som skyddande ängel. Mikaels svärd hjälper till att släppa de rädslor som begränsar människan och skölden skyddar mot hot och demoner. Mikaels elixir är också behjälplig med att rena platser från stagnerade och oförlösta energier och används som en stark skyddande kraft vid ceremonier och ritualer. Ärkeängel Mikaels elixir är beskyddande och hjälper oss att hantera både inre och yttre drakar så att ett bröllop mellan motsatserna till slut kan komma till stånd.


Kamaels elixir: Kamael vars namn ofta tolkas som ”den som ser Gud” eller ibland som ”Guds brännare” är tisdagens ängel och styr över planeten Mars insegel. Kamaels elixir hjälper oss att verka för gudomlig rättvisa och balans och ser till att vi går framåt längs vår utstakade väg, övervinner hinder och inte faller åt sidan genom krafter som söker dra människan ner i avgrundsdjupet. Mars ängel Kamael är ett kraftfullt elixir som bränner bort motstånd mot helheten och för oss med kraft in på vårt hjärtas valda väg.


Sachiels elixir: Sachiel, vars namn betyder ”Guds täckning”, är torsdagens ängel och vaktar över Jupiters insegel. Sachiels elixir kan med fördel användas i förehavanden som rör finansiella, rättsliga eller sociala frågor. Liksom den gode konung Jupiter hjälper Sachiel till med allt som hör det goda riket till såsom att nå överflöd, ge till välgörenhet och skipa rättvisa.  Sachiels elixir  har en expanderande och upplyftande energi och lär oss att vara kraftfulla men samtidigt empatiska och givmilda mot andra.


Uriels elixir: Uriel vars namn betyder ”Guds ljus” eller ”eld” förmedlar elixirets kraft att lysa upp materians mörker och heliggöra densamma. Genom sin kommunikation med Uriel och de andra änglarna utvecklade magikern John Dee och Edward Kelly ett magiskt system som kom att kallas Henokiansk magi och som sägs realtera till den apokryfiska Henoks bok. Uriels elixir hjälper oss att tränga djupare in i den alkemisk-magiska traditionen. Det är ett transformerande elixir som bringar ljus in de fördolda alkemiska processerna och hemligheterna.


Tzapkilels elixir: Tzapkiel  namn betyder ”Guds begrundan” men även förståelse och medkänsla. Ärkeängeln lär oss att älska Gud, oss själva och varandra. Tzapkiel är också sammanlänkad till planeten Saturnus och är lördagens ängel. Även då änglar ej brukar betraktas som manliga eller kvinnliga så ses Tzapkiel oftas som en kvinnlig ängel eftersom Tzapkiel är förbunden med urmoder Binahs sefira på livets träd i kabbalan. Tzapkiel hjälper oss till andlig förståelse och ser till att man följer sitt högre mål i linje med  kosmos i sin helhet. Det gör Tzapkiel till en bro mellan himmel och jord så att vi kan bli medvetna om det osynliga och omanifesterade världarna. Tzapkiel hjälper oss att utveckla vår förståelse och visdom så att vi kan fördjupa och expandera vår andliga närvaro i oss själva och världen samt är stödjande i alla sorgprocesser.


Den heliga graalens elixir: Detta elixir är preparerat och konsekrerat på Englands heliga graalplatser såsom Camelot, The Tor, Chalice well och White spring. Det innehåller rituellt vatten från den röda och vita källan bevarat genom alkohol samt består av en blomstrande örtkomposition som bringar fruktbarhet till den öde marken. Ett elixir för dig som vill uppenbara Paradisets förlorade eter och bringa helhet, fruktbarhet och överflöd in i ditt liv. Verkar helande på eterkroppen och på själsliga nivåer.


Graalriddarens elixir: Detta elixir är preparerat på fransk graalriddarmark med örter från de heliga plasterna och konsekrerat i den levande gudens kapell. Därefter konsekrerat på Englands heliga graalplatser såsom Camelot, The Tor, Chalice well och White spring. Det innehåller rituellt vatten från den röda och vita källan bevarat genom alkohol. Elixiret fullkomnades slutligen i Templecombe där Tempelriddarnas skatt öppnades upp och bringade sin kraft in i elixiret. Ett elixir för alla graalriddare och Tempelriddare som bringar kraft, mod och ridderlig visdom.


Gud moders elixir: Detta elixir är preparerat i Gud Moders kloster på Cypern med sin heliga källa dit Riddare genom historien har färdats till för att hela sina sår efter striderna. Örterna har en läkande och mjuk moderlig kraft och är stärkande för både själsliga och kroppsliga sår. Elixiret bär kraften av Gud Moders urkälla som enar och förenar alla oavsett kultur och religion

.

Athenas elixir: Detta elixir är preparerat med grekiska örter i solen på Athenas egna marker. Liksom gudinnan Athena hjälper det oss att bringa ordning i konflikt och kaos genom en högre balanserande visdom. Elixiret är stärkande och hjälper till att hantera rädsla och oro.


Floras elixir: Detta elixir är ett gudinnerligt välsmakande och blomstrande elixir liksom blomstergudinnan Flora själv. Det flödar av naturens ljus, intelligens och vänlighet och sprider sitt blomstrande ljus i mörka tider. Utmärkt vid nedstämdhet och under den mörka kalla delen av året.


Kröningselixir: Detta elixir är preparerat på Frankrikes heliga gudinneplatser med örter från dessa marker. Det har konsekrerats i Notre Dame du cros där guden kröner gudinnan i både den heliga jorden, källan, kyrkan och den fantastiska Rosenvägen som leder till gudinnans återuppståndelse. Detta är ett invigningelixir som uppenbarar ett av alkemins djupaste mysterium där guden kröner Maria/Sophia inför fullbordan i det alkemiska bröllopet. Elixiret verkar heliggörande på både det heligt maskulina och feminina liksom på kropp, själ och ande.


Melusinas elixir: Detta elixir är preparerat under lång tid under den alkemiska sjöjungfruns vägledande kraft. Melusina – är i alkemin den kraft som från djupet av urhavets kaos skapar visdomens mjölk och hjärtats röda elixir. Detta elixir hjäper till att transformera vår egen inre sjöjungfrukraft så att den alkemiska Sirenen som först uppenbarade sig i sin fallna och neddragande aspekt  kan byta  skepnad och framträda i sin närande och moderliga aspekt som bjuder på sitt visdomselixir till den som vågat träda ner och in i sitt eget djupaste mörker. Från det bittra vattnet i vårt mörka omedvetna bringar hon visdomens salt! Elixiret är också helande och stärkande för äggstockar och livmoder. 


Pans elixir: Detta elixir är preparerat i Pans grekiska hemtrakter med både kraftfulla och sällsynta örter. Det öppnar den nyckellösa dörren till Arkadien och verkar också som Afrodisiak. Elixiret är konsekrerat genom Dion Fortune fantastiska Panritual och lämpar sig utmärkt för liknande riter. Pan som betyder all genomsyrar naturen med sin fullödiga och extatiska kraft varför detta elixir lämpar sig väl för den som vill utforska dessa marker och omfamna sin egen Pan. Detta elixir hjälper till att omfamna denna för många skrämmande kraft på ett kärleksfullt vis så att Pan inte behöver överrumpla oss och skapa Pan, Pan Panik i det omedvetna.


Ormgudinnans kundalinielixir: Detta elixir är preparerat på Kreta i den Minoiska ormgudinnans trakter med örter som väcker drakeldens och ormkraftens kundalinield. Ormgudinnan hjälper oss att behärska, transformera och omvandla denna ofta nästan förtärande ormkraft till att kunna stiga upp med gudinnans hjälp och sprida gryningsljusets gyllene strålar likt Aurora – gryningsgudinnan. Det är hon som i gryningen får himlen att flamma som av flytande guld. Detta elixir är ett botemedel mot kraftlöshet, mörker och tristess och hjälper oss att transformera vår inre glöd genom kärlek så att vi kan blomma ut likt gryningssolen.


Transfigurationselixir: Detta elixir är preparerat i Grekland med kraftfulla örter från bergen såsom Malotira som är en bergsört vars grekiska namn sidertis betyder ”han som är gjord av järn”.  Örten var känd i det forntida Grekland och ansågs bota skador förorsakade av vapen gjorda av järn. Elixiret har därför en läkande verkan på både den fysiska kroppen och på eterkroppen som ofta har revor och sår från attacker av olika slag.

Det består också av egyptiska blad som verkar stärkande, helande och transfigurerande på eterkroppen och som till sin själva form liknar transfigurationskroppens vesica pisces. Elixiret har konsekrerats under flertal dagar och nätter i ett Transfigurationskapell vid havet. Det är lämpligt för den som själv vill arbeta med att omskapa sin eterkropp till en helig eterisk graal och har som sinnebild  Jesus tranfiguration på det heliga berget Thabor.


Johannes döparens elixir: Elixiret driver ut det stagnerande och bereder väg för ljuset och det gudomliga barnet. Elixiret är en komposition av örter som bla består av Johannesört och egyptiska blad.


Lasarus elixir: Lasarus elixir är ett invigningselixir som är preparerat och konsekrerat i Larnaca och dess kyrka som har Lasarus relikskrin. Lasarus invigningen rör eterkroppens och astralkroppens transformation och Transfiguration och är för den som söker arbeta med alkemins stora mysterier kring odödlighetskroppen och om hur människan kan bli en Mikael vars namn betyder – vem är likt Gud? 


Klassiska elixir:


Rosens elixir: bringar allting till en fruktbar fullbordan liksom rosen väg. Består endast av rosor av mångahanda slag.


Prästinnans elixir: Ett elixir för den som vandrar Prästinnans heliggörande väg.


Hieros Gamos elixir: Det alkemiska bröllopets elixir.


Sophia – naturens ljus: Ett elixir infuserat av Sophia som naturens ljus och intelligens. Bringar naturens visdom till människan.


Tempelriddarens elixir: Ett kraftfullt och ridderligt elixir som är preparerat och konsekrerats i Temple Church i London med örter från stormästarens trädgård. Tempelriddarens elixir bringar svärdets skärpa och beskyddande kraft.


Kunskapens träd elixir: Kunskapens träd är ett unikt elixir som för oss åter till Arkadiens frukter och som beretts på Frankrikes mest heliga och alkemiska platser och där också konsekrerats ceremoniellt.

Detta är ett mystikt elixir som för oss in i hjärtat av både den esoteriska och den gnostiska traditionen för att där kunna plocka visdomens alkemiska frukter.


Marie Madeleine – eau de vie: Maria Magdalenas elixirärinfuserat med kraft  från hennes grotta i St Baume och preparerat med bergsmassivets heliga örter.


St Saras elixir: Detta elixir är preparerat  i Saintes Maries de la mer och infuserat med kraft från Sankta Saras krypta.


Apollons elixir:


Reintegrerande (av den mörke ängeln) elixir


Gyllene skattens elixir Detta mycket heliggörande elixir är infuserat med kraft från Rennes le Chateau och många andra franska kraftplatser. Ett gyllene elixir som för oss in i djupet av de alkemiska mysterierna om människans gudomliggörande.


Sanningens hjärta: Detta elixir låter fröet till det eteriska hjärtat blomstra genom att  det maskulina hjärtat förenas med det feminina hjärtat så att rosen i vårt bröst kan blomma ut. Konsekrerat på Frankrikes alkemiska platser.


Drottningen av Sabas elixir: bjuder på en magisk blandning av fyra elixir och aktiverar eterkroppen.


Övriga elixir:


Människodotterns elixir

Den gyllene ängeln:

Tors kraftelixir

Frejas Mirakel

Odens Magi

Sagas Skaldekonst

Sophias döttrar

Högre skyddande ängel

Den levande gudens elixir

Det alkemiska bröllopet

Graalens ängel

Högre skyddande ängel

Jordens ängel

Dianas elixir

Gudinnans sköld 

Transformation SLUT

Det gudomliga barnet

De tre Johannes elixir

Det alkemiska bröllopet

Urgudinnans elixir

Trubadurernas kärlek

Sophias eldvatten

Lazarustecknet

Den röde konungens elixir

Den svarta Madonnans elixir

Dionysos växtblod

Afrodites kärlekselixir 

Maria Magdalenas elixir SLUT

Den svarta jaguarens elixir

Det röda lejonets elixir SLUT

Isis magi

Den nya människan SLUT

Isis & Osiris


Pris 150 kr/st. Kan inhandlas vid Templets evenemang eller beställas via mail. Frakt 10 kr tillkommer då.


Nya salvor:


Afrodites sköna salva med oljeinfuserade örter och blomster samt eteriska oljor för vård och kärlek till ansiktet: 250 kr


Hjärtsalva med oljeinfuserade örter och blomster samt eteriska oljor för helande smörjelse av hjärta, bröst och hjärtchakrat: 250 kr


Maria Magdalens smörjelseolja:


Maria Magdalenas mycket exklusiva smörjelseolja som finns i två varianter och med ett tillhörande informationsblad är en av templets absoluta storfavoriter bland våra kunder. Finns som Roll on flaska i glas eller blå glasflaska med droppkork. Dess eteriska dofter och infuserade blomster passar sig för healing, läkande behandlingar och för smörjelse av våra sju chackran. De verkar både helande och levandegörande på eterkroppen och den fysiska kroppen och harmonierar kropp, själ och ande. De har en alkemiskt preparerad oljebas där örter har infuserats under lång tid under vägledning av det heliga balsamets bärarinna – Maria Magdalena!

Pris: Blå flaska & Roll on 230 kr


Gudinnan på jorden. Underbar och helande parfymolja som gläder alla våra subtila kroppar såväl de som möter bäraren av den.

Pris: 230 kr Alkemiska heliggörande oljor för våra sju chakran.

Pris per chakra: Roll on och brun flaska med pipett: 220 kr


Örtalkemi:


Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spao och ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.

I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir.  Genom ora et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.


Om du själv vill lära dig att skapa alkemiska elixir så håller Alkemiska Akademin en utbildning i  detta. Det är en praktisk utbildning som kommer åter augusti 2020. Den är mycket populär så boka i god tid!

Örtalkemi är också en modul i Sophiatemplets två-åriga Prästinneutbildning.


Alkemiska startkit:


Vi erbjuder också alkemiska tinktur startkit med Ärkeänglarna Mikael och Rafael, samt Venus som tema än så länge.  Det innehåller utvalda och alkemiskt heliggjorda örter i en vacker påse, en bägare med gyllene lock, filter samt instruktion för hur du tillreder din egna alkemiska tinktur.

De tre kiten som nu är klara innehåller Ärkeängeln Rafaels örter & Ärkeängeln Mikaels örter samt gudinnan Venus örter. Nu kan alla sätta igång med att skapa alkemiska tinktur. Pris: 200 kr. (porto tillkommer) eller inhandlas på våra evenemang. 

Esoteric Blog

The Esoteric Theory of Breath

The Science of Breath, like many other teachings, has its esoteric or inner phase, as well as its exoteric or external. The physiological phase may be termed the outer or exoteric side of the subject, and the phase which we will now consider may be termed its esoteric or inner side. Occultists, in all ages and lands, have always taught, usually secretly to a few followers, that there was to be found in the air a substance or principle from which all activity, vitality and life was derived. They differed in their terms and names for this force, as well as in the details of the theory, but the main principle is to be found in all occult teachings and philosophies, and has for centuries formed a portion of the teachings of the Oriental Yogis.


In order to avoid misconceptions arising from the various theories regarding this great principle, which theories are usually attached to some name given the principle, we, in this work, will speak of the principle as "Prana," this word being the Sancrit term meaning "Absolute Energy." Many occult authorities teach that the principle which the Hindus term "Prana" is the universal principle of energy or force, and that all energy or force is derived from that principle, or, rather, is a particular form of manifestation of that principle. These theories do not concern us in the consideration of the subject matter of this work, and we will therefore confine ourselves to an understanding of prana as the principle of energy exhibited in all living things, which distinguishes them from a lifeless thing. We may consider it as the active principle of life—Vital Force, if you please. It is found in all forms of life, from the amoeba to man—from the most elementary form of plant life to the highest form of animal life. Prana is all pervading. It is found in all things having life, and as the occult philosophy teaches that life is in all things—in every atom—the apparent lifelessness of some things being only a lesser degree of manifestation, we may understand their teachings that prana is everywhere, in everything. Prana must not be confounded with the Ego—that bit of Divine Spirit in every soul, around which clusters matter and energy. Prana is merely a form of energy used by the Ego in its material manifestation. When the Ego leaves the body, the prana, being no longer under its control, responds only to the orders of the individual atoms, or groups of atoms, forming the body, and as the body disintegrates and is resolved to its original elements, each atom takes with it sufficient prana to enable it to form new combinations, the unused prana returning to the great universal storehouse from which it came. With the Ego in control, cohesion exists and the atoms are held together by the Will of the Ego.


Prana is the name by which we designate a universal principle, which principle is the essence of all motion, force or energy, whether manifested in gravitation, electricity, the revolution of the planets, and all forms of life, from the highest to the lowest. It may be called the soul of Force and Energy in all their forms, and that principle which, operating in a certain way, causes that form of activity which accompanies Life.

This great principle is in all forms of matter, and yet it is not matter. It is in the air, but it is not the air nor one of its chemical constituents. Animal and plant life breathe it in with the air, and yet if the air contained it not they would die even though they might be filled with air. It is taken up by the system along with the oxygen, and yet is not the oxygen. The Hebrew writer of the book of Genesis knew the difference between the atmospheric air and the mysterious and potent principle contained within it. He speaks of neshemet ruach chayim, which, translated, means "the breath of the spirit of life." In the Hebrew neshemet means the ordinary breath of air, and chayim means life or lives, while the word ruach means the "spirit of life," which occultists claim is the same principle which we speak of as Prana.


Prana is in the atmospheric air, but it is also elsewhere, and it penetrates where the air cannot reach. The oxygen in the air plays an important part in sustaining animal life, and the carbon plays a similar part with plant life, but Prana has its own distinct part to play in the manifestation of life, aside from the physiological functions.

We are constantly inhaling the air charged with prana, and are as constantly extracting the latter from the air and appropriating it to our uses. Prana is found in its freest state in the atmospheric air, which when fresh is fairly charged with it, and we draw it to us more easily from the air than from any other source. In ordinary breathing we absorb and extract a normal supply of prana, but by controlled and regulated breathing (generally known as Yogi breathing) we are enabled to extract a greater supply, which is stored away in the brain and nerve centers, to be used when necessary. We may store away prana, just as the storage battery stores away electricity. The many powers attributed to advanced occultists is due largely to their knowledge of this fact and their intelligent use of this stored-up energy. The Yogis know that by certain forms of breathing they establish certain relations with the supply of prana and may draw on the same for what they require. Not only do they strengthen all parts of their body in this way, but the brain itself may receive increased energy from the same source, and latent faculties be developed and psychic powers attained. One who has mastered the science of storing away prana, either consciously or unconsciously, often radiates vitality and strength which is felt by those coming in contact with him, and such a person may impart this strength to others, and give them increased vitality and health. What is called "magnetic healing" is performed in this way, although many practitioners are not aware of the source of their power.


Western scientists have been dimly aware of this great principle with which the air is charged, but finding that they could find no chemical trace of it, or make it register on any of their instruments, they have generally treated the Oriental theory with disdain. They could not explain this principle, and so denied it. They seem, however, to recognize that the air in certain places possesses a greater amount of "something" and sick people are directed by their physicians to seek such places in hopes of regaining lost health.

The oxygen in the air is appropriated by the blood and is made use of by the circulatory system. The prana in the air is appropriated by the nervous system and is used in its work. And as the oxygenated blood is carried to all parts of the system, building up and replenishing, so is the prana carried to all parts of the nervous system, adding strength and vitality. If we think of prana as being the active principle of what we call "vitality," we will be able to form a much clearer idea of what an important part it plays in our lives. Just as in the oxygen in the blood used up by the wants of the system, so the supply of prana taken up by the nervous system is exhausted by our thinking, willing, acting, etc., and in consequence constant replenishing is necessary. Every thought, every act, every effort of the will, every motion of a muscle, uses up a certain amount of what we call nerve force, which is really a form of prana. To move a muscle the brain sends out an impulse over the nerves, and the muscle contracts, and so much prana is expended. When it is remembered that the greater portion of prana acquired by man comes to him from the air inhaled, the importance of proper breathing is readily understood.Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Magic

“Magic may be defined as the use of some form of ceremonial, ranging from the simple mantram or spell to elaborate rituals of which the Mass of the Church and the ceremonies of the Freemason are examples. These are two representative types of magic, whatever their exponents may like to say to the contrary.”


Dion Fortune, The Training & Work of an Initiate

 

“Nature is a magician, every plant, animal, and every man is a magician, who uses his powers unconsciously and instinctively to build up his own organism; or, in other words, every living being is an organism in which the magical power of the spirit in nature acts; and if a man should attain the knowledge how to control this power of life, and to employ it consciously, instead of merely submitting unconsciously to its influence, then he would be a magician, and could control the processes of life in his own organism, and perhaps in that of other beings.”


Franz Hartmann, M.D. Magic: White and Black

 

“…of all hindrances to Magical action, the very greatest and most fatal is unbelief, for it checks and stops the action of the Will. Even in the commonest natural operations we see this. No child could learn to walk, no student could assimilate the formulas of any science, were the impracticability of so doing the first thing in his mind.”


MacGregor Mathers, The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage

 

“Magic is the art of manipulating the unseen forces of nature […] A white magician is one who is laboring to gain the confidence of the powers that be, and to prove, through the purity of his life and the sincerity of his motive, his worthiness to be entrusted with the great arcana […] A black magician is one who seeks to gain authority over spiritual powers by means of force rather than by merit. In other words, he is trying to storm the gates of heaven; he is one who is seeking spiritual power and occult dominion with an ulterior motive. […] The black magician’s motto is “might is right (survival of the fittest.) The white magician’s motto is: “right is might” (survival of all.)


Manly P. Hall, Magic

 

“By means of the traditional Theurgic techniques it is possible to contact consciously this (astral) plane, to experience its life and influence, converse with its elemental and angelic inhabitants so-called, and return here to normal consciousness with complete awareness and memory of that experience. This, naturally requires training. But so does every department of science. Intensive preparation is demanded to fit one for critical observation, to provide one with the researches of one’s predecessors in that realm. No less should be expected of Magic…”


Israel Regardie, The Art and Meaning of Magic

 

“What would be a world without the magic power of love of beauty and harmony? How would a world look if made after a pattern furnished by modern science? A world in which the universal truth were not recognised could be nothing else but a world full of maniacs and filled with hallucinations. In such a world art and poetry could not exist, justice would become a convenience, honesty be equivalent with imbecility, to be truthful would be to be foolish, and the idol of “Self” the only god worthy of any consideration.”


Franz Hartmann, M.D. Magic: White and Black

 

“The path of knowledge is that of the occultist and the sage; that of love is that of the mystic and the saint. The head or heart approach is not dependent upon the ray, for both ways must be known; the mystic must become the occultist; the white occultists has been the saintly mystic. True knowledge is intelligent love, for it is the blending of the intellect and the devotion. Unity is sensed in the heart; its intelligent application to life has to be worked out through knowledge.”


Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, page 120

 

“…when I speak here of Magic I have reference to the Divine Theurgy praised and reverenced by antiquity. It is of a quest spiritual and divine that I write; a task of self-creation and reintegration, the bringing into human life of something eternal and enduring.[…] The result which the Magician above all else desires to accomplish is a spiritual reconstruction of his own conscious universe and incidentally that of all mankind, the greatest of all conceivable changes. The techniques of Magic is one by which the soul flies, straight as an arrow impelled from a taut bow, to serenity, to a profound and impenetrable repose.”


Israel Regardie, The Tree of Life

Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Alchemy

“Alchemy is also called Hermeticism. Hermes, from the mythical standpoint, is the Egyptian God both of Wisdom and Magic–which concepts include therapeutics and physical science as then it was known. All these subjects may, therefore claim just inclusion within the scope of the significance of the terms Alchemy and Hermetic subjects.”


Israel Regardie, The Philosopher’s Stone

 

“…the study of alchemy, above all other branches of Occult science, demonstrates the value of Analogy in our search after the real meaning of the mysteries of man and his relation to the Universe. ”


MacGregor Mathers, An Introduction to Alchemy

 

“There is more to be gained in Alchemy than vain glory. In fact, vain glory cannot be obtained in Alchemy. It has nothing to do with it and is as far from it as the day separates the night. It comes back to the simple statement […] ‘Alchemy is the raising of vibrations.'”


Frater Albertus, The Alchemist’s Handbook

 

“Therefore learn from Alchemy, which is otherwise called Spagyria. This teaches you to discern between the true and the false. Such a light of Nature is it that it is a mode of proof in all things, and walks in light. From this light of Nature we ought to know and speak, not from mere phantasy, whence nothing is begotten save the four humours and their compounds, augmentation, stagnation and decrease, with other trifles of this kind. These proceed not from the clear intellect, that full treasure house of a good man, but rather are based on a fictitious and insecure foundation. […] Alchemy is, so to speak, a kind of lower heaven, by which the sun is separated from the moon, day from night, medicine from poison, what is useful from what is refuse.”


Paracelsus, “Paramirum” Lib. I c.3, et “De Colica”


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Qabalah

“The Qabalah, or traditional science of the Hebrews, might be called the mathematics of human thought. It is the algebra of faith. It solves all problems of the soul as equations, by isolating the unknowns. It gives to ideas the clarity and rigorous exactitude of numbers; its results, for the mind, are infallibility (always relative, however, to the sphere of human knowledge) and for the heart, profound peace.”


Eliphas Levi, The Book of Splendours

 

“Speaking of the method of the Qabalah, one of the ancient Rabbis says that an angel coming down to earth would have to take on human form in order to converse with men. The curious symbol-system known to us as the Tree of Life is an attempt to reduce to diagrammatic form every form and factor in the manifest universe and the soul of man; to correlate them one to another and reveal them spread out as on a map so that the relative positions of each unit can be seen and the relations between them traced. In brief, the Tree of Life is a compendium of science, psychology, philosophy, and theology.”


Dion Fortune, The Mystical Qabalah

 

“If we would know the inner nature of man by his outer nature; if we would understand his inner heaven by his outward aspect; if we know the inner nature of trees, herbs, roots, stones by their outward aspect, we must pursue our exploration of nature on the foundation of the Qabalah. For the Qabalah opens up access to the occult, to the mysteries; it enables us to read sealed epistles and books and likewise the inner nature of men.”


Paracelsus, Selected Writings

 

“The Qabalah, is a trustworthy guide, leading to a comprehension of both the Universe and one’s own Self.[…] But the Qabalah is more. It also lays the foundation on which rests another archaic science-Magic. […] The Qabalah reveals the nature of certain physical and psychological phenomena. Once these are apprehended, understood and correlated, the student can use the principles of Magic to exercise control over life’s conditions and circumstances not otherwise possible. In short, Magic provides the practical application of the theories supplied by the Qabalah.”


Israel Regardie, A Garden of PomegranatesCoaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Angelic Invocations

Introduction


Angels have always played a major part in the religion of western civilization, and it is not surprising therefore that they have also played a large role in the Western Mystery Tradition. In the Christian tradition they are intermediate beings between God and Man, created to do the Divine Will. According to the Bible, as well as the Apocrypha and the Pseudepigraphica, they are:

 • Attendants before God’s throne.
 • Messengers from God to humanity.
 • Personal guardians.
 • Guardians of locations (Genii Loci).
 • Heavenly beings who perform a number of services for mankind: e.g. to protect, comfort and enlighten.

There is a tradition of Good spirits in all the ancient Semitic religions, and it is interesting to note that the Talmud itself says that the names of the Angels were introduced from Babylon.[1] Moreover, the Angels of the Judaeo-Christian tradition appear to share functional similarity with supernatural beings of the ancient Babylonian religion – e.g. as divine messengers and Genii Loci.


The practice of actively seeking out the help of the Angels is at least as old as Christianity itself. In fact, St Paul writing in the first century warned the Colossians about adopting a “religion of Angels”,[2] perhaps referring to works such as the Book of Enoch in which lists of Angels are given much attention. Nevertheless, Paul himself seems to have believed in them, and it was upon his writings that the Fathers of the Church were able to draw up a hierarchy of the Angelic Orders.

We know on the authority of Scripture that there are nine orders of angels, viz., Angels, Archangels, Virtues, Powers, Principalities, Dominations, Throne, Cherubim and Seraphim. That there are Angels and Archangels nearly every page of the Bible tells us, and the books of the Prophets talk of Cherubim and Seraphim. St. Paul, too, writing to the Ephesians enumerates four orders when he says: 'above all Principality, and Power, and Virtue, and Domination';[3] and again, writing to the Colossians he says: 'whether Thrones, or Dominations, or Principalities, or Powers'.[4] If we now join these two lists together we have five Orders, and adding Angels and Archangels, Cherubim and Seraphim, we find nine Orders of Angels.[5]


By the time of Henry Cornelius Agrippa, these nine orders of Angels had been well and truly assimilated into the Western Mystery Tradition. Agrippa assigns the following correspondences between the Angelic orders:[6]


Seraphim            The Primum Mobile            Kether

Cherubim            The starry heaven              Chokmah

Thrones               The sphere of Saturn         Binah

Dominations        The sphere of Jupiter         Chesed

Powers                 The sphere of Mars           Geburah

Virtues                 The sphere of the Sun       Tiphereth

Principalities       The sphere of Venus          Netzach

Archangels           The sphere of Mercury      Hod

Angels                 The sphere of the Moon     Yesod


By the late middle ages and Renaissance periods, one can find a number of grimoires which advocate what seems to be “Angel Magic”. However, caution needs to be exercised, in that some of grimoires which are supposedly about Angels are not dissimilar to grimoires which deal with demons! For example, in the Heptameron of Peter De Abano, the “Prayer to God, to be said in the four parts of the world, in the Circle”[7] is mostly cribbed straight from the First Conjuration of the Goetia of the Lesser Key of Solomon. Or indeed vice versa – but it does indicate that the author of at least one of these books did not make clear distinctions between Angels and Demons.

Other grimoires did manage to make the distinction, whilst still assimilating the cult of the Angels into their paradigm of ceremonial magic. The most famous of these is the Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, in which the central operation is a lengthy invocation of what is known as one’s “Holy Guardian Angel”. The concept of a personal Guardian Angel not actually part of the Christian faith at the time: the Church believed that Angels guarded people only in a general sense. However, belief in personal Guardian Angels was part of the folklore surrounding the Christian faith, and it was accepted as unofficial doctrine, even by the Church fathers. Unsurprisingly, the idea of each person having a personal spirit or tutelary deity can be found in many religions and cultures in the classical world and the near- and middle-east. In Judaism, a guardian angel is known as a Maggid; in Islam, Hafaza (of which each person has four); whilst a belief in the guidance of a Tutelary Spirit is central to Neo-Platonist philosophy.[8]


I thus intend to describe how three different people went about invoking Angels, and noting the similarities and differences in their work and results. In doing so I hope to draw out some of the realities of Angelic Invocation in the magic of the Western Mystery Tradition.


John Dee


John Dee (1527 – 1608) has already been described at length in the Journal of the Western Mystery Tradition.[9] Dee is an example par excellence of one who used Ceremonial magic to attempt to contact Angels. As a Bibliophile and the creator of the finest library in Elizabethan England, Dee was almost certain to have been exposed to a great number of texts on magic. We know for certain that he was familiar with Agrippa’s Three Books on Occult Philosophy, for Dee mentions it specifically in his magical records.[10] Dee regularly used the Heptameron of Peter De Abano, which he kept laying next to his copy of Agrippa by the window in his oratory.[11] In addition, it has been pointed out that there are copies of key magical texts preserved in the British Museum, which have marginalia in Dee’s handwriting.[12]

Dee’s acquaintance with yet more grimoires can be inferred from his use of certain phrases within his magical records. For example, in the record of Thursday 15th March 1582, Dee recorded the following conversation with the Archangel Raphael:


I will shew thee, and I will shew you, the Angel of your Direction, which is called OCH.[13]

[Dee’s marginal notes] De OCH vide in libello Arbatel - D


I.e. Dee was obviously familiar with the Olympic Spirits, of which “Och” is the Solar spirit, which are mentioned in the grimoire known as the Arbatel. There are also references in Dee’s records to beings mentioned in the Lesser Key of Solomon, e.g. the Angels Anchor, Anachor and Anilos.[14]

Dee’s Angelic experiments were thus, at the beginning of his magical workings, heavily influenced by well-known, as well as perhaps some not so well know, magical grimoires. Although Dee’s records begin in 1581, I have stated elsewhere that Dee may have been practising angelic magic at least twelve years before that.[15] The only thing Dee said about his unrecorded Angelic workings was that he attempted to invoke Raphael and Michael at various times – there is no record of him attempting anything more ambitious.

From 1582 onwards – i.e. from the time he met Edward Kelly – his practice began to evolve, in that he started making contact with hitherto unheard of supernatural beings, calling themselves Angels. These beings revealed to Dee a whole new method of ceremonial magic, which Dee put into practice and began to make use of from that point on. This system was centred around, firstly, the Sigillum Dei Aemeth, which as a symbol had been previously set out in the Liber Juratus or the Sworne Book of Honorius. However, Dee’s “angels” re-vamped the Sigillum, so that it now featured the names of the new beings that were being revealed to Dee.

As well as the Sigillum, the angels gave Dee the design of a Holy Table, and revealed to him a hierarchy of 49 Angels who were associated with the seven planets of classical astrology – the Tabula Bonorum Angelorum (Table of the Good Angels). These 49 Angels consisted of seven “Kings”, seven “Princes”, and their respective Ministers.


In 1584, Dee’s angels also revealed unto him what has now become the most famous part of his magical workings, the Tablet of Nalvage, Liber Scientiae, the four Watchtowers, the Tablet of Union and the 48 Angelic calls, which is best known to us today as “Enochian Magic”. Although Enochian Magic was made famous (or notorious) by Crowley and the Golden Dawn, the irony of the situation is that Dee is not known to have used the system himself! Dee did however make extensive use of the Tabula Bonorum Angelorum, which may be described as proto-Enochian. He used his Angelic experiments to investigate the nature of the “Kings” and “Princes” in detail, and even to attempt Talismanic magic with the beings derived from the Sigillum Dei Aemeth.[16]

Throughout his Angelic workings, Dee did not see the Angels himself, or indeed any magical phenomena, except on rare occasions. Instead, he relied on others to skry the results of his conjurations in a Crystal ball, or black obsidian mirror-mirror. The people he chose to be his skryers were a colourful bunch, and included Barnabas Saul, whom Dee accused of dabbling in black magic, and most famously, Edward Kelly – who had his ear cropped for forgery. Dee also made use of his infant son Arthur on one occasion, and towards the end of his life, a servant named Bartholemew Hickman. It was whilst working with Kelly that Dee experienced the most productive phase of his Angelic Invocations. However, Kelly’s reputation has led people like Paul Foster Case to criticise Enochian Magic on the basis that real angels would not communicate through such a person.

For an Angelic working, Dee would make use five copies of the Sigillum Dei Aemeth: one to support each of the legs of the Holy Table, and the fifth to place on the table’s surface to bear the crystal ball. Dee wore a lamen and a magic ring, the designs for which were also given to him by the angels. Dee’s approach is thus entirely consistent with that of a ceremonial magician.


The Ceremony itself would consist of Dee praying, in Latin, for God to send visions into the crystal. Dee used various prayers at different points throughout his career, and often made variations in the wording, as he felt appropriate. For example, one prayer which Dee used towards the end of his life was:

Mitte lucem tuam & veritatem tuam Domine, quae nos ducant & perducant ad montem Sanctum tuum, & ad coelestia tua tabernacula.[17]

(“Send your Light and your Truth, oh Lord, which lead us and bring us to your Holy mountain and to your Heavenly tabernacle.”)

Upon the Angel appearing in the crystal, Dee would then give thanks to God. The skryer would then describe what he saw and what he heard, with Dee asking questions and recording the answers. When the session ended, Dee would conclude with another prayer of thanksgiving, e.g. the well known

Gloria Patri et Fillio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

(“Glory be to the Father, Son and Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen”)


We are lucky in that Dee left very many detailed examples of his magical workings, which is remarkable considering that Elias Ashmole thought many more might have been destroyed through ignorance. We are thus able to form a fairly accurate impression of what occurred in each skrying session. Once criticism from a modern point of view is that Dee might be accused of relying too heavily on the efficacy of his own prayers – and the good faith of the skryer – for attracting a benevolent spirit into the crystal. Dee did not, on every occasion, specifically test the spirits thus appearing to find out whether they were the correct ones, or were speaking the truth. On occasions that he did, he sometimes allowed the spirit to get away with avoiding Dee’s interrogations directly. Thus on one occasion he had to rely on the spirits themselves to tell him that another spirit which had previously spoken to him was trying to deceive him.[18]

Furthermore, on several crucial occasions, Dee apparently accepted visions received by Kelly from skrying sessions at which Dee was not present. These included revisions to the material on Enochian magic, and also the infamous Wife-swapping incident. It would appear therefore that Dee did not exercise as much quality control over his Angelic experiments as a modern magician would be expected to do, and his work may have suffered because of it.


As to Dee’s results, we have already seen that the Angels gave him extensive material and guidance on practical magic, of which Dee only made partial use. Dee also attempted to make use of his Angelic experiments for the purposes of practical (i.e. “grey” magic), although he appears to have little or no success in this regard. Generally speaking, there were three main types of result that Dee experienced. Up until August 1584, i.e. before Dee and Kelly relocated to Prague, their results mainly concerned the revelation of a new system of ceremonial magic. However, once they moved to Prague, the Angels stopped revealing new magical information, but rather urged Dee to get involved in European politics, under the guise of giving him messages with a supposed theological slant. The Angels thus persuaded Dee to confront the Emperor Rodolfus, which started a chain of events leading to Dee and Kelly eventually going into exile in Trebone in Bohemia.

Dee was willing to lap up new theological information from the Angels. However more and more the “Angels” gave information that conflicted with Dee’s religion, instead of explaining it. It was thus that Dee was eventually persuaded to enter into a “wife-swapping” arrangement with Kelly, on the grounds that the Angels had given them a dispensation to do so. Some have blamed Kelly being a scoundrel for this, but the truth is more complex than that. For example, when the spirits appearing in the crystal gave the first indication that they were no longer sweet-and-innocent angels, Kelly himself expressed shock and apparently no longer wished to work with them – but Dee urged him to continue.[19] Kelly may still have been manipulating him all the same, but it would appear Dee by that time had developed so much hubris that he couldn’t bear to believe that the “Angels” would be wrong.

After the break-up with Kelly, Dee continued to invoke Angels almost until the end of his life, using different seers. Dee seemed content to use the great Archangels not for visions of cosmic importance, but for answering questions of a rather mundane nature. It would appear that although during his time he achieved great things with Angel magic, Dee allowed a lack of quality control to spoil somewhat his exemplary work.


Emmanuel Swedenborg


Emmanuel Swedenborg was born in 1688 in Stockholm, Sweden. His life is an interesting one when compared with Dee’s. Both men came from a solid academic background: Dee having studied at Cambridge, Swedenborg at the University of Uppsala. Both men were Scientists. Dee was a mathematician, astronomer, geographer and alchemist. Swedenborg was a Metallurgist and minerologist, who later extended his expertise into Anatomy, astronomy, and geography.

In addition, both men were familiar with Hermetic and Neo-Platonic philosophy, and allowed it to colour their scientific researches. Dee, for example wrote several such treatises, such as “Propaedeumata Aphoristica” (1558), “Monas Hieroglyphica” (1564) and his “Mathematicall Preface” to Euclid's Elements of Geometrie” (1570), which exemplify Dee’s interest in Hermeticism, Alchemy, and Pythagorean number mysticism respectively. Swedenborg wrote “The Organisation of the Soul’s Kingdom” (1740) and “The Mineral Kingdom” (1744), in which he applied a neo-Platonic model to what was then known of the sciences of Anatomy and Physics respectively. In doing so, he was able to innovate a number of theories which were confirmed years after his death by later generations, and which in some cases pre-figure even modern research.

However the most important similarity, as far as the topic under discussion is concerned, is that both Swedenborg and Dee sought to commune with Angels, in order to attain insight into Theology. From 1743 onwards, Swedenborg (then aged 51) cultivated his inner psychic faculty, and claimed that Angelic beings were revealing to him truths about the such subjects as the mystical interpretation of both the Old and New Testament, man’s true spiritual nature, the future of the Christian religion, etc. Swedenborg foresaw that in the future there would be a “new Church”, based not on dogma, but on the internal mystical realisation of the Church’s members, and which would be universal enough to include people of all religions within it.


Swedenborg described the importance he attached to his visions thus:


Church people these days know practically nothing about heaven and hell or their life after death, even though there are descriptions of everything available to them in the Word. In fact, many who have been born in the church deny all this. In their hearts they are asking who has ever come back to tell us about it.

To prevent this negative attitude—especially prevalent among people who have acquired a great deal of worldly wisdom—from infecting and corrupting people of simple heart and simple faith, it has been granted me to be with angels and to talk with them person to person.[20]


Swedenborg wrote around forty books based on his Angelic communications, of which just under half he published within his own lifetime. So, what was his technique for communing with Angels? Primarily it appears that Swedenborg’s psychism was based around lucid dreaming. In his first spiritual writings, he relates how he gradually found the resolution to various spiritual problems besetting him by analysing in details the symbolism of his dreams.[21] He described his first entrance into the Spiritual world as a dream-initiation of dying and re-awakening.[22] In 1745 he related that he had a dream vision of being welcomed into the Kingdom of God “by the Messiah Himself”, and communing with various Heavenly personages and “with the dead who have risen again.”[23]

One has to be careful when reading Swedenborg in that he has his own definite ideas about what Angels are. To him, the Soul in its highest aspect is “Angelic”. Therefore, a person who becomes united with this aspect of their Soul is, after death, reborn in the spiritual world as an “Angel”. Moreover, two lovers who in the Earthly life have united with each other at the inmost level of their soul, are united in the Spiritual world and become one Angel.[24]

Therefore, when Swedenborg discourses on the nature of Angels, he is in a way also referring to the Angel-within. He is in fact describing what someone has to look forward to in the Spiritual world if he or she has managed to enter into the deepest and most intimate level of Divine communion.


However, although there are similarities between Dee and Swedenborg, there are important differences as well. Swedenborg managed to win a certain amount of acclaim for his spiritual writings within his lifetime. Although this was mixed with a certain amount of criticism against him for being perceived as a mad visionary, Swedenborg enjoyed enough respect for a healthy number of people to want to earnest discuss theology with him. When two of Swedenborg’s followers were charged with heresy, Swedenborg himself was able to petition the King of Sweden on their behalf – the case against the men was dropped. In short, it appears that Swedenborg was able to escape the “conjurer of devils” tag which blighted Dee’s professional career and forced him into poverty and obscurity.

A second important difference is that Swedenborg’s visions were purely spiritual and theological in nature, and avoided the political tones of Dee’s angelic conversations. So for example, Swedenborg was content to publish his writings and send them to libraries and religious figures of the time: but he avoided confronting the temporal authorities with apparent delusions of his own messiah-ship: which is what caused so much trouble for Dee. Swedenborg was also relatively open about his Angelic communications, whilst Dee was secretive. Although Swedenborg started to publish his spiritual works anonymously, his identity soon became an open-secret, and from 1768 onwards he publicly acknowledged his own authorship. Dee never published his angelic workings within his lifetime, although this backfired on him in that his adherence to secrecy meant he could never effectively refute accusations of black magic that circulated.

A third important difference was that Swedenborg managed to exercise a greater degree of quality control over his visions than did Dee. Despite the fact that most orthodox religionists would regard Swedenborg’s teachings as unusual at best, at least one can say that overall he managed to maintain a generally authentic Christian character to them. To paraphrase Clement of Alexandria,[25] Swedenborg’s visions were an example of the Gnosis which proves Faith, not denies it. Contrast this with Dee, whose visions with Edward Kelley led him into being told that Jesus was not Christ, and that wife-swapping was permissible.


In short, by comparing the two lives of Swedenborg and Dee, one might be tempted to speculate that the former was the reincarnation of the latter. If this were so, it would appear that Swedenborg managed to resolve the spiritual issues successfully, which led Dee into error originally.


Frederick Hockley


Frederick Hockley (1808 – 1885) was a prominent Rosicrucian of the 19th Century, who was cited by the founders of the Hermetic Order of the Golden Dawn as an inspiration. Hockley was a member of the SRIA, having joined in 1872. However, it appears that he was recognized as a Rosicrucian Adept for his work before entering the Society, as he seems to have been advanced to the grade of VII° Adeptus Exemptus almost immediately upon joining it (he attained the grade of VIII° Magister by 1877 at the latest). This recognition was due to the fact that Hockley was an experienced Seer, who had experimented with Magic mirrors and Crystals since the age of 16.

Hockley is an important figure, in that he has left us considerable details of not only his results in Angelic Communication, but also the techniques which he employed. Apart from his own writings on the subject, Hockley also publicly gave evidence to the “London Dialectical Society” on the subject of Skrying, in which he described some of his own experiences. It is clear therefrom that Hockley did not have any superstitious belief in clairvoyance, but derived his confidence in it from the accuracy of his experimental results.

Although he had a large library of magical grimoires, it appears that Hockley did not practice ceremonial magic per se. Indeed, although he was well acquainted with the Almadel of the Lesser Key of Solomon – a work on Angelic Magic – he specifically stated that he never used it. Needless to say he avoided any truck with evil spirits, and on the rare occasions that he encounter them, he banished them speedily. Nevertheless, Hockley’s working practice shows a structured approach, which does at least indicate that he was inspired by ceremonial magic even if he did not directly make use of it.


First of all, it should be noted that Hockley generally worked with a “Speculatrix” – a female seeress. In this Hockley, like Dee, did not gaze into the crystal himself, but relied on someone else to do so whilst he asked the questions and recorded the answers. Unlike Dee, Hockley is not known to have employed the services of a known rogue to do his skrying: instead his speculatrices tended to be chaste young ladies.[26]

According to Hockley, the first task when setting out on a Clairvoyant operation would be to consecrate a new Crystal ball. Hockley preferred balls of pure rock crystal, as did Dee, although he admitted that in the absence thereof, a round-bottomed flask filled with water would suffice. The consecration would consist of invoking a “Guardian Angel” from God to become the Guardian of the Crystal, and to prevent evil spirits from appearing. This approach is almost identical to that of the Ars Paulina, another part of the Lesser Key of Solomon, which also deals with skrying Angels in a Crystal ball.

Hockley, based upon the results of his Angelic experiments, believed that such Guardian Spirits were Archangelic in nature, and thus in the topmost rank of what he saw as a threefold-hierarchy: the other two categories of good spirits being “Heavenly” and “Atmospheric” respectively. He believed that the first session in a Clairvoyant operation should not last longer than half an hour, and consist exclusively of ensuring the Guardian Angel’s co-operation in future skrying sessions. To Hockley, Guardian Spirits were actual angels who protected the skryer from evil entities, watched over his life generally, and finally acted as a Psychopomp in death.


At this juncture, I would like to draw a comparison:


 • In the Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, the first task of the magician is to evoke the Holy Guardian Angel – and detailed instructions are given for the purpose of doing so.
 • In the Ars Paulina, the first task of the magician before attempting to contact any of the other planetary angels via the crystal sphere is to invoke a (the) Guardian Angel.
 • According to Hockley, the first task in a clairvoyant operation is to invoke a Guardian Angel to be Guardian of the crystal ball to be used.


Can it be, perhaps, that the occult world post-Crowley has fundamentally misunderstood the concept of “Guardian Angel”? Crowley believed that “Knowledge and Conversation of the Holy Guardian Angel”, a phrase he borrowed from the Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, was the quintessential task of Adeptship, and equivalent to making contact with ones own Higher Self. However, by comparing Abramelin to the Ars Paulina and Hockley’s own work, it would appear that this Guardian Angel is not the Higher Self, but a Guardian of the Clairvoyant process. I.e. when Hockley invoked a Guardian Angel to watch over his crystal, he would not have regarded this spirit in the same awe-filled reverence as would Crowley would regard his own Holy Guardian Angel. Hockley did have an Angelic contact whom he regarded as superior to all his other spirit guides, whom he called “the Crowned Angel of the Seventh Sphere.” However, it is clear from his records that Hockley regarded this Crowned Angel as a being apart from the Angel he invoked to watch over his Crystal Ball.

The Crystal having been consecrated with prayers and dedicated to the service of God, Hockley would go about an operation by first invoking Christ three times, so as to summon his spirit guide. Hockley was definitely a Christian magician, despite the fact that his practices probably would not have been approved by any Christian denomination at the time! Hockley was originally a Unitarian Christian, although as a result of his Angelic conversations, he was converted to a Trinitarian viewpoint. Thus, like Swedenborg, most of his skrying operations served to reveal to him an inner mystical interpretation about his Christian faith.

Before starting to skry, Hockley would banish the room of all evil spirits. This he did with a three-fold prayer:


In the name of the Almighty God in whom we live and move and have our being, I dismiss from this room all evil spirits that may be therein!

On purporting to make contact with a particular spirit, he would test its identity, and if unsatisfied he would banish it, with the following:

If thou, spirit, who art now in communication with us, are not really and truly the spirit of A.B. I dismiss thee hence in the name of our Almighty God, in whom we live and move and have our being.

A session being over, Hockley would discharge all the spirits by making a threefold invocation of Christ and His Angels, followed by a prayer of thanks. It should be noted that Hockley believed that to evoke the lesser spirits and the souls of dead people, it was not necessary to go through as elaborate a procedure as required for Guardian Spirits.

We can thus see the Hockley employed the same sort of structure when communing with spirits as would a modern magician; however he accomplished the same through the use of prayers and invocations, whereas a modern practitioner would use elements of ritual.

As to what he learnt from the Angels, the “Crowned Angel of the Seventh Sphere” taught Hockley much to do with religion, theology, the nature of death, and the inner meaning of the Christian Faith – in much the same was as Swedenborg’s angels taught him. As we have noted, his experiments obviously had a deep impression on him, as they eventually caused Hockley to convert from one Christian denomination to another. Hockley was operating at the time when Spiritualism first became popular. Like Spiritualists, who were much derided in occult circles, he contacted the souls of dead people; and even those alive, but far away! Unlike the Spiritualism, Hockley introduced the sensibilities of ritual magic into his practice so he could avoid the criticisms usually levelled at mediums by occultists.


Conclusion


The lives of the three men mentioned above demonstrate that the practice of invoking Angels is in a state of constant change, reflecting the times through which those invoking them lived. For example, for Frederick Hockley, the fashion of the time was Spiritualism, which in turn had been inspired by the great uncertainty first caused by Darwin’s new theories of evolution. Hence, Hockley fashioned his own form of Spiritualism, but instead of merely contacting the souls of dead people, which admittedly he did do from time to time, he also concentrated on contacting Angelic forces. Hockley’s approach married the structure of ceremonial magic with a scientific attitude to testing the validity of the spirits contacted. Hockley’s work is thus a blue-print for modern Angel-magic, even if modern practitioners would actually use different ritual techniques.

Swedenborg meanwhile lived through the (so-called) “Enlightenment”. Thus for him, seeking Angels to explain the mysteries of his religion was his own way of rediscovering the spiritual side of life in an increasingly materialistic world. Swedenborg’s world was very much after Newton’s work had been accepted, and therefore the intellectual fashion of the time was one of Determinism, based on science, and which ultimately excluded the Spiritual from its world-view. By relying on his psychic faculty to make contact with Angels, Swedenborg was not trying to strive for a form of religion which he felt belonged to the past. Instead he was looking forward towards how Spirituality would develop in the future: religion based on inner mystical revelation, and a faith which although nominally Christian would build bridges with all peoples of all races.


Dee, on the other hand, lived at a time when the ultimate reality of the Christian religion was not seriously questioned. There was thus no particular reason for Dee to prove to himself the validity of his own faith, unlike Swedenborg and Hockley for example. The result of this is that Dee’s Angelic visions have as much to do with mundane matters such as politics and events in his personal life, as they have to do with theology. That Dee thought this was permissible was due to a prevailing world-view that the Spiritual and material were linked together in one harmonious whole: it was thus natural to consult spiritual forces in relation to material matters. The downside of this was that at times Dee treated the Angels not so much as exalted beings, but more like lesser types of spirit guide that could be contacted via the grimoires of ceremonial magic of the time. There may have been a sinister reason for this. At the time, evoking goetic spirits would have been the fastest way to imprisonment, torture or death. Dee however thought that by invoking Angels, who by definition are good entities, he could escape the opprobrium of black magic, even though he tended to make use of Angels almost as one would make use of goetic spirits. It is perhaps for this reason that a lot of grimoires of the time talk a lot about invoking Angels, so as to avoid the censure of the Church and secular authorities.Alex Sumner


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Alchemy, It's Not Just for the Middle Ages Anymore

Mention alchemy to someone and what do they usually think of? The Middle Ages with old men in some forgotten attic, laboring over bubbling flasks filled with some unknown fluid; or in front of an oven, trying to turn molten lead into gold. These are the images of the alchemist that time, mythology, and prejudicial history have handed down to us.

It is true, that many of the early alchemists were the forerunners of the modern sciences. Physics and chemistry are indebted to these early ‘puffers’ as they are despairingly called, for from their hours of sweat and travail, a host of modern advances came: porcelain, alcohol distillation, acids, salts, and a variety of metallic compounds, are the results of early alchemical experiments.

But if alchemy wasn't just a foolish waste of time in the search for a means to turn base metals into gold, what was it?


Egypt, The Mother Earth of Alchemy


Alchemy , or “Al-Kemi”, is said to be derived from Arabic or Egyptian meaning either “divine chemistry” or possibly “black earth” referring to the silt deposits from the annual flooding of the Nile river. However, regardless of where the word ‘alchemy’ began, it has come to mean a very special form of spiritual development.

From Plato's Greece to the European Renaissance, ancient Egypt was held to be the land, if not the origin, of all things mystical. The Egyptian god Thoth, called Hermes by the Greeks, was said to be the father of all magical arts and sciences, with numerous books on the laws governing creation being attributed to him. These books became the basis of most Western occult teachings, and are known as “The Hermetic Corpus” or the “Body of Hermes”, and refers to the total collection of works attributed to the ‘scribe of the gods’. The teachings and practice contained in these writings are called “Hermeticism”, and in the Renaissance came to include aspects of Jewish mysticism (kabbalah), alchemy, the use of ritual, and communication with super-celestial beings, or angels.

It is important to remember, that in the ancient world and until end of the Renaissance (16th century), magic was seen not as superstition, but as a logical and coherent means of understanding the universe and controlling ones destiny. Magic, imagination, and magnetism are all related , both through there root -mag, as well as how they are seen through the mind of the magician or alchemist.


For the magician, or even the alchemist, the universe is perceived as a reflection of the imagination of the Godhead. Its laws are consistent and logical, and if we are created in the image of the Creator, then we can also create as the Creator has - through the power of imagination. Intense imagination creates a stress on the ‘fabric’ of the universe, drawing to it magnetic power, thus bringing our images to fruition.

The fundamental ideas of Renaissance magic and alchemy are also found in Eastern yoga, and are the basis for the New Age movement, as well as hypno-therapy, guided visualizations for mental health or cancer treatment, affirmations and an assortment of other psycho-spiritual practices.

Until the last half of this century, though, most of these spiritual practices were kept secret or hidden, mostly out of fear of political or religious persecution. Hence, they became known as occult or “hidden”. Since many of them used the same signs, symbols, and literature as contemporary religions - Christianity, Judaism, and Islam - the hidden, occult, or Hermetic arts and sciences became known as esoteric or the secret meaning behind ‘exoteric’ or everyday religious practices and dogma.


This fear of imprisonment, or death, limited instruction in esoteric practices to a trusted few, and only through a process of slow, careful, symbolic rituals and cryptic teachings known as initiations. Each of these initiations, or gradus, symbolized a step, or grade, in the students inner journey towards illumination.

During the 17th , 18th, and 19th centuries dozens of initiatic orders and societies were established across Europe for the dissemination of spiritual teachings. The most prominent of them being the Rosicrucians, Freemasons, and Knights Templar. Some of them taught their members through moral instruction, such as the Freemasons. Others, such as the Rosicrucians, taught practical mysticism, the use of ritual, the structure of the universe through kabbalah, as well as laboratory alchemy. Many of these organizations exist in Europe or the United States in some form today.

In alchemy, however, each of its steps or phases represents not only an interior awakening (initiation), but also a physical, practical technique performed in the laboratory. The physical, laboratory work becomes a means of verifying spiritual and psychic expansions in consciousness.

“Alchemy is an initiatic system in which you have no delusions. It is the only initiatic path where there is an objective control in the laboratory. So if your experiment shows you've gone beyond the ordinary material laws of the universe, it shows that you're an alchemist that has had an interior awakening, and that corresponds to the rule which says, ‘You will transmute nothing if you have not transmuted yourself first.’” Says Jean Dubuis, founder and first president of the French alchemical organization, The Philosophers of Nature.


Dubuis, has actively practiced alchemy and related esoteric arts for nearly sixty-five years. His spiritual path began when he had a spiritual awakening at the age of twelve in the island cathedral of Mont Saint-Michel off the coast of Normandy. This awakening has led Dubuis to a lifetime of activities and intimate involvement in European esoteric circles. He has held positions in the French speaking branch of the Rosicrucian Order, presiding over its Illuminati section of higher degree students; as well as various esoteric orders and societies.

After tiring of the various levels of secrecy and often self-aggrandizing use of the power such vows bring, he renounced his memberships and established The Philosophers of Nature (PON) to open the paths of alchemy and kabbalah to everyone of good heart and mind. This is expressed in his view of the basic philosophy behind alchemy:

“Alchemy is the Science of Life, of Consciousness. The alchemist knows that there is a very solid link between matter, life, and consciousness. Alchemy is the art of manipulating life and consciousness in matter to help it evolve or solve the problems of inner disharmony. Matter exists only because it is created by the human seed. The human seed, the original man, created matter in order to involute and evolve. You see, if we go beyond what I said, the absolute being is an auto-created being, and we must become in its image auto-created beings.” Dubuis stated during a recent interview at the annual conference of The Philosophers of Nature.

A similar statement was made by fellow Frenchman and alchemist Francois Trojani, during an interview with Joseph Rowe in the Summer 1996 issue of Gnosis.


“It (alchemy) is the dimension of interiority and of meaning in the deep sense: the meaning of life, the meaning of my life, questions about the relationship of spirit to matter, of the purpose and value of my own actions - the questions “where did I come from?”, “why am I here?”, “who am I?” I'm not saying that alchemy provides precise answers to these questions, but that it operates in the dimension where these questions arise.“

Because of Dubuis' extensive professional career in electrical engineering for a major international electronics firm in France, and work in the field of nuclear physics with Nobel Prize winner Jollio-Curie, he has been described by fellow alchemists as one of the few people easily at home with either a periodic table of the elements or a kabbalistic diagram. This interest in electronics has led Dubuis to invent several devices designed to assist in experiencing out-of-body journeys and assist people in having a general initiatic experience.

“In ancient times, as human evolution was going, we passed from kabbalah to alchemy. Now, I think that with the evolution of the world, perhaps we can put in the initiatic path electronic methods. It doesn't stop people from having to work themselves, but initiatic work will be easier. This corresponds to the fact that the whole evolution of the world must be accelerated.” Dubuis stated.

Dubuis stated that his ‘boxes' are more advanced than consciousness altering devices currently on the market. His work through light and sound synchronization as do existing machines, however, through a complex series of mathematical computations, Dubuis says that he can specify the experiences one will have with his invention. The author has experienced two generations of Dubuis ‘mind machines' as they are called, and can attest to their superiority over existing ‘off the shelf' equipment. The clarity, impact, focus, and lasting effect of them was quite astounding.


Alchemy and Modern Psychology/Jung


Just as esoteric initiation seeks to repair the psychic damages in humanity, so does its step-child, modern psychology. As a result, most folks today are familiar with alchemy through the extensive writings of Swiss psychologist Carl Gustav Jung. Jung was attracted to alchemy through a series of dreams he experienced, as well as those of his patients, and their resemblance to alchemical symbols representing the stages of self-development, or individuation. However, for Jung, the entire alchemical work, or opus, was viewed from strictly psychoanalytic perspective. Transmutation was not the changing of physical matter, but of psychological matter, from destructive problems, into life enhancing attributes.

Some of Jung's seminal works outlining the process of human individuation, or self-becoming, are found in his Alchemical Studies; in which he interprets the meaning of the key stages and symbols of alchemy to explain the internal stages of human evolution, or what alchemists call, interior initiation.

Laboratory alchemists cautiously point out that despite his contributions, and the critical aspect of psychological work in alchemy, Jung is not considered a real alchemist.


According to Dubuis, and others, for alchemy to be real alchemy, it must work on all levels of creation - spiritual, mental, emotional, and physical. While one or more can be left out and a transmutation of some sort effected, the results are not considered to be alchemical.

“It is true that Jung made some additions to symbolism and gave people a means to look at their interior life. As regards to alchemy, Jungian psychology shows that alchemy is a universal art and science, and can lend itself to anything, but to reduce alchemy to a theraputic allegory is a mistake.” Stated House.

Russell House, of Whinfield, Illinois, is the current president of The Philosophers of Nature, and has studied alchemy with, Jean Dubuis, Orval Graves, Frater Albertus, and Manfred Junius, several of this centuries leading laboratory alchemists. From 1989 to 1993, House also co-instructed the alchemy classes taught at Rose+Croix University, sponsored by the Rosicrucian Order, in San Jose, California.


Alchemy and Alternative Medicine


Along with psycho-spiritual growth, and physical transmutation, alchemy has long been associated with creating cures for ‘incurable diseases' as well as near physical immortality. Dubuis has suggested that a carefully prepared tincture, or alchemically prepared medicine extracted with purified alcohol, made from acorns might prove useful in fighting cancer and some auto-immune diseases.

However, at least one of the major contributions of alchemy to alternative medicine is a little more accessible than either of these, that is, homeopathy.

Available in most drug stores and super markets, homeopathic medicines are based on the alchemical practices of the Swiss 16th century alchemist Paracelsus. However, it was not Paracelsus that created homeopathy, he only supplied the theory that “like cures like” and that smaller doses of medicine could cure more easily and quickly than large doses. Alchemical tinctures, like homeopathic medicines, are created from plants, minerals, and metals. Homeopathic treatment was formulated in 1796 and introduced to the United States in 1825. In Europe alchemically prepared and homeopathic medicines are available to the general public.

According to House, “For the genuine alchemists, healing, like alchemy, must be on all levels and treat the whole being or person, and within the context of nature and evolution. The intent of the healer must offer encouragement in the interior world of the patient and not work against nature's plan of evolution. Like homeopathy, Bach Flower Remedies, or aromatherapy, alchemical medicines work on a subtle level and a crude one at the same time.”


Alchemy and Quantum Physics/Time Travel and other Weird Stuff


Since its inception alchemy has been associated with the idea of transmutation, or the fundamental changing of one thing, usually a base metal such as lead, into something else, in this case gold.

But is transmutation possible?

For alchemists past and present, the answer is a resounding “yes!”

Trojani is quoted as saying that transmutation has taken place and continues to be done. The reason given is that alchemical operations do not take place on the level of the periodic table of elements, but instead on the fabric of time and space itself. That this work on the elements on space and time energy constitutes work directly on oneself.

In fact, Dubuis, Trojani, and their predecessor Francois Jollivet-Castelot all agree that not only is transmutation possible, but that it might not require much of the high-tech, high-energy equipment we have come to associate with sub-atomic physics.

Jollivet-Castelot wrote a book for the aspiring alchemist, Comment on devient alchimste (1897), or “How to Become an Alchemist”, outlining the range of Hermetic disciplines required, and gave practical advice on purchasing laboratory equipment, as well as the moral requirements of the alchemist.Harvey Spencer Lewis, the founder and head of the American Rosicrucian Order, was familiar with Jollivet-Castelot and his work. In 1915, Lewis himself is said to have transmuted a piece of zinc into gold using little more than an open flame and a crucible. The accounts of this public demonstration have been re-published several times in the organizations magazine, The Rosicrucian Digest (March 1942). In addition, in the August 1926 edition of, The Mystic Triangle, AMORC published Jollivet-Castelot's account of his own transmutation of base metal into gold, as well as the recipe for carrying it out.

In more recent times, alchemy has been investigated as a means of supplying cheap energy and for the potential creation of ‘super metals'. At the Palladian Academy's conference in January 1997, near Vichenze, Italy, Professor Christopher McIntosh, author of The Rosicrucians (Samuel Weiser Publications), and member of UNESCO's Educational Office, Hamburg, Germany, mentioned that the United Nations had recently sponsored a conference of its own in which alchemy was considered as a possible tool for the creation of new alloys.


Along similar lines, Dubuis offered some insights into the phenomena of UFO's.


“First of all, there are two hypotheses for extra-terrestrials. The first hypothesis says, that on earth, if you are close to the North Pole, there is some kind of fraternity of advanced people that checks on the global functioning of humanity, and that the flying saucers are theirs. The second hypothesis is that you cannot come from distant systems to earth in everyday physical conditions, so I think that things happen thus. In the system that they start from, they put advanced people onboard, and the speed of energy is multiplied by a hundred thousand or a million, they can come here rapidly, and when they enter the aura of the earth, they are brought back level by level and re-materialize. I don't know, and don't want to know if the Rosswell (New Mexico) story is true, but the details that have been given lead me to believe it is true, because they found material that go back to the invisible where they should be. They said the brain of the person had no barrier, this means that they are people that have no barrier between the visible and the invisible worlds. I don't know about the other organs. If it is a fake, then the people who have produced it have a very big knowledge of the occult.” Dubuis stated.Mark Stavish, M.A.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

The Sign of the Cross

Gestures and symbols have always played a major part in the Western Mystery traditions. Yet, of all symbols, the cross has been the most prominent and influential in guiding western mystics towards Cosmic consciousness.

While seen as almost an exclusively Christian symbol, the cross has existed since the dawn of the mysteries. The Egyptian tau and ankh, the Cross of Christ’s Passion, the Rosy Cross of the medieval and Renaissance alchemists, to the post-Vatican Two cross of the Resurrected Savior, all are historical variations of the same symbol that has lead a large part of humanity on its path to God.


History of the Cross


Generally, the cross is seen as the linking of an upright line with a horizontal line, or the active (I) with the passive, or receptive (-). When these two forces are combined, we have the creation of a third force, idea, or entity. While definite early sexual symbolism is present, it is on the psychological and spiritual levels that the cross is most fully explored. The Egyptian ankh, or looped cross, is said to be an example of this early sexual (i.e. creative) symbolism; however, most of its later uses are as a sign of life force and divine power in a complete sense.

Jung suggests that the cross has its origins in humanities discovery of fire, and as such, is in reality a fire symbol derived from primitive man’s rubbing of two sticks together in order to start a fire for warmth, protection, and the creation of tools. It is interesting to note, that words signifying cross, such as krois, krouz, kreuz, crux, cruz, or croaz, possess etymological similarities with words signifying fire. The roots ak, ur, or os, all signify cosmic light or fire.

The earliest crosses were simply marked as (T) or (X). Later variations added the additional arm to the top to form a (t or +). The equal armed cross (+) was used to represent the four cardinal directions, elements, colors of mankind (Hopi lore), as well as the Four Heavens of Zoroaster and its later variation in Jewish Qabbalah. When circled it became the four seasons, stages of life, and all of the associations of life, death, and re-birth.


Plato in Timaeus tells how the Demiurge reunited the broken parts of the fragmented ‘World Soul’ through two sutures shaped like, what we call, the Saint Andrew’s Cross (X). The Egyptian ankh, or looped cross, has for many, been the symbol of humanity’s resurrection, in that it shows the initiate greeting the day with arms outstretched and head held high. One theosophical writer calls this posture the “Madonna Posture” as if we are attempting to embrace all of creation. She further states that it is also good for the thymus gland/heart area, in that it creates a feeling of openness and compassion, right where the vertical and horizontal shafts meet.

During the Middle Ages the cross became chiefly associated with the crucifixion of Christ. As a result, the cross in an upright manner (+) became the symbol of Divine Power and Presence, the defeat of death and ignorance. By logic, the inverted cross, then became the symbol of blasphemy, demonic power, or the rejection of Christ’s sacrifice. Yet this was a strictly historical interpretation a that time, for Saint Peter requested crucifixion in this manner, inverted, as he felt he was not good enough to hang the same way as did Jesus. Earlier, and later, mystical doctrines use the various forms of the cross to signify different flows of Cosmic force, potential, and rhythm.

In England the cross was associated with the Yew tree, often seen growing in churchyards. Christ in medieval songs and stories is said to have been ‘hung on a tree’ just like the Norse god Odin. Christian mystics would later change this to the “Tree of Life” of medieval Jewish mysticism, or Qabbalah.


Use of the Cross


By using the sign of the cross in a conscious manner, we can create within ourselves a condition that is supportive of mystical experiences and expanded awareness. We in fact, make ourselves, open and willing channels for Cosmic Wisdom, Universal Love, and Creative Power to manifest in our lives and the world. The Christian mystics called this the ‘axis mundi’ or World Axis — the joining of heaven and earth.

In his work, The Nature and Use of Ritual, Roche de Coppens quotes a masonic-rosicrucian document in which ‘Bishop Theodotus’ states:

“When we say ‘In the Name of the Father’ and place our fingers on the forehead, we actually point to an important organ in our spiritual body just below the space where God dwells in us ‘on high’. The vibrations set up in motion by our loving thought about our heavenly Father activates the Divine Essence of the ‘Crown’ which pours into our Heart center as a veritable though unseen Glory (Shaft of White Light). This activation of the ‘Crown’ itself is described by St. Peter: ‘Ye shall receive a Crown of Glory’. When we say; ‘And of the Son’ and place our fingers on our heart, we again actually point to a space in our spiritual body where the Divine Light, in the words of the Prophet Isaiah poured upon us from ‘on high’, is activating another spiritual organ suffusing us with the Divine Love of the Son. And when we say: ‘And of the Holy Spirit’, touching our right and left breast respectively, we activate these spiritual sensoria within us which manifest as the creative and vitalizing power of the Holy Spirit in our lives. Finally, when we say: “Amen’ and join our hands together, mentally affirming the presence of the Triune God within us, we actually close the spiritual currents within the periphery of our spiritual body in order to maintain this awakening to spiritual awareness as long as possible.” (S.R.I.A. Documents)


By bearing the cross of incarnation, like the Cosmic Christ before us, we can know the light of our Inner spiritual cross of Illumination, Resurrection, and Salvation. Just as Constantine went ‘by way of the cross’ so can we know the esoteric meaning of ‘via crucis’ in our daily lives. By acknowledging, accepting, invoking, and applying Cosmic Wisdom, Universal Love, and connecting the two through the power of the Holy Creative Spirit, we can personally know the Christ Within. When this happens, we partake of the true spiritual communion, or Holy Mass, in which all are joined in the ‘Corpus Mystica Christi’ or Mystical Body of Christ. It is here, that all true and sincere believers are united in the Invisible Church of which Eckarthuasen spoke:


“It is necessary, my dear brothers in the Lord (Cosmic Consciousness), to give you a clear idea of the interior Church; that of the illuminated Community of God which is scattered throughout the world, but which governs by one truth and (is) united in one spirit.”


“… It is the most hidden of communities yet possesses members from many circles; of such is this School. From all time there has been an exterior school based on an interior one, of which it is but the outer expression. From all time, therefore, there has been a hidden assembly, a society of the Elect … called the interior Sanctuary or Church.”


“…But when men multiplied, the frailty of man and his weakness necessitated an exterior society which veiled the interior one, and concealed the spirit and truth in the letter … wrapped in external and perceptible ceremonies … which the symbol of the interior, might by degrees be enabled safely to approach the interior spiritual truths … so that the sensuous man could … be gradually … led to interior truth …”

(Cloud Upon the Sanctuary, Letter Two, von Eckharthausen)


Modern Mystical Uses of the Cross


Since the ‘Occult Revival Period’ of the 19th and early 20th centuries, several variations of the Sign of the Cross as a mystical and magical gesture have become public. While many of the organizations that lay claim to these techniques also make claims of somewhat questionable historical antiquity, the effectiveness of the method is what must be judged, and not history that may be more mythology than fact.

One of the largest, most splintered, and yet surprisingly effective of these movements is Martinism. Tracing its lineage to the French “Unknown Philosopher” Louis Claude de St.-Martin, and his rogue teacher and master, Martinez Pasquales, Martinism came into full bloom in Europe, America, and other areas around the world, prior to World War One.

Under the careful formation and leadership of Dr. Gerarde “Papus” Encausse, Martinism quickly grew into one of the largest and most widespread mystical movements in the world. Unfortunately, such quick and sudden growth also led to a fractioning of the original Martinist Order into several schismatic organizations and independent lodges. Despite their political quarrels, and doctrinal differences, they all remained true to their rituals, teaching methods, and core beliefs.

Since Martinism identifies and defines itself as “esoteric, Christian knighthood” based on initiation and the Qabbalah, it is no surprise that several variations of the cross appear in some of its rituals.

In The Martinist Tradition (vol. 1), Rene Cossey gives a copy of a Martinist ritual. The preface to the ritual outlines some of the long-standing history of the cross in both Christian and pre-christian periods.

Quoting Jean Danielou’s Les Symboles Chretiens Primitifs (Paris, 1961), Cossey points out that the tau was used as a “Sign of the Elect” in the Old Testament, being traced on the heads of the initiates by the Angel of Yahweh. The ancient Egyptians, Gnostics, Eleusian Mysteries, and Rites of Dionysos, all had uses for the tau prior to its being written about in Revelations, or adopted as the Passion Sign of Christ.


The High Priest of Israel had it traced upon his head with Oil of Unction upon his consecration. Early Christians in North Africa had it painted or tatooed on their heads as as sign of faith. Medieval rabbi’s visualized it as they were tossed into the flames during the Inquisition as a shortened version of the Tetragrammaton.

For the purpose of this ritual however, the ‘operator’ is advised to trace it upon his or her forehead with their right thumb (while possibly visualizing it in the aforesaid Qabbalistic fashion), after making a plea for Divine Intercession in the world’s state of affairs. At one point however, the ritual changes to tracing the cross with the thumb, as well as the forefinger and middle finger. This possibly symbolizes the coming together of various Cosmic forces.

An alternate method of tracing it is to use a candle in the air in front of oneself. By drawing it as such ( ) it symbolizes resurrection, when drawn ( ) it symbolizes Divine incarnation or assistance.


The Golden Dawn


While the teachings of Martinism have had a wide influence on many mystical organizations, particularly those either claiming the Martinist banner, or of a Rosicrucian variety, the Hermetic order of the Golden Dawn has by far had the widest and most well publicized impact on Western occult thought in the last 100 years.

Formed in the last quarter of the 19th century, the Golden Dawn was a direct off-shoot of a quasi-masonic Organization calling itself the Society Rosicrucia in Anglia (S.R.I.A.). Formed by a group of Masonic scholars seeking the Rosicrucian roots of the Masonic Order, the SRIA later became the nucleus for the Golden Dawn. Through the Golden Dawn, the S.I.R.A. sought to establish an outer organization where members could be trained in spiritual rites, whereby they might be prepared for later admittance into the Order of the Ruby Rose and Golden Cross, or their version of the Rosicrucian Order. Like Martinism which came only a few years later, the Golden Dawn sought to re-establish the lost entrance way into the secret and highly sought after Rosicrucian Order.

The Golden Dawn’s greatest contribution to the understanding of the Sign of the Cross comes in its highly revered ritual meditation known as the “Qabbalistic Cross”. In this ritual, like that described by Bishop Theodotus, the initiate visualizes brilliant spheres of light and the formation of a cross of white or golden light within themselves as they recite the invocation: “For thine (head), is the Kingdom (heart), and the Power (right shoulder), and the Glory (left shoulder), unto the ages, Amen (hands together in prayer).” This simply, but powerful act, when done with concentration and sincerity, can bring us into contact with Cosmic Wisdom, Love, and Creative Power, just as its Christian variation can.


Conclusion


While this is just a brief and hopefully practical introduction to the meaning and uses of the cross by mystics across the ages, it is important to remember, as Eckharthausen has pointed out to us, we are not alone on our spiritual journey. We are supported by a host of “Unknown Superiors” or invisible allies that constantly seek to uphold us on our Pilgrims Progress. By seeking a deeper understanding of our spiritual symbols, and using them in our daily meditations and prayers, we can strengthen ourselves inwardly and bring ourselves one step closer to God’s promised Kingdom — “Via Crucis!”


By Mark Stavish, M.A.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Celestial Beings - Angels

"They boast ethereal vigour and are form’d
 From seeds of heavenly birth.—Virgil.


"Down hither prone in flight
 He speeds, and through the vast ethereal sky
 Sails between world and world with steady wings:
 Now on the polar wind, then with quick fan
 Winnows the buxom air."—Milton.


ANGELS and Archangels the mind loves to contemplate as the ministers of God's omnipotence and beneficence, and delights in believing these celestial beings to be endowed with a higher and purer intelligence, and as being nearer to the divine nature. In all ages civilised man has thought of them and represented them in art as of form like to his own, and with attributes of volition and power suggested by wings. Scripture itself justifies the similitude; the Almighty is sublimely represented as "walking upon the wings of the wind." Wings have always been the symbol or attribute of

volition, of mind, or of the spirit or air. No apter emblem could be found for a rapid and resistless element than birds or the wings of birds; and however incongruous such appendages may be, and anatomically impossible, it is figuratively as the messengers of God's will to man that we have come to view these celestial habitants.


The idea of adding wings to the human form has existed from remote antiquity, and for the earliest suggestion of celestial beings of the winged human type we must look to the art works of Egypt and Assyria. In Egyptian art, Neith, the goddess of the heavens, was sometimes represented with wings, and in the marbles of Nineveh we find human figures displaying four wings. * In classic art wings are given to certain divinities and genii. The Jews probably borrowed the idea from the Egyptians, and the early Christians adopted—in this as in many other instances—existing ideas in their symbolical art to express the attribute of swiftness and power, and the sanction of the practice doubtless fixed it for acceptance through all future epochs of Christian Art.


In holy writ and Jewish tradition angels are usually spoken of as men, and their wings appear to be implied rather than expressed, as when Abraham in the plains of Mamré addresses his celestial visitors as "my lord," when Jacob wrestles with the angel, and more particularly when the Angel at the Sepulchre is described by St. Matthew, "His countenance was like the lightning and his raiment white as snow," and by St. Mark as A young man clothed in a long white garment."

The Seraphim and Cherubim as winged beings are more perfectly described in the Scriptures.

The Wings Variously Coloured.—Not content with a simple departure in form from all natural wings, the early and Middle Age artists resorted to many expedients to invest their angels’ wings with unearthly characteristics. Colour was a fertile field for their ingenuity, and they lavished all their brilliant hues in accentuating or separating the several orders of feathers comprising the wings; now rivalling the rainbow, now applying the startling contrasts of the most gorgeous tropical butterfly; at other times sprinkling or tipping the richly painted feathers with burnished gold, or making them appear alive with brilliant eyes.


Vesture.—In Early Christian Art the white vesture spoken of by St. Matthew and St. John, almost invariably adopted, consisted of garments resembling the classic tunica and pallium, sometimes bound with the "golden girdle" of Revelation. During the mediæval period they were clad in every brilliant colour. Angels do not often appear in the works of art executed during the first six centuries of the Church; and previous to the fifth century they were invariably represented without the nimbus—that attribute of divinity with which they were almost always invested throughout the whole range of Middle Age art.


Nimbus.—The nimbi given to all the orders of the angelic hierarchy are circular in form, with their fields either plain or covered with numerous radiating lines or rays, sometimes with broad borders of ornament, but never with the tri-radiate form, which was specially reserved for the persons of the trinity.


Lord Bacon ("Advancement of Learning," Book i.) says we find, as far as credit is to be given to the ecclesiastical hierarchy of the supposed Dionysius, the Senator of Athens, that the first place or degree is given to the angels of love, which are termed Seraphim; the second to the angels of light, which are termed Cherubim; and the third, and so following places, to thrones, principalities, and the rest, which are all angels of power and ministry, so that the angels of knowledge and illumination are placed before the angels of office and domination.


Fallen Angels.—We learn from Tradition that many angels, originally holy like the rest, fell from their pristine purity, becoming so transformed in character that all their powers are now used for the purpose of doing evil instead of doing good. These are to be identified with the devils so frequently mentioned in holy writ. By the artists of the Middle Ages they are depicted in as hideous a manner as could be conceived, more generally of the Satyr form with horns and hoofs and tail, which last connects them with the Dragon of the Apocalypse, the impersonation of the Supreme Spirit of evil (see Dragon). In Milton's conception Satan—the fallen Angel—assumes noble and magnificent proportions.Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

THE NAMES OF THE GODDESS

The Goddess is one and multiform;
The Goddess has nine billion names;
And more;
Of her names only a few do we sing:


Blessed be to the Goddess of Chaos, Eris inchoate,
First of all to emerge in the undifferentiated plenum
The splendid dancer on the interface
Of the macrocosm and the microcosm;
The Creatrix of all fractal dimensions;


Blessed be the Sun, Amaterasu,
Creatrix of all solar planets;
She we greet at dawns' first breath;
She we hail at noon;
She we bid farewell at twilight;


Blessed be broad-breasted Earth, Gaia;
The ever-bountiful planet of our birth;
From her core of fire
To the outer wisps of her Ionosphere;
She has birthed all evolved life;
She has suffered mass extinctions;
She has rebirthed species time and time again;
We shall not rest in our defense of her
Against the depredations of the patriarchs.


Blessed be Maria,
The Goddess of the Ocean;
Blue-mantled, foam crested;
She brings rains to the dry lands;
Her song is sung by the whales of the deep.
She nurtured life in its infancy;
As she watches over childbirth;


Blessed be Maria's sister, Selene, the silent;
Our constant companion;
Goddess of the lunar cycle of the womb.
At the dark moon we watch for her expectantly;
At the new moon we hail her joyously;
At the full moon we make love and sing her praise;
At the waning moon we mourn and meditate.


Blessed be Aphrodite, Goddess of Love
Who we know also as Aphrodite,
Bringer of delights;
Joy which knows no boundaries;
Kindness which needs no recompense;
Lead us from jealousy which keeps us ever-reborn
And bestow on us the paradise of the Goddess
On Earth as it is on Heaven.


Blessed be Athena; Goddess of Wisdom;
She who taught us in the dawn time;
How to speak, create tools, use fire;
To till the land and tend it wisely;
We see far and go forth in her name.


Blessed be Demeter,
Bringer of seasons and giver of good gifts,
We eat of your divine foods:
Grains, Fruits, Vegetables;
We praise your bounty at every meal;
You sustain our bodies and gladden our soul.


Blessed be Kali,
Goddess of the Underworld;
Skull-wreathed, terrible Goddess
Death, destroyer of Universes;
She who sits at the gate of rebirth;
She who weighs our heart in the scales;
If it weighs less than a pomegranate seed;
She will send you on to the summerland;
If it is heavier, you will wander in the Bardos;
To find rebirth and find love once more.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

THE MERKABAH (CHARIOT) MYSTICISM

THE first chapter of Ezekiel has played a most fruitful part in the mystical speculations of the Jews. The lore of the heavenly Throne-chariot in some one or other of its multitudinous implications is everywhere to be met with. Whence Ezekiel derived these baffling conceptions of the Deity, and what historical or theological truths he meant to portray by means of them, are themes with which the scholars of the Old Testament have ever busied themselves. But the Jewish mystic sought no rationalistic explanation of them. He took them as they were, in all their mystery, in all their strange and inexplicable fantasy, in all their weird aloofness from the things and ideas of the everyday life. He sought no explanation of them because he was assured that they stood for something which did not need explaining. He felt instinctively that the Merkabah typified the human longing for the sight of the Divine Presence and companionship with it. To attain this

end was, to him, the acme of all spiritual life.


Ezekiel's image of Yahve riding upon the chariot of the 'living creatures,' accompanied by sights and voices, movements and upheavals in earth and heaven, lying outside the range of the deepest ecstatic experiences of all other Old Testament personages, was for the Jewish mystic a real opening, an unveiling, of the innermost and impenetrable secrets locked up in the interrelation of the human and the divine. It was interpreted as a sort of Divine self-opening, self-condescension to man. The door is flung wide open so that man, at the direct invitation of God, can come to the secret for which he longs and seeks. This idea is a supreme factor in the mystic life of all religions. The soul is urged on to seek union with God, only because it feels that God has first gone out, on His own initiative and uninvited, to seek union with it. The human movement from within is but a response to a larger Divine movement from without. The call has come; the answer must come.

The Chariot (Merkabah) was thus a kind of 'mystic way' leading up to the final goal of the soul. Or, more precisely, it was the mystic 'instrument,' the vehicle by which one was carried direct into the 'halls' of the unseen. It was the aim of the mystic to be a 'Merkabah-rider,' so that he might be enabled, while still in the trammels of the flesh, to mount up to his spiritual Eldorado. Whether, as has been suggested, the uncanny imagery of the Merkabah lore is to be sought, for its origin, in the teachings of Mithraism, or, as has also been suggested, in certain branches of Mohammedan mysticism, one can see quite clearly how its governing idea is based on a conception general to all the mystics, viz. that the quest for the ultimate Reality is a kind of pilgrimage, and the seeker is a traveller towards his home in God.


It was remarked, on a previous page, that the mystic neither asked, nor waited, for any rationalistic explanation of the Merkabah mysteries. He felt that they summarised for him the highest pinnacle of being towards the realisation of which he must bend his energies without stint. But yet, from certain stray and scattered Rabbinic remarks, one takes leave to infer that there existed in the early Christian centuries a small sect of Jewish mystics--the elect of the elect--to whom certain measures of instruction were given in these recondite themes. There was an esoteric science of the Merkabah. What its content was we can only dimly guess--from the Rabbinic sources. It appears to have been a confused angelology, one famous angel Metatron playing a conspicuous part.

Much more is to be found in the early Enoch-literature as well as--from quite other points of view--in the mediæval Kabbalah. Let us give some illustrative sayings from the Rabbinic literature.

In the Mishna, Ḥaggigah, ii. 1, it is said: "It is forbidden to explain the first chapters of Genesis to two persons, but it is only to be explained to one by himself. It is forbidden to explain the Merkabah even to one by himself unless he be a sage and of an original turn of mind." In a passage in T.B. Ḥaggigah, 13a, the words are added: "but it is permitted to divulge to him [i.e. to one in the case of the first chapters of Genesis] the first words of the chapters." In the same passage another Rabbi (Ze‘era) of the 3rd century A.D. remarks, with a greater stringency: "We may not divulge even the first words of the chapters [neither of Genesis nor Ezekiel] unless it be to a 'chief of the Beth Din' or to one whose heart is tempered by age or responsibility."


Yet another teacher of the same century declares in the same connection: "We may not divulge the secrets of the Torah to any but to him to whom the verse in Isaiah, iii. 3, applies, viz. the captain of fifty and the honourable man, and the counsellor and the cunning artificer and the eloquent orator."

(The Rabbis understood these terms to mean distinction in a knowledge and practice of the Torah.)

This insistence upon a high level of moral and religious fitness as the indispensable prelude to a knowledge of the Merkabah has its counterpart in the mysticism of all religions. The organic life, the self, conscious and unconscious, must be moulded and developed in certain ways; there must be an education, moral, physical, emotional; a psychological adjustment, by stages, of the mental states which go to the make-up of the full mystic consciousness. As Evelyn Underhill (Mysticism, p. 107) says: "Mysticism shows itself not merely as an attitude of mind and heart, but as a form of organic life. . . . It is a remaking of the whole character on high levels in the interests of the transcendental life."

That the Rabbis were fully alive to the importance of this self-discipline is seen by a remark of theirs in T.B. Ḥaggigah, 13a, as follows: "A certain youth was once explaining the Ḥashmal (Ezekiel, i. 27, translated 'amber' in the A.V.) when fire came forth and consumed him." When the question is asked, Why was this? the answer is: "His time had not yet come" (lāv māti zimnēh). This cannot but mean that his youthful age had not given him the opportunities for the mature self-culture necessary to the mystic apprehension. The Ḥashmal, by the way, was interpreted by the Rabbis as: (a) a shortened form of the full phrase ḥāyot ěsh mē-māl-lē-lothi.e. 'the living creatures of fire, speaking'; or (b) a shortened form of ‘ittim ḥāshoth ve-‘ittim mě-mălle-lōthi.e. 'they who at times were silent and at times speaking.' In the literature of the mediæval Kabbalah, the Ḥashmal belongs to the 'Yetsiratic' world (i.e. the abode of the angels, presided over by Metatron who was changed into fire; and the spirits of men are there too). According to a modern Bible commentator (the celebrated Russian Hebraist, M. L. Malbim, 1809-1879) the word signifies "the Ḥayot [i.e. 'living creatures' of Ezekiel, i.] which are the abode [or camp] of the Shechinah [i.e. Divine Presence] where there is the 'still small voice.' It is they [i.e. the Ḥayot] who receive the Divine effluence from above and disseminate it to the Ḥayot who are the movers of the 'wheels' [of Ezekiel's Chariot]."


Many more passages of a like kind might be quoted in support of the view that the attainment of a knowledge of the Merkabah was a hard quest beset with ever so many impediments; that it pre-supposed, on the one hand, an exceptional measure of self-development, and, on the other, an extraordinary amount of self-repression and self-renouncement.

But the mention of fire in the preceding paragraph leads us to the consideration of an aspect of the Merkabah which brings the latter very much into line with the description of mystical phenomena in literature generally. Every one knows how the image of fire dominates so much of the mysticism of Dante. The mediæval Christian mystics--Ruysbroeck, Catherine of Genoa, Jacob Boehme, and others--appeal constantly to the same figure for the expression of their deepest thoughts on the relations between man and the Godhead. The choice of the metaphor probably rests on the fact that 'fire' can be adapted to symbolise either or both of the following truths: (a) the brightness, illumination which comes when the goal has been reached, when the quest for the ultimate reality has at last been satisfied; (b) the all-penetrating, all-encompassing, self-diffusing force of fire is such a telling picture of the mystic union of the soul and God. The two are interpenetrated, fused into one state of being. The soul is red-hot with God, who at the same time, like fire, holds the soul in his grip, dwells in it.

Examples are the following: In the Midrash Rabba on Canticles, i. 12, it is said: "Ben ‘Azzai [a famous Rabbi of the 2nd century A.D.] was once sitting expounding the Torah. Fire surrounded him. They went and told R. ‘Akiba, saying, 'Oh! Rabbi! Ben ‘Azzai is sitting expounding the Torah, and fire is lighting him up on all sides.' Upon this, R. ‘Akiba went to Ben ‘Azzai and said unto him, 'I hear that thou wert sitting expounding the Torah, with the fire playing round about thee.' 'Yes, that is so,' replied he. 'Wert thou then,' retorted ‘Akiba, 'engaged in unravelling the secret chambers of the Merkabah?' 'No,' replied he." It is not germane here to go into what the sage said he really was engaged in doing. The quotation sufficiently shows how in the 2nd century A.D. the imagery of fire was traditionally associated with esoteric culture.


Here is another instance, in T.B. Succah, 28a. Hillel the Elder (30 B.C.-10 A.D.) had eighty disciples. Thirty of them were worthy enough for the Shechinah to rest upon them. Thirty of them were worthy enough for the sun to stand still at their bidding. The other twenty were of average character. The greatest among them all was Jonathan son of Uziel (1st century A.D.); the smallest among them all was Joḥanan son of Zaccai (end of 1st century A.D.). The latter, smallest though he was, was acquainted with every conceivable branch of both exoteric and esoteric lore. He knew 'the talk of the ministering angels and the talk of the demons and the talk of the palm-trees (děkālim).' He knew also the lore of the Merkabah. Such being the measure of the knowledge possessed by 'the smallest,' how great must have been the measure of the knowledge possessed by 'the greatest,' viz. Jonathan son of Uziel! When the latter was sitting and studying the Torah (presumably the esoteric lore of the angels and the Merkabah) every bird that flew above him was burnt by fire. These latter words are the description of the ecstatic state, the moments of exaltation, the indescribable peace and splendour which the soul of the mystic experiences when, disentangling itself from the darkness of illusion, it reaches the Light of Reality, the condition so aptly phrased by the Psalmist who said: "For with thee is the fountain of life; in thy light shall we see light" (Psalm, xxxvi. 9). The bird flying in the environment of this unrestrained light, must inevitably be consumed by the fire of it.


The monument which Jonathan son of Uziel has left us in perpetuation of his mystical tendencies, is his usage of the term Memra ('Word') to denote certain phases of Divine activity, in the Aramaic Paraphrase to the Prophets which ancient Jewish tradition assigned to his authorship, but which modern research has shown to be but the foundation on which the extant Aramaic Paraphrase to the Prophets rests.

Another illustration of the mystic vision of light consequent on the rapture created by an initiation into the Merkabah mysteries is related in T.B. Ḥaggigah, 14b, as follows:


"R. Joḥanan son of Zaccai was once riding on an ass, and R. Eliezer son of Arach was on an ass behind him. The latter Rabbi said to the former, 'O master! teach me a chapter of the Merkabah mysteries.' 'No!' replied the master, 'Have I not already informed thee that the Merkabah may not be taught to any one man by himself unless he be a sage and of an original turn of mind?


'Very well, then!' replied Eliezer son of Arach. 'Wilt thou give me leave to tell thee a thing which thou hast taught me? 'Yes!' replied Joḥanan son of Zaccai. 'Say it!' Forthwith the master dismounted from his ass, wrapped himself up in a garment, and sat upon a stone beneath an olive tree. 'Why, O master, hast thou dismounted from thy ass?' asked the disciple. 'Is it possible,' replied he, 'that I will ride upon my ass at the moment when thou art expounding the mysteries of the Merkabah, and the Shechinah is with us, and the ministering angels are accompanying us?' Forthwith R. Eliezer son of Arach opened his discourse on the mysteries of the Merkabah, and no sooner had he begun, than fire came down from heaven and encompassed all the trees of the field, which, with one accord, burst into song. What song? It was 'Praise the Lord from the earth, ye dragons and all deeps; fruitful trees and all cedars, praise ye the Lord' (Psalm, cxlviii. 7, 9). Upon this, an angel cried out from the fire, saying, 'Truly these, even these, are the secrets of the Merkabah.' R. Joḥanan son of Zaccai then arose and kissed his disciple upon the forehead, saying, 'Blessed be the Lord, God of Israel, who hath given unto Abraham our father a son who is able to understand, and search, and discourse upon, the mysteries of the Merkabah.' . . .


"When these things were told to R. Joshua [another disciple of Joḥanan], the latter said one day when walking with R. José the Priest [another disciple of Joḥanan], 'Let us likewise discourse about the Merkabah!' R. Joshua opened the discourse. It was a day in the height of summer. The heavens became a knot of thick clouds, and something like a rainbow was seen in the clouds, and the ministering angels came in companies to listen as men do to hear wedding music. R. José the Priest went and told his master of it, who exclaimed, 'Happy are ye, happy is she that bare you! Blessed are thy eyes that beheld these things! Indeed I saw myself with you in a dream, seated upon Mount Sinai, and I heard a heavenly voice exclaiming, Ascend hither! Ascend hither! large banqueting-halls and fine couches are in readiness for you. You and your disciples, and your disciples' disciples, are destined to be in the third set' [i.e. the third of the three classes of angels who, as the Rabbis taught, stand continually before the Shechinah, singing psalms. and anthems]."


There are several points which need making clear in this remarkable passage. The objection to discuss the Merkabah while sitting on the animal's back, and the fact of sitting upon a stone under an olive tree, point to the necessary physical and tempera-mental self-discipline which is the sine quâ non of the mystic's equipment in all ages and among all nations. He must not be set high on the ass, lest his heart be lifted up too. He must be cleansed of every vestige of pride, lowly and of contrite spirit. It has been mentioned in the previous chapter how meekness was one of the unfailing qualities of the Zen‘uim. The proud man, said the Rabbis, "crowds out the feet of the Shechinah." "Whosoever is haughty will finally fall into Gehinnom." Pride, to the Rabbis, was the most terrible pitfall in the path of the religious life. Its opposite, humility, was the starting-point of all the virtues. If such was the premium placed upon meekness in so far as it concerned the

life of the ordinary Jew, how enormous must have been its importance for the life of the mystic--for him who aimed at knowing Eternal Truth? Everything that savours of evil, of imperfection, of sin, must vanish. The primary means of this self-purification is the culture of humility.


The remark that 'the Shechinah is with us and the ministering angels are accompanying us' emphasises two salient features of Rabbinic mysticism. Firstly, the Shechinah is the transcendent-immanent God of Israel; Israel's environment was saturated with the Shechinah whose unfailing companionship the Jew enjoyed in all the lands of his dispersion. "Even at the time when they are unclean does the Shechinah dwell with them," runs a passage in T.B. Yoma, 57a. How unique, how surpassingly vivid must have been the consciousness of this accompanying Shechinah-Presence to the Merkabah initiates, to those who had raised themselves so high above the level of the ordinary crowd by the pursuit of an ideal standard of self-perfection! Secondly, the 'ministering angels' play a large part in all the Merkabah lore, as is seen from the following Rabbinic comments.

Ezekiel, i. 15, says, "Now as I beheld the living creatures, behold one wheel upon the earth by the living creatures, with his four faces." R. Eliezer said, "There is one angel who stands upon earth but whose head reaches to the 'living creatures' . . . his name is Sandalphon. He is higher than his neighbour to the extent of a five-hundred years' journey. He stands behind the Merkabah wreathing coronets for his Master" (T.B. Ḥaggigah, 13b).


Another passage reads: "Day by day ministering angels are created from the stream of fire. They sing a pæan [to God] and then pass away, as it is said, 'They are new every morning; great is thy faithfulness' (Lamentations, iii. 23). . . . From each word that comes forth from the mouth of the Holy One (blessed be He) there is created one angel, as it is said, 'By the word of the Lord were the heavens made and all the host of them by the breath of his mouth'" (Psalm, xxxiii. 6).

The Rabbis obviously understood the phrase 'the host of them' to refer, not as we suppose, to the paraphernalia of the heavens, i.e. the stars, planets, etc., but to the angelic worlds. The idea of the Word of God becoming transformed into an angel, and hence accomplishing certain tangible tasks among men, here on earth, bears strong resemblances to the Logos of Philo as well as to the Prologue of the Fourth Gospel.

The phrase to 'listen as men do to hear wedding music' (or literally 'the music of bride and bridegroom') is a reminiscence of the large mass of Rabbinic mysticism clustering round the love overtures of bride and bridegroom in the Book of Canticles. The book, on the Rabbinic interpretation, teaches the great truth of a 'spiritual marriage' between the human and the Divine, a betrothal between God and Israel. "In ten places in the Old Testament," says Canticles Rabba, iv. 10, "are the Israelites designated as a 'bride,' six here [i.e. in the Book of Canticles] and four in the Prophets . . . and in ten corresponding passages is God represented as arrayed in garments [which display the dignity of manhood in the ideal bridegroom]."


To the minds of the Rabbis, the super-abundant imagery of human love and marriage which distinguishes Canticles from all other books of the Old Testament, was the truest symbol of the way in which human Israel and his Divine Father were drawn near to one another. The intimate and secret experiences of the soul of the Jew, the raptures of its intercourse with God in senses which no outsider could understand, were best reflected in the language of that august and indefinable passion which men call love.

The remark 'ascend hither! ascend hither! large banqueting halls and fine couches are in readiness for you,' etc., points to another prominent phase of Rabbinic mysticism. It was strongly believed that the pious could, by means of a life led on the highest plane, free themselves from the trammels that bind the soul to the body and enter, living, into the heavenly paradise. The idea was obviously a development of a branch of Old Testament theology. But the latter gets no further than the conception that heaven may be reached without dying, the persons translated thither having finished their earthly career. The experiences of Enoch (Genesis, v. 24) and of Elijah (2 Kings, ii. 11) are illustrations. A development of the doctrine is the thought that certain favoured saints of history are, after death and when in heaven, given instruction concerning the doings of men and the general course of events here below. The Apocalyptic literature (see especially Apocalypse of Baruch, by Dr. Charles) deals somewhat largely in this idea; and there are traces of it in the Rabbinical literature. But these saints, however true the teachings and revelations vouchsafed to them may eventually have turned out to be, are dead as far as the world is concerned.


A further development is seen in the theory that certain pious men may temporarily ascend into the unseen, and, having seen and learnt the deepest mysteries, may return to earth again. These were the mystics who, by training themselves to a life of untarnished holiness, were able to fit themselves for entering a state of ecstasy, to behold visions and hear voices which brought them into direct contact with the Divine Life. They were the students of the Merkabah who, as a result of their peculiar physical and mental make-up, were capable of reaching the goal of their quest. "There were four men," says the Talmud (Ḥaggigah, 14b), "who entered Paradise." They were R. ‘Akiba (50--130 A.D.), Ben ‘Azzai (2nd century A.D.), Ben Zoma (2nd century A.D.), and Elisha b. Abuyah (end of 1st century and beginning of 2nd century A.D.). Although this passage is one of the puzzles of the Talmud, and is variously interpreted, we may quite feasibly lay it down that the reference here is to one of those waking visits to the invisible world which fall within the experiences of all mystics in all ages.

Fragments of what was a large mystic literature of the later Rabbinical epoch (i.e. from about the 7th to the 11th century, usually known as the Gaonic epoch) have descended to us. Of these, one branch is the Hekalot (i.e. 'halls'), which are supposed to have originated with the mystics of the fore-mentioned period who called themselves Yōrědē Merkabah (i.e. Riders in the Chariot). As Dr. Louis Ginzberg says (see art 'Ascension' in Jewish Encyc. vol. ii.), "these mystics were able, by various manipulations, to enter into a state of autohypnosis, in which they declared they saw heaven open before them, and beheld its mysteries. It was believed that he only could undertake this Merkabah-ride, who was in possession of all religious knowledge, observed all the commandments and precepts and was almost superhuman in the purity of his life. This, however, was regarded usually as a matter of theory; and less perfect men also attempted, by fasting and prayer, to free their senses from the impressions of the outer world and succeeded in entering into a state of ecstasy in which they recounted their heavenly visions."


Much of this belief survives in modern Jewish mysticism, whose chief representatives known as Ḥasidim are to be found in Russia, Poland, Galicia, and Hungary.

Although it was stated above that the large volume of this phase of mystic literature originated in the period from the 7th to the 11th century, modern research has clearly proved that its roots go back to a very much earlier date. In fact, it is very doubtful whether its origin is to be looked for at all in the bosom of early Judaism. Mithra-worship is now taken by scholars to account for much of it. But it is hazardous to venture any final opinion. It must never be forgotten that the first chapter of Ezekiel worked wonders on the old Hebrew imagination. Commentaries on almost every word in the chapter were composed whole-sale. In all likelihood, the mysticism of the Merkabah-riders is a syncretism. Mithraic conceptions in vogue were foisted on to the original Jewish interpretations; and, in combination with Neo-Platonism, there was evolved this branch of Jewish mysticism which, though by no means abundant in the Talmud and the Midrashim, occupies a considerable place in the ideas of the mediæval Kabbalah, as well as in the tenets of the modern Ḥasidim.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

April - The Month of Venus

This month of April has only thirty days, which is the number said to have been given to it by Romulus. The king who came after him gave it only twenty-nine, but Caesar, when he altered the calendar, gave it thirty again.

The name April comes from the Latin word aperire, which means "to open", and the month was no doubt so named because it is during April that the earth, which has been bound by the sharp frosts of winter, once again opens beneath the warm rays of the sun; the withered sheaths fall away from the ripened buds, which, opening out, disclose to our eyes their long hidden treasures of beautiful colour.


We find that the month was sacred to Venus, the Roman Goddess of Beauty, and some people think for this reason that the name April comes not from aperire, but from Aphrilis, which in turn comes from Aphrodite, the name given to the Goddess of Beauty by the Greeks.

Venus is said to have sprung from the foam of the sea, and to have made her way to Mount Olympus, the home of the gods, where, because of her wonderful beauty and grace, she was welcomed as the Goddess of Love and Beauty. All the gods fell in love with her, but she scorned them all, and Jupiter, to punish her for her pride, ordered her to marry Vulcan, the God of Fire, who was deformed and very rough in his manner. He had been thrown from the top of Mount Olympus by Jupiter in a fit of anger. Had he not been a god, he would, of course, have been killed by the fall, but he escaped with a broken leg which made him lame for the rest of his life. He now lived on the earth, and spent his time at the forge making many wonderful and useful things from the metals which he found buried in the mountains. He built gorgeous palaces of gold for the gods, which he decorated with precious stones, forged the terrible thunderbolts used by Jupiter, and also made the arrows used by Venus's son, Cupid. Vulcan was naturally worshiped by all blacksmiths and workers in metal, and a great festival called the Vulcanalia was held in his honour.


Cupid, whom we have just mentioned, was the God of Love; he never grew up, but remained a little chubby boy, with beautiful wings. He always carried a bow, and with his arrows pierced the hearts of young men and maidens in order to make them fall in love with one another.

Another son of Venus was Aeneas, the great hero who was supposed to have been the founder of the Roman race. He escaped from Troy, when at the end of ten years' siege it fell into the hands of the Greeks, and after many adventures reached a part of Italy, called Latium, where in later times his descendants, Romulus and Remus, founded the city of Rome.

The story of Aeneas has been wonderfully told by the Roman poet Virgil in his great work called the Aeneid. In this book Virgil wishes to show that Augustus, the emperor of his time, being a descendant of Aeneas, was also descended from the gods, since Aeneas was said to be the son of Venus.

Part of the story of Troy, or Ilium, is told in the Iliad of Homer, the great Greek poet. We read there of the fierce struggles which took place before the walls of the city, of deeds of strength and valour, and particularly of the final combat between the great heroes Hector the Trojan and Achilles the Greek, in which the Trojan was killed. In spite of many successes in the field, the Greeks were unable to gain an entry into the city, nor were the Trojans able to drive the Greeks from the shore, and it seemed as if neither side would ever secure the victory.


At last Ulysses, a Greek prince who was renowned for his cunning, formed a plan for entering the city and thus finally bringing to an end the war that had lasted for ten years. The Greeks built a wooden horse of such size that a number of men could be hidden within its hollow sides. This horse, filled with fighting men led by Ulysses, was left on the shore, while the army embarked in their ships and sailed away as if tired of the endless struggle. The Greeks also left behind a cunning slave, named Sinon, who was to play an important part in the plot. The Trojans, overjoyed at the departure of the Greeks, flocked down to the shore and crowded round the enormous wooden horse, full of wonderment at its strangeness. Many wished to drag it into the city at once, while some were filled with suspicion and urged their companions to distrust anything made by their enemies. Sinon, when questioned by the Trojans, pretended that he had been ill-treated by the Greeks, and spoke with hatred and anger against them. He explained that the horse was an offering to the sea god, Neptune, whose help the Greeks would need on their journey home, and he advised the Trojans to seize it and take it into the city. In spite even of those who suggested that armed men might be hidden in the horse, the Trojans dragged it into the city with great triumph, pulling down part of the wall to admit it, since it was too large to go through the gates.


Then followed a night of feast and revelry; the Trojans in their excitement laid aside their armour and their weapons, and gave themselves up to wild merrymaking. The smoky flare of the torches lit up a scene of mad delight. Suddenly shouts of alarm arose on every side, followed by the clash of weapons. Armed men poured in on the astonished Trojans, and in a short time Troy was in the hands of the Greeks. Under cover of the darkness and the noise Ulysses and his companions had crept from their hiding-place, had overpowered the careless sentries, and opened the gates for the Greek army, whose ships had returned in the night. Thus, through the help of the clever Ulysses, the Greeks overcame the army that had so often beaten them in the field, and by a trick brought to a victorious end the great Trojan war, for which the Goddess Venus had been responsible, as we shall read in a later chapter.


The Old English name for the month of April was Oster-monath or Easter-monath, because it was the month sacred to Eastre, or Ostara, the Goddess of Spring; the same name is still kept by the Germans, who call it Ostermonath. The time of year known as Easter is named after this goddess, and though Easter is now a Christian festival, it was in the first place a feast held by the Saxons in honour of their goddess Eastre. It was the custom for the people to give one another presents of coloured eggs, because the egg is supposed to represent the beginning of life, and the feast was held in the spring-time, when Nature awakes to a new life from the death of winter. The custom, which we still have, of sending Easter eggs to our friends, is therefore a very, very old one indeed.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

THE ANTEDILUVIANS AND THEIR MAGICAL ARTS

Said Rabbi Jose: "Adam through disobedience to the divine commandment, lost the knowledge and understanding of the secret doctrine and occult power and meaning of the letters of the alphabet except the two last, namely, the letters Shin (S) and Tau (Th), because though he had sinned yet was not goodness wholly extinguished within him and therefore to express his feeling of gratitude for this concession, he called his son Seth. After his repentance and reconciliation with his Lord, the letters with the knowledge of their mystical meaning and power became known again to him, but in their reverse order thus, Th, S, R, Q, in which they continued up to the day the children of Israel stood at the foot of Mount Sinai, when they became arranged again in their normal order as on the day that the heavens and the earth were created. This redistribution of the alphabetical letters

contributed to the permanent welfare and endurance of the world."


Said Rabbi Abba: "When Adam transgressed, the heavens and the earth trembled and wished to become dissolved into their original elements and disappear altogether because the covenant between God and man on which they were founded had become broken, of which it is written, 'If the covenant of day and night had not existed, I would not have made those laws that govern and control the universe.' (Jer. xxxiii., 25.) We know that this covenant was broken by the transgression of Adam as scripture states, 'but they like Adam have transgressed the covenant' (Hos. vi., 7). If the Holy One had not foreseen that Israel on arriving at Mount Sinai would accept the covenant, the very heavens and the earth would have ceased their existence and reverted back into chaos."


Said Rabbi Hezekiah: "The Holy One remitteth and forgives everyone who confesses his sins and wrongdoings. Observe that when the world was created, the Holy One made the covenant upon which it continues to exist. We infer this from the word Brashith which should be written thus, bara, shith: meaning 'He created the foundation' or the covenant, symbolized by the letter Yod (I) in the middle of the word shith which though the smallest of the alphabetical letters, nevertheless represents the covenant through which all blessings come to mankind. When a son was born unto him, Adam confessed his sin and was forgiven by the Holy One, and therefore he called his name Seth, having the same consonantal letters as Shith without the Yod, symbol of the covenant he had transgressed. Furthermore, the Holy covenant is also symbolized by the letter Beth (B) which became incorporated with S and Th when the children of Israel stood at the foot of Mount Sinai and thus formed the Sabbath (S B Th), of which it is written, 'Wherefore the children of Israel shall keep the sabbath (or covenant) throughout their generations for a perpetual covenant.' It is a sign between me and the children of Israel forever.'" (Ex. xxxi., 16).


Said Rabbi Jose: "The two letters Shin and Tau were then associated and from the time the children of Israel received the covenant at Mount Sinai, they acquired the occult knowledge and understanding of the mystical meaning of all the letters of the alphabet that, with the exception of Shin and Tau, had become lost to mankind."

Said Rabbi Jehuda: "From the birth of Seth to the coming of Israel to Mount Sinai, the mysteries of the letters were gradually unfolded and revealed to the patriarchs, but not fully, as the letters were not in their normal order as at present."


Said Rabbi Eleazar: "In the days of Enos, men were deeply versed in occult knowledge and magical science and the manipulation of natural forces, in which no one was more skilled than he, since the time of Adam whose chief study was on the occult properties of the leaves of the Tree of Knowledge of good and evil. It was Enos that taught and imparted this occult lore to his contemporaries, who in their turn handed it down to the antediluvians, the persistent and perverse opponents of Noah. They boasted that by their magical science they were able to ward off the divine judgments threatening them. Whilst Enos lived, men became initiated into the higher life, as scripture states. 'Then began men to make invocations in the name of Jehovah.'"


Said Rabbi Isaac: "All the just men who lived subsequent to Enos, as Jared, Methusalah and Henoch, did all in their power to restrain the practice of magical arts, but their efforts proved futile and ineffectual; so that the professors of them, proud of their occult knowledge, became rebellious and disobedient to their Lord, saying, 'Who is Shaddai, the almighty, that we should serve him and what profit should we have in praying unto lam'?' Thus spake they and foolishly imagined that by their occultism and magic they would he able to nullify and turn away the oncoming judgment that was to sweep them wholly out of existence. Beholding their wicked deeds and practices, the Holy One caused the earth to revert back to its former condition and become immersed in water. After the deluge, however, He gave the earth again to mankind, promising, in His mercy, it should never again and in like manner be destroyed. It is written, 'The Lord caused the earth to be covered with the deluge' (Ps. xxix., 10). The word for Lord, here, is Jehovah and not Alhim; the first representing mercy, the other severity and judgment. In the time of Enos, even young children became students and trained in the higher mysteries and knowledge of the secret doctrine."


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

SYMBOLISMS OF MAN

"And the Lord God formed man" (Gen. ii. 7), that is, Israel. Here the word vayitzer (formed) is written with two yods or I's, indicating that the Holy One formed him with two natures, the higher and lower self; the one divine, the other earthly, and impressed upon his form the divine name, I V I, expressed by the two eyes and the nose between them, thus: I. The numerical value of these letters is 26, which is also that of the divine name, Jehovah.

It is on this account that scripture saith, "From the top of the rocks I shall see Him" (Num. xxiii. 9). The word zurim (rocks) denotes also forms, so that Balaam who uttered these words, meant that in viewing the form of Israel, he beheld and recognized the divine name.

Another comparison of Israel with this Divine name is in the two tables of stone containing the law and representing two I's, the letter V symbolizing what is written on them. Man also in himself represents the union and blending together of the higher and lower Shekinas, symbolized by the repeating of the Shema, morning and evening.

The union of the two natures in man is also referred to in the words, "Bone of my bone and flesh of my flesh" (Gen. ii. 23). We also read that God planted man, that is, Israel, in the sacred garden of Eden, as it is written, "And the Lord God took the man and put him in the garden" (Gen. ii. 15). Jehovah Alhim, the Lord God; that is, the heavenly father and mother; "garden," the lower Shekina; "in Eden," the heavenly mother;

"the man," the middle column of the sephirotic tree; from which was formed his wife, and who being his delight should never be separated from him.


It was then that the Holy One planted Israel, who are the holy branches of the world, or, in other words, a race purer and better than those that had formerly existed; as it is written, "The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified" (Is. Ix. 21). "And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food" (Gen. ii. 9). "The Lord God denoting the celestial father and mother; "every tree that is pleasant to the sight," the Just; and "good for food," the middle column consisting of the sephiroth kether, tiphereth, yesod, etc., and from which proceed those stores of food by which the righteous are sustained and which, when mankind becomes purified and enlightened, will contribute to the life of the world.

Then will every one take of the tree of life in the midst of the garden, and eat and live for ever more.

The tree of the knowledge of good and evil symbolizes those whose intellectual faculties are directed only to phenomenal objects that can be seen and handled, and by whom the presence and operation of the Shekina in nature, in the life of nations and in the soul of man himself, are unrecognized and ignored; and thus it will be until the times of error and darkness pass away; then will they also become proselytes of the divine life of whom it will be said: "The Lord alone is their leader and there is no strange god in their midst" (Deuter. xxxii. 12); and, human nature transformed and enlightened and purified, mankind will become as a tree that, in its stately form and beauty, is pleasant to the sight. The tree of the knowledge of Good and Evil occasioned Israel to fall into error which they should have avoided and remembered the divine command admonishing them to "Eat not of the tree" of Good and Evil, on pain and penalty of spiritual death involving loss of union with the Divine, without which there can be no interior enlightenment, no spiritual development. This command with its twice repeated warning, "thou shalt die, thou shalt die," refers also to the children of Israel who endured two great calamities, the destruction of the first and second temples, and the loss of the higher and lower Shekina or manifestation of the Divine presence in their midst, as expressed and typified in the words, "And the river shall be dried up" (Ia. xix. 5), and which then became resolved in Ain Soph, the Boundless One, whence it emanated at first.


This aridity or state of dryness will not however continue always, for when Israel comes out of captivity then will the river that was dried up and wasted go forth again out of Eden to water the garden, and divine knowledge cover the earth as the waters cover the seas.

This recurrence and reappearance of the Divine Presence amongst mankind is mystically referred to in the words,"Then shalt thou delight thyself in the Lord" (Is. lviii. 14).

The word anag (delight or joy) in this passage of scripture is composed of the initial letters of "Eden," Nahar (a river), and Gan (a garden.) Then also shall be accomplished and fulfilled the words of scripture: "Then Moses and the children of Israel shall sing" (not sang, as generally translated--Ex. xv. 1) for error and idolatry symbolized by Pharaoh and his hosts will he destroyed and pass away forever. Furthermore, we read, "the river that went forth out of Eden to water the ground was parted and became into four heads" (Gen. ii. 10). These four heads or channels are symbolized on the sephirotic tree by chesed (mercy) which forms the right arm, teaching that he who desires to become wise should always turn himself to the south, the quarter presided over by Michael and his hosts, along with Judah and two other tribes of Israel, whilst he who prays for wealth should turn towards the north where is stationed Gabriel with his hosts, along with Dan and two other tribes.. The third channel is symbolized by Netzach (triumph or victory), the right limb of the sephirotic tree presided over by Nuriel with his hosts, along with Reuben and two other tribes. The left limb is Hod (splendor). It is to this sephira that, what is said of Jacob, is applied, "And he halted upon his thigh (Gen. xxxii. 31). The fourth head is presided over by Raphael and his hosts, along with Ephraim and two other tribes. The mission and work of this ruler is the healing and assuagement of the afflictions of the captivity.


The words, "and became parted into four heads" refer also to four individuals who gained entrance into the mysterious garden of Eden, or Paradise. The first entered it by the channel Pishon, that is, "Pishoneh halakhoth" (the mouth that teaches the good law). The second, by Gihon (the place where is buried he who creepeth on his belly--Levit. xl. 42). It is under the presidency of Gabriel whose name is composed of the words Gebra, al (divine man), and who is alluded to in the words, "the man who walks on a hidden path and whom God has covered as with a veil" (Job. iii. 23), and also in the following passage: "No man knoweth unto this day the place of his sepulchre" (Deuter. xxxiv. 6); the esoteric signification of which is understood only by those initiated in the secret doctrine. The third individual entered by the channel called Hiddekel or Had qal (the adapting word), the third part of the secret doctrine imparted to initiates and known as Darash (exposition). The fourth entered by Phrath, the channels through which flows the principle of fecundity. Ben Zoma and Ben Azai, who penetrated into and attained to the knowledge of the secret doctrine concealed within its esoteric covering, by their wrong use of it found it a curse instead of a blessing, whilst to Rabbi Akiba it became a blessing and a source of joy, tranquillity and power.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Mysticism and Magic

It is unnecessary to examine in detail the mistakes—in ecclesiastical language, the heresies—into which men have been led by a feeble, a deformed, or an arrogant mystical sense. The number of these mistakes is countless; their wildness almost inconceivable to those who have not been forced to study them. Too often the loud voices and strange declarations of their apostles have drowned the quieter accents of the orthodox.

It seems as though the moment of puberty were far more critical in the spiritual than it is in the physical life: the ordinary dangers of adolescence being intensified when they appear upon the higher levels of consciousness. In the condition of psychic instability which is characteristic of his movement to new states, man is unusually at the mercy of the suggestions and impressions which he receives. Hence in every period of true mystical activity we find an outbreak of occultism, illuminism, or other perverted spirituality and—even more dangerous and confusing for the student—a borderland region where the mystical and psychical meet. In the youth of the Christian Church, side by side with genuine mysticism descending from the Johannine writings or brought in by the Christian Neoplatonists, we have the arrogant and disorderly transcendentalism of the Gnostics: their attempted fusion of the ideals of mysticism and magic. During the Middle Ages and the Renaissance there are the spurious mysticism of the Brethren of the Free Spirit, the occult propaganda of Paracelsus, the Rosicrucians, the Christian Kabalists; and the innumerable pantheistic, Manichean, mystery-making, and Quietist heresies which made war upon Catholic tradition. In the modern world, Theosophy in its various forms is probably the most widespread and respectable representative of the occult tradition.


The root idea from which these varied beliefs and practices develop is always the same; and, since right doctrine is often most easily defined by contrast with its opposite, its study is likely to help us to fix more precisely the true characters of mysticism. Leaving therefore the specifically mystical error of Quietism until we come to the detailed discussion of the contemplative states, we will consider here some of those other supernormal activities of the self which we have already agreed to classify as magic: and learn through them more of those hidden and half-comprehended forces which she has at her command.

The word “magic” is out of fashion, though its spirit was never more widely diffused than at the present time. Thanks to the gradual debasement of the verbal currency, it suggests to the ordinary reader the production of optical illusions and other parlour tricks. It has dragged with it in its fall the terrific verb “to conjure,” which, forgetting that it once undertook to compel the spirits of men and angels, is now content to produce rabbits from top-hats. These facts would have little importance, were it not that modern occultists—annoyed, one supposes, by this abuse of their ancient title—constantly arrogate to their tenets and practices the name of “Mystical Science.” Vaughan, in his rather supercilious survey of the mystics, classed all forms of white magic, alchemy, and occult philosophy as “theurgic mysticism,” and, on the other side of the shield, the occultists display an increasing eagerness to claim the mystics as masters in their school.

Even the “three-fold way” of mysticism has been adopted by them and relabelled “Probation, Enlightenment, Initiation.”


In our search for the characteristics of mysticism we have already marked the boundary which separates it from magic: and tried to define the true nature and intention of occult philosophy. We saw that it represented the instinctive human “desire to know more” applied to suprasensible things. For good or ill this desire, and the occult sciences and magic arts which express it, have haunted humanity from the earliest times. No student of man can neglect their investigation, however distasteful to his intelligence their superficial absurdities may be. The starting-point of all magic, and of all magical religion—the best and purest of occult activities—is, as in mysticism, man’s inextinguishable conviction that there are other planes of being than those which his senses report to him; and its proceedings represent the intellectual and individualistic results of this conviction—his craving for the hidden knowledge. It is, in the eyes of those who really practise it, a moyen de parvenir: not the performance of illicit tricks, but a serious attempt to solve the riddle of the world. Its result, according to a modern writer upon occult philosophy, “comprises an actual, positive, and realizable knowledge concerning the worlds which we denominate invisible, because they transcend the imperfect and rudimentary faculties of a partially developed humanity, and concerning the latent potentialities which constitute—by the fact of their latency—the interior man. In more strictly philosophical language, the Hermetic science is a method of transcending the phenomenal world and attaining to the reality which is behind phenomena.”  


Though fragments of this enormous claim seem able to justify themselves in experience, the whole of it cannot be admitted. The last phrase in particular is identical with the promise which we have seen to be characteristic of mysticism. It presents magic as a pathway to reality; a promise which it cannot fulfil, for the mere transcending of phenomena does not entail the attainment of the Absolute. Magic even at its best extends rather than escapes the boundaries of the phenomenal world. It stands, where genuine, for that form of transcendentalism which does abnormal things, but does not lead anywhere: and we are likely to fall victims to some kind of magic the moment that the declaration “I want to know” ousts the declaration “I want to be” from the chief place in our consciousness. The true “science of ultimates” must be a science of pure Being, for reasons which the reader is now in a position to discover for himself. But magic is merely a system whereby the self tries to assuage its transcendental curiosity by extending the activities of the will beyond their usual limits; sometimes, according to its own account, obtaining by this means an experimental knowledge of planes of existence usually—but inaccurately—regarded as “supernatural.”

Even this modified claim needs justification. For most persons who do not specialize in the eccentric sciences the occultist can only be said to exist in either the commercial or the academic sense. The fortune-teller represents one class; the annotator of improper grimoires the other. In neither department is the thing supposed to be taken seriously: it is merely the means of obtaining money, or of assuaging a rather morbid curiosity.


Such a view is far from accurate. In magic, whether regarded as a superstition or a science, we have at any rate the survival of a great and ancient tradition, the true meaning of whose title should hardly have been lost in a Christian country; for it claims to be the science of those Magi whose quest of the symbolic Blazing Star brought them once, at least, to the cradle of the Incarnate God. Its laws, and the ceremonial rites which express those laws, have come down from immemorial antiquity. They appear to enshrine a certain definite knowledge, and a large number of less definite theories, concerning the sensual and supersensual worlds, and concerning powers which man, according to occult thinkers, may develop if he will. Orthodox persons should be careful how they condemn the laws of magic: for they unwittingly conform to many of them whenever they go to church. All ceremonial religion contains some elements of magic. The art of medicine will never wholly cast it off: many centuries ago it gave birth to that which we now call modern science. It seems to possess inextinguishable life. This is not surprising when we perceive how firmly occultism is rooted in psychology: how perfectly it is adapted to certain perennial characteristics of the human mind—its curiosity, its arrogance, its love of mystery.

Magic, in its uncorrupted form, claims to be a practical, intellectual, highly individualistic science; working towards the declared end of enlarging the sphere on which the human will can work, and obtaining experimental knowledge of planes of being usually regarded as transcendental. It is the last descendant of a long line of teaching—the whole teaching, in fact, of the mysteries of Egypt and Greece—which offered to initiate man into a certain secret knowledge and understanding of things. “In every man,” says a modern occultist, “there are latent faculties by means of which he can acquire for himself knowledge of the higher worlds . . . as long as the human race has existed there have always been schools in which those who possessed these higher faculties gave instruction to those who were in search of them. Such are called the occult schools, and the instruction which is imparted therein is called esoteric science or the occult teaching.” 


These occult schools, as they exist in the present day, state their doctrine in terms which seem distressingly prosaic to the romantic inquirer; borrowing from physics and psychology theories of vibration, attraction, mental suggestion and subconscious activity which can be reapplied for their own purposes. According to its modern teachers, magic is simply an extension of the theory and practice of volition beyond the usual limits. The will, says the occultist, is king, not only of the House of Life, but of the universe outside the gates of sense. It is the key to “man limitless” the true “ring of Gyges,” which can control the forces of nature known and unknown. This aspect of occult philosophy informs much of the cheap American transcendentalism which is so lightly miscalled mystical by its teachers and converts; Menticulture, “New” or “Higher Thought,” and the scriptures of the so-called “New Consciousness.” The ingenious authors of “Volo,” “The Will to be Well,” and “Just How to Wake the Solar Plexus,” the seers who assure their eager disciples that by “Concentration” they may acquire not only health, but also that wealth which is “health of circumstance,” are no mystics. They are magicians; and teach, though they know it not, little else but the cardinal doctrines of Hermetic science, omitting only their picturesque ceremonial accompaniments.

These cardinal doctrines, in fact, have varied little since their first appearance early in the world’s history: though, like the doctrines of theology, they have needed re-statement from time to time. In discussing them I shall quote chiefly from the works of Eliphas Lévi; the pseudonym under which Alphonse Louis Constant, the most readable occult philosopher of the nineteenth century, offered his conclusions to the world.


The tradition of magic, like most other ways of escape which man has offered to his own soul, appears to have originated in the East. It was formulated, developed, and preserved by the religion of Egypt. It made an early appearance in that of Greece. It has its legendary grand master in Hermes Trismegistus, who gave to it its official name of Hermetic Science, and whose status in occultism is much the same as that occupied by Moses in the tradition of the Jews. Fragmentary writings attributed to this personage and said to be derived from the Hermetic books, are the primitive scriptures of occultism: and the probably spurious Table of Emerald, which is said to have been discovered in his tomb, ranks as the magician’s Table of Stone. In Gnosticism, in the allegories of the Kabalah, in theosophy, in secret associations which still exist in England, France, and Germany—and even in certain practices embedded in the ceremonial of the Christian Church— the main conceptions which constitute the “secret wisdom” of magical tradition have wandered down the centuries. The baser off-shoots of that tradition are but too well known, and need not be particularized. 

Like the world which it professes to interpret, magic has a body and a soul: an outward vesture of words and ceremonies and an inner doctrine. The outward vesture, which is all that the uninitiated are permitted to perceive, consists of a series of confusing and often ridiculous symbolic veils: of strange words and numbers, grotesque laws and ritual acts, personifications and mystifications. The outward vestures of our religious, political, and social systems—which would probably appear equally irrational to a wholly ignorant yet critical observer—offer an instructive parallel to this aspect of occult philosophy. Stripped of these archaic formulae, symbols, and mystery-mongerings, however, magic as described by its apologists, is found to rest upon three fundamental axioms which can hardly be dismissed as ridiculous by those who listen respectfully to the ever-shifting hypotheses of psychology and physics.


(1) The first axiom declares the existence of an imponderable “medium” or “universal agent,” which is described as beyond the plane of our normal sensual perceptions yet interpenetrating and binding up the material world. This agent, which is not luminous and has nothing to do with the stars, is known to the occultists by the unfortunate name of “Astral Light”: a term originally borrowed from the Martinists by Eliphas Lévi. To live in conscious communication with the “Astral Light” is to live upon the “Astral Plane,” or in the Astral World: to have achieved, that is to say, a new level of consciousness. The education of the occultist is directed towards this end.

This doctrine of the Astral Plane, like most of our other diagrams of the transcendent, possesses a respectable ancestry, and many prosperous relations in the world of philosophic thought. Traces of it may even be detected under veils in the speculations of orthodox physics. It is really identical with the “Archetypal World” or Yesod of the Kabalah—the “Perfect Land” of old Egyptian religion—in which the true or spirit forms of all created things are held to exist. It may be connected with the “real world” described by such visionaries as Boehme and Blake, many of whose experiences are far more occult than mystical in character.  A persistent tradition as to the existence of such a plane of being or of consciousness is found all over the world: in Indian, Greek Egyptian, Celtic, and Jewish thought. “Above this visible nature there exists another, unseen and eternal, which, when all things created perish, does not perish,” says the Bhagavad Gita. According to the Kabalists it is “the seat of life and vitality, and the nourishment of all the world.” Vitalism might accept it as one of those aspects of the universe which can be perceived by a more extended rhythm than that of normal consciousness. Various aspects of the Astral have been identified with the “Burning Body of the Holy Ghost” of Christian Gnosticism and with the Odic force of the old-fashioned spiritualists.


Further, the Astral Plane is regarded as constituting the “Cosmic Memory,” where the images of all beings and events are preserved, as they are preserved in the memory of man.


“The high that proved too high, the heroic for earth too hard
The passion that left the ground to lose itself in the sky”—


all are living in the Astral World. There too the concepts of future creation are present in their completeness in the Eternal Now before being brought to birth in the material sphere. On this theory prophecy, and also clairvoyance—one of the great objects of occult education—consist in opening the eyes of the mind upon this timeless Astral World: and spiritualists, evoking the phantoms of the dead, merely call them up from the recesses of universal instead of individual remembrance. The reader who feels his brain to be whirling amidst this medley of solemn statement and unproven fairy tale must remember that the dogmatic part of the occult tradition can only represent the attempt of an extended or otherwise abnormal consciousness to find an explanation of its own experiences.


Further, our whole selves—not merely our sentient selves—are regarded as being bathed in the Astral Light, as in the ether of physics. Hence in occult language it is a “universal agent” connecting soul with soul, and becomes the possible vehicle of hypnotism, telepathy, clairvoyance, and all those supernormal phenomena which are the subject-matter of “psychical research.” This hypothesis also accounts for the confusing fact of an initial similarity of experience in many of the proceedings of mystic and occultist. Both must pass through the plane of consciousness which the concept of the “Astral” represents, because this plane of perception is the one which lies “next beyond” our normal life. The transcendental faculties may become aware of this world; only, in the case of the mystic, to pass through it as quickly as they can. But the occultist, the medium, the psychic, rest in the “Astral” and develop their perceptions of this aspect of the world. It is the medium in which they work.

From earliest times, occult philosophy has insisted on the existence of this medium: as a scientific fact, outside the range of our normal senses, but susceptible of verification by the trained powers of the “initiate.” The possessor of such trained powers, not the wizard or the fortune-teller, is regarded as the true magician: and it is the declared object of occult education, or initiation, to actualize this supersensual plane of experience, to give the student the power of entering into conscious communion with it, and teach him to impose upon its forces the directive force of his own will, as easily as he imposes that will upon the “material” things of senses. 


(2) This brings us to the second axiom of magic, which also has a curiously modern air: for it postulates simply the limitless power of the disciplined human will. This dogma has been “taken over” without acknowledgment from occult philosophy to become the trump card of menticulture, “Christian Science,” and “New Thought.” The preachers of “Joy Philosophy” and other dilute forms of mental discipline, the Liberal Catholic “priest” producing “a vast bubble of etheric astromental matter, a thought-edifice, ethereal, diaphanous, a bubble which just includes the congregation—“ these are the true hierophants of magic in the modern world. 

The first lesson of the would-be magus is self-mastery. “By means of persevering and gradual athletics,” says Eliphas Lévi, “the powers of the body can be developed to an amazing extent. It is the same with the powers of the soul. Would you govern yourself and others? Learn how to will. How may one learn how to will? This is the first secret of magical initiation; and it was to make the foundations of this secret thoroughly understood that the antique keepers of the mysteries surrounded the approach to the sanctuary with so many terrors and illusions. They did not believe in a will until it had given its proofs; and they were right. Strength cannot prove itself except by conquest. Idleness and negligence are the enemies of the will, and this is the reason why all religions have multiplied their practices and made their cults difficult and minute. The more trouble one gives oneself for an idea, the more power one acquires in regard to that idea. . . . Hence the power of religions resides entirely in the inflexible will of those who practise them.”  


This last sentence alone is enough to define the distinction between mysticism and magic, and clear the minds of those who tend to confuse the mystical and magical elements of religion. In accordance with it, real “magical initiation” is in essence a form of mental discipline, strengthening and focussing the will. This discipline, like that of the religious life, consists partly in physical austerities and a deliberate divorce from the world, partly in the cultivation of will-power: but largely in a yielding of the mind to the influence of suggestions which have been selected and accumulated in the course of ages because of their power over that imagination which Eliphas Lévi calls “The eye of the soul.” There is nothing supernatural about it. Like the more arduous, more disinterested self-training of the mystic, it is character-building with an object, conducted upon an heroic scale. In magic the “will to know” is the centre round which the personality is rearranged. As in mysticism, unconscious factors are dragged from the hiddenness to form part of that personality. The uprushes of thought, the abrupt intuitions which reach us from the subliminal region, are developed, ordered, and controlled by rhythms and symbols which have become traditional because the experience of centuries has proved, though it cannot explain, their efficacy: and powers of apprehension which normally lie below the threshold may thus be liberated and enabled to report their discoveries.

“The fundamental principle,” says A. E. Waite, speaking of occult evocations, “was in the exercise of a certain occult force resident in the magus, and strenuously exerted for the establishment of such a correspondence between two planes of nature as would effect his desired end. This exertion was termed the evocation, conjuration, or calling of the spirit, but that which in reality was raised was the energy of the inner man ; tremendously developed and exalted by combined will and aspiration, this energy germinated by sheer force a new intellectual faculty of sensible psychological perception. To assist and stimulate this energy into the most powerful possible operation, artificial means were almost invariably used. . . . The synthesis of these methods and processes was called Ceremonial Magic, which in effect was a tremendous forcing-house of the latent faculties of man’s spiritual nature.”


This is the psychological explanation of those apparently absurd rituals of preparation, doctrines of signs and numbers, pentacles, charms, angelical names, the “power of the word” which made up ceremonial magic. The power of such artifices is known amongst the Indian mystics; who, recognizing in the Mantra, or occult and rhythmic formula, consciously held and repeated, an invaluable help to the attainment of the true ecstatic state, are not ashamed to borrow from the magicians. So, too, the modern American schools of mental healing and New Thought recommend concentration upon a carefully selected word as the starting-point of efficacious meditation. This fact of the psychical effect of certain verbal combinations, when allowed to dominate the field of consciousness, may have some bearing upon that need of a formal liturgy which is felt by nearly every great religion; for religion, on its ceremonial side, has certain affinities with magic. It, too, seeks by sensible means to stimulate supra-sensible energies. The true magic “word” or spell is untranslatable; because its power resides only partially in that outward sense which is apprehended by the reason, but chiefly in the rhythm, which is addressed to the subliminal mind. Symbols, religious and other, and symbolic acts which appear meaningless when judged by the intellect alone, perform a similar office. They express the deep-seated instinct of the human mind that it must have a focus on which to concentrate its volitional powers, if those powers are to be brought to their highest state of efficiency. The nature of the focus matters little: its office matters much.


“. . . All these figures, and acts analogous to them,” says Lévi, “all these dispositions of numbers and of characters [ i.e. sacred words, charms, pentacles, etc.] are, as we have said, but instruments for the education of the will, of which they fix and determine the habits. They serve also to concentrate in action all the powers of the human soul, and to strengthen the creative power of the imagination. . . . A practice, even though it be superstitious and foolish, may be efficacious because it is a realization of the will. . . . We laugh at the poor woman who denies herself a ha’porth of milk in the morning, that she may take a little candle to burn upon the magic triangle in some chapel. But those who laugh are ignorant, and the poor woman does not pay too dearly for the courage and resignation which she thus obtains.


Magic symbols, therefore, from penny candles to Solomon’s seal, fall in modern technical language into two classes. The first contains instruments of self-suggestion, exaltation, and will direction. To this belong all spells, charms, rituals, perfumes: from the magician’s vervain wreath to the “Youth! Health! Strength!” which the student of New Thought repeats when she is brushing her hair in the morning. The second class contains autoscopes: i.e. , material objects which focus and express the subconscious perceptions of the operator. The dowser’s divining rod, fortuneteller’s cards, and crystal-gazer’s ball, are characteristic examples. Both kinds are rendered necessary rather by the disabilities of the human than by the peculiarities of the superhuman plane: and the great adept may attain heights at which he dispenses with these “outward and visible signs.” “Ceremonies being, as we have said, artificial methods of creating certain habits of the will, they cease to be necessary when these habits have become fixed.” These facts, now commonplaces of psychology, have long been known and used by students of magic. Those who judge the philosophy by the apparent absurdity of its symbols and ceremonies should remember that the embraces, gestures, grimaces, and other ritual acts by which we all concentrate, liberate, or express love, wrath, or enthusiasm, will ill endure the cold revealing light of a strictly rational inquiry.


(3) The dogmas of the “Astral Light” or universal agent and the “power of the will” are completed by a third: the doctrine of Analogy, of an implicit correspondence between appearance and reality, the microcosm of man and the macrocosm of the universe the seen and the unseen worlds. In this, occultism finds the basis of its transcendental speculations. Quod superius sicut quod inferius —the first words of that Emerald Table which was once attributed to Hermes Trismegistus himself—is an axiom which must be agreeable to all Platonists. It plays a great part in the theory of mysticism; which, whilst maintaining an awed sense of the total “otherness” and incomprehensibility of the Divine, has always assumed that the path of the individual soul towards loving union with the Absolute is somehow analogous with the path on which the universe moves to its consummation in God.

The notion of analogy ultimately determines the religious concepts of every race, and resembles the verities of faith in the breadth of its application. It embraces alike the appearances of the visible world—which thus become the mirrors of the invisible—the symbols of religion, the tiresome arguments of Butler’s “Analogy,” the allegories of the Kabalah and the spiritual alchemists, and that childish “doctrine of signatures” on which much of mediaeval science was built. “Analogy,” says Lévi, “is the last word of science and the first word of faith . . . the sole possible mediator between the visible and the invisible, between the finite and the infinite.” Here Magic clearly defines her own limitations; stepping incautiously from the useful to the universal, and laying down a doctrine which no mystic could accept—which, carried to its logical conclusion, would turn the adventure of the infinite into a guessing game.


The argument by analogy is carried by the occultists to lengths which cannot be described here. Armed with this torch, they explore the darkest, most terrible mysteries of life: and do not hesitate to cast the grotesque shadows of these mysteries upon the unseen world. The principle of correspondence is no doubt sound so long as it works within reasonable limits. It was admitted into the system of the Kabalah, though that profound and astute philosophy was far from giving to it the importance which it assumes in Hermetic “science.” It has been eagerly accepted by many of the mystics. Boehme and Swedenborg availed themselves of its method in presenting their intuitions to the world. It is implicitly acknowledged by thinkers of many other schools: its influence permeates the best periods of literature. Sir Thomas Browne spoke for more than himself when he said, in a well-known passage of the “Religio Medici”: “The severe schools shall never laugh me out of the philosophy of Hermes [ i.e. , Trismegistus] that this visible world is but a picture of the invisible, wherein, as in a portrait, things are not truly but in equivocal shapes, and as they counterfeit some real substance in that invisible framework.” Such a sense of analogy, whatever the “severe schools” may say, is indeed the foundation of every perfect work of art. “Intuitive perception of the hidden analogies of things,” says Hazlitt in “English Novelists,” “or, as it may be called, his instinct of the imagination, is perhaps what stamps the character of genius on the productions of art more than any other circumstance.”The central doctrine of magic may now be summed up thus:—


(1) That a supersensible and real “cosmic medium” exists, which interpenetrates, influences, and supports the tangible and apparent world, and is amenable to the categories both of philosophy and of physics.

(2) That there is an established analogy and equilibrium between the real and unseen world, and the illusory manifestations which we call the world of sense.

(3) That this analogy may be discerned, and this equilibrium controlled, by the disciplined will of man, which thus becomes master of itself and of fate.


We must now examine in more detail the third of these propositions—that which ascribes abnormal powers to the educated and disciplined will—for this assumption lies at the root of all magical practices, old and new. “Magical operations,” says Eliphas Lévi, “are the exercise of a power which is natural, but superior to the ordinary powers of nature. They are the result of a science, and of habits, which exalt the human will above its usual limits.” This power of the will is now recognized as playing an important part both in the healing of the body and the healing of the soul; for our most advanced theories on these subjects are little more than the old wine of magic in new bottles. The ancient occultists owed much of their power, and also of their evil reputation, to the fact that they were psychologists before their time. Effective methods of suggestion, recipes for the alteration and exaltation of personality and enhancement of will-power, the artificial production of hypnotic states, photisms, automatism and ecstasy, with the opening up of the subliminal field which accompanies these phenomena—concealed from the profane by a mass of confusing allegories and verbiage—form the backbone of all genuine occult rituals. Their authors were aware that ceremonial magic has no objective importance, but depends solely on its effect upon the operator’s mind. That this effect might be enhanced, it was given an atmosphere of sanctity and mystery; its rules were strict, its higher rites difficult of attainment. These rules and rites constituted at once a test of the student’s earnestness and a veil guarding the sanctuary from the profane. The long and difficult preparations, majestic phrases, and strange ceremonies of an evocation had power, not over the spirit of the dead, but over the consciousness of the living; who was thus caught up from the world of sense to a new plane of perception. Thus, according to its apologists, the education of the genuine occult student tends to awaken in him a new view and a new attitude. It adjusts the machinery of his cinematograph to the registering of new intervals in the stream of things, which passed it by before; and thus introduces new elements into that picture by which ordinary men are content to know and judge the—or rather their— universe.


So much for the principles which govern occult education. Magic therapeutics, or as it is now called, “mental healing,” is but the application of these principles upon another plane. It results, first, from a view of humanity which sees a difference only of degree between diseases of body and of soul, and can state seriously and in good faith that “moral maladies are more contagious than physical, and there are some triumphs of infatuation and fashion which are comparable to leprosy or cholera.” Secondly, it is worked by that enhancement of will power, that ability to alter and control weaker forms of life, which is claimed as the reward of the occult discipline. “All the power of the occult healer lies in his conscious will and all his art consists in producing faith in the patient.”  

This simple truth was in the possession of occult thinkers at a time when Church and State saw no third course between the burning or beatification of its practitioners. Now, under the polite names of mental hygiene, suggestion, and psycho-therapeutics, it is steadily advancing to the front rank of medical shibboleths. Yet it is still the same “magic art” which has been employed for centuries, with varying ritual accompaniments, by the adepts of occult science. The methods of Brother Hilarian Tissot, who is described as curing lunacy and crime by “the unconscious use of the magnetism of Paracelsus,” who attributed his cases “either to disorder of the will or to the perverse influence of external wills,” and would “regard all crimes as acts of madness and treat the wicked as diseased,” anticipated in many respects those of the most modern psychologists.


The doctrine of magic which has here been described shows us the “Secret Wisdom” at its best and sanest. But even on these levels, it is dogged by the defects which so decisively separate the occultist from the mystic. The chief of these is the peculiar temper of mind, the cold intellectual arrogance, the intensely individual point of view which occult studies seem to induce by their conscious quest of exclusive power and knowledge, their implicit neglect of love. At bottom, every student of occultism is striving towards a point at which he may be able to “touch the button” and rely on the transcendental world “springing to do the rest.” In this hard-earned acquirement of power over the Many, he tends to forget the One. In Levi’s words, “Too deep a study of the mysteries of nature may estrange from God the careless investigator, in whom mental fatigue paralyses the ardours of the heart.” When he wrote this sentence Lévi stood, as the greater occultists have often done, at the frontiers of mysticism. The best of the Hermetic philosophers, indeed, are hardly ever without such mystical hankerings, such flashes of illumination; as if the transcendental powers of man, once roused from sleep, cannot wholly ignore the true end for which they were made.

In Levi’s case, as is well known, the discord between the occult and mystical ideals was resolved by his return to the Catholic Church. Characteristically, he “read into” Catholicism much that the orthodox would hardly allow; so that it became for him, as it were, a romantic gloss on the occult tradition. He held that the Christian Church, nursing mother of the mystics, was also the heir of the magi; and that popular piety and popular magic veiled the same ineffable truths. He had more justification than at first appears probable for this apparently wild and certainly heretical statement. Religion, as we have seen, can never entirely divorce herself from magic: for her rituals and sacraments must have, if they are to be successful in their appeal to the mind, a certain magical character. All persons who are naturally drawn towards the ceremonial aspect of religion are acknowledging the strange power of subtle rhythms, symbolic words and movements, over the human will. An “impressive service” conforms exactly to the description which I have already quoted of a magical rite: it is “a tremendous forcing-house of the latent faculties of man’s spiritual nature.” Sacraments, too, however simple their beginnings, always tend, as they evolve, to assume upon the phenomenal plane a magical aspect—a fact which does not invalidate their claim to be the vehicles of supernatural grace. Those who have observed with understanding, for instance, the Roman rite of baptism, with its spells and exorcisms, its truly Hermetic employment of salt, anointing chrism and ceremonial lights, must have seen in it a ceremony far nearer to the operations of white magic than to the simple lustrations practiced by St. John the Baptist.


There are obvious objections to the full working out of this subject in a book which is addressed to readers of all shades of belief; but any student who is interested in this branch of religious psychology may easily discover for himself the occult elements in the liturgies of the Christian—or indeed of any other—Church. There are invocative arrangements of the Names of God which appear alike in grimoire and in Missal. Sacred numbers, ritual actions, perfumes, purifications, words of power, are all used, and rightly used by institutional religion in her work of opening up the human mind to the messages of the suprasensible world. In certain minor observances, and charm-like prayers, we seem to stand on the very borderland between magician and priest.

It is surely inevitable that this should be so. The business of the Church is to appeal to the whole man, as she finds him living in the world of sense. She would hardly be adequate to this task did she neglect the powerful weapons which the occultist has developed for his own ends. She, who takes the simplest and most common gifts of nature and transmutes them into heavenly food, takes also every discovery which the self has made concerning its own potentialities, and turns them to her own high purposes. Founding her external system on sacraments and symbols, on rhythmic invocations and ceremonial acts of praise, insisting on the power of the pure and self-denying will and the “magic chain” of congregational worship, she does but join hands with those Magi whose gold, frankincense, and myrrh were the first gifts that she received.


But she pays for this; sharing some of the limitations of the system which her Catholic nature has compelled her to absorb. It is true, of course, that she purges it of all its baser elements—its arrogance, its curiosity—true also that she is bound to adopt it, because it is the highest common measure which she can apply to the spirituality of that world to which she is sent. But she cannot—and her great teachers have always known that she cannot—extract finality from a method which does not really seek after ultimate things. This method may and does teach men goodness, gives them happiness and health. It can even induce in them a certain exaltation in which they become aware, at any rate for a moment, of the existence of the supernatural world—a stupendous accomplishment. But it will not of itself make them citizens of that world: give to them the freedom of Reality.


“The work of the Church in the world,” says Patmore, “is not to teach the mysteries of life, so much as to persuade the soul to that arduous degree of purity at which God Himself becomes her teacher. The work of the Church ends when the knowledge of God begins.”


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

THE POWER OF WORDS

MAN'S word, spoken forth into creative mind, is endowed with power of expression. "By our words we are justified and by our words we are condemned." Our word has the exact amount of power that we put into it. This does not mean power through effort or strain but power through absolute conviction, or faith. It is like a little messenger who knows what he is doing and knows just how to do it. We speak into our words the intelligence which we are, and backed by that greater intelligence of the Universal Mind our word becomes a law unto the thing for which it is spoken. Jesus understood this far better than we do. Indeed, He absolutely believed it, for He said, "Heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away till all be fulfilled."

This makes our word inseparable from Absolute Intelligence and Power. Now if any word has power it must follow that all words have power. Some words may have a greater power than others, according to our conviction, but all words have some power. How careful, then, we should be what kind of words we are speaking.


All this goes to prove that we really are one with the Infinite Mind, and that our words have the power of life within them; that the word is always with us and never far off. The word is within our own mouth. Every time we speak we are using power.

We are one in mind with the whole universe; we are all eternally united in this mind with real power. It is our own fault if we do not use this truth after we see it.

We should feel ourselves surrounded by this mind, this great pulsating life, this all-seeing and all-knowing reality. When we do feel this near presence, this great power and life, then all we have to do is to speak forth into it, speak with all the positive conviction of the soul that has found its source, and above all else never fear but that it will be done unto us even as we have believed.


What wonderful power, what a newness of life and of power of expression, is waiting for those who really believe. What may the race not attain to when men wake up to the real facts of being? As yet the race has not begun to live, but the time is drawing near. Already thousands are using this great power, and thousands are eagerly watching and waiting for the new day.


WHY BELIEF IS NECESSARY


ALWAYS when we pray we must believe. Our idea of prayer is not so much asking God for things as it is believing that we already have the things that we need. As we have said before, this already-believing is necessary because all is mind, and until we have provided that full acceptance we have not made a mold into which mind could pour itself and through which it could manifest. This positive belief is absolutely essential to real creative work; and if we do not at present have it, then we must develop it.

All is law, and cause and effect obtain through all life. Mind is cause, and what we term matter, or the visible, is effect. As water will freeze into the form that it is poured, so mind will solidify only into the forms that our thought takes. Thought is form. The individual provides the form; he never creates or even manifests,--that is, of himself; there is something that does all this for him. His sole activity is the use of this power. This power is always at hand ready to be spoken into and at once ready to form the words into visible expression. But the mold that most of us provide is a very poor one, and we change it so quickly that it is more like a motion picture than anything else.


Already we have the power; it is the gift of the Most High in its Finite Expression. But our ignorance of its use has caused us to create the wrong form, which in its turn has caused mind to produce the form which we have thought into it. From this law of cause and effect we may never hope to escape; and while we may think of it as a hard thing, at first, yet, when we understand, we shall see it as absolute justice without which there could be no real self-acting, individual life at all. Because of our divine individuality, even God may have to wait our recognition of Him and His laws.

People in business will do well to remember this and so to form their thought that they will be willing to receive what they send out. No thought of discouragement or disorder should ever be created, but only positive assurance, strong thoughts of success, of Divine activity, the feeling that with God all things are possible, the belief that we are One with that Great Mind. These are the thoughts that make for success.


The realization that we are dealing with one and not with two powers enables us to think with clearness. We are not troubled about competition or opposition or failure because there is nothing but life, and this life is continually giving to us all that we could ask for, wish, or think into it.

We can now see how essential it is that thought should be held one-pointed; that we should think always and only upon what we want, never letting our mind dwell on anything else. In this way the Spirit works through us.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

USING THE IMAGINATION

JUST imagine yourself surrounded by mind, so plastic, so receptive, that it receives the slightest impression of your thought. Whatever you think it takes up and executes for you. Every thought is received and acted upon. Not some but all thoughts. Whatever the pattern we provide, that will be our demonstration. If we cannot get over thinking that we are poor then we will still remain poor. As soon as we become rich in our thought then we will be rich in our expression. These are not mere words, but the deepest truth that has ever come to the human race. Hundreds of thousands of the most intelligent thinkers and the most spiritual people of our day are proving this truth. We are not dealing with illusions but with realities; pay no more attention to the one who ridicules these ideas than you would to the blowing of the wind.


In the center of your own soul choose what you want to become, to accomplish; keep it to yourself. Every clay in the silence of absolute conviction know that it is now done. It is just as much done, as far as you are concerned, as it will be when you experience it in the outer. Imagine yourself to be what you want to be. See only that which you desire, refuse even to think of the other. Stick to it, never doubt. Say many times a day, "I am that thing," realize what this means. It means that the great Universal power of Mind is that, and it cannot fail.


MAN'S RIGHT OF CHOICE


MAN is created an individual and as such he has the power of choice. Many people seem to think that man should not choose, that since he has asked the Spirit to lead him, he need no longer act, or choose. This is taught by many teachers but is not consistent with our individuality. Unless we had this privilege, this power of choice, we would not be individuals. What we do need to learn is that the Spirit can choose through us. But when this happens it is an act on our part. Even though we say, "I will not choose," we are still choosing; because we are choosing not to choose.


We cannot escape the fact that we are made in such a way that at every step life is a constant choice. What we do need to do is to select what we feel to be right and know that the universe will never deny us anything. We choose and Mind creates. We should endeavor to choose that which will express always a greater life and we must remember that the Spirit is always seeking to express love and beauty through us. If we are attuned to these, and are working in harmony with the great creative power, we need have no doubt about its willingness to work for us.

We must know exactly what it is that we wish and get the perfect mental picture of it. We must believe absolutely that we now have it and never do or say anything that denies it.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

MAN'S PLACE IN CREATION

WHAT LIFE IS.


IN the first place, what do we mean by life? We mean that which we see, feel, hear, touch or taste, and the reason for it. We must have come into contact with all we know of life. We have already found what life is or we could not have had any of these experiences. "In the beginning was God" or life. Out of this life which is, everything which is is made. So life must flow through

all things. There is no such thing as dead matter. Moreover, life is one, and it cannot be changed except into itself. All forms are forms of this unity and must come and go through some inner activity. This inner activity of life or nature must be some form of self-consciousness or self-knowing. In our human understanding we would call this inner knowing, or consciousness, "thought." The Spirit, or Life, or God, must make things out of Himself through self-recognition, or self-knowing or, as we would call it thinking. Since God is all, there is nothing to hinder Him from doing what He wishes, and the question, "How do things come into being?" is answered: God makes them out of Himself. God thinks, or knows, and that thing which He thinks or knows appears from Himself, and is made out of Himself. There is no other possible explanation for what we see. Unless people are willing to begin here, they will never understand how it is that things are not material but spiritual.


BUT where does man come in? He is. Therefore it follows that he, too, is made out of God, since God, or Spirit, is all. Being made out of God, he must partake of His nature, for we are "made in His image."

Man is a center of God in God. Whatever God is in the Universal, man must be in the individual world. The difference between God and man is one of degree and not of quality. Man is not self-made; he is made out of 'God.


The question might arise, why did God do this? No living person can answer this question. This is something that is known only of the Father. We might suppose that God made man to live with Him and to enjoy with Him, to be one with the Father. It is true, indeed, that those who have felt this most deeply have had a corresponding spiritual power that leads us to suppose that God really did make man as a companion. Man is the individual and God is the Universal. "As the Father hath life within Himself, so hath he given it to the Son to have life within himself." Man's mind is made out of God's mind, and all that man is or ever will be, all that he has or ever will have, must partake of the Divine nature. Man did not make it so, but it is so, and he must accept the fact and see what he can do with it. If he has the same power in his individual life that God has in the Universal, then this discovery will mean freedom from all bondage when he learns how to use his power. As God governs His Universal world so will man govern his individual world, always subject to the greater law and life. This could not be otherwise if we realize what follows from it, for so realizing we find ourselves living in a very different world from the one in which we thought we were living. God governs not through physical law as result, but first by inner knowing--then the physical follows. In the same way, man governs his world by the process which we will call, for want of a better name, the power of his thought.


Man's inner life is one with the Father. There can be no separation, for the self-evident reason that there is nothing to separate him from God, because there is nothing but life. The separation of two things implies putting a different element between them; but as there is nothing different from God, the unity of God and man is firmly established forever. "My Father and I are One" is a simple statement of a great soul who perceived life as it really is and not from the mere standpoint of outer conditions.

Taking as the starting point that man has the same life as God, it follows that he uses the same creative process. Everything is one, comes from the same source and returns again to it. "The things which are seen are not made of the things which do appear." What we see comes from what we do not see. This is the explanation of the whole visible universe, and is the only possible explanation.


As God's thought makes worlds and peoples them with all living things, so does our thought make our world and peoples it with all the experiences we have had. By the activity of our thought things come into our life, and we are limited because we have not known the truth; we have thought that outside things controlled us, when all the time we have had that within which could have changed everything and given us freedom from bondage.

The question, then, naturally arises: Why did God create man and make him a free agent? If God had created us in such a way as to compel us to do or to be anything that was not of our choosing, we should not have been individuals at all, we should be automatons. Since we know that we are individuals, we know that God made us thus; and we are just discovering the reason why. Let any man wake up to this, the greatest truth in all ages, and he will find it will answer all questions. He will be satisfied that things are what they are. He will perceive that he may use his own God-given power so to work, to think and to live that he will in no way hinder the greater law from operating through him. According to the clearness of his perception and the greatness of his realization of this power will he provide within himself a starting point through which God may operate. There will no longer be a sense of separation, but in its place will come that divine assurance that he is one with God, and thus will he find his freedom from all suffering, whether it be of body, mind or estate.Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

PISCES—THE HOUSE OF THE FISHES

Period—Constellation—Precession of the Equinoxes—Icthyes, the Fishes—Mythology—Symbol—The Rulers of the House—Characteristics—Ailments of the Type—Professions—Friendship and Marriage—Harmonious and Inharmonious Types—The Gem of the House—The Amethyst—Virtues of the Stone—Talisman against Inebriety—Its Calming Influence—The Stone of St. Valentine—As a Lovers’ Talisman—The Effect of Purple Rays—The Amethyst Beneficent to all Types—Real and Artificial Gems and how to select them.


The Sun enters the Zodiacal House of Pisces, the Fishes, on February 19th, remaining in occupation until March 10th.

The constellation of Pisces is situated in the Southern Celestial Hemisphere between Aquarius and Aries, occupying a large space near the Equator which the Sun crosses at the Vernal Equinox when entering the Zodiacal House of Aries.

At one time the constellations marked the actual Zodiacal Houses of the same name, but owing to the precession of the Equinoxes the constellations have moved forward, and Pisces occupies the space originally allotted to Aries; and this forward movement applies to all the Zodiacal Houses previously dealt with. The constellation can be seen best during the latter part of October and through November between 8 and 10 p.m., but owing to the absence of any important stars it is not easily traced.


It was known to the Greeks as Ichthyes, the Fishes, and as illustrating the connection of the Zodiac with religious teachings, it is interesting to note that the early Christians chose the Fish as the symbol of their faith because the Greek word ΙΧΘΥΣ, Fish, formed the initials of five words meaning Jesus Christ, Son of God, Saviour. In Ancient Grecian Mythology it is recorded that the two fishes were placed in the heavens by the goddess Minerva to commemorate the escape of Venus and her son Cupid who, whilst walking on the banks of the Euphrates, were attacked by the demon Typhon, described by Homer and Virgil as having a hundred dragon heads upon his shoulders, with devouring flames belching from the mouths and eyes, and with snakes issuing from his fingers. To escape this monster, Venus and Cupid transformed themselves into fishes and plunged into the river which afforded them safety.

This House is generally symbolised by two fishes connected with a band, as illustrated in No. 12 of the Frontispiece. Jupiter is usually considered to be the ruling planet of this House, or in the case

of highly developed subjects the planet Neptune takes the rule.


The symbol of the two fishes attached yet turning in contrary directions seems an apt symbol of the characteristics of this type who are the most dual-natured of all signs, being liable to act on the impressions of their surroundings, showing at one moment extreme persistence and at another a want of determination. Like the two fishes represented back to back, their thoughts and actions are frequently at variance, and, although outwardly placid and docile, this sensitive, changeable disposition is soon ruffled by sudden impulse, resembling the shimmering water which is the native element of the fishes. Being receptive to the conditions around them Pisces subjects adapt themselves readily to any change of environment or circumstances fate may bring, but have a great dislike to anything that tends to ruffle their calm and placid temperaments. Hating suspense, uncertainty, or anxiety, and many-sided in their failings and weaknesses, they often appear to be a mass of contradictions.

The general characteristic of those born under the influence of Pisces is a strongly emotional, contemplative, facile nature with much artistic appreciation for beautiful scenery and surroundings. The pleasures of life have a great attraction for them, but from an inherent consideration of the possible demands of the future their expenditure in this direction is coupled with much prudence.


Being susceptible to outside influences they are apt to rely too much on the advice and experiences of those with whom they come into contact, and are by turns too apprehensive and too venturesome. The mind is imaginative, philosophical, and acquisitive, and as a rule mechanical and accurate, although liable to become indolent and self-centred unless spurred on by those they are fond of, when they will persevere in their efforts towards a desired end with astonishing persistency. In spite of this spasmodic determination they are often lacking in self-confidence and fail to make the best of opportunities for their own interests and benefit. Very much appreciating any confidence in their ability to carry out work entrusted to them by others, which they perform with the utmost punctuality and precision; and having a liking for positions of responsibility and management, they frequently run two occupations at the same time. As children they are of a very observant and enquiring nature, continually asking questions, so that every advantage as regards education should be given them, a wrong start in life being more serious in its results to this type than to any other. They seldom change the profession or occupation on their own initiative, and although easily persuaded become obstinate when driven. Hating discord and strife, the temper is slow to anger but rebellious when roused, and although naturally of a peace-loving disposition they do not easily recover from its effects.


When adversely aspected they become selfish, secretive, discontented, and extravagant, and in business tricky and dishonest, and with a general want of balance and a tendency to intemperance.

This House ruling the feet, those born during the Pisces period are subject to ailments and injuries affecting these members, and are also liable to contract colds and serious illnesses from damp feet; they are also inclined to weakness of the back, abscesses and disorders of the blood, and irregularities of the general system, torpidity of the liver, and nervous breakdown, but they should never be encouraged to make much of any illness; being so susceptible, that suggestion alone will frequently cause its development.

In professions and occupations they are successful as actors, novelists, artists, teachers, travellers, musicians, examiners, and make good disciplinarians, also, being very resourceful in emergencies, they are extremely successful in the care and management of young people, interesting them and gaining their confidence and enthusiasm by original methods, yet exacting obedience without harshness or fault-finding. Illustrating the possibilities of this type when well developed, we may cite General Baden-Powell.


Being naturally fond of the water, they are successful as Captains, Sailors, and Fishermen; also in all businesses connected with liquids, such as hotel-keepers and caterers.

In friendship and marriage they are overcautious in some respects whilst imprudent in others, and being apprehensive of consequences they frequently weigh and consider before making any voluntary change in their lives and habits; so that although impressionable and affectionate, they are apt to drift aimlessly into circumstances, and, in many instances, marry late, although naturally inclined and fitted for home and family life. They will be found most in harmony with those born during the Cancer, Scorpio, Taurus, and Capricorn periods, and least in sympathy with those of the Gemini and Sagittarius periods.

The gem of this House is the Amethyst, a semiprecious stone in varying shades of purple which belongs to the quartz family and owes its colour to oxide of manganese and iron which forms part of its composition. The best variety comes from Siberia, Ceylon, Brazil, and Persia, and the

Amethyst was originally regarded as a very precious stone, until the immense quantities received from Brazil reduced its value generally.


From the earliest dawn of history the occult properties of this stone as an antidote to inebriety have been recognised, by all writers, the name originating from a Greek word meaning "without intoxication," and according to Aristotle it was also the name of a beautiful nymph who invoked the aid of Diana to protect her from the attentions of Bacchus, which the goddess did by converting her into a precious gem, upon which Bacchus, in remembrance of his love, gave the stone its colour and the quality of preserving its wearers from the noxious influence of wine.

The Egyptians used these stones freely for Talismans, their soldiers wearing them as Amulets for success in their exploits and calmness in danger. Pliny says the Magi believed that if the symbols of the Sun and Moon were engraved upon the Amethyst it made a powerful charm against witchcraft, and procured for its wearers success to their petitions, good luck, and the favour of those in authority. Camillus Leonardus, confirming its efficacy in restraining intoxication, says:

"It also represses evil thoughts and all excesses, prevents contagion, and gives good understanding

of hidden things, making a man vigilant and expert in business."


The Amethyst has always been associated with ecclesiastical decorations, its frequent use in episcopal rings giving rise to its description as "the Bishop's Stone," and rosaries of Amethyst beads were much in request in olden times to attract soothing influences in times of stress and to confer a pious calm on their wearers.

In religious art it was regarded as emblematic of resignation under earthly sufferings, patience in sorrow, and trust unto death, which Marbodus (translated by the Rev. C. W. King) expresses in verse:


"On high the Amethyst is set
 In colour like the violet,
 With flames as if of gold it glows
 And far its purple radiance throws;
 The humble heart it signifies
 Of him who in the Saviour dies."


During the Middle Ages the qualities attributed to it were many: it indicated the presence of poison by becoming dim, also personal danger and ill-health by changing colour; it was, moreover, considered to give vigilance to business men, and to sportsmen and soldiers calmness in danger.

The Amethyst is the stone of St. Valentine, who is said to have always worn it; and in the days

of romance and chivalry, if presented by a lady to her knight, or a bride to her husband in the shape of a heart set in silver, it was said to confer the greatest possible earthly happiness on the pair who would be blessed with good fortune for the remainder of their lives.

In connection with the soothing influence of this gem, it is interesting to note that according to modern research purple light rays have been found to exercise a calming effect upon nervous and hysterical patients and a consequent improvement in the vitality. Cases of neuralgia and sleeplessness have been relieved by an Amethyst rubbed gently over the temples. It is one of the very few gems that may universally be worn without adverse results.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

March - The Month of Mars

This month, originally the first in the year, is named after Mars, the God of War. He was the son of Jupiter and Juno, the king and queen of the gods, and was generally represented in a shining suit of armour, with a plumed helmet on his head, a spear in one hand, and a shield in the other. His chariot was driven by the Goddess of War, Bellona, who also watched over his safety in battle; for the gods often took part in the battles which were constantly raging on the earth. During the great fight between the gods and the giants to decide who was to rule the world, Mars was captured by two of the giants, who bound him with iron chains and kept watch over him day and night. After over a year of captivity he was freed by the clever god Mercury, who succeeded in loosening the chains so silently that the giants heard no sound. Mars also took part in the Trojan War, when he was actually wounded.


Mars was loved by Venus, the Goddess of Beauty, but wishing to keep their love a secret from the other gods, they met only during the night, and Mars appointed his servant Alectryon to keep watch and to call him before the sun rose as he did not wish Apollo, the Sun God, to see them. One night Alectryon fell asleep, and so was too late to warn Mars of the sun's approach. Apollo saw them from his chariot as he drove across the sky, and told Vulcan, the God of Fire, who caught them in a net of steel, and thus held them prisoner, while the other gods made fun of them. As soon as he was set free, Mars, who was filled with anger against Alectryon for failing in his duty, changed  him into a cock, and driving him into a farmyard, condemned him to give warning every day of the sun's rising--a fanciful explanation why


"the cock with lively din,
Scatters the rear of darkness thin".
        MILTON--L'Allegro.


The gods, though they themselves were immortal--that is, could never die, nor even grow old--yet sometimes married mortal, the men or women whom they found on the earth, and Mars fell in love with a beautiful girl named Ilia, who had given up her life to serve in the temple of Vesta, the Goddess of Fire. It was the duty of these priestesses of Vesta to guard the fire which continually burned on the altar of the goddess, for the safety of the people was thought to depend on this sacred flame. No Vestal, as these priestesses were called, was allowed to marry, under penalty of death. Ilia, however, in spite of her solemn promise, consented to marry Mars, and keeping her marriage a secret, continued to live in the temple. In course of time she had two sons, Romulus and Remus. Her father and mother, hearing that she had broken her vow, ordered the full punishment of her crime to be carried out; the mother was buried alive, and the children were left in the forest to be killed by the wild beasts.


Thus Ilia perished, but the children were wonderfully saved, so the story tells us, by a wolf, who cared for them as if they had been her own young. They were soon after found by a shepherd, who took them to his home, where they grew up to be strong and brave men. As soon as they had reached manhood they left their home and went out into the world to seek their fortune. Coming to a beautiful country of hills and valleys, they decided to build a great city; but before they had even finished the outer walls, they quarrelled about the name which was to be given to it when it was built. Romulus lost his temper and struck his brother Remus, so that he fell dead to the ground. With the help of a band of wicked and cruel men like himself, Romulus at last succeeded in building a city, which, called Rome, after its founder's name, was to become one of the most famous cities the world has ever known.


Romulus became the first king of Rome, but he ruled so harshly that the senators, the chief men of the city, determined to rid themselves of him. During an eclipse of the sun, which darkened the city just at the time when Romulus and the senators were assembled in the marketplace, the senators fell on the king with their swords and slew him. They then cut his body into small pieces, which they hid beneath their cloaks. When the light returned and the people found that their king had disappeared, the senators told them that Romulus had been carried off by the gods to Mount Olympus, and ordered a temple to be built in his honour on one of the seven hills of Rome.

Mars took the city of Rome under his special protection, and is said to have sent a shield from heaven, during a time of plague, as a sign that he would always watch over the city. The Romans, afraid lest the shield should be stolen, had eleven other shields made, so like the first that only the priests who guarded them in the temple of Mars could tell which was the one sent from heaven. These priests were called Salii, the Leapers, because they danced war dances when, during the month of March, the shields were carried in a procession through the streets of Rome.

To Mars, as the God of War, the Romans naturally turned for help in war-time, and a Roman general, before setting out, went into the temple of Mars and, touching the sacred shield with the point of his spear, cried "Mars, watch over us!"


The training-ground of the Roman soldiers was called Campus Martius (the Field of Mars), in honour of the God of War, and it was commonly believed that Mars himself led their army into battle and helped to give them the victory. March was named after Mars because of its rough and boisterous weather, and we find the same idea in the minds of the Angles and Saxons, who called it Hlythmonath--the loud or stormy month. Another name for it was Lenctenmonath, the lengthening month, because it is during March that the days rapidly become longer.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

WOMAN AND THE NEW MORALITY

UPON the shoulders of the woman conscious of her freedom rests the responsibility of creating a new sex morality. The vital difference between a morality thus created by women and the so-called morality of to-day, is that the new standard will be based upon knowledge and freedom while the old is founded upon ignorance and submission.

What part will birth control play in bringing forth this new standard? What effect will its practice have upon woman's moral development? Will it lift her to heights that she has not yet achieved, and if so, how? Why is the question of morality always raised by the objector to birth control? All these questions must be answered if we are to get a true picture of the relation of the feminine spirit to morals. They can best be answered by considering, first, the source of our present standard

of sex morals and the reasons why those standards are what they are; and, second, the source and probable nature of the new morality.


We get most of our notions of sex morality from the Christian church--more particularly from the oldest existing Christian church, known as the Roman Catholic. The church has generally defined the "immoral woman" as one who mates out of wedlock Virtually, it lets it go at that. In its practical workings, there is nothing in the church code of morals to protect the woman, either from unwilling submission to the wishes of her husband, from undesired pregnancy, nor from any other of the outrages only too familiar to many married women. Nothing is said about the crime of bringing an unwanted child into the world, where often it cannot be adequately cared for and is, therefore, condemned to a life of misery. The church's one point of insistence is upon the right of itself to legalize marriage and to compel the woman to submit to whatever such marriage may bring. It is true that there are remedies of divorce in the case of the state, but the church has adhered strictly to the principle that marriage, once consummated, is indissoluble. Thus, in its operation, the church's code of sex morals has nothing to do with the basic sex rights of the woman, but enforces, rather, the assumed property rights of the man to the body and the services of his wife. They are man-made codes; their vital factor, as they apply to woman, is submission to the man.


Closely associated with and underlying the principle of submission, has been the doctrine that the sex life is in itself unclean. It follows, therefore, that all knowledge of the sex physiology or sex functions is also unclean and taboo. Upon this teaching has been founded woman's subjection by the church and, largely through the influence of the church, her subjection by the state to the needs of the man.

Let us see how these principles have affected the development of the present moral codes and some of their shifting standards. When we have finished this analysis, we shall know why objectors to birth control raise the "morality" question.

The church has sought to keep women ignorant upon the plea of keeping them "pure."


To this end it has used the state as its moral policeman. Men have largely broken the grip of the ecclesiastics upon masculine education The ban upon geology and astronomy, because they refute the biblical version of the creation of the world, are no longer effective. Medicine, biology and the doctrine of evolution have won their way to recognition in spite of the united opposition of the clerics. So, too, has the right of woman to go unveiled, to be educated, and to speak from public platforms, been asserted in spite of the condemnations of the church, which denounced them as destructive of feminine purity. Only in sex matters has it succeeded in keeping the bugaboo alive.

It clings to this last stronghold of ignorance, knowing that woman free from sexual domination would produce a race spiritually free and strong enough to break the last of the bonds of intellectual darkness.

It is within the marriage bonds, rather than outside them, that the greatest immorality of men has been perpetrated. Church and state, through their canons and their laws, have encouraged this immorality. It is here that the woman who is to win her way to the new morality will meet the most difficult part of her task of moral house cleaning.

In the days when the church was striving for supremacy, when it needed single-minded preachers, proselyters and teachers, it fastened upon its people the idea that all sexual union, in marriage or out of it, is sinful. That idea colors the doctrines of the Church of Rome and many other Christian denominations to this hour. "Marriage, even for the sake of children was a carnal indulgence" in earlier times, as Principal Donaldson points out in, "The Position of Women Among the Early Christians."[*] It was held that the child was "conceived in sin," and that as the result of the sex act, an unclean spirit had possession of it. This spirit can be removed only by baptism, and the Roman Catholic baptismal service even yet contains these words: "Go out of him, thou unclean spirit, and give place unto the Holy Spirit, the Paraclete."


In the Intellectual Development of Europe, John William Draper, speaking of the teaching of celibacy among the Early Fathers,[+] says: "The sinfulness of the marriage relation and the preëminent value of chastity followed from their principles. If it was objected to such practices that by their universal adoption the human species would soon be extinguished and no man would remain to offer praises to God, these zealots, remembering the temptations from which they had escaped, with truth replied that there would always be sinners enough in the world to avoid that disaster, and that out of their evil work, good would be brought. Saint Jerome offers us the pregnant reflection that though it may be marriage that fills the earth, it is virginity that replenishes heaven."

The early church taught that there were enough children on earth. It needed missionaries more than it needed babies, and impressed upon its followers the idea that the birth wails of the infant were a protest against being born into so sordid a world.

Thus are we presented with one of the enormous inconsistencies of the church in sex matters. The teachings of the "Early Fathers" were effect the advocacy of an attempt to enforce birth control through absolute continence, while later it reverted, as it reverts to-day, to the Mosaic injunction to "be fruitful and multiply."


The very force of the sex urge in humanity compelled the church to abandon the teaching of celibacy for its general membership. Paul, who preferred to see Christians unmarried rather than married, had recognized the power of this force. In the seventh chapter of the First Epistle to the Corinthians (according to the Douay translation of the Vulgate, which is accepted by the Church of Rome), he said:

"8--But I say unto you the unmarried and the widows; it is good if they continue even as I.

"9--But if they do not contain themselves, let them marry, for it is better to marry than to be burnt."

When the church became a political power rather than a strictly religious institution, it needed a high birth rate to provide laymen to support its increasingly expensive organization. It then began to exploit the sex force for its own interest. It reversed its position in regard to children. It encouraged marriage under its own control and exhorted women to bear as many children as possible. The world was just as sordid and the birth wails of the infants were just as piteous, but the needs of the hierarchy had changed. So it modified the standard of sex morality to suit its own requirements--marriage now became a sacrament.

Shrewd in changing its general policy from celibacy to marriage, the church was equally shrewd in perpetuating the doctrine of woman's subjection for its own interest. That doctrine was emphatically stated in the Third Chapter of the First Epistle of Peter and the Fifth Chapter of Paul's Epistle to the Ephesians. In the Douay version of the latter, we find this:

"22--Let women be subject to their husbands as to the Lord.

"23--Because the husband is the head of the wife; as Christ is the head of the Church.

"24--Therefore, as the Church is subject to Christ, so let the wives be to their husbands in all things."

These doctrines, together with the teaching that sex life is of itself unclean, formed the basis of morality as fixed by the Roman church.


Nor does the St. James version of the Bible, generally used by Protestant churches to-day, differ greatly in these particulars from the accepted Roman Catholic version, as a comparison will show.

If Christianity turned the clock of general progress back a thousand years, it turned back the clock two thousand years for woman. Its greatest outrage upon her was to forbid her to control the function of motherhood under any circumstances, thus limiting her life's work to bringing forth and rearing children. Coincident with this, the churchmen deprived her of her place in and before the courts, in the schools, in literature, art and society. They shut from her heart and her mind the knowledge of her love life and her reproductive functions. They chained her to the position into which they had thrust her, so that it is only after centuries of effort that she is even beginning to regain what was wrested from her.

"Christianity had no favorable effect upon, women," says Donaldson, "but tended to lower their character and contract the range of their activity. At the time when Christianity dawned upon the world, women had attained great freedom, power and influence in the Roman empire. Tradition was in favor of restriction, but by a concurrence of circumstances, women had been liberated from the enslaving fetters of the old legal forms. They enjoyed freedom of intercourse in society. They walked in the public thoroughfares with veils that did not hide their faces. They dined in the company of men. They studied literature and philosophy. They took part in political movements. They were allowed to defend their own law cases if they liked, and they helped their husbands in the government of provinces and the writing of books."

And again: "One would have imagined that Christianity would have favored the extension of woman's freedom. In a very short time women are seen only in two capacities--as martyrs and deaconesses (or nuns). Now what the early Christians did was to strike the male out of the definition of man, and human being out of the definition of woman. Man was a human being made to serve the highest and noblest purposes; woman was a female, made to serve only one."


Thus the position attained by women of Greece and Rome through the exercise of family limitation, and in a considerable degree of voluntary motherhood, was swept away by the rising tide of Christianity. It would seem that this pernicious result was premeditated, and that from the very early days of Christianity, there were among the hierarchy those who recognized the creative power of the feminine spirit, the force of which they sought to turn to their own uses. Certain it is that the hierarchy created about the whole love life of woman an atmosphere of degradation.

Fear and shame have stood as grim guardians against the gate of knowledge and constructive idealism. The sex life of women has been clouded in darkness, restrictive, repressive and morbid. Women have not had the opportunity to know themselves, nor have they been permitted to give play to their inner natures, that they might create a morality practical, idealistic and high for their own needs.

On the other hand, church and state have forbidden women to leave their legal mates, or to refuse to submit to the marital embrace, no matter how filthy, drunken, diseased or otherwise repulsive the man might be--no matter how much of a crime it might be to bring to birth a child by him.

Woman was and is condemned to a system under which the lawful rapes exceed the unlawful ones a million to one. She has had nothing to say as to whether she shall have strength sufficient to give a child a fair physical and mental start in life; she has had as little to do with determining whether her own body shall be wrecked by excessive childbearing. She has been adjured not to complain of the burden of caring for children she has not wanted. Only the married woman who has been constantly loved by the most understanding and considerate of husbands has escaped these horrors. Besides the wrongs done to women in marriage, those involved in promiscuity, infidelities and rapes become inconsequential in nature and in number.


Out of woman's inner nature, in rebellion against these conditions, is rising the new morality. Let it be realized that this creation of new sex ideals is a challenge to the church. Being a challenge to the church, it is also, in less degree, a challenge to the state. The woman who takes a fearless stand for the incoming sex ideals must expect to be assailed by reactionaries of every kind. Imperialists and exploiters will fight hardest in the open, but the ecclesiastic will fight longest in the dark. He understands the situation best of all; he best knows what reaction he has to fear from the morals of women who have attained liberty. For, be it repeated, the church has always known and feared the spiritual potentialities of woman's freedom.

And in this lies the answer to the question why the opponent of birth control raises the moral issue. Sex morals for women have been one-sided; they have been purely negative, inhibitory and repressive. They have been fixed by agencies which have sought to keep women enslaved; which have been determined, even as they are now, to use woman solely as an asset to the church, the state and the man. Any means of freedom which will enable women to live and think for themselves first, will be attacked as immoral by these selfish agencies.

What effect will the practice of birth control have upon woman's moral development? As we have seen in other chapters, it will break her bonds. It will free her to understand the cravings and soul needs of herself and other women. It will enable her to develop her love nature separate from and independent of her maternal nature.

It goes without saying that the woman whose children are desired and are of such number that she can not only give them adequate care but keep herself mentally and spiritually alive, as well as physically fit, can discharge her duties to her children much better than the overworked, broken and querulous mother of a large, unwanted family.


Thus the way is open to her for a twofold. development; first, through her own full rounded life, and next, through her loving, unstrained, full-hearted relationship with her offspring. The bloom of mother love will have an opportunity to infuse itself into her soul and make her, indeed, the fond, affectionate guardian of her offspring that sentiment now pictures her but hard facts deny her the privilege of being. She will preserve also her love life with her mate in its ripening perfection. She will want children with a deeper passion, and will love them with a far greater love.

In spite of the age-long teaching that sex life in itself is unclean, the world has been moving to a realization that a great love between a man and woman is a holy thing, freighted with great possibilities for spiritual growth. The fear of unwanted children removed, the assurance that she will have a sufficient amount of time in which to develop her love life to its greatest beauty, with its comradeship in many fields--these will lift woman by the very soaring quality of her innermost self to spiritual heights that few have attained. Then the coming of eagerly desired children will but enrich life in all its avenues, rather than enslave and impoverish it as do unwanted ones to-day.

What healthier grounds for the growth of sound morals could possibly exist than the ample spiritual life of the woman just depicted? Free to follow the feminine spirit, which dwells in the sanctuary of her nature, she will, in her daily life, give expression to that high idealism which is the fruit of that spirit when it is unhampered and unviolated. {p. 182} The love for her mate will flower in beauty of deeds that are pure because they are the natural expression of her physical, mental and spiritual being. The love for desired children will come to blossom in a spirituality that is high because it is free to reach the heights.

The moral force of woman's nature will be unchained--and of its own dynamic power will uplift her to a plane unimagined by those holding fast to the old standards of church morality. Love is the greatest force of the universe; freed of its bonds of submission and unwanted progeny, it will formulate and compel of its own nature observance to standards of purity far beyond the highest conception of the average moralist. The feminine spirit, animated by joyous, triumphant love, will make its own high tenets of morality. Free womanhood, out of the depths of its rich experiences, will observe and comply with the inner demands of its being. The manner in which it learns to do this best may be said to be the moral law of woman's being. So, in whatever words the new morality may ultimately be expressed, we can at least be sure that it will meet certain needs.


First of all, it will meet the physical and psychic requirements of the woman herself, for she cannot adequately perform the feminine functions until these are met. Second, it will meet the needs of the child to be conceived in a love which is eager to bring forth a new life, to be brought into a home where love and harmony prevail, a home in which proper preparation has been made for its coming.

This situation implies in turn a number of conditions. Foremost among them is woman's knowledge of her sexual nature, both in its physiology and its spiritual significance. She must not only know her own body, its care and its needs, but she must know the power of the sex force, its use, its abuse, as well as how to direct it for the benefit of the race. Thus she can transmit to her children an equipment that will enable them to break the bonds that have held humanity enslaved for ages.

To achieve this she must have a knowledge of birth control. She must also assert and maintain her right to refuse the marital embrace except when urged by her inner nature.

The truth makes free. Viewed in its true aspect, the very beauty and wonder of the creative impulse will make evident its essential purity. We will then instinctively idealize and keep holy that physical-spiritual expression which is the foundation of all human life, and in that conception of sex will the race be exalted.

What can we expect of offspring that are the result of "accidents"--who are brought into being undesired and in fear? What can we hope for from a morality that surrounds each physical union, for the woman, with an atmosphere of submission and shame? What can we say for a morality that leaves the husband at liberty to communicate to his wife a venereal disease?


Subversion of the sex urge to ulterior purposes has dragged it to the level of the gutter. Recognition of its true nature and purpose must lift the race to spiritual freedom. Out of our growing knowledge we are evolving new and saner ideas of life in general. Out of our increasing sex knowledge we shall evolve new ideals of sex. These ideals will spring from the innermost needs of women. They will serve these needs and express them. They will be the foundation of a moral code that will tend to make fruitful the impulse which is the source, the soul and the crowning glory of our sexual natures.

When women have raised the standards of sex ideals and purged the human mind of its unclean conception of sex, the fountain of the race will have been cleansed. Mothers will bring forth, in purity and in joy, a race that is morally and spiritually free.Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Hypnotism, and Its Relations to Other Modes of Fascination

We are asked by "H.C." and other Fellows, to answer the several queries hereafter propounded. We do so, but with a reservation: our replies must be made from the standpoint of Occultism alone, no consideration being given to such hypotheses of modern (another name for "materialistic") Science, as may clash with esoteric teachings.


Q.  What is Hypnotism: how does it differ from Animal Magnetism (or Mesmerism) ?


ANS.  Hypnotism is the new scientific name for the old ignorant "superstition" variously called "fascination" and "enchantment." It is an antiquated lie transformed into a modern truth. The fact is there, but the scientific explanation of it is still wanting. By some it is believed that Hypnotism is the result of an irritation artificially produced on the periphery of the nerves; that this irritation reacting upon, passes into the cells of the brain-substance, causing by exhaustion a condition which is but another mode of sleep (hypnosis, or hupnos); by others that it is simply a self-induced stupor, produced chiefly by imagination, etc., etc. It differs from animal magnetism where the hypnotic condition is produced by the Braid method, which is a purely mechanical one, i.e., the fixing of the eyes on some bright spot, a metal or a crystal. It becomes "animal magnetism" (or mesmerism), when it is achieved by "mesmeric" passes on the patient, and for these reasons. When the first method is used, no electro-psychic, or even electro-physical currents are at work, but simply the mechanical, molecular vibrations of the metal or crystal gazed at by the subject. It is the eye — the most occult organ of all, on the superficies of our body — which, by serving as a medium between that bit of metal or crystal and the brain, attunes the molecular vibrations of the nervous centers of the latter into unison (i.e., equality in the number of their respective oscillations) with the vibrations of the bright object held. And, it is this unison which produces the hypnotic state. But in the second case, the right name for hypnotism would certainly be "animal magnetism" or that so much derided term "mesmerism." For, in the hypnotization by preliminary passes, it is the human will — whether conscious or otherwise — of the operator himself, that acts upon the nervous system of the patient. And it is again through the vibrations — only atomic, not molecular — produced by that act of energy called WILL in the ether of space (therefore, on quite a different plane) that the super-hypnotic state (i.e., "suggestion," etc.) is induced. For those which we call "will-vibrations" and their aura, are absolutely distinct from the vibrations produced by the simply mechanical molecular motion, the two acting on two separate degrees of the cosmo-terrestrial planes. Here, of course, a clear realization of that which is meant by will in Occult Sciences, is necessary.


Q.  In both (hypnotism and animal magnetism) there is an act of will in the operator, a transit of something from him to his patient, an effect upon the patient. What is the "something" transmitted in both cases?


ANS.  That which is transmitted has no name in European languages, and if we simply describe it as will, it loses all its meaning. The old and very much tabooed words, "enchantment," "fascination," "glamour," and "spell," and especially the verb "to bewitch," expressed far more suggestively the real action that took place during the process of such a transmission, than the modern and meaningless terms, "psychologize" and "biologize." Occultism calls the force transmitted, the "auric fluid," to distinguish it from the "auric light"; the "fluid" being a correlation of atoms on a higher plane, and a descent to this lower one, in the shape of impalpable and invisible plastic Substances, generated and directed by the potential Will; the "auric light," or that which Reichenbach calls Od, a light that surrounds every animate and inanimate object in nature, is, on the other hand, but the astral reflection emanating from objects; its particular color and colors, the combinations and varieties of the latter, denoting the state of the gunas, or qualities and characteristics of each special object and subject — the human being's aura being the strongest of all.


Q.  What is the rationale of "Vampirism"?


ANS.  If by this word is meant the involuntary transmission of a portion of one's vitality, or life-essence, by a kind of occult osmosis from one person to another — the latter being endowed, or afflicted rather, with such vampirizing faculty, then, the act can become comprehensible only when we study well the nature and essence of the semi-substantial "auric fluid" spoken of just now. Like every other occult form [force?] in Nature, this end- and exosmosic process may be made beneficent or maleficent, either unconsciously or at will. When a healthy operator mesmerizes a patient with a determined desire to relieve and cure him, the exhaustion felt by the former is proportionate to the relief given: a process of endosmose has taken place, the healer having parted with a portion of his vital aura to benefit the sick man. Vampirism, on the other hand, is a blind and mechanical process, generally produced without the knowledge of either the absorber, or the vampirized party. It is conscious or unconscious black magic, as the case may be. For in the case of trained adepts and sorcerers, the process is produced consciously and with the guidance of the Will. In both cases the agent of transmission is a magnetic and attractive faculty, terrestrial and physiological in its results, yet generated and produced on the four-dimensional plane — the realm of atoms.


Q.  Under what circumstances is hypnotism "black magic"?


ANS.  Under those just discussed, but to cover the subject fully, even by giving a few instances, demands more space than we can spare for these answers. Sufficient to say that whenever the motive which actuates the operator is selfish, or detrimental to any living being or beings, all such acts are classed by us as black magic. The healthy vital fluid imparted by the physician who mesmerizes his patient, can and does cure; but too much of it will kill.

[This statement receives its explanation in our answer to Question 6, when showing that the vibratory experiment shatters a tumbler to pieces.]


Q.  Is there any difference between hypnosis produced by mechanical means, such as revolving mirrors, and that produced by the direct gaze of the operator (fascination)?


ANS.  This difference is, we believe, already pointed out in the answer to Question 1. The gaze of the operator is more potent, hence more dangerous, than the simple mechanical passes of the Hypnotizer, who, in nine cases out of ten, does not know how, and therefore cannot will. The students of Esoteric Science must be aware by the very laws of the occult correspondences that the former action is performed on the first plane of matter (the lowest), while the latter, which necessitates a well-concentrated will, has to be enacted, if the operator is a profane novice, on the fourth, and if he is anything of an occultist on the fifth plane.


Q.  Why should a bit of crystal or a bright button, throw one person into the hypnotic state and affect in no way another person? An answer to this would, we think, solve more than one perplexity.


ANS.  Science has offered several varied hypotheses upon the subject, but has not, so far, accepted any one of these as definite. This is because all such speculations revolve in the vicious circle of materio-physical phenomena with their blind forces and mechanical theories. The "auric fluid" is not recognized by the men of Science, and therefore, they reject it. But have they not believed for years in the efficacy of metallo-therapeuty, the influence of these metals being due to the action of their electric fluids or currents on the nervous system? And this, simply because an analogy was found to exist between the activity of this system and electricity. The theory failed, because it clashed with the most careful observation and experiments. First of all, it was contradicted by a fundamental fact exhibited in the said metallo-therapeuty, whose characteristic peculiarity showed (a) that by no means every metal acted on every nervous disease, one patient being sensitive to some one metal, while all others produced no effect upon him; and (b) that the patients affected by certain metals were few and exceptional. This showed that "electric fluids" operating on and curing diseases existed only in the imagination of the theorists. Had they had any actual existence, then all metals would affect in a greater or lesser degree, all patients, and every metal, taken separately, would affect every case of nervous disease, the conditions for generating such fluids being, in the given cases, precisely the same.


Thus Dr. Charcot having vindicated Dr. Burke, the once discredited discoverer of metallo-therapeuty, Shiff and others discredited all those who believed in electric fluids, and these seem now to be given up in favor of "molecular motion," which now reigns supreme in physiology — for the time being, of course. But now arises a question: "Are the real nature, behavior and conditions of 'motion' known any better than the nature, behavior and conditions of the 'fluids'?" It is to be doubted. Anyhow Occultism is audacious enough to maintain that electric or magnetic fluids (the two being really identical) are due in their essence and origin to that same molecular motion, now transformed into atomic energy, to which every other phenomenon in nature is also due. Indeed, when the needle of a galvano- or electro-meter fails to show any oscillations denoting the presence of electric or magnetic fluids, this does not prove in the least that there are none such to record; but simply that having passed on to another and higher plane of action, the electrometer can no longer be affected by the energy displayed on a plane with which it is entirely disconnected.

The above had to be explained, in order to show that the nature of the Force transmitted from one man or object to another man or object, whether in hypnotism, electricity, metallo-therapeuty or "fascination," is the same in essence, varying only in degree, and modified according to the sub-plane of matter it is acting on; of which sub-planes, as every Occultist knows, there are seven on our terrestrial plane as there are on every other.


Q.  Is Science entirely wrong in its definition of the hypnotic phenomena?


ANS.  It has no definition, so far. Now if there is one thing upon which Occultism agrees (to a certain degree) with the latest discoveries of physical Science, it is that all the bodies endowed with the property of inducing and calling metallo-therapeutic and other analogous phenomena, have, their great variety not withstanding, one feature in common. They are all the fountain heads and the generators of rapid molecular oscillations, which, whether through transmitting agents or direct contact, communicate themselves to the nervous system, changing thereby the rhythm of nervous vibrations — on the sole condition, however, of being what is called, in unison. Now "unison" does not always imply the sameness of nature, or of essence, but simply the sameness of degree, a similarity with regard to gravity and acuteness, and equal potentialities for intensity of sound or motion: a bell may be in unison with a violin, and a flute with an animal or a human organ. Moreover, the rate of the number of vibrations — especially in an organic animal cell or organ, changes in accordance with the state of health, and general condition. Hence the cerebral nervous centers of a hypnotic subject, while in perfect unison, in potential degree and essential original activity, with the object he gazes at, may yet, owing to some organic disturbance, be at the given moment at logger-heads with it, in respect to the number of their respective vibrations. In such case no hypnotic condition ensues; or no unison at all may exist between his nervous cells and the cells of the crystal or metal he is made to gaze at, in which case that particular object can never have any effect upon him. This amounts to saying that to ensure success in a hypnotic experiment, two conditions are requisite; (a) as every organic or "inorganic" body in nature is distinguished by its fixed molecular oscillations, it is necessary to find out which are those bodies which will act in unison with one or another human nervous system; and (b) to remember that the molecular oscillations of the former can influence the nervous action of the latter, only when the rhythms of their respective vibrations coincide, i.e., when the number of their oscillations is made identical; which, in the cases of hypnotism induced by mechanical means, is achieved through the medium of the eye.


Therefore, though the difference between hypnosis produced by mechanical means, and that induced by the direct gaze of the operator, plus his will, depends on the plane on which the same phenomenon is produced, still the "fascinating" or subduing agent is created by the same force at work. In the physical world and its material planes, it is called MOTION; in the worlds of mentality and metaphysics it is known as WILL — the many-faced magician throughout all nature.

As the rate of vibrations (molecular motion) in metals, woods, crystals, etc., alters under the effect of heat, cold, etc., so do the cerebral molecules change their rate, in the same way: i.e., their rate is raised or lowered. And this is what really takes place in the phenomenon of hypnotism. In the case of gazing, it is the eye — the chief agent of the Will of the active operator, but a slave and traitor when this Will is dormant — that, unconsciously to the patient or subject, attunes the oscillations of his cerebral nervous centers to the rate of the vibrations of the object gazed at by catching the rhythm of the latter and passing it on to the brain. But in the case of direct passes, it is the Will of the operator radiating through his eye that produces the required unison between his will and the will of the person operated upon. For, out of two objects attuned in unison — as two chords, for instance — one will always be weaker than the other, and thus have mastery over the other and even the potentiality of destroying its weaker "co-respondent." So true is this, that we can call upon physical Science to corroborate this fact. Take the "sensitive flame" as a case in hand. Science tells us that if a note be struck in unison with the ratio of the vibrations of the heat molecules, the flames will respond immediately to the sound (or note struck), that it will dance and sing in rhythm with the sounds. But Occult Science adds, that the flame may also be extinguished if the sound is intensified (vide Isis Unveiled, Vol. II, 606 and 607). Another proof. Take a wine-glass or tumbler of very fine and clear glass; produce, by striking it gently with a silver spoon, a well-determined note; after which reproduce the same note by rubbing its rim with a damp finger, and, if you are successful, the glass will immediately crack and be shattered. Indifferent to every other sound, the glass will not resist the great intensity of its own fundamental note, for that particular vibration will cause such a commotion in its particles, that the whole fabric will fall in pieces.


Q.  What becomes of diseases cured by hypnotism; are they really cured or are they postponed, or do they appear in another form? Are diseases Karma; and, if so, is it right to attempt to cure them?


ANS.  Hypnotic suggestion may cure for ever, and it may not. All depends on the degree of magnetic relations between the operator and the patient. If Karmic, they will be only postponed, and return in some other form, not necessarily of disease, but as a punitive evil of another sort. It is always "right" to try and alleviate suffering whenever we can, and to do our best for it. Because a man suffers justly imprisonment, and catches cold in his damp cell, is it a reason why the prison-doctor should not try to cure him of it?


Q.  Is it necessary that the hypnotic "suggestions" of the operator should be spoken? Is it not enough for him to think them, and may not even HE be ignorant or unconscious of the bent he is impressing on his subject?


ANS.  Certainly not, if the rapport between the two is once for all firmly established. Thought is more powerful than speech in cases of a real subjugation of the will of the patient to that of his operator. But, on the other hand, unless the "suggestion" made is for the good only of the subject, and entirely free from any selfish motive, a suggestion by thought is an act of black magic still more pregnant with evil consequences than a spoken suggestion. It is always wrong and unlawful to deprive a man of his free-will, unless for his own or Society's good; and even the former has to be done with great discrimination. Occultism regards all such promiscuous attempts as black magic and sorcery, whether conscious or otherwise.


Q.  Do the motive and character of the operator affect the result, immediate or remote?


ANS.  In so far as the hypnotizing process becomes under his operation either white or black magic, as the last answer shows.


Q.  Is it wise to hypnotize a patient not only out of disease, but out of a habit, such as drinking or lying?


ANS.  It is an act of charity and kindness, and this is next to wisdom. For, although the dropping of his vicious habits will add nothing to his good Karma (which it would, had his efforts to reform been personal, of his own free will, and necessitating a great mental and physical struggle), still a successful "suggestion" prevents him from generating more bad Karma, and adding constantly to the previous record of his transgressions.


Q.  What is it that a faith-healer, when successful, practises upon himself; what tricks is he playing with his principles and with his Karma?


ANS.  Imagination is a potent help in every event of our lives. Imagination acts on Faith, and both are the draughtsmen who prepare the sketches for Will to engrave, more or less deeply, on the rocks of obstacles and opposition with which the path of life is strewn. Says Paracelsus: "Faith must confirm the imagination, for faith establishes the will . . . Determined will is the beginning of all magical operations. . . . It is because men do not perfectly imagine and believe the result, that the arts (of magic) are uncertain, while they might be perfectly certain." This is all the secret. Half, if not two-thirds of our ailings and diseases are the fruit of our imagination and fears. Destroy the latter and give another bent to the former, and nature will do the rest. There is nothing sinful or injurious in the methods per se. They turn to harm only when belief in his power becomes too arrogant and marked in the faith-healer, and when he thinks he can will away such diseases as need, if they are not to be fatal, the immediate help of expert surgeons and physicians.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Black Magic in Science

Commence research where modern conjecture closes its faithless wings — Bulwer's Zanoni.


The flat denial of yesterday has become the scientific axiom of to-day — Common Sense Aphorisms.


Thousands of years ago the Phrygian Dactyls, the initiated priests, spoken of as the "magicians and exorcists of sickness," healed diseases by magnetic processes. It was claimed that they had obtained these curative powers from the powerful breath of Cybele, the many-breasted goddess, the daughter of Coelus and Terra. Indeed, her genealogy and the myths attached to it show Cybele as the personification and type of the vital essence, whose source was located by the ancients between the Earth and the starry sky, and who was regarded as the very fons vitae of all that lives and breathes. The mountain air being placed nearer to that fount fortifies health and prolongs man's existence; hence, Cybele's life, as an infant, is shown in her myth as having been preserved on a mountain. This was before that Magna and Bona Dea, the prolific Mater, became transformed into Ceres-Demeter, the patroness of the Eleusinian Mysteries.

Animal magnetism (now called Suggestion and Hypnotism) was the principal agent in theurgic mysteries as also in the Asclepieia — the healing temples of Aesculapius, where the patients once admitted were treated, during the process of "incubation," magnetically, during their sleep.

This creative and life-giving Force — denied and laughed at when named theurgic magic, accused for the last century of being principally based on superstition and fraud, whenever referred to as mesmerism — is now called Hypnotism, Charcotism, Suggestion, "psychology," and what not. But, whatever the expression chosen, it will ever be a loose one if used without a proper qualification.


For when epitomized with all its collateral sciences — which are all sciences within the science — it will be found to contain possibilities the nature of which has never been even dreamt of by the oldest and most learned professors of the orthodox physical science. The latter, "authorities" so-called, are no better, indeed, than innocent bald infants, when brought face to face with the mysteries of antediluvian "mesmerism." As stated repeatedly before, the blossoms of magic, whether white or black, divine or infernal, spring all from one root. The "breath of Cybele" — Akasa tattwa, in India — is the one chief agent, and it underlay the so-called "miracles" and "supernatural" phenomena in all ages, as in every clime. As the parent-root or essence is universal, so are its effects innumerable. Even the greatest adepts can hardly say where its possibilities must stop.

The key to the very alphabet of these theurgic powers was lost after the last gnostic had been hunted to death by the ferocious persecution of the Church; and as gradually Mysteries, Hierophants, Theophany and Theurgy became obliterated from the minds of men until they remained in them only as a vague tradition, all this was finally forgotten. But at the period of the Renaissance, in Germany, a learned Theosophist, a Philosopher per ignem, as they called themselves, rediscovered some of the lost secrets of the Phrygian priests and of the Asclepieia. It was the great and unfortunate physician-Occultist, Paracelsus, the greatest Alchemist of the age. That genius it was, who during the Middle Ages was the first to publicly recommend the action of the magnet in the cure of certain diseases. Theophrastus Paracelsus — the "quack" and "drunken impostor" in the opinion of the said scientific "bald infants" of his day, and of their successors in ours — inaugurated among other things in the seventeenth century, that which has become a profitable branch in trade in the nineteenth. It is he who invented and used for the cure of various muscular and nervous diseases magnetized bracelets, armlets, belts, rings, collars and leglets; only his magnets cured far more efficaciously than do the electric belts of to-day. Van Helmont, the successor of Paracelsus, and Robert Fludd, the Alchemist and Rosicrucian, also applied magnets in the treatment of their patients. Mesmer in the eighteenth, and the Marquis de Puysegur in the nineteenth century only followed in their footsteps.


In the large curative establishment founded by Mesmer at Vienna, he employed, besides magnetism, electricity, metals and a variety of woods. His fundamental doctrine was that of the Alchemists. He believed that metals, as also woods and plants have all an affinity with and bear a close relation to, the human organism. Everything in the Universe has developed from one homogeneous primordial substance differentiated into incalculable species of matter, and everything is destined to return thereinto. The secret of healing, he maintained, lies in the knowledge of correspondences and affinities between kindred atoms. Find that metal, wood, stone, or plant that has the most correspondential affinity with the body of the sufferer; and, whether through internal or external use, that particular agent imparting to the patient additional strength to fight disease — (developed generally through the introduction of some foreign element into the constitution) — and to expel it, will lead invariably to his cure. Many and marvelous were such cures effected by Anton Mesmer. Subjects with heart-disease were made well. A lady of high station, condemned to death, was completely restored to health by the application of certain sympathetic woods. Mesmer himself, suffering from acute rheumatism, cured it completely by using specially-prepared magnets.

In 1774 he too happened to come across the theurgic secret of direct vital transmission; and so highly interested was he, that he abandoned all his old methods to devote himself entirely to the new discovery. Henceforward he mesmerized by gaze and passes, the natural magnets being abandoned. The mysterious effects of such manipulations were called by him — animal magnetism. This brought to Mesmer a mass of followers and disciples. The new force was experimented with in almost every city and town of Europe and found everywhere an actual fact.


About 1780, Mesmer settled in Paris, and soon the whole metropolis, from the Royal family down to the last hysterical bourgeoise, were at his feet. The clergy got frightened and cried — "the Devil"! The licensed "leeches" felt an ever-growing deficit in their pockets; and the aristocracy and the Court found themselves on the verge of madness from mere excitement. No use repeating too well-known facts, but the memory of the reader may be refreshed with a few details he may have forgotten.

It so happened that just about that time the official Academical Science felt very proud. After centuries of mental stagnation in the realm of medicine and general ignorance, several determined steps in the direction of real knowledge had finally been made. Natural sciences had achieved a decided success, and chemistry and physics were on a fair way to progress. As the Savants of a century ago had not yet grown to that height of sublime modesty which characterizes so pre-eminently their modern successors — they felt very much puffed up with their greatness. The moment for praiseworthy humility, followed by a confession of the relative insignificance of the knowledge of the period — and even of modern knowledge for the matter of that — compared to that which the ancients knew, had not yet arrived. Those were days of naive boasting of the peacocks of science displaying in a body their tails, and demanding universal recognition and admiration. The Sir Oracles were not as numerous as they are now, yet their number was considerable. And indeed, had not the Dulcamaras of public fairs been just visited with ostracism? Had not the leeches well nigh disappeared to make room for diplomaed physicians with royal licenses to kill and bury a piacere ad libitum? Hence, the nodding "Immortal" in his academical chair was regarded as the sole competent authority in the decision of questions he had never studied, and for rendering verdicts about that which he had never heard of. It was the REIGN OF REASON, and of Science — in its teens; the beginning of the great deadly struggle between Theology and Facts, Spirituality and Materialism. In the educated classes of Society too much faith had been succeeded by no faith at all. The cycle of Science-worship had just set in, with its pilgrimages to the Academy, the Olympus where the "Forty Immortals" are enshrined, and its raids upon every one who refused to manifest a noisy admiration, a kind of juvenile calf's enthusiasm, at the door of the Fane of Science. When Mesmer arrived, Paris divided its allegiance between the Church which attributed all kinds of phenomena except its own divine miracles to the Devil, and the Academy, which believed in neither God nor Devil, but only in its own infallible wisdom.


But there were minds which would not be satisfied with either of these beliefs. Therefore, after Mesmer had forced all Paris to crowd to his halls, waiting hours to obtain a place in the chair round the miraculous baquet, some people thought that it was time real truth should be found out. They had laid their legitimate desires at the royal feet, and the King forthwith commanded his learned Academy to look into the matter. Then it was, that awakening from their chronic nap, the "Immortals" appointed a committee of investigation, among which was Benjamin Franklin, and chose some of the oldest, wisest and baldest among their "Infants" to watch over the Committee. This was in 1784. Every one knows what was the report of the latter and the final decision of the Academy. The whole transaction looks now like a general rehearsal of the play, one of the acts of which was performed by the "Dialectical Society" of London and some of England's greatest Scientists, some eighty years later.

Indeed, notwithstanding a counter report by Dr. Jussieu, an Academician of the highest rank, and the Court physician D'Eslon, who, as eye-witnesses to the most striking phenomena, demanded that a careful investigation should be made by the Medical Faculty of the therapeutic effects of the magnetic fluid — their demand fell through. The Academy disbelieved her most eminent Scientists. Even Sir B. Franklin, so much at home with cosmic electricity, would not recognize its fountain head and primordial source, and along with Bailly, Lavoisier, Magendie, and others, proclaimed Mesmerism a delusion. Nor had the second investigation which followed the first — namely in 1825 — any better results. The report was once more squashed (vide Isis Unveiled, vol. I, pp. 171-176).


Even now when experiment has amply demonstrated that "Mesmerism" or animal magnetism, now known as hypnotism (a sorry effect, forsooth, of the "Breath of Cybele") is a fact, we yet get the majority of scientists denying its actual existence. Small fry as it is in the majestic array of experimental psycho-magnetic phenomena, even hypnotism seems too incredible, too mysterious, for our Darwinists and Haeckelians. One needs too much moral courage, you see, to face the suspicion of one's colleagues, the doubt of the public, and the giggling of fools. "Mystery and charlatanism go hand in hand," they say; and "self-respect and the dignity of the profession," as Magendie remarks in his Physiologie Humaine, "demand that the well informed physician should remember how readily mystery glides into charlatanism." Pity the "well informed physician" should fail to remember that physiology among the rest is full of mystery — profound, inexplicable mystery from A to Z — and ask whether, starting from the above "truism," he should not throw overboard Biology and Physiology as the greatest pieces of charlatanry in modern Science. Nevertheless, a few in the well-meaning minority of our physicians have taken up seriously the investigation of hypnotism. But even they, having been reluctantly compelled to confess the reality of its phenomena, still persist in seeing in such manifestations no higher a factor at work than the purely material and physical forces, and deny these their legitimate name of animal magnetism. But as the Rev. Mr. Haweis (of whom more presently) just said in the Daily Graphic . . . "The Charcot phenomena are, for all that, in many ways identical with the mesmeric phenomena, and hypnotism must properly be considered rather as a branch of mesmerism than as something distinct from it. Anyhow, Mesmer's facts, now generally accepted, were at first stoutly denied." And they are still so denied.


But while they deny Mesmerism, they rush into Hypnotism, despite the now scientifically recognized dangers of this science, in which medical practitioners in France are far ahead of the English. And what the former say is, that between the two states of mesmerism (or magnetism as they call it, across the water) and hypnotism "there is an abyss." That one is beneficent, the other maleficent, as it evidently must be; since, according to both Occultism and modern Psychology, hypnotism is produced by the withdrawal of the nervous fluid from the capillary nerves, which being, so to say, the sentries that keep the doors of our senses opened, getting anaesthetized under hypnotic conditions, allow these to get closed. A. H. Simonin reveals many a wholesome truth in his excellent work, "Solution du probleme de la suggestion hypnotique." Thus he shows that while "in Magnetism (mesmerism) there occurs in the subject a great development of moral faculties"; that his thoughts and feelings "become loftier, and the senses acquire an abnormal acuteness"; in hypnotism, on the contrary, "the subject becomes a simple mirror." It is Suggestion which is the true motor of every action in the hypnotic: and if, occasionally, "seemingly marvelous actions are produced, these are due to the hypnotizer, not to the subject." Again . . . . "In hypnotism instinct, i.e., the animal, reaches its greatest development; so much so, indeed, that the aphorism 'extremes meet' can never receive a better application than to magnetism and hypnotism." How true these words, also, as to the difference between the mesmerized and the hypnotized subjects. "In one, his ideal nature, his moral self — the reflection of his divine nature — are carried to their extreme limits, and the subject becomes almost a celestial being (un ange). In the other, it is his instincts which develop in a most surprising fashion. The hypnotic lowers himself to the level of the animal. From a physiological standpoint, magnetism (Mesmerism) is comforting and curative, and hypnotism, which is but the result of an unbalanced state, is — most dangerous."


Thus the adverse Report drawn by Bailly at the end of last century has had dire effects in the present, but it had its Karma also. Intended to kill the "Mesmeric" craze, it reacted as a death-blow to the public confidence in scientific decrees. In our day the Non-Possumus of the Royal Colleges and Academies is quoted on the Stock Exchange of the world's opinion at a price almost as low as the Non-Possumus of the Vatican. The days of authority whether human or divine, are fast gliding away; and we see already gleaming on future horizons but one tribunal, supreme and final, before which mankind will bow — the Tribunal of Fact and Truth.

Aye, to this tribunal without appeal even liberal clergymen and famous preachers make obeisance in our day. The parts have now changed hands, and in many instances it is the successors of those who fought tooth and nail for the reality of the Devil and his direct interference with psychic phenomena, for long centuries, who come out publicly to upbraid science. A remarkable instance of this is found in an excellent letter (just mentioned) by the Rev. Mr. Haweis to the Graphic. The learned preacher seems to share our indignation at the unfairness of the modern scientists, at their suppression of truth, and ingratitude to their ancient teachers. His letter is so interesting that its best points must be immortalized in our magazine. Here are some fragments of it. Thus he asks: —


Why can't our scientific men say: "We have blundered about Mesmerism; it's practically true"? Not because they are men of science, but simply because they are human. No doubt it is humiliating when you have dogmatized in the name of science to say, "I was wrong." But is it not more humiliating to be found out; and is it not most humiliating, after shuffling and wriggling hopelessly in the inexorable meshes of serried facts, to collapse suddenly, and call the hated net a "suitable enclosure," in which forsooth, you don't mind being caught? Now this, as it seems to me, is precisely what Messrs. Charcot and the French hypnotists and their medical admirers in England are doing. Ever since Mesmer's death at the age of eighty, in 1815, the French and English "Faculty," with some honorable exceptions, have ridiculed and denied the facts as well as the theories of Mesmer, but now, in 1890, a host of scientists suddenly agree, while wiping out as best they may the name of Mesmer, to rob him of all his phenomena, which they quietly appropriate under the name of "hypnotism," "suggestion," "Therapeutic Magnetism," "psychopathic Massage," and all the rest of it. Well, "What's in a name?"I care more for things than names, but I reverence the pioneers of thought who have been cast out, trodden under foot, and crucified by the orthodox of all ages, and I think the least scientists can do for men like Mesmer, Du Potet, Puysegur, or Mayo and Elliotson, now they are gone, is to "build their sepulchers."


But Mr. Haweis might have added instead, the amateur Hypnotists of Science dig with their own hands the graves of many a man and woman's intellect; they enslave and paralyze freewill in their "subjects," turn immortal men into soulless, irresponsible automata, and vivisect their souls with as much unconcern as they vivisect the bodies of rabbits and dogs. In short, they are fast blooming into "sorcerers," and are turning science into a vast field of black magic. The rev. writer, however, lets the culprits off easily; and, remarking that he accepts "the distinction" [between Mesmerism and Hypnotism] "without pledging himself to any theory," he adds: —


I am mainly concerned with the facts, and what I want to know is why these cures and abnormal states are trumpeted about as modern discoveries, while the "faculty" still deride or ignore their great predecessors without having themselves a theory which they can agree upon or a single fact which can be called new. The truth is we are just blundering back with toil to work over again the old disused mines of the ancients; the rediscovery of these occult sciences is exactly matched by the slow recovery of sculpture and painting in modern Europe. Here is the history of occult science in a nutshell. (1) Once known. (2) Lost. (3) Rediscovered. (4) Denied. (5) Reaffirmed, and by slow degrees, under new names, victorious. The evidence for all this is exhaustive and abundant. Here it may suffice to notice that Diodorus Siculus mentions how the Egyptian priests, ages before Christ, attributed clairvoyance induced for therapeutic purposes to Isis. Strabo ascribes the same to Serapis, while Galen mentions a temple near Memphis famous for these Hypnotic cures. Pythagoras, who won the confidence of the Egyptian priests, is full of it. Aristophanes in "Plutus" describes in some detail a Mesmeric cure — [kai prota men de tes kephales ephepsato], etc., "and first he began to handle the head." Caelius Aurelianus describes manipulations (1569) for disease "conducting the hands from the superior to the inferior parts"; and there was an old Latin proverb — Ubi dolor ibi digitus, "Where pain, there finger." But time would fail me to tell of Paracelsus (1462) and his "deep secret of Magnetism"; of Van Helmont (1644)  and his "faith in the power of the hand in disease." Much in the writings of both these men was only made clear to the moderns by the experiments of Mesmer, and in view of modern Hypnotists it is clearly with him and his disciples that we have chiefly to do. He claimed, no doubt, to transmit an animal magnetic fluid, which I believe the Hypnotists deny.


They do, they do. But so did the scientists with regard to more than one truth. To deny "an animal magnetic fluid" is surely no more absurd than to deny the circulation of the blood, as they have so energetically done.

A few additional details about Mesmerism given by Mr. Haweis may prove interesting. Thus he reminds us of the answer written by the much wronged Mesmer to the Academicians after their unfavorable Report, and refers to it as "prophetic words."


"You say that Mesmer will never hold up his head again. If such is the destiny of the man it is not the destiny of the truth, which is in its nature imperishable, and will shine forth sooner or later in the same or some other country with more brilliancy than ever, and its triumph will annihilate its miserable detractors." Mesmer left Paris in disgust, and retired to Switzerland to die; but the illustrious Dr. Jussieu became a convert. Lavater carried Mesmer's system to Germany, while Puysegur and Deleuze spread it throughout provincial France, forming innumerable "harmonic societies" devoted to the study of therapeutic magnetism and its allied phenomena of thought-transference, hypnotism, and clairvoyance.Some twenty years ago I became acquainted with perhaps the most illustrious disciple of Mesmer, the aged Baron du Potet. Round this man's therapeutic and mesmeric exploits raged, between 1830 and 1846, a bitter controversy throughout France. A murderer had been tracked, convicted, and executed solely on evidence supplied by one of Du Potet's clairvoyants. The Juge de Paix admitted thus much in open court. This was too much for even sceptical Paris, and the Academy determined to sit again and, if possible, crush out the superstition. They sat, but, strange to say, this time they were converted. Itard, Fouquier, Guersent, Bourdois de la Motte, the cream of the French faculty, pronounced the phenomena of mesmerism to be genuine — cures, trances, clairvoyance, thought-transference, even reading from closed books; and from that time an elaborate nomenclature was invented, blotting out as far as possible the detested names of the indefatigable men who had compelled the scientific assent, while enrolling the main facts vouched for by Mesmer, Du Potet, and Puysegur among the undoubted phenomena to be accepted, on whatever theory, by medical science. . . .


Then comes the turn of this foggy island and its befogged scientists.


"Meanwhile," [goes on the writer], England was more stubborn. In 1846 the celebrated Dr. Elliot son, a popular practitioner, with a vast clientele, pronounced the famous Harveian oration, in which he confessed his belief in Mesmerism. He was denounced by the doctors with such thorough results that he lost his practice, and died well-nigh ruined, if not heart-broken. The Mesmeric Hospital in Marylebone Road has been established by him. Operations were successfully performed under Mesmerism, and all the phenomena which have lately occurred at Leeds and elsewhere to the satisfaction of the doctors were produced in Marylebone fifty-six years ago. Thirty-five years ago Professor Lister did the same — but the introduction of chloroform being more speedy and certain as an anaesthetic, killed for a time the mesmeric treatment. The public interest in Mesmerism died down, and the Mesmeric Hospital in the Marylebone Road, which had been under a cloud since the suppression of Elliotson, was at last closed. Lately we know what has been the fate of Mesmer and Mesmerism. Mesmer is spoken of in the same breath with Count Cagliostro, and Mesmerism itself is seldom mentioned at all; but, then, we hear plenty of electro-biology, therapeutic magnetism and hypnotism — just so. Oh, shades of Mesmer, Puysegur, Du Potet, Elliotson — sic vos non vobis! Still, I say Palmam qui meruit ferat. When I knew Baron du Potet he was on the brink of the grave, and nearly eighty years old. He was an ardent admirer of Mesmer; he had devoted his whole life to therapeutic magnetism, and he was absolutely dogmatic on the point that a real magnetic aura passed from the Mesmerist to the patient. "I will show you this," he said one day, as we both stood by the bedside of a patient in so deep a trance that we ran needles into her hands and arms without exciting the least sign or movement. The old Baron continued: "I will, at the distance of a foot or two, determine slight convulsions in any part of her body by simply moving my hand above the part, without any contact." He began at the shoulder, which soon set up a twitching. Quiet being restored, he tried the elbow, then the wrist, then the knee, the convulsions increasing in intensity according to the time employed. "Are you quite satisfied?" I said, "Quite satisfied"; "and," continued he, "any patient that I have tested I will undertake to operate upon through a brick wall at a time and place where the patient shall be ignorant of my presence or my purpose. This," added Du Potet, "was one of the experiences which most puzzled the Academicians at Paris. I repeated the experiment again and again under every test and condition, with almost invariable success, until the most sceptical was forced to give in."


We have accused science of gliding full sail down to the Maelstrom of Black Magic, by practising that which ancient Psychology — the most important branch of the Occult Sciences — has always declared as Sorcery in its application to the inner man. We are prepared to maintain what we say. We mean to prove it one of these days, in some future articles, basing ourselves on facts published and the actions produced by the Hypnotism of Vivisectionists themselves. That they are unconscious sorcerers does not make away with the fact that they do practice the Black Art bel et bien. In short the situation is this. The minority of the learned physicians and other scientists experiment in "hypnotism" because they have come to see something in it; while the majority of the members of the R.C.P.'s still deny the actuality of animal magnetism in its mesmeric form, even under its modern mask — hypnotism. The former — entirely ignorant of the fundamental laws of animal magnetism — experiment at hap-hazard, almost blindly. To remain consistent with their declarations (a) that hypnotism is not mesmerism, and (b) that a magnetic aura or fluid passing from the mesmerizer (or hypnotizer) is pure fallacy — they have no right, of course, to apply the laws of the older to the younger science. Hence they interfere with, and awaken to action the most dangerous forces of nature, without being aware of it. Instead of healing diseases — the only use to which animal magnetism under its new name can be legitimately applied — they often inoculate the subjects with their own physical as well as mental ills and vices. For this, and the ignorance of their colleagues of the minority, the disbelieving majority of the Sadducees are greatly responsible. For, by opposing them, they impede free action, and take advantage of the Hypocratic oath, to make them powerless to admit and do much that the believers might and would otherwise do. But as Dr. A. Teste truly says in his work — "There are certain unfortunate truths which compromise those who believe in them, and those especially who are so candid as to avow them publicly." Thus the reason of hypnotism not being studied on its proper lines is self-evident.


Years ago it was remarked: "It is the duty of the Academy and medical authorities to study Mesmerism (i.e., the occult sciences in its spirit) and to subject it to trials; finally, to take away the use and practice of it from persons quite strangers to the art, who abuse this means, and make it an object of lucre and speculation." He who uttered this great truth was "the voice speaking in the desert." But those having some experience in occult psychology would go further. They would say it is incumbent on every scientific body — nay, on every government — to put an end to public exhibitions of this sort. By trying the magic effect of the human will on weaker wills, by deriding the existence of occult forces in Nature — forces whose name is legion — and yet calling out these, under the pretext that they are no independent forces at all, not even psychic in their nature, but "connected with known physical laws" (Binet and Fere), men in authority are virtually responsible for all the dire effects that are and will be following their dangerous public experiments. Verily Karma — the terrible but just Retributive Law — will visit all those who develop the most awful results in the future, generated at those public exhibitions for the amusement of the profane. Let them only think of dangers bred, of new forms of diseases, mental and physical, begotten by such insane handling of psychic will! This is as bad on the moral plane as the artificial introduction of animal matter into the human blood, by the infamous Brown Sequard method, is on the physical. They laugh at the occult sciences and deride Mesmerism? Yet this century will not have passed away before they have undeniable proofs that the idea of a crime suggested for experiment's sake is not removed by a reversed current of the will as easily as it is inspired. They may learn that if the outward expression of the idea of a misdeed "suggested" may fade out at the will of the operator, the active living germ artificially implanted does not disappear with it; that once dropped into the seat of the human — or, rather, the animal — passions, it may lie dormant there for years sometimes, to become suddenly awakened by some unforeseen circumstance into realization. Crying children frightened into silence by the suggestion of a monster, a devil standing in the corner, by a foolish nurse, have been known to become insane twenty or thirty years later on the same subject. There are mysterious, secret drawers, dark nooks and hiding-places in the labyrinth of our memory, still unknown to physiologists, and which open only once, rarely twice, in man's lifetime, and that only under very abnormal and peculiar conditions. But when they do, it is always some heroic deed committed by a person the least calculated for it, or — a terrible crime perpetrated, the reason for which remains for ever a mystery. . . .


Thus experiments in "suggestion" by persons ignorant of the occult laws, are the most dangerous of pastimes. The action and reaction of ideas on the inner lower "Ego," has never been studied so far, because that Ego itself is terra incognita (even when not denied) to the men of science. Moreover, such performances before a promiscuous public are a danger in themselves. Men of undeniable scientific education who experiment on Hypnotism in public, lend thereby the sanction of their names to such performances. And then every unworthy speculator acute enough to understand the process may, by developing by practice and perseverance the same force in himself, apply it to his own selfish, often criminal, ends.


Result on Karmic lines: every Hypnotist, every man of Science, however well-meaning and honorable, once he has allowed himself to become the unconscious instructor of one who learns but to abuse the sacred science, becomes, of course, morally the confederate of every crime committed by this means.


Such is the consequence of public "Hypnotic" experiments which thus lead to, and virtually are, BLACK MAGIC.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

ENOICHION-HENOCH.

THE history of the evolution of the Satanic myth would not be complete if we omitted to notice the character of the mysterious and Cosmopolitan Enoch, variously called Enos, Hanoch, and finally Enoichion by the Greeks. It is from his Book that the first notions of the Fallen Angels were taken by the early Christian writers.

The "Book of Enoch" is declared apocryphal. But what is an Apocrypha? The very etymology of the term shows that it is simply a secret book, i.e., one that belonged to the catalogue of temple libraries under the guardianship of the Hierophants and initiated priests, and was never meant for the profane. Apocrypha comes from the verb Crypto, [[krupto]], "to hide." For ages the Enoichion (the Book of the SEER) was preserved in the "city of letters" and secret works -- the ancient Kirjath-Sepher, later on, Debir (see Joshua xv., 15).

Some of the writers interested in the subject -- especially Masons -- have tried to identify Enoch with Thoth of Memphis, the Greek Hermes, and even with the Latin Mercury. As individuals, all these are distinct one from the other; professionally -- if one may use this word, now so limited in its sense -- they belong one and all to the same category of sacred writers, of Initiators and Recorders of Occult and ancient Wisdom. Those who in the Kuran (see Surat XIX.) are generically termed the Edris, or the "Learned" (the Initiated), bore in Egypt the name of "Thoth," the inventor of arts, sciences, writing or letters, of music and astronomy. Among the Jews the Edris became "Enoch," who, according to Bar-Hebraeus, "was the first inventor of writing," books, arts, and sciences, the first who reduced to a system the progress of the planets.


In Greece he was called Orpheus, and thus changed his name with every nation. The number Seven being attached to, and connected with, each of those primitive Initiators,* as well as the number 365, of the days in the year, astronomically, it identifies the mission, character, and the sacred office of all those men, but certainly not their personalities. Enoch is the seventh Patriarch; Orpheus is the possessor of the phorminx, the 7-stringed lyre, which is the seven-fold mystery of initiation. Thoth, with the seven-rayed Solar Discus on his head, travels in the Solar boat, the 365 degrees, jumping out every fourth (leap) year for one day. Finally, Thoth-Lunus is the septenary

god of the seven days, or the week. Esoterically and spiritually, Enoichion means the "Seer of the Open Eye."

The story about Enoch, told by Josephus, namely, that he had concealed under the pillars of Mercury or Seth his precious rolls or books, is the same as that told of Hermes, "the father of Wisdom," who concealed his books of Wisdom under a pillar, and then, finding the two pillars of stone, found the science written thereon. Yet Josephus, notwithstanding his constant efforts in the direction of Israel's unmerited glorification, and though he does attribute that science (of Wisdom) to the Jewish Enoch -- writes history. He shows those pillars as still existing during his own time. He tells us that they were built by Seth; and so they may have been, only neither by the Patriarch of that name, the fabled son of Adam, nor by the Egyptian god of Wisdom -- Teth, Set, Thoth, Tat, Sat (the later Sat-an), or Hermes, who are all one, -- but by the "sons of the Serpent-god," or "Sons of the Dragon," the name under which the Hierophants of Egypt and Babylon were known before the Deluge, as were their forefathers, the Atlanteans.


What Josephus tells us, therefore, must be allegorically true, with the exception of the application made of it. According to his version the two famous pillars were entirely covered with hieroglyphics, which, after the discovery, were copied and reproduced in the most secret corners of the inner temples of Egypt, and have thus become the source of its Wisdom and exceptional learning. These two "pillars," however, are the prototypes of the two "tables of stones" hewn by Moses at the command of the "Lord." Hence, in saying that all the great adepts and mystics of antiquity -- like Orpheus, Hesiod, Pythagoras and Plato -- got the elements of their theology from those hieroglyphics, he is right in one sense, and wrong in another; for he errs in accuracy. The Secret Doctrine teaches us that the arts, sciences, theology, and especially the philosophy of every nation which preceded the last universally known, but not universal Deluge, had been recorded ideographically from the primitive oral records of the Fourth Race, and that these were the inheritance of the latter from the early Third Root-Race before the allegorical Fall. Hence, also, the Egyptian pillars, the tablets, and even the "white Oriental porphyry stone" of the Masonic legend -- which Enoch, fearing that the real and precious secrets would be lost, concealed before the Deluge in the bowels of the Earth -- were simply the more or less symbolical and allegorical copies from the primitive Records. The "Book of Enoch" is one of such copies and is a Chaldean, now very incomplete compendium. As already said, Enoichion means in Greek the "inner eye," or the Seer; in Hebrew, and with the help of Masoretic points it means the initiator and instructor,. It is a generic title; besides which his legend is that of several other prophets, Jewish and heathen, with changes of made-up details, the root-form being the same.


Elijah is also taken up into Heaven alive; and the astrologer, at the court of Isdubar, the Chaldean Hea-bani, is likewise raised to heaven by the god Hea, who was his patron, as Jehovah was of Elijah (whose name means in Hebrew "God-Jah," Jehovah, ), and again of Elihu, which has the same meaning. This kind of easy death, or euthanasia, has an esoteric meaning. It symbolises the death of any adept who has reached the power and degree, as also the purification, which enable him to die only in the physical body and still live and lead a conscious life in his astral body. The variations on this theme are endless, but the secret meaning is ever the same. The Pauline expression (Hebrews xi. 5) "that he should not see death" -- ut non videret mortem -- has thus an esoteric meaning, but nothing supernatural in it. The mangled interpretation given of some Biblical hints to the effect that Enoch, "whose years will equal those of the world," (of the Solar year, 365 days,) will share with Christ and the prophet Elijah the honours and bliss of the last advent and of the destruction of Antichrist -- signify, esoterically, that some of the great adepts will return in the Seventh Race, when all Error will be made away with, and the advent of TRUTH will be heralded by those Sishta, the holy "Sons of Light."

The Latin church is not always logical, nor prudent either. She declares the "Book of Enoch" an apocrypha, and has gone so far as to claim, through Cardinal Cajetan and other luminaries of the Church, the rejection from the Canon of even the Book of Jude, who, though an inspired apostle, quotes from and thus sanctifies the Book of Enoch, which is alleged to be an apocryphal work. Fortunately, some of the dogmatics perceived the peril in time. Had they accepted Cajetan's resolution, they would have been forced to reject likewise the fourth Gospel; as St. John borrows literally from Enoch, and places in the mouth of Jesus, a whole sentence! (Vide supra, § XVIII., sub-sect. A, about the sheep and the robbers.)


Ludolph, the "father of Ethiopic literature," commissioned to investigate the various Enochian MSS. presented by Pereisc, the traveller, to the Mazarine Library, declared that "no book of Enoch could exist among the Abyssinians"! Further researches and discoveries worsted his too dogmatic assertion, as all know. Bruce and Ruppel found and brought that same work from Abyssinia some years later, and Bishop Laurence translated it. But Bruce despised it, and scoffed at its contents; as did all the rest of the Scientists. He declared it "a Gnostic work," in which "the age of giants who devour " men -- is given . . . hence it is another "Apocalypsis." Giants! another fairy-tale.

Such, however, was not the opinion of all the best critics. Dr. Hanneberg places the Book of Enoch along with the Third Book of the Maccabees, at the head of the list of those whose authority stands the nearest to that of the canonical works.

Verily, "where doctors disagree . . ."

As usual, however, they were all right and all wrong. To accept Enoch as a Biblical character, a single living man, is like accepting Adam as the first one. Enoch was a generic title, applied to, and borne by, scores of individuals, at all times and ages, and in every race and nation. This may be easily inferred from the fact that the ancient Talmudists and the teachers of Midrashim are not agreed generally in their views about Hanokh, the Son of Yered. . . . Some say Enoch was a great Saint, beloved by God, and taken alive to heaven (i.e., one who reached Mukti or Nirvana, on earth, as Buddha did and others still do); and others maintain that he was a sorcerer, a wicked magician. This shows only that Enoch, or its equivalent, was a term, even during the days of the later Talmudists, which meant "Seer," "Adept in the Secret Wisdom," etc., without any specification as to the character of the title-bearer. When Josephus, speaking of Elijah and Enoch (Antiquities, ix., 2), remarks that "it is written in the sacred books they (Elijah and Enoch) disappeared, but so that nobody knew that they died," it means simply that they had died in their personalities, as Yogis die to this day in India, or even some Christian monks to the world. They disappear from the sight of men and die -- on the terrestrial plane -- even for themselves. A seemingly figurative way of speaking, yet literally true.


"Hanokh transmitted the science of (astronomical) calculation and of computing the seasons to Noah," says the Midrash Pirkah R. Eliezar (cap. viii.), referring to Henoch that which others did to Hermes Trismegistus, because the two are identical in their esoteric meaning. "Hanokh" in this case, and his "Wisdom," belong to the cycle of the Fourth Atlantean Race,* and Noah to that of the Fifth.** In this case both represent the Root-Races, the present one and the one that preceded it. In another sense, Enoch disappeared, "he walked with God, and he was not, for God took him," the allegory referring to the disappearance of the Sacred and Secret knowledge from among men; for "God" (or Java Aleim -- the high hierophants, the heads of the colleges of initiated priests***) took him; in other words, the Enochs or the Enoichions, the Seers and their knowledge and wisdom, became strictly confined to the Secret Colleges of the Prophets, with the Jews, and to the temples with the Gentiles.

Interpreted with the help of merely the symbolical key, Enoch is the type of the dual nature of man -- spiritual and physical. Hence he occupies the centre of the astronomical cross (given by Eliphas Levi from a secret work), which is a six-pointed star, "the Adonai." In the upper triangle is the Eagle; in the left lower triangle stands the lion; in the right, the bull: while between the bull and the lion, over them and under the eagle, is the face of Enoch or man. (Vide illustrated diagram in Isis Unveiled, Vol. II., p. 452). Now the figures on the upper triangle represent the Four Races, leaving out the first -- the Chhayas or Shadows -- and the "Son of Man," Enos or Enoch, is in the centre, because he stands between the two (the Fourth and the Fifth) Races, as he represents the Secret Wisdom of both. These are the four animals of Ezekiel and of the Revelation. The same double triangle which in Isis, Vol. II, (p. 453), faces the Hindu Adanari, is by far the best. For there, only the three (for us) historical races are symbolized: the third, the androgynous, by Ada-nari; the fourth, symbolized by the strong, powerful lion; and the fifth -- the Aryan -- by that which is its most sacred symbol to this day, the bull (and the cow).


A man of great erudition -- a French savant -- M. de Sacy, finds several most singular statements in the Book of Enoch, "worthy of the most serious examination," he says. For instance, "the author (Enoch) makes the solar year consist of 364 days, and seems to know periods of three, of five, and of eight years, followed by four supplementary days, which, in his system, appear to be those of the equinoxes and solstices."* . . . . To which he adds, later on, "I see but one means to palliate them (these 'absurdities'), it is to suppose that the author expounds some fanciful system which may have existed BEFORE THE ORDER OF NATURE HAD BEEN ALTERED AT THE PERIOD OF THE UNIVERSAL DELUGE."

Precisely so; and the Secret Doctrine teaches that that "order of nature" has been thus altered, and the series of the Earth's humanities too. For, as the angel Uriel tells Enoch: "Behold, I have showed thee all things, O Enoch; and all things have I revealed to thee. Thou seest the Sun, the Moon, and those which conduct the stars in Heaven, which cause all their operations, seasons, and arrivals to return. In the days of sinners THE YEARS SHALL BE SHORTENED . . . . the moon shall change its laws, etc." (chap. lxxix). In those days also, years before the great Deluge that carried away the Atlanteans and changed the face of the whole earth -- because "the earth (on its axis) became inclined" -- nature, geologically, astronomically, and cosmically in general, could not have been the same, just because the Earth had inclined. See chap. 1xiv. (Sect. xi.) . . . . "And Noah cried with a bitter voice 'Hear me, hear me, hear me'; three times. And he said 'The earth labours and is violently inclined; surely, I shall perish with it.' "

This, by the way, looks like one of those many "inconsistencies," if the Bible is read literally. For, to say the least, this is a very strange fear in one who had "found grace in the eyes of the Lord" and been told to build an ark! But here we find the venerable Patriarch expressing as much fear as if, instead of a "friend" of God, he had been one of the Giants doomed by the wrathful deity. The earth has already inclined, and the deluge of waters has become simply a question of time, and yet Noah seems to know nothing of his intended salvation.


A decree had come indeed; the decree of nature and the Law of Evolution, that the earth should change its race, and that the Fourth Race should be destroyed to make room for a better one. The Manvantara had reached its turning point of three and a half Rounds, and gigantic physical Humanity had reached the acme of gross materiality. Hence the apocalyptic verse that speaks of a commandment gone forth that they may be destroyed, "that their end may be" (of the race); for they knew truly "every secret of the angels, every oppressive and secret power of the Satans, and every power of those who commit sorcery, as well as of those who make molten images in the whole earth."

And now a natural question. Who could have informed the apocryphal author of this powerful vision (to whatever age he may be assigned before the day of Galileo) that the Earth could occasionally incline her axis? Whence has he derived such astronomical and geological knowledge if the Secret Wisdom, of which the ancient Rishis and Pythagoras had drunk, is but a fancy, an invention of the later ages? Has Enoch read prophetically perchance in Frederick Klee's work on the Deluge (p. 79) these lines: "The position of the terrestrial globe with reference to the Sun has evidently been, in primitive times, different from what it is now; and this difference must have been caused by a displacement of the axis of rotation of the Earth."?

This reminds one of that other unscientific statement made by the Egyptian priests to Herodotus, namely, that the Sun has not always risen where it arises now, and that in former times the ecliptic had cut the equator at right angles.*


There are many such "dark sayings" throughout Puranas, Bible and Mythology; and to the occultist they divulge two facts: (a) that the ancients knew as well, and better, perhaps, than the moderns

do, astronomy, geognosy and cosmography in general; and (b) that the globe and its behaviour have altered more than once since the primitive state of things. Thus, on the blind faith of his "ignorant" religion, which taught that Phaeton, in his desire to learn the hidden truth, made the Sun deviate from its usual course -- Xenophantes asserts somewhere that, "the Sun turned toward another country"; which is a parallel, however slightly more scientific, if as bold, of Joshua stopping the course of the Sun altogether. Yet it may explain the teaching of the Northern mythology (in Jeruskoven) that, before the actual order of things, the Sun arose in the South, and its placing the Frigid Zone in the East, whereas now it is in the North.


The Book of Enoch, in short, is a resume, a compound of the main features of the History of the Third, Fourth and Fifth Races; a very few prophecies from the present age of the world; a long retrospective, introspective and prophetic summary of universal and quite historical events -- geological, ethnological, astronomical, and psychic -- with a touch of theogony out of the antediluvian records. The Book of this mysterious personage is referred to and quoted copiously in the Pistis Sophia, and also in the Zohar and its most ancient Midrashim. Origen and Clement of Alexandria held it in the highest esteem. To say, therefore, that it is a post-Christian forgery is to utter an absurdity and to become guilty of an anachronism, since Origen, among others, lived in the second century of the Christian era, yet he mentions it as an ancient and venerable work. The secret and sacred name and its potency are well and clearly though allegorically described in the old volume. From the XVIIIth to the Lth chapter, the Visions of Enoch are all descriptive of the Mysteries of Initiation, one of which is the Burning Valley of the "Fallen Angels."

Perhaps St. Augustine was quite right in saying that the Church rejected the BOOK OF ENOCH out of her canon owing to its too great antiquity, ob nimiam antiquitatem.* There was no room for the events noticed in it within the limit of the 4004 years B.C. assigned to the world from its "creation"!


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

History of the Golden Dawn: An Introduction

The story of the Golden Dawn, like that of any human organization, is replete with high points and low points—with human achievements and human failings. There is no need for us to try to whitewash or sugarcoat the faults of some of the individuals who contributed to the Order’s colorful history. Nor should we place them on lofty pedestals and worship them as if they were infallible gurus. They were not. The founders of the Golden Dawn were intelligent creative individuals who came together to craft a unique system of magical teachings and initiatory rites.

In spite of the shortcomings of some of its founding members, the accomplishments of the Golden Dawn have benefited many people as is evidenced by just how much of the system has been borrowed by other magical groups. Teachings and rituals that were originally created by the Golden Dawn are now standard fare in many esoteric organizations. This is because the teachings themselves are valid and useful. And for those whose first love is the Golden Dawn tradition, there is no question about its value. In fact, when Golden Dawn magicians are able to come to terms with the mixed bag of the Order’s history, they are less likely to fall into the trap of egotism—the scourge of magical Orders and religions alike. Instead, they are more likely to concentrate on what is really important in the Order—spiritual growth. The Great Work.


The Years before the Golden Dawn


In the mid-1800’s Europe was experiencing a huge growth of interest in general occultism, and the Hermetic Tradition in particular. This interest was seen in England and especially in France. By the mid-1850’s the French Occult Revival led by Alphonse Louis Constant, better known as Eliphas Levi, was well underway. In 1854 Levi wrote The Dogma and Ritual of High Magic which would become a cornerstone of the Western Magical Tradition. Levi was the first person to point out the correspondences between the Tarot and the Qabalah—a theory that would later become an important part of Golden Dawn teachings.

This was a time of discovery as England continued to explore the farthest reaches of the world. There was much interest in ancient Egypt, as well as the archaic traditions of the Celts, and the mysticism of the Far East. However most occult studies at the time were strictly theoretical. But there was definitely a change in the air in regards to spiritual beliefs. Many people were dissatisfied with the status quo of the orthodox religions. They were hungry for something new and stimulating. The Spiritualist movement evolved to satiate this hunger.

Spiritualism was established as an alternative form of religious belief in America in the late 1840’s. Founded in 1848 by the Fox sisters (Margaretta, Leah, and Kate), the focus of Spiritualism was on communication with the dead. A deceased person was said to speak through a medium in order to give information to the living. This was sometimes accompanied by certain physical manifestations such as rapping on table, the moving of objects around the medium, and the materialization of the deceased spirit.


Spiritualism caused great excitement and attracted many followers when it came into being, because it provided direct and personal experience with the spiritual. It was dynamic and exhilarating, especially when compared to the tamer, dogmatic experiences of the orthodox churches. However, the limitations of spiritualism were many. It seemed to offer contact with only the lowest levels of the spiritual world—the shells and spirits of the dead. (Magicians have a saying about Spiritualism—“Just because someone has died, doesn’t mean they’ve gotten any wiser.”) Spiritualism was also intellectually unsophisticated, and had no tradition to back it up. In addition, there was a disturbing number of mediums who were frauds.

In the 1860’s and 1870’s there was also an increased interest in Freemasonry, a world-wide fraternity of men, supposed to have been founded at the building of King Solomon’s Temple. Freemasonry taught basic morality and required a belief in God as the divine architect of the cosmos. Because of an influx of men who wished to become Masons, there were many new lodges formed during the later part of the 1800’s.


In 1875, an organization known as the Theosophical Society was founded in New York City by a group of Spiritualists, Qabalists, Freemasons, and Rosicrucians. It was headed by Madame Helena Petrova Blavatsky and Colonel Henry Olcott. Theosophy (meaning “Divine Wisdom”) was welcomed by many educated people in America and in Britain, because it offered a vital and stimulating alternative to the religion of the masses. It also offered an alternative to material science, which was busy destroying all spiritual ideas of the universe. Theosophy was spiritually and intellectually satisfying to people who were looking for a new kind of spirituality. Instead of dead relatives, the Theosophists sought the advice of enlightened Masters—higher spiritual beings. Theosophy also made an intriguing claim to represent an archaic secret tradition. Its aim was to bring the esoteric knowledge of the ancients to the modern world, and to study comparative religions, the laws of nature, and humanity’s spiritual faculties. In addition to promoting the idea of brotherly love, Theosophists also popularized the idea of an esoteric wisdom-teaching that was common to all humanity.


It is interesting to note that there was not a single representative of the Eastern Mystical Tradition among the founders of the Theosophical Society. At this early stage, Madame Blavatsky (or HPB as she was often called) identified her inner contacts, or Secret Chiefs as non-physical masters from an Egyptian Order that was carrying on the work of Zoroaster and Solomon. In other words, the Theosophical Society was founded as a Western esoteric society. Blavatsky’s western masters were called Serapis Bey, Polydorus Isurenus, and John King.

It was years later that Blavatsky and Olcott converted to Buddhism. The Theosophical Society then shifted to an Eastern orientation. Blavatsky gave up her Western Secret Chiefs for three oriental Masters: Koot Hoomi, Morya, and Djwal Khul. If HBP and Olcott had not become Buddhists and changed the focus of the Theosophical Society, it is possible that the Golden Dawn might never have developed. But there was still a need for a group that emphasized the Western Esoteric Tradition.

Another important figure who influenced the creation of the Golden Dawn was Anna Kingsford. Along with her spiritual partner, Edward Maitland, Mrs. Kingsford revived the idea of esoteric Christianity. Both Kingsford and Maitland were mystics who were said to have frequent spiritual visions. They called their work Christian Pantheism, which explored the Bible in terms of esoteric symbolism, Qabalah, and the mythologies of Egypt, Greece, and Rome. Their doctrine had similarities to certain Neo-Platonic, Gnostic, and Alchemical ideas.


In the early 1880’s Kingsford and Maitland were members of the Theosophical Society, and by 1884 they were the heads of the London Theosophical Lodge. However, they resigned when they realized that the Eastern focus of the society could never truly be reconciled with their own Western beliefs.

In 1885, they formed the Hermetic Society which attracted people like S. L. MacGregor Mathers and Dr. W. Wynn Westcott, the founders of the Esoteric Order of the Golden Dawn. There is no doubt that Anna Kingsford impressed both Mathers and Westcott with the idea that men and women should work together on the spiritual quest, as did the Theosophical Society.


The Founders of the Golden Dawn


In 1888, three Qabalists, Freemasons, and Rosicrucians founded the Esoteric Order of the Golden Dawn, to carry out the work that was abandoned by the Theosophical Society. These founders of the Golden Dawn intended that the Order should serve as the guardian of the Western Esoteric Tradition—keeping its knowledge intact, while at the same time preparing and teaching those individuals called to the initiatory path of the mysteries.

The primary creator of the Golden Dawn was Dr. William Wynn Westcott. A London coroner who was interested in occultism, Westcott was a Master Mason and Secretary General of the Societas Rosicruciana in Anglia or the Rosicrucian Society in England (also called the SRIA). Westcott, along with two others founded the Esoteric Order of the Golden Dawn in 1888. However, the Golden Dawn was definitely Westcott’s brainchild.


Westcott’s colleagues in this endeavor were Dr. William Robert Woodman and Samuel Liddell MacGregor Mathers. Dr. Woodman was a retired physician and a leading member of the SRIA. Along with Mathers, Woodman was asked by Westcott to become one of the leaders of his new Order in 1887. Woodman was an excellent Qabalist who had probably had a leading role in developing in the Qabalistic studies of the Golden Dawn. However, he died in 1891, before the Order was fully developed.

The true magician of the Golden Dawn, S.L. MacGregor Mathers, was an accomplished ritualist. Of the three founding members of the Order, Mathers was the one most responsible for making the Golden Dawn a truly magical and initiatory Order.


The Cipher Manuscript


No history of the Golden Dawn can be given without some reference to the Cipher  Manuscript – the enigmatic document upon which the rituals and Knowledge Lectures of the Golden Dawn are based. According to Westcott, some sixty pages of a manuscript written in cipher were given to him in 1887 by the Reverend A. F. A. Woodford, an elderly Mason who, it was claimed, received the manuscript from “a dealer in curios.” The manuscript, which seemed to be old, was quickly deciphered by Westcott using the cipher found in Abbot Johann Trithemius’ book Polygraphiae. The manuscript proved to be a series of ritual outlines of an occult Order. Westcott fleshed-out the outlines into full working rituals. Shortly after the grade rituals from Neophyte through Philosophus were completed, Westcott, asked Mathers and Woodman to join him as chiefs of his new Order.

There continue to be many questions about where the Cipher Manuscript came from. Some people tend to think that Westcott created them. Others think that they were written by Lord Edward Bulwer-Lytton, the author of an occult novel called Zanoni, A Strange Story, or by Frederick Hockley, a famous Rosicrucian “seer” and transcriber of occult manuscripts. There have been several other theories put forth as possible sources of the Cipher Manuscript, including a Masonic Lodge in Frankfort called the “Loge zur aufgehenden Morgenrothe” (with an offshoot Lodge supposedly founded in London), and a “Qabalistic College” in London headed by an influential Qabalist by the name of Johann Friedrich Falk. Both of these groups have been suspected by some to have been tied to the enigmatic second Hermanoubis Temple of the Golden Dawn.  However, there is no evidence to support any of these theories.


The real truth about the Cipher Manuscript is probably as follows. It now seems certain that the Cipher Manuscript was written by Kenneth Mackenzie, the author of The Royal Masonic Encyclopia and a leading member of the SRIA. Mackenzie had known Eliphas Levi, and was a friend of Frederick Holland, another high-grade Mason. Leading Golden Dawn historian R.A. Gilbert suspects that the real Hermanoubis Temple was a Golden Dawn prototype founded in 1883 founded by Holland. This group was known as the “Society of Eight.” Mackenzie wrote the ritual outlines of the Cipher Manuscript for Holland’s order, a group which never fully manifested, or for the Sat B’hai which admitted both men and women. Westcott acquired the papers after Mackenzie’s death.

With such a strong Masonic background, Westcott was familiar with the notion of organization through hierarchy. Masonic lodges could not exist without a legitimate charter from the Grand Lodge. Westcott must have felt the need to provide evidence that the Golden Dawn was not something that was merely created out of thin air—that it had a written history. He needed a “pedigree” of a sort to prove that the G.D. had legitimate hierarchical succession from some distant authority. Since such no hierarchical authority existed for the Golden Dawn, Westcott fabricated one. Why did he do this? It was probably the only way he could attract Freemasons and other serious occultists to his new Order.


An additional paper, written in cipher, was inserted into the manuscript by someone—more than likely Westcott himself. This was a letter containing the credentials and address of a woman in Germany named Fraulein Sprengel, Soror Sapiens Dominabitur Astris. According to Westcott, he wrote to Fraulein Sprengel and was informed that she was an Adept of an occult Order (Die Goldene Dammerung, or the Golden Dawn.) She supposedly authorized Westcott, through a series of letters, to establish a new temple in England and gave Westcott permission to sign her name on any document that was needed. And in the spring of 1888 Westcott produced a Charter of Warrant for the Isis-Urania Temple #3 of the Esoteric Order of the Golden Dawn in London.

While the Cipher manuscripts are genuine, it is certain that Westcott made up the story about Anna Sprengel and her letters. By making her a high-ranking official in an obscure German Order, Westcott made her authoritative, credible, and unreachable. And once the mythical Soror SDA had served her purpose, she conveniently died.

By the end of 1888, Isis-Urania Temple in London had thirty-two members, nine women and twenty-three men. That same year, two more temples were established. These were the Osiris Temple #4 at Weston-Super-Mare, and the Horus Temple #5 at Bradford. Amen-Ra Temple #6 in Edinburgh, Scotland was not founded until 1893. The Osiris Temple was active until 1895, but the Horus Temple at Bradford prospered until 1900.


The R.R. et A.C.


During its early years from 1888 to 1891, the Golden Dawn was primarily a theoretical school which performed the initiation ceremonies of the Outer Order, and taught its members the basics of Qabalah, astrology, alchemical symbolism, geomancy, and tarot, but no practical magic other than the Lesser Banishing Ritual of the Pentagram. In the later part of 1891, Isis-Urania Temple had over eighty initiates, while other temples had a couple of dozen members.

In December of 1891, Dr. Woodman died and no one was chosen to take his place. Around this time, Mathers finished a magnificent ritual for the 5=6, (the Adeptus Minor grade), the first grade of the Second or Inner Order of the Ordo Roseae Rubeae et Aureae Crucis, also called the R.R. et A.C., or the “Order of the Rose of Ruby and the Cross of Gold.” With the creation of a functional Second Order, Mathers accomplished a restructuring of the Order and became its primary Chief.

The 5=6 ritual was based upon the legend of Christian Rosenkruez (or CRC) and the accidental discovery of his burial chamber one hundred and twenty years after his death. The story, as described in the Fama Fraternitatis is as follows: The great spiritual teacher and founder of the Rosicrucian fraternity, Christian Rosenkruez, died and was secretly buried. Years later, members of the Order chanced upon the tomb, which was hidden behind some masonry. The tomb they found was a seven-sided room inscribed with elaborate symbolism. Each wall of the tomb was eight feet high by five feet wide. In the center of the room was a circular altar over a sarcophagus, in which lay the perfectly preserved body of CRC.


For the 5=6 ritual, Mathers and his wife, Moina, created an elaborate full-size version of CRC’s tomb, known as the Vault of the Adepti, which displayed the strong Rosicrucian element that was woven into Golden Dawn’s Inner Order. Moina Mathers was an accomplished artist, a gifted clairvoyant, and MacGregor’s personal “skryer.” Her visionary experiences may have greatly influenced her husband in the writing of the Second Order rituals and gradework. Moina painted most of the wall decorations, godforms, and temple furnishings for the mother temple, Isis-Urania, in London. Since the Fama did not give many details on the symbolism of the room, the Matherses were able to draw upon their own formidable creativity to produce this impressive chamber. (Anyone initiated in such a Vault could testify to its potent psychic impact.)

Admission to the secret Second Order was gained by invitation as well as examination. And the work of the Second Order was also extensive. Whereas the First Order of the Golden Dawn was a basically theoretical, the Second Order of the R.R. et A.C. was where magical theory was put into practice. Members were required to make and consecrate several magical implements. MacGregor Mathers also created a curriculum and a series of eight examinations which led up to the subgrade of Theoricus Adeptus Minor. Few members had the time or stamina to complete the gradework and all eight examinations. Those who did could rightly profess to have obtained a complete education in nearly every facet of Western Hermetic magic (It was comparable to a university degree in magic.)


In the spring of 1892, the Matherses moved to Paris and sent up the Ahathoor Temple #7. Dr. Westcott became the Chief of the Order in England. Through his correspondence with Mathers, he received additional material for the ever-expanding Second Order curriculum. The Order continued to thrive from 1892 to 1896. Shortly after this, a handful of American temples were chartered by the A.O.: Thmé Temple No. 8 in Chicago, 1897; Thoth-Hermes No. 9 in New York, 1897; Ptah No. 10 in Philadelphia, 1919; and Atoum No. 20 in Los Angeles, 1920.


Problems


Trouble in the Order began 1895 when MacGregor Mathers’s relationship with his financier, Annie Horniman, began to deteriorate. Horniman, a long time member of the Order, was the daughter of an affluent tea importer. She was a close friend of Moina Mathers when the two attended art school together. After their move to Paris, Horniman supported the Matherses financially from England with a generous subsidy. In return, she expected Mathers to dedicate all of his time to the work of the Order. But instead he become increasingly distracted by Jacobite politics and other pursuits.

MacGregor Mathers was a talented magician, but also a demanding, eccentric, and autocratic Chief. In the spring of 1896, a disagreement erupted between Horniman and Mathers over the matter of his politics taking time away from his Order responsibilities. Mathers accused his benefactress of trying to weaken his authority, and she in turn withdrew her financial support from him.

Increased restlessness on the part of the Second Order Adepts in London, resulted in swift action from Mathers. In the fall of 1896, he sent each of them a copy of a manifesto demanding complete obedience to him on everything related to the First and Second Orders. All but Horniman submitted to the demand. Mathers promptly expelled her from the Order, which shocked many of the members and only added to their discontent.


Another problem developed in March of 1897, when Westcott’s association with the Golden Dawn become known to the authorities. Westcott resigned from all offices within the Golden Dawn and the R.R. et A.C. Florence Farr, the famous stage actress, then became the head of the London branch of the Order. But without Westcott’s enthusiastic supervision and propensity for orderly paperwork, the extensive gradework and examination system of the Second Order in London began to decline.

A major crisis for the Golden Dawn occurred in February of 1900. Mathers was governing the Order from a distance, and he was increasingly out of touch with the English temples. Florence Farr was growing tired of Mathers’s personal quirks and domineering behavior. In a letter to Mathers, she suggested that the Order should be dissolved. Mathers suspected that this was part of a scheme to bring back Westcott and replace him as head of the Order. Consequently, Mathers revealed to Farr that the letters from Fraulein Sprengel had been forged by Westcott.


This bombshell shook the trust of the London members. Even more exasperating was the fact that Westcott declined to give any explanation or even defend himself against Mathers’s accusations. To make matters worse, an individual named Aleister Crowley, who had been in the Order for approximately one year, became eligible for initiation into the Second Order in December 1899. Florence Farr, along with several of the London Adepts, saw Crowley as a questionable initiate, and rejected his initiation. Crowley immediately went to Paris and was initiated into the Second Order by Mathers. This did not sit well at all with the London Adepts, who refused to acknowledge Crowley’s initiation. A full-blown rebellion was at hand. The Second Order members in London formed a committee to investigate the allegations of fraud. In April of 1900, Mathers declared the Second Order committee annulled. He sent Crowley to London as his emissary in order to take possession of Second Order’s private rooms and implements. However, this plan was foiled by the diligence of William Butler Yeats and some of the other London Adepts, who promptly expelled both Mathers and Crowley.


In the ensuing confusion, Yeats took control and became Imperator of Isis-Urania Temple. The committee attempted to restructure the Order along more democratic lines. The result was only more confusion. Meanwhile, Annie Horniman had been reinstated into the Order. But she found to her dismay that many of the rituals had been meddled with, and the examination system had been virtually abandoned. Even worse, some of the Adepts, including Florence Farr, had created a separate secret group without the approval of Yeats and some of the other Adepts. This group, called the “Sphere,” specialized in astral visualization, astral traveling and communications with “Masters.” Because of these abuses, Horniman began to argue with nearly everyone in the Order. Yeats tried to maintain peace for a while, but finally resigned from office in February of 1901.

Another blow to the Order was on the horizon in 1901. This problem was named Madame Horos. And in 1901, she was responsible for bringing unwanted publicity to the Golden Dawn. Mr. and Mrs. Horos were a couple of charlatans and con-artists who had somehow managed to convince MacGregor Mathers that Madame was actually the real Anna Sprengel. Mathers was fooled for a while, but when he started to get suspicious, they stole some copies of the Golden Dawn’s rituals and fled to London.


Once in London the Horos couple set up their own personal Order—The Order of Theocractic Unity which—unknown to its members—featured fraud, extortion, and sex. Mr. Horos was eventually arrested for rape. When charged by the authorities, the Horos couple claimed to be the leaders of the Golden Dawn. The result was that many of the most arcane secrets of the Order were made public. The initiation rituals of the Golden Dawn were printed in the London newspapers. The Order was scandalized by the whole episode.

The original Order now began to split apart. Florence Farr resigned from the Golden Dawn which changed its name to the Hermetic Society of the Morgenrothe. A small group of initiates gave their allegiance to Mathers and consequently formed the Order of the A.O., the Alpha et Omega. In 1903 a schism occurred within the Order. The remnant of the original Isis-Urania Temple was taken over by Arthur Edward Waite, a mystic, occultist, and prolific writer who studied several branches of esoteric wisdom. Many of the remaining Golden Dawn members went with Waite’s group. However, Waite did not care for magic. Mysticism was more to his taste. In his new Order, The Independent and Rectified Rite, Waite reduced the emphasis on ritual magic in favor of the mystical path that he preferred. The more magically-inclined members of the original Order, including Dr. Robert William Felkin and John William Brodie-Innes, formed the Order of the Stella Matutina. Felkin’s main temple in London was called Amoun.


Aftermath


In addition to the Paris temple, the supporters of MacGregor Mathers established A.O. temples in London (1900, 1913, 1919), and Edinburgh (1912). There was also a hybrid group known as the Cromlech Temple (1913) which was a joint effort created by the Edinburgh A.O. temple and some Anglican clergymen.

Some individuals who were initiated into the A.O. would later establish new magical groups. Dion Fortune, a student of psychology, left the Order in 1922 to form the Fraternity of the Inner Light. Paul Foster Case would later go on to create his own organization, the Builders of the Adytum.

Meanwhile, Dr. Felkin established the Smaragdum Thalasses Temple of the Stella Matutina in New Zealand in 1912. The New Zealand Order became known by the Maori name of Whare Ra or “the House of the Sun.” Back in England, Felkin established three more temples of the S.M. in 1916. These included the Hermes Lodge in Bristol, the Merlin Lodge, and the Secret College in London. The primary focus of Felkin’s group was on astral traveling.

Felkin’s abilities as the leader of a magical Order were somewhat lacking compared to Mathers. He went searching all over Europe for the Secret Chiefs of the Order in physical form. The teachings of the Order suffered as a result from public  exposure by Miss Stoddart.

In the 1930’s Israel Regardie came upon the scene. Regardie had been Aleister Crowley’s secretary from 1928 to 1930. In 1932 he had written a book on magic called The Tree of Life and had earlier published a study of the Qabalah, A Garden of Pomegranates. These books caused quite a stir in the temples of both the Stella Matutina and the Alpha et Omega. Regardie joined the Hermes Temple of the Stella Matutina in 1933 and became an Adept in 1934.


Unfortunately, the Stella Matutina was dying a slow death. The leaders of the group were claiming to hold highly exalted grades with little understanding of the basic material. Many of the Knowledge Lectures had been changed or dropped altogether. In 1937 Regardie made the decision to publish most of the Order’s lectures and rituals in his book, The Golden Dawn, thus keeping the teachings from being forever lost. Regardie is often credited with keeping the traditions of the Golden Dawn alive by insuring that everyone who is interested has access to the teachings.

The Adepts of both the Stella Matutina and the Alpha et Omega were unable to deal with a very different approach to secrecy, now that most of their arcane teachings were in the public domain. In the next couple of years, most temples of the A.O. and the S.M. (with the exception of an offshoot temple in New Zealand) stopped doing group work.


Renewal

Did Israel Regardie do the right thing by publishing the documents of the Golden Dawn? We believe he did. We personally believe that he was carrying out the work of the Order by helping to preserve it. There are very many magicians who owe Regardie a huge debt of gratitude. Several magical organizations, also, have been enriched by the availability of the Golden Dawn’s material, primarily through Regardie’s efforts. By and large the Order teachings have survived and regained popularity in recent years because Regardie had the foresight to save them through publication.
By Chic & S. Tabatha CiceroCoaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Rosicrucian Rules

 1. Love God above all.To “love God” means to love wisdom and truth. We can love God in no other way than in being obedient to Divine law; and to enable us to exercise that obedience conscientiously requires knowledge of the law, which can only be gained by practice.
 2. Devote your time to your spiritual advancement.As the sun without leaving his place in the sky sends his rays upon the earth to shine upon the pure and the impure, and to illuminate even the most minute material objects with his light; likewise the spirit of man may send his mental rays into matter to obtain knowledge of all terrestrial things; but there is no need that the spirit should thereby lose its own divine self-consciousness, and be itself absorbed by the objects of its perception.
 3. Be entirely unselfish.Spiritual knowledge begins only where all sense of self ceases. Where the delusion which causes man to imagine himself to be a being separated and isolated from others ends, there he begins to realize his true state as an all-embracing universal and divine self conscious power.
 4. Be temperate, modest, energetic, and silent.The door to the inner temple is called “Contentment”; but no animal can enter therein, only he who walks uprightly, being conscious of his true dignity as a human being. Without energy, nothing can be accomplished; and only in the silence, when all thoughts and desires are at rest, can the Divine harmonies penetrate to the internal ear.
 5. Learn to know the origin of the Metals contained within thyself. Ignorance is the cause of suffering. That which is material must be crucified and die, so that that which is spiritual may be resurrected and live.
 6. Beware of quacks and pretenders.He who claims to be in possession of knowledge knows nothing; only he through whom the Word of wisdom speaks is wise.
 7. Live in constant adoration of the highest good.The worm seeks for pleasure among abomination and filth; but the free eagle spreads his wings and rises up towards the sun.
 8. Learn the theory before you attempt the practice.He who travels with a trustworthy guide will be safer than he who refuses to profit by the experience of another.
 9. Exercise charity towards all beings.All beings are one in the spirit; divided from each other merely by the illusion of form. He who is charitable towards another form in which the universal One Life is manifest, saves suffering to his own self.
 10. Read the ancient books of wisdom.Books are to the unripe mind that which the mother’s milk is to the nursling. We must receive drink from others until we have gained sufficient strength and experience to descend to the living fountain within ourselves, and to draw from there the water of truth.
 11. Try to understand their secret meaning.That which is external may be seen with the external eye; but that which is spiritual can only be seen with the eye of the spirit.

These are the eleven rules which ought to be followed by those who desire to enter the temple of the Rosy Cross; but the Rosicrucians have a twelfth rule, an Arcanum, in which great powers  reside, but of which it is not lawful to speak. This Arcanum will be given to those who deserve it, and by its aid they will find light in the darkness, and a guiding hand through the labyrinth. This Arcanum is inexpressible in the language of mortals, and it can, therefore, only be communicated from heart to heart. There is no torture enough to extract it from the true Rosicrucian; for even if he were willing to reveal it, those who are unworthy of it are not capable of receiving it.An excerpt from the book S.R.I.A. Manual by Dr. George Winslow Plummer, published in 1923.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Laws of Magick

Magick, not unlike physics or chemistry, operates according to certain laws. These laws, as well as those of the sciences, reside in reality within the heads of those who use them. However, the analysis of reality into artificial categories is useful at certain levels of investigation. It is well to bear in mind, nevertheless, that such categories reflect more the contents of the human mind than they do of whatever "reality" might be out there. For the following analysis we are indebted to REAL MAGIC by P.E.I. Bonewits. Mr Bonewits, incidentally, holds the first Bachelor of Arts degree in magic(k) ever awarded. He, much to the chagrin of some of the faculty of the University of California, was awarded the degree in June, 1970.


LAW OF CAUSE AND EFFECT


Anything done under EXACTLY the same conditions will always be associated with exactly the same result. This law is taken for granted in the sciences and in everyday life. The whole concept of causation is now on shaky ground, thanks to developments in the field of quantum physics. But for practical purposes, in magick as well as in our everyday lives, we ignore causality to our own peril. We must assume, at least in dealing with things the size of human beings, that effects follow causes. Even in the constantly flowing, changing astral realm we find the law of cause and effect in full operation.


LAW OF KNOWLEDGE


This law tells us that "understanding brings control," that the more you know the more powerful you are. If you know all about something, you have total control over it. "Knowledge is power."


LAW OF SELF-KNOWLEDGE


This is a sub-law of the previous law and follows from it. If you know yourself, you control yourself. The more you know about yourself, the better you can control yourself.


LAW OF NAMES


This law is related to the Law of Knowledge and to the Law of Association. It states if one knows the whole and complete name of a phenomenon or entity, one has complete control over it. This is one of the reasons the Mystery Religions (including Christianity) conferred a new name on the neophyte. His new name was then his true name, but it was known only to his fellow members of the mystery. The Law of Names also relates to the Law of Personification which will be explained later. Two premises behind the present law are: (1) Names are definitions. This is more obvious in simpler languages, but it is as true of English as of any other. Sometimes the definition is hidden in the origin of the word, as is often the case with those derived from Latin or Greek, but it is there. (2) Names are mnemonic (memory) devices which trigger a range of associations. (See the Law of Association).


LAW OF WORDS OF POWER


This is a sublaw of the Law of Names. It states that certain words trigger changes in the inner and outer realities of the person saying them. Many of these words are corruptions of the names of ancient Gods. Words like "Abraxas," Osorronnophris," "Abracadabra" are examples. They have no meaning to us today, but THEIR POWER LIES IN THE SOUNDS OF THE WORDS THEMSELVES.


LAW OF ASSOCIATION


If two things have something in common (anything!), that thing can be used to control both. Bell's theorem in quantum mechanics indicates that every particle in the Universe affects every other. The following two sublaws, which anthropologists think are the basis of "primitive" magick, are more useful in practice. These are the Laws of Similarity and Contagion.


LAW OF SIMILARITY


Most people have heard of sympathetic magick, which is based on this principle. Effects resemble causes. To make something fly, put feathers on it and make chirping noises. Wave it in the air. The example is not entirely absurd and serves to illustrate the principle. Much of the magick of "primitive" people is of this nature. For example, rain is made by (among other actions) sprinkling water on the ground (or by washing your car -- a modern example of the same principle!).


LAW OF CONTAGION


This is the principle behind doll-sticking and such in "primitive" magick. This directly relates to Bell's theorem and states that things once in physical contact continue to influence one another after they have been separated. This relates more to our consciousness than to things as they are in the physical world, but defining the two is more difficult than they appear on the surface. Thinking, feeling, and memory are associational functions of the human brain. New data are related to existing knowledge and patterns are established which correlate particular elements of knowledge. The overall pattern, which includes the "personality" and the "world view" is the METAPATTERN of all this. This metapattern we may consider to be made up of the memories, fantasy images, beliefs, values, techniques, rules of behavior, attitudes, etc. which make up the individuality of the person.


LAW OF IDENTIFICATION


This law relates to those of Knowledge, Association and Personification. It states that by complete association between your metapattern and that of another entity, you can BECOME that entity. You can then examine your own metapattern from the point of view of that entity. At full identification, one "becomes" the entity. All idea of distinctness vanishes and you are empowered with all the attributes of that entity because you ARE that entity. The danger here is that many people become lost in the new identity as the stronger metapattern submerges the weaker. Proper training, practice and guidance will lessen the danger.


LAW OF SYNTHESIS


Two opposing ideas or items of data will be resolved into a third idea that is more valid than the first two. This principle allows you to hold two seemingly contradictory ideas (such as, "Electrons are particles," and "Electrons are waves.") at the same time. Reality is as it is, not as we conceive it (or even as we perceive it, for that matter). The wave-particle duality in physics is an example. Physicists were nonplussed to observe in their experiments that light behaved (depending on the experiment) sometimes like a wave and sometimes like a particle. Light striking a surface of copper, say, releases electrons from the surface. This phenomenon, when examined closely, demonstrates that light is made up of particles (now called photons) which impart energy to the electrons, allowing them to escape. However, another experiment, in which we direct a beam of light at some pinholes, "proves" that light is of the nature of waves. If we direct a beam of light at an arrangement of pinholes:


---------------------------------------

I             I                                 I

I             I                                 I

I             I                 screen--> I

I             I                                 I

I                              <--pinhole I

I             I                                 I

I             I                                 I

              I                                 I

LIGHT     I                                 I

              I                                 I

I             I                                 I

I             I                                 I

I                              <--pinhole I

I             I                                 I

I             I                                 I

I             I                                 I

I             I                                 I

---------------------------------------


assuming that we have a beam of "parallel" light (a plane wavefront), we see the light projected onto the screen. If we cover one of the pinholes, we see a single illuminated spot on the screen. If wwe uncover the first and cover the second pinhole, we again see a single spot projected onto the screen. Now, if we uncover both pinholes, what do we see? Two spots of light? No! We see a pattern of alternating light and dark bands on the screen. This phenomenon is due to INTERFERENCE between the crests and troughs of the WAVES of light as they strike the screen. When two crests occur together, or two troughs, the amplitude is doubled, and we get a bright area. But when a crest and trough coincide, they cancel each other, and the result is a dark spot of zero amplitude (no brightness). The point of all this is that interference is necessarily a WAVE phenomenon. The experiment demonstrates the wave nature of light. How do we resolve the dilemma? By realizing that we are dealing with something that is neither a wave nor a particle, but SOMETHING ELSE.Laws of Magick by Simon Magus


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

Principles of Wiccan Beliefs

 1. We practice rites to attune ourselves with the natural rhythm of life forces marked by the phases of the Moon and the seasonal Quarters and Cross Quarter.

 2. We recognize that our intelligence gives us a unique responsibility toward our environment. We seek to live in harmony with Nature, in ecological balance offering fulfillment to life and consciousness within an evolutionary concept.

 3. We acknowledge a depth of power far greater than that apparent to the average person. Because it is far greater than ordinary, it is sometimes called supernatural, but we see it as lying within that which is naturally potential to all.

 4. We conceive of the Creative Power in the universe as manifesting through polarity -- as masculine and feminine -- and that this same Creative Power lies in all people, and functions through the interaction of the masculine and feminine. We value neither above the other, knowing each to be supportive to the other. We value sex as pleasure, as the symbol and embodiment of life, and as one of the sources of energies used in magickal practice and religious worship.

 5. We recognize both outer worlds and inner, or psychological, worlds sometimes known as the Spiritual World, the Collective Unconscious, Inner Planes, etc. -- and we see in the interaction of these two dimensions the basis for paranormal phenomena and magickal exercises. We neglect neither dimension for the other, seeing both as necessary for our fulfillment.

 6. We do not recognize any authoritarian hierarchy, but do honor those who teach, respect those who share their greater knowledge and wisdom, and acknowledge those who have courageously given of themselves in leadership.

 7. We see religion, magick and wisdom in living as being united in the way one views the world and lives within it -- a world view and philosophy of life which we identify as Witchcraft -- the Wiccan Way.

 8. Calling oneself "Witch" does not make a Witch -- but neither does heredity itself, nor the collecting of titles, degrees and initiations. A Witch seeks to control the forces within her/himself that make life possible in order to live wisely and well without harm to others and in harmony with Nature.

 9. We believe in the affirmation and fulfillment of life in a continuation of evolution and development of consciousness giving meaning to the Universe we know and our personal role within it.

 10. Our only animosity towards Christianity, or towards any other religion or philosophy of life, is to the extent that its institutions have claimed to be "the only way" and have sought to deny freedom to others and to suppress other ways of religious practice and belief.

 11. As American Witches, we are not threatened by debates on the history of the Craft, the origins of various terms, the legitimacy of various aspects of different traditions. We are concerned with our present and our future.

 12. We do not accept the concept of absolute evil, nor do we worship any entity known as "Satan" or "the Devil", as defined by the Christian traditions. We do not seek power through the suffering of others, nor accept that personal benefit can be derived only by denial to another.

 13. We believe that we should seek within Nature that which is contributory to our health and wellbeing.


1974, Council of American Witches


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

THE NAME OF RA

Now the Majesty of Ra was the creator of heaven and earth, of gods, men, and cattle, of fire, and the breath of life; and he ruled over gods and men. And Isis saw his might, the might that reached over heaven and earth, before which all gods and men bowed; and she longed in her heart for that power, that thereby she should be greater than the gods and have dominion over men.

There was but one way to obtain that power. By the knowledge of his own name did Ra rule, and none but himself knew that secret name. Whosoever could learn the secret, to that one—god or man—would belong the dominion over all the world, and even Ra himself must be in subjection. Jealously did Ra guard his secret, and kept it ever in his breast, lest it should be taken from him, and his power diminished.


Every morning Ra came forth in his glory at the head of his train from the horizon of the East, journeying across the sky, and in the evening they came to the horizon of the West, and the Majesty of Ra sank in his glory to lighten the thick darkness of the Duat. Many, many times had Ra made the journey, so many times that now he had waxed old. Very aged was Ra, and the saliva ran down from his mouth and fell upon the earth.

Then Isis took earth and mixed it with the saliva, and she kneaded the clay and moulded it, and formed it into the shape of a snake, the shape of the great hooded snake that is the emblem of all goddesses, the royal serpent which is upon the brow of the Kings of Egypt. No charms or magic spells did she use, for in the snake was the divine substance of Ra himself. She took the snake and laid it hidden in the path of Ra, the path on which he travelled in journeying from the eastern to the western horizon of heaven.


In the morning came Ra and his train in their glory journeying to the western horizon of heaven, where they enter the Duat and lighten the thick darkness. And the serpent shot out its pointed head which was shaped like a dart, and its fangs sank into the flesh of Ra, and the fire of its poison entered into the God, for the divine substance was in the serpent.

Ra cried aloud, and his cry rang through the heavens from the eastern to the western horizon; across the earth it rang, and gods and men alike heard the cry of Ra. And the gods who follow

in his train said to him, "What aileth thee? What aileth thee?"


But Ra answered never a word, he trembled in all his limbs, and his teeth chattered, and naught did he say, for the poison spread over his body as Hapi spreads over the land, when the waters rise above their banks at the time of the overflowing of the river.

When he had become calm, he called to those who followed him and said, "Come to me, ye whom I created. I am hurt by a grievous thing. I feel it, though I see it not, neither is it the creation of my hands, and I know not who has made it. Never, never have I felt pain like this, never, never has there been an injury worse than this. Who can hurt me? For none know my secret name, that name which was spoken by my father and by my mother, and hidden in me that none might work witchcraft upon me. I came forth to look upon the world which I had made, I passed across the Two Lands when something—I know not what—struck me. Is it fire? Is it water? I burn, I shiver, I tremble in all my limbs. Call to me the children of the gods, they who have skill in healing, they who have knowledge of magic, they whose power reaches to heaven."


Then came all the gods with weeping and mourning and lamentations; their power was of no avail against the serpent, for in it the divine substance was incorporated. With them came Isis the Healer, the Mistress of Magic, in whose mouth is the Breath of Life, whose words destroy disease and awake the dead.

She spoke to the Majesty of Ra and said. "What is this, O divine Father? what is this? Has a snake brought pain to thee? Has the creation of thy hand lifted up its head against thee? Lo, it shall be overthrown by the might of my magic, I will drive it out by means of thy glory."


Then the Majesty of Ra answered, "I passed along the appointed path, I crossed over the Two Lands, when a serpent that I saw not struck me with its fangs. Was it fire? Was it water? I am colder than water, I am hotter than fire, I tremble in all my limbs, and the sweat runs down my face as down the faces of men in the fierce heat of summer."

And Isis spoke again, and her voice was low and soothing, "Tell me thy Name, O divine Father, thy true Name, thy secret Name, for he only can live who is called by his name."

Then the Majesty of Ra answered, "I am the Maker of heaven and earth, I am the Establisher of the mountains, I am the Creator of the waters, I am the Maker of the secrets of the two Horizons, I am Light and I am Darkness, I am the Maker of Hours, the Creator of Days, I am the Opener of Festivals, I am the Maker of running streams, I am the Creator of living flame. I am Khepera in the morning, Ra at noontide, and Atmu in the evening."


But Isis held her peace; never a word did she speak, for she knew that Ra had told her the names that all men know; his true Name, his secret Name, was still hidden in his breast. And the power of the poison increased, and ran through his veins like burning flame.

After a silence she spoke again. "Thy Name, thy true Name, thy secret Name, was not among those. Tell me thy Name that the poison may be driven out, for only he whose name I know can be healed by the might of my magic." And the power of the poison increased, and the pain was as the pain of living fire.

Then the Majesty of Ra cried out and said, "Let Isis come with me, and let my Name pass from my breast to her breast."


And he hid himself from the gods that followed in his train. Empty was the Boat of the Sun, empty was the great throne of the God, for Ra had hidden himself from his Followers and from the creations of his hands.

When the Name came forth from the heart of Ra to pass to the heart of Isis, the goddess spoke to Ra and said, "Bind thyself with an oath, O Ra, that thou wilt give thy two eyes unto Horus." Now the two Eyes of Ra are the sun and the moon, and men call them the Eyes of Horus to this day.

Thus was the Name of Ra taken from him and given to Isis, and she, the great Enchantress, cried aloud the Word of Power, and the poison obeyed, and Ra was healed by the might of his Name.

And Isis, the great One, Mistress of the Gods, Mistress of magic, she is the skilful Healer, in her mouth is the Breath of Life, by her words she destroys pain, and by her power she awakes the dead.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

TYPES OF SHAMANS

Palaeo-Siberians


IN this chapter, which deals with the different types of shamans, the duties of a shaman will be enumerated. In nearly all the more advanced tribes we shall see that certain shamans specialize in one sort of duty or another, while among the more primitive peoples each performs many different kinds of duties-a state of things made possible by the less complex nature of those duties. The high conception of a shaman's duties among certain tribes may be seen from Banzaroffs ideal picture of a Buryat shaman. He is (a) priest, (b) medicine-man, and (c) prophet.


(a) 'As a priest, he knows the will of the gods, and so declares to man what sacrifices and ceremonies shall be held; he is an expert in ceremonials and prayers. Besides the communal ceremonies at which he officiates, he conducts also various private cerenionials.'[1]


(b) As medicine-man, the shaman performs certain ceremonies to expel the evil spirit from the patient.


(c) As a prophet, he foretells the future either by means of the shoulder-blade of a sheep or by the flight of arrows.


This ideal type of shaman was probably rare even in Banzaroff's time, for he himself says that the shaman was not present at all communal sacrifices.[2] It is the same with some family sacrifices: the ongons are fed by the master of the house; and certain other sacrifices, as, for instance, those offered at child-birth, are made without the assistance of the shaman.[3]

The fact that a communal or family ceremony is sometimes presided over by the head of the commune or family, or that a private individual occasionally performs divination, does not alter the fact that the original type of Buryat shaman had the performance of all these rites in his hands.[4] They had among the


[1 Banzaroff, Black Faith, 1893, pp. 107-15.

2 ibid.

3. Klenientz, E.R.E., 'The Buriats', p. 13 ).

4. Ibid.]


Mongols in the time of Djingis Khan, when the shamans were at the height of their power.[1] We cannot therefore agree with Mr. Mikhailowski, who says, 'Of all the actions of the shaman, the most characteristic of his calling is what is known as kamlanie,' i.e. invocations of spirits.[2] Although it may be that in the decadence of his office a shaman is sometimes nowadays no more than a medicine-man, even now in certain places shamans are present, not only at communal, but also at family rites, and even when not so present we find in the rites traces of their original participation,

The Koryak. Among the Koryak, as among the Palaeo-Siberians and most Neo-Siberian tribes, we may distinguish [3] (1) family shamans, and (2) professional shamans.

Family shamanism is connected with the domestic hearth, whose welfare is under its care. The family shaman has charge of the celebration of family festivals, rites, and sacrificial ceremonies, and also of the use of the family charms and amulets, and of their incantations.

Professional shamans are those who are not definitely attached to a certain group of people. The more powerful they are, the wider is the circle in which they can practise their art.


'There is no doubt that professional shamanism has developed from the ceremonials of family shamanism', says Joebelson. [4] It seems, however, necessary to add another category of (3) communal shamans, forming a transitional class between family and professional shamans. These shamans have to deal with a group of families taking part in important ceremonials. The admission of this third category must not be taken to mean that we agree unconditionally with the idea that the professional shaman is a development from the family, or the communal, shaman, though many practices, and the opinions of such serious investigators as Jochelson and Bogoras, lend some weight to this notion.

It was among the Koryak that professional shamans were first affected by Christianity.

The Chukchee. Among the Chukchee, the above division into family and professional shamans needs to be supplemented, since we find [5] that there exist three categories of professional shamans:


[1. Mikhailowski, Shamanism, p. .58.

2 Op. cit., p. 55.

3. Jochelson, The Koryak, p. 47.

4 Ibid.

Bogoras, The Chukchee, pp. 430-1.]

(A) Ecstatic shamans, (B) Shaman-prophets, (C) Incantation shamans.

Of course, the duties of the shamans of all these categories merge into each other; still, a certain specialization is to be observed.


A. The ecstatic shaman communicates with 'spirits' and is called kalatkourgin.

This includes all kinds of intercourse with "spirits" which become apparent to the listeners; that is, the voices of "spirits " talking through the medium of the shaman, ventriloquistic performances, and other tricks-generally speaking, the whole spectacular part of shamanism, which forms ' the main content of the shamanistic séances.' As observed above, 'all this is often considered merely as a kind of jugglery. For performances of this sort, young people are said to be better adapted than older ones. With increasing years some of the shamans discontinue most of these tricks.'[1]


B. The shaman-prophet, i. e. one who is 'looking into', hetolatirgin.

'This branch of Chukchee shamanism is held in the highest veneration, because the shaman possessing it has the faculty of seeing the danger lying in wait for the people, or the good in store for them, and accordingly he is able to advise them bow to avoid the first and to secure the second. Most of the instructions given are of a ritualistic kind, and refer to certain details of such and such a ceremonial, which must be arranged after a certain manner in order to secure the desired result., [2]

There are shamans who, though they have kelet at their disposal, cannot give any advice; while others, on the other hand, cannot communicate with 'spirits', but 'give magical advice as a kind of internal subjective inspiration, after self-communion for a few moments. These, notwithstanding the simplicity of their proceedings, usually enjoy the highest consideration of their neighhours.'[3]

For instance, the shaman Galmuurgin was said by the Chukchee to be '(with) only his (own) body' (em-wikilin), because no other beings helped him with their inspiration.


'When giving a séance, he began by beating a drum and singing, but in a few minutes he would leave off the exercise,

[1. Bogoras, The Chukchee, p. 430.

2 Op. cit., p. 431.

3 Ibid.]


and drawing a few long, almost hysterical breaths, would immediately proceed to foretell the future. He talked to many people present, one by one. When he was through with one case, he would stop for a while, as if recollecting himself, and then, after several deep-drawn sighs, would pass on to the next applicant.'[1]


C. Incantation shamans (ewganva-tirgin, 'producing of incantations'), who carry on the more complicated practices of shamanism.

Incantations, together with spells, form the greater part of Chukchee magic. The incantations may be of a benevolent or malevolent character. Hence there are two types of shamans in this class:


1. 'Well-minded' (ten-cimnulin), who ply their art in order to help sufferers.
2. 'Mischievous' (kurg-enenilit, or kunich-enenilit, literally 'mocking shamans'), who are bent on doing harm to people.

Good shamans have a red shamanistic coat and bad shamans a black one. The same colours are used by the Yukaghir shamans.

The majority of shamans, however, combine in themselves the gifts of all these categories and in the name of 'spirits' perform various tricks, foretell the future, and pronounce incantations.


The Neo-Siberians.


The Yakut. Troshchanski[2] suggests that the division of shamans into black and white is the most essential division among all Siberian tribes, though many travellers speak of shamans in a general way as if there were only one kind. It would seem, however, that Troshchanski overlooks the distinction between the religious conceptions of the Palaeo-Siberians and those of the Neo-Siberians. They live under different environmental conditions; and, besides, the Neo-Siberians have undoubtedly been to some extent influenced by contact with the higher Asiatic religions.

It is among the Neo-Siberians that magico-religious dualism appears more distinctly. Again, within the class of Neo-Siberians themselves differences are found. Among the Yakut [3] the black shamans predominate, the white hardly existing; while among


[1. Op. cit., p. 431.

2 Troshchanski, The Evolution of the Black Faith, 1902, p. iii.

3. Op. cit., P. 110.]


the Votyak the white are almost the only shamans now to be found, as the cult of the bright god has almost entirely displaced that of the black.

The Yakut white shamans are called aïy-oïuna. They take part in the spring festivals, marriage ceremonies, fertilization rites, and the curing of diseases, in cases where kut has not yet been taken away from the patient.[1]


We read in a certain tale that at one wedding there were present nine aïy-oïuna (white men-shamans) and eight aïy-udangana (white women- shamans). [2] White shamans also ask, in cases of the sterility of women, the maghan sylgglakh to descend to earth and make the woman fertile. At the autumn fishing, in former times, they lighted torches made of wood cut from a tree struck by lightning, purged the waters of all uncleanness, and asked the ichchi (spirit-owner) of the lake for a benefit. This, he considers, was certainly done by white. shamans, if only for the reason that the ceremony was held in the daytime.[3] But, on page 105 of the same work, Troshchanski writes: 'Only the spring festivals were called aïy-ysyakh; the autumn festivals were known is abassy-ysyakh.' Hence the ceremony of fertilization of the lake must have been performed by black shamans, abassy-oïuna, in spite of the fact that this ceremony was held in the daytime.

As to the characters of the two kinds of shamans, Gorokboff says that he knew personally several aïy-oïuna, who were very good people indeed, quiet, delicate, and really honest, while the abassy-oïuna were good for nothing.[4] But Troshchanski says that the 'black shaman' among the Yakut is only professionally 'black', that his attitude has no specially evil character, and that he helps men no less than the white shaman does. He is not necessarily bad, though he deals with evil powers, and he occupies among the Yakut a higher position than among other Neo-Siberians.

Black shamans offer sacrifices to abassylar and shamanize to maintain their prestige. They foretell the future, call up spirits, wander into spirit-land, and give accounts of their journeys thither.[3]


At the present day there are among the Yakut special storytellers and also special sorcerers (aptah-kisi).

[1. Op. cit., 1). 149.

2. Khudiakoff, Verkhoyansk Anthology, p. 88.

3. Troshchanski, ibid.

4. Gorokhoff . Yurung-Uolan, E.S.S.I.R.G.S., 1887, p. 56.

Troshchanski, op. cit., p. 152.]


According to the degree of esteem, in which they are held by the people, Sieroszewski' classifies Yakut shamans as follows:

The Great Shaman-ulahan-oïun.

(2) The Middling Shaman-orto-oïun.

(3) The Little Shaman-kenniki-oïun.

A 'great shaman' has the ämägyat from Ulu-Toïen himself.

A shaman of middling power also possesses ämägyat, but not of so high a quality or to so great an extent as the former.


A 'little shaman' does not possess ämägyat. He is not, in fact, really a shaman, but a person in some way abnormal, neurotic, or original, who can cure trifling illnesses, interpret dreams, and frighten away small devils only.

With regard to the classification of shamans into 'white' and 'black', Troshchanski puts forward the hypothesis that these two classes of shamans originated and developed independently:

'One might imagine that the class of white shamans came into existence first, and that it derived from the class of heads of families and clans. The custom of the choice of one leader (shaman) for common ceremonies or sacrifices may have helped in this evolution of the white shaman from the heads of families. The wisest and most respected member of the community would probably have the best chance of being chosen, as he could please not only the people but also the spirits.' [2]

The same persons might then have been chosen repeatedly, and presently a class of white shamans might arise for the communal cults and sacrifices. In the meantime the head of the family could still keep his priestly power in his own home, until the professional shaman took his place, as we see at the present day among certain tribes, e.g. the Yakut. [3]

Why should we regard the head of the family as the prototype of the white shaman? We shall find in Troshchanski's book no more satisfactory reply to this question than is contained in the following short passage:

'I think we are right in saying that the heads of the family, or the chosen priests, in their practice and prayers do not address themselves to the evil spirits, which in Yakut are called abassylar; hence it is here that we find the origin of white shamans.' [4]


If we follow Troshchanski, we must draw the conclusion that

[1. Sieroszewski, op. cit., p. 628.

2. Troshchauski, op. cit., p. 120.

3. Op. cit., p. 124.

4. Op. cit., p. 113.]


among the Neo-Siberians, e. g. the Buryat and the Yakut, the white shamans form a quite distinct class, although we see that on certain occasions the head of the family may take the place of the white shaman:

'Tailgan is a communal sacrifice in which the whole family or clan takes part. This ceremony is designed to show humility: the Buryat call it the "asking ceremony". The performer of tailgan may be the shaman, or the whole group of family heads without the assistance of a shaman.'[1]

Among the Palaeo-Siberians there is no class of white shamans, and the family cult is in the hands of the father, assisted by the mother, the participation of professional shamans being often prohibited. Among the Gilyak the assistance of shamans at sacrificial feasts, e.g. the bear-ceremonial, is even forbidden. Is this because there is no white shaman among these people? Or is it an indication that, after all, family and professional shamanism have developed separately?


Among the Yakut, from. the observation of whom Troshchanski formed his hypothesis, the white shaman may be a woman, in cases where the woman stands as family head.[2]

Now as to the black shamans, they were originally women, says Troshchanski, and he draws attention to the following linguistic and sociological particulars which are made to act as evidence in support of his hypothesis.

What is the essential meaning of the word shaman? In Sanskrit sram=to be tired, to become weary; sramana=work, religious mendicant. In the Pali language the word samana has the same meaning. These two latter words have been adopted by the Buddhists as names for their priests.[3] But, according to Banzaroff, the word shaman originated in northern Asia: saman is a Manchu word, meaning 'one who is excited, moved, raised'; samman (pronounced shaman) and hamman in Tungus, have the


[1. Agapitoff and Khangitloff, Materials for the Study of Shamanism in Siberia, E.S.S.I.R.G.S., p. 36.

'How this may occur, in the patriarchal Yakut family, Troshchanski explains as follows: 'Each wife of a polygynous Yakut lived separately with her children and relations and cattle; during the frequent absences of her husband she was actually the head of the family, and performed family ceremonials. Several such ye-usa (matriarchal families) formed one aga-usa (patriarchal family)' (p. 116).

3. I am indebted for this information to Mr. M. de Z. Wickremasinghe, Lecturer in Tamil and Telugu in the University of Oxford.]


same meaning. Samdambi is Manchu: 'I shamanize', i.e. 'I call the spirits dancing before the charm'[1]

From the above we see that the essential characteristic of a shaman is a liability to nervous ecstasy and trances. Women are more prone to emotional excitement than men: among the Yakut most of the women suffer from menerik (a nervous disease, one type of the so-called 'Arctic hysteria '). [2]

Thus Troshchanski. But the only conclusion-if any-that he could draw from this would be that women are by nature more disposed to shamanizing than men. And why should this make her the original black shaman? Only one piece of evidence is adduced to connect women with 'black' shamanizing, and that is taken from Kamchadal life,. not from that of the Yakut, upon which chiefly he grounds his hypothesis. Among the most primitive Kamchadal, where there were only women (or koek-chuch) shamans, these practised only black shamanism, summoning evil spirits.[3]


As to the linguistic evidence:

Among the Mongols, Buryat, Yakut, Altaians, Torgout, Kidan, Kirgis, there is one general term for a woman-shaman, which has a slightly different form in each tribe: utagan, udagan, udaghan, ubakhan, utygan, utiugun, iduan (duana); whereas the word for man-shaman is different in each of these tribes.

In Yakut he is called oïun; in Mongol, buge; Buryat, buge and bö; Tungus, samman and hamman; Tartar, kam; Altaian, kam and gam; Kirgis, baksa (basky); Samoyed, tadibey.
From the above Troshchanski concludes that during the migration of the Neo-Siberians they had only women-shamans, called by a similar general name; and that the men-shamans appeared later, when these people scattered, settling in lands distant from one mother, so that the term for man-shaman originated independently in each tribe.[4]

Of course, this linguistic evidence concerns only the Neo- and not the Palaeo-Siberians.
Troshchanski gives us further the following religio-social evidence, drawn exclusively from the Yakut, in support of his


[1. Zakharoff, Complete Manchu-Russian Dictionary, 1875, p. 568.

2. Troshchanski, op. cit., p. 119.

3. Krasheninnikoff, Description of the Conoitry of Kamchatka, pp. 81-2.

4. Troshchanski, op. cit., p. 118.]

hypothesis of the evolution of the 'black' man-shaman from the 'black' woman-shaman:

(a) On the Yakut shaman's apron there are sewn two iron circles, representing breasts.[1]

(b) The man-shaman dresses his hair like a woman, on the two sides of the head, and braids it; during a performance he lets the hair fall down.[2]

(c) Both women and shamans are forbidden to lie on the right side of a horse-skin in the yurta.[3]

(d) The man-shaman wears the shaman's costume only on very important occasions; in ordinary circumstances he wears a girl's dress made of the skin of a foal.[4]

(e) During the first three days after a confinement, when Ayisit, the deity of fecundity, is supposed to be near the woman who is lying-in, access to the house where she is confined is forbidden to men, but not to shamans.[5]


How the female black shaman was displaced by the male black shaman Troshchanski explains as follows, again using exclusively Yakut evidence:

The smith who made the ornaments for the female shaman's garment acquired some shamanistic power. He was in contact with iron, which was of magical importance, and power came to him through this contact. (The smiths were, like the shamans, 'black' and 'white', but among the Yakut one hears more of 'black' smiths than of 'white'.) Thus the similarity between the vocation of a shaman and that of a smith becomes close, especially when the calling of smith descends through many generations in the same family. Smiths come to be considered as the elder brothers of shamans, and then the differences between them finally disappear, the smith becoming a shaman.

The woman, then, since she could not be a smith, had eventually to give up her place to the man.

In modern times, as there are no longer any 'inagical smiths', new shamanistic garments cannot be made.'[6]


[1. Krasheninnikoff, op. cit., pp. 81-2.

2 Ibid.

3. Troshchanski, op. cit., p. 123.

4. Ibid

5. Ibid.


Troshchanski, op. cit.. p. 125. It will be interesting to quote here what Sieroszewski says about the vocation of the smith: "Those who approach most nearly to the shamans in their office, and are partially related to them, are the smiths. "The smith and the shaman are of one nest,", says a proverb of the Kolyma district. The smiths also can cure, advise, and foretell the future, but their knowledge does not possess a magical character; they are simply clever people, who know much, and who possess "peculiar fingers". The profession of smith is generally hereditary, especially in the north. It is in the ninth generation that a [hereditary] smith first acquires certain supernatural qualities, and the more ancient his ancestry, the more marked are these qualities. The spirits are generally afraid of iron hoops and of the noise made by the blowing of the smith's bellows. In the Kolyma district the shaman would not shamanize until I [Sieroszewski] removed my case of instruments; and even then his bad luck in shamanizing wits explained by him as due to the fact that, as he said, "the spirits are afraid of smiths [in this case Sieroszewski], and that is why they do not appear at my call." Only a smith of the ninth generation can, without harm to himself, hammer out the iron embellishment of the shamanistic dress, the iron for the drum, or make ämägyat. If the smith who makes a shamanistic ornament has not a sufficient number of ancestors, if the noise of hammering and the glare of the fire does not surround him on all sides, then birds with crooked claws and beaks will tear his heart in pieces. Respectable hereditary smiths have tools possessed of "spirits" (ichchilah) which can give out sounds by themselves.' (Sieroszewski, op. cit., p. 632.)]


This hypothesis of women being the first black shamans is, however, not borne out by the evidence. Even if we allow that the above quotations, especially that containing the linguistic evidence, tend to show that women were shamans before men, it does not follow that they were the first black shamans. There is not enough evidence in Troshchanski's book to support his hypothesis of two separate origins and developments for black and white shamans.

On the other hand, the evolution which Troshchanski ascribes to black shamans might be ascribed to professional shamanism, if we reject Jochelson's and Bogoras's view that professional developed out of family shamanism.

The Altaians. Wierbicki [1] says that among the Altaians, besides the shaman, called kam, there are also (i) rynchi, 'who, during attacks accompanied by pain, can foretell the future'; (ii) telgochi, or 'guessers'; (iii) yarinchi, or those who can divine by means of the blade-bone; (iv) koll-kurechi, who divine from the hand; (v) yadachi, who control the weather by means of a stone, yada-tash, which is found in narrow mountain defiles, where winds blow continually. To obtain these stones a yadachi must swear away all his possessions. Hence he is poor, lonely, and usually a widower.


The Buryat. Among the Buryat, according to Shashkoff,[2] shamans are divided into (a) hereditary shamans and (b) shamans of the first generation. Another division is into (a) real, (b) false


[1. The Natives of the Altai, pp. 44-6.

2. Shashkoff, Shamanism in Siberia, W.S.S.I.R.G.S., p. 82.]

shamans. Again there are (a) white (sagan-bö) and (b) black (haranïn-bö).


The white and black shamans, the Buryat say, fight with each other, hurling axes at one another from distances of hundreds of miles. The white shaman serves the West tengeri and West khats, and has charge of the ceremonies held at birth, marriage, &c. He wears a white coat and rides a white horse. A famous white shaman was Barlak of the Balagansk district, at whose grave his descendants still go to worship.

The black shaman serves the tengeri and khats of the East. These shamans are said to have power to bring illness and death upon men. They are not liked, but much feared, by the people, who sometimes kill black shamans, to such a point does this dislike develop.[1] The grave of a black shaman is usually shaded by aspens, and the body is fastened to the earth by a stake taken from this tree.

According to Agapitoff and Kangaloff, there are also a few shamans who serve both good and bad spirits at the same time.

The Samoyed. Lepekhin [2] Says that the Samoyed shamans are not divided into distinct classes, black and white, as among the Buryat, but serve both for good and bad ends, as occasion arises. The Lapps likewise make no strict distinction between good shamans and bad. Some of the Lapp noyda (shamans) are known as 'Big', and others as 'Little', noyda.

The Votyak. The whole Votyak hierarchy arose from the white shamans. The chief of the shamans is the tuno. At the present day the tuno [3] is the chief upholder of the old religion.


As the soul of a tuno is 'educated' by the Creator, he is without doubt a white shaman. Besides the tuno, there are priests, chosen either by himself or by the people under his advice. 'In most cases the profession and knowledge of a tuno descend from father to son, although any person who has the opportunity of acquiring the knowledge necessary to a tuno can become one.' [4]

Among the Votyak there is a classification of shamans into (a) permanent and (b) temporary. The latter are chosen to Perform some particular sacrifice. Besides these there are


[1. Agapitoff and Khanaaloff, op. cit., pp. 85-6.

2. Lepekhin, Diary of a Journey, p. 262.

3. Bogayewski, A Sketch of the Mode of Life of the Votyak of Sarapul, p. 123.

4. Op. cit., p. 126.]


secondary priests appointed by the tuno and called töre and parchis.


In former times black shamans also were to be found among the Votyak, but they have given way to the white, just as among the Yakut the white shaman has been largely displaced by the black.


The Votyak black shaman of former times has been converted into an ordinary sorcerer. He is called pellaskis, and 'he can aid the sick, and find lost cattle through his incantations; but all this without any connexion with the deities'.[1] Another kind of sorcerer is called vedin. He is feared and hated by all. [2]
When the tuno has finished his education under Kylchin-Inmar (the Creator), the latter takes his pupil to a place where the candidates for the position of sorcerer reside. He examines them, and to those who answer satisfactorily he gives permission to enchant and destroy men.


[1. Bogayewski, op. cit., p. 12).

2. Op. cit., p. 126.]


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

The Story of Atlantis

THE GENERAL scope of the subject before us will best be realized by considering the amount of information that is obtainable about the various nations who compose our great Fifth or Aryan Race.

From the time of the Greeks and the Romans onwards volumes have been written about every people who in their turn have filled the stage of history. The political institutions, the religious beliefs, the social and domestic manners and customs have all been analyzed and catalogued, and countless works in many tongues record for our benefit the march of progress.

Further, it must be remembered that of the history of this Fifth Race we possess but a fragment--the record merely of the last family races of the Celtic sub-race, and the first family races of our own Teutonic stock.


But the hundreds of thousands of years which elapsed from the time when the earliest Aryans left their home on the shores of the central Asian Sea to the time of the Greeks and Romans, bore witness to the rise and fall of innumerable civilizations. Of the 1st sub-race of our Aryan Race who inhabited India and colonized Egypt in prehistoric times we know practically nothing, and the same may be said of the Chaldean, Babylonian, and Assyrian nations who composed the 2nd sub-race--for the fragments of knowledge obtained from the recently deciphered hieroglyphs or cuneiform inscriptions on Egyptian tombs or Babylonian tablets can scarcely be said to constitute history. The Persians who belonged to the 3rd or Iranian sub-race have, it is true, left a few more traces, but of the earlier civilizations of the Celtic or 4th sub-race we have no records at all. It is only with the rise of the last family shoots of this Celtic stock, viz., the Greek and Roman peoples, that we come upon historic times.


In addition also to the blank period in the past, there is the blank period in the future. For of the seven sub-races required to complete the history of a great Root Race, five only have so far come into existence. Our own Teutonic or 5th sub-race has already developed many nations, but has not yet run its course, while the 6th and 7th sub-races, who will be developed on the continents of North and South America, respectively, will have thousands of years of history to give to the world.

In attempting, therefore, to summarize in a few pages information about the world's progress during a period which must have occupied at least as great a stretch of years as that above referred to, it should be realized how slight a sketch this must inevitably be.

A record of the world's progress during the period of the Fourth or Atlantean Race must embrace the history of many nations, and register the rise and fall of many civilizations.


Catastrophes, too, on a scale such as has not yet been experienced during the life of our present Fifth Race, took place on more than one occasion during the progress of the Fourth. The destruction of Atlantis was accomplished by a series of catastrophes varying in character from great cataclysms in which whole territories and populations perished, to comparatively unimportant landslips such as occur on our own coasts to-day. When the destruction was once inaugurated by the first great catastrophe there was no intermission in the minor landslips which continued slowly but steadily to eat away the continent. Four of the great catastrophes stand out above the rest in magnitude. The first took place in the Miocene age, about 800,000 years ago. The second, which was of minor importance, occurred about 200,000 years ago. The third--about 80,000 years ago--was a very great one. It destroyed all that remained of the Atlantean continent, with the exception of the island to which Plato gave the name of Poseidonis, which in its turn was submerged in the fourth and final great catastrophe of 9564 B.C.


Now the testimony of the oldest writers and of modern scientific research alike bear witness to the existence of an ancient continent occupying the site of the lost Atlantis.

Before proceeding to the consideration of the subject itself, it is proposed cursorily to glance at the generally known sources which supply corroborative evidence. These may be grouped into the five following classes:


First, the testimony of the deep-sea surroundings.

Second, the distribution of fauna and flora.

Third, the similarity of language and of ethnological type.

Fourth, the similarity of religious belief, ritual, and architecture.

Fifth, the testimony of ancient writers, of early race traditions, and of archaic flood-legends.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

The Golden Age of Babylonia

Rise of the Sun God--Amorites and Elamites struggle for Ascendancy--The Conquering Ancestors of Hammurabi--Sumerian Cities Destroyed--Widespread Race Movements--Phœnician Migration from Persian Gulf--Wanderings of Abraham and Lot--Biblical References to Hittites and Amorites--Battles of Four Kings with Five--Amraphel, Arioch, and Tidal--Hammurabi's Brilliant Reign--Elamite Power Stamped Out--Babylon's Great General and Statesman--The Growth of Commerce, Agriculture, and Education--An Ancient School--Business and Private Correspondence--A Love Letter--Postal System--Hammurabi's Successors--The Earliest Kassites--The Sealand Dynasty--Hittite Raid on Babylon and Hyksos Invasion of Egypt.


SUN worship came into prominence in its most fully developed form during the obscure period which followed the decline of the Dynasty of Isin. This was probably due to the changed political conditions which brought about the ascendancy for a time of Larsa, the seat of the Sumerian sun cult, and of Sippar, the seat of the Akkadian sun cult. Larsa was selected as the capital of the Elamite conquerors, while their rivals, the Amorites, appear to have first established their power at Sippar.

Babbar, the sun god of Sippar, whose Semitic name was Shamash, must have been credited with the early successes of the Amorites, who became domiciled under his care, and it was possibly on that account that the ruling family subsequently devoted so much attention to his worship in Merodach's city of Babylon, where a sun temple was erected, and Shamash received devout recognition as an abstract deity of righteousness and law, who reflected the ideals of well organized and firmly governed communities.


The first Amoritic king was Sumu-abum, but little is known regarding him except that he reigned at Sippar. He was succeeded by Sumu-la-ilu, a deified monarch, who moved from Sippar to Babylon, the great wall of which he either repaired or entirely reconstructed in his fifth year. With these two monarchs began the brilliant Hammurabi, or First Dynasty of Babylonia, which endured for three centuries. Except Sumu-abum, who seems to stand alone, all its kings belonged to the same family, and son succeeded father in unbroken succession.

Sumu-la-ilu was evidently a great general and conqueror of the type of Thothmes III of Egypt. His empire, it is believed, included the rising city states of Assyria, and extended southward as far as ancient Lagash.

Of special interest on religious as well as political grounds was his association with Kish. That city had become the stronghold of a rival family of Amoritic kings, some of whom were powerful enough to assert their independence. They formed the Third Dynasty of Kish. The local god was Zamama, the Tammuz-like deity, who, like Nin-Girsu of Lagash, was subsequently identified with Merodach of Babylon. But prominence was also given to the moon god Nannar, to whom a temple had been erected, a fact which suggests that sun worship was not more pronounced among the Semites than the Arabians, and may not, indeed, have been of Semitic origin at all. Perhaps the lunar temple was a relic of the influential Dynasty of Ur.

Sumu-la-ilu attacked and captured Kish, but did not slay Bunutakhtunila, its king, who became his vassal. Under the overlordship of Sumu-la-ilu, the next ruler of Kish, whose name was Immerum, gave prominence to the public worship of Shamash. Politics and religion went evidently hand in hand.


Sumu-la-ilu strengthened the defences of Sippar, restored the wall and temple of Cuthah, and promoted the worship of Merodach and his consort Zerpanitum at Babylon. He was undoubtedly one of the forceful personalities of his dynasty. His son, Zabium, had a short but successful reign, and appears to have continued the policy of his father in consolidating the power of Babylon and securing the allegiance of subject cities. He enlarged Merodach's temple, E-sagila, restored the Kish temple of Zamama, and placed a golden image of himself in the temple of the sun god at Sippar. Apil-Sin, his son, surrounded Babylon with a new wall, erected a temple to Ishtar, and presented a throne of gold and silver to Shamash in that city, while he also strengthened Borsippa, renewed Nergal's temple at Cuthah, and dug canals.

The next monarch was Sin-muballit, son of Apil-Sin and father of Hammurabi. He engaged himself in extending and strengthening the area controlled by Babylon by building city fortifications and improving the irrigation system. It is recorded that he honoured Shamash with the gift of a shrine and a golden altar adorned with jewels. Like Sumu-la-ilu, he was a great battle lord, and was specially concerned in challenging the supremacy of Elam in Sumeria and in the western land of the Amorites.

For a brief period a great conqueror, named Rim-Anum, had established an empire which extended from Kish to Larsa, but little is known regarding him. Then several kings flourished at Larsa who claimed to have ruled over Ur. The first monarch with an Elamite name who became connected with Larsa was Kudur-Mabug, son of Shimti-Shilkhak, the father of Warad-Sin and Rim-Sin.


It was from one of these Elamite monarchs that Sin-muballit captured Isin, and probably the Elamites were also the leaders of the army of Ur which he had routed before that event took place. He was not successful, however, in driving the Elamites from the land, and possibly he arranged with them a treaty of peace or perhaps of alliance.

Much controversy has been waged over the historical problems connected with this disturbed age. The records are exceedingly scanty, because the kings were not in the habit of commemorating battles which proved disastrous to them, and their fragmentary references to successes are not sufficient to indicate what permanent results accrued from their various campaigns. All we know for certain is that for a considerable period, extending perhaps over a century, a tremendous and disastrous struggle was waged at intervals, which desolated middle Babylonia. At least five great cities were destroyed by fire, as is testified by the evidence accumulated by excavators. These were Lagash, Umma, Shurruppak, Kisurra, and Adab. The ancient metropolis of Lagash, whose glory had been revived by Gudea and his kinsmen, fell soon after the rise of Larsa, and lay in ruins until the second century B.C., when, during the Seleucid Period, it was again occupied for a time. From its mound at Tello, and the buried ruins of the other cities, most of the relics of ancient Sumerian civilization have been recovered.


It was probably during one of the intervals of this stormy period that the rival kings in Babylonia joined forces against a common enemy and invaded the Western Land. Probably there was much unrest there. Great ethnic disturbances were in progress which were changing the political complexion of Western Asia. In addition to the outpourings of Arabian peoples into Palestine and Syria, which propelled other tribes to invade Mesopotamia, northern Babylonia, and Assyria, there was also much unrest all over the wide area to north and west of Elam. Indeed, the Elamite migration into southern Babylonia may not have been unconnected with the southward drift of roving bands from Media and the Iranian plateau.

It is believed that these migrations were primarily due to changing climatic conditions, a prolonged "Dry Cycle" having caused a shortage of herbage, with the result that pastoral peoples were compelled to go farther and farther afield in quest of "fresh woods and pastures new". Innumerable currents and cross currents were set in motion once these race movements swept towards settled districts either to flood them with human waves, or surround them like islands in the midst of tempest-lashed seas, fretting the frontiers with restless fury, and ever groping for an inlet through which to flow with irresistible force.


The Elamite occupation of Southern Babylonia appears to have propelled migrations of not inconsiderable numbers of its inhabitants. No doubt the various sections moved towards districts which were suitable for their habits of life. Agriculturists, for instance, must have shown preference for those areas which were capable of agricultural development, while pastoral folks sought grassy steppes and valleys, and seafarers the shores of alien seas.

Northern Babylonia and Assyria probably attracted the tillers of the soil. But the movements of seafarers must have followed a different route. It is possible that about this time the Phœnicians began to migrate towards the "Upper Sea". According to their own traditions their racial cradle was on the northern shore of the Persian Gulf. So far as we know, they first made their appearance on the Mediterranean coast about 2000 B.C., where they subsequently entered into competition as sea traders with the mariners of ancient Crete. Apparently the pastoral nomads pressed northward through Mesopotamia and towards Canaan. As much is suggested by the Biblical narrative which deals with the wanderings of Terah, Abraham, and Lot. Taking with them their "flocks and herds and tents", and accompanied by wives, and families, and servants, they migrated, it is stated, from the Sumerian city of Ur northwards to Haran "and dwelt there". After Terah's death the tribe wandered through Canaan and kept moving southward, unable, it would seem, to settle permanently in any particular district. At length "there was a famine in the land"--an interesting reference to the "Dry Cycle"--and the wanderers found it necessary to take refuge for a time in Egypt. There they appear to have prospered. Indeed, so greatly did their flocks and herds increase that when they returned to Canaan they found that "the land was not able to bear them", although the conditions had improved somewhat during the interval. "There was", as a result, "strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle."


It is evident that the area which these pastoral flocks were allowed to occupy must have been strictly circumscribed, for more than once it is stated significantly that "the Canaanite and the Perizzite dwelled in the land". The two kinsmen found it necessary, therefore, to part company. Lot elected to go towards Sodom in the plain of Jordan, and Abraham then moved towards the plain of Mamre, the Amorite, in the Hebron district. With Mamre, and his brothers, Eshcol and Aner, the

Hebrew patriarch formed a confederacy for mutual protection.


Other tribes which were in Palestine at this period included the Horites, the Rephaims, the Zuzims, the Zamzummims, and the Emims. These were probably representatives of the older stocks. Like the Amorites, the Hittites or "children of Heth" were evidently "late corners", and conquerors. When Abraham purchased the burial cave at Hebron, the landowner with whom he had to deal was one Ephron, son of Zohar, the Hittite. This illuminating statement agrees with what we know regarding Hittite expansion about 2000 B.C. The "Hatti" or "Khatti" had constituted military aristocracies throughout Syria and extended their influence by forming alliances. Many of their settlers were owners of estates, and traders who intermarried with the indigenous peoples and the Arabian invaders. As has been indicated the large-nosed Armenoid section of the Hittite confederacy appear to have contributed to the racial blend known vaguely as the Semitic. Probably the particular group of Amorites with whom Abraham became associated had those pronounced Armenoid traits which can still be traced in representatives of the Hebrew people. Of special interest in this connection is Ezekiel's declaration regarding the ethnics of Jerusalem: "Thy birth and thy nativity", he said, "is of the land of Canaan; thy father was an Amorite, and thy mother an Hittite."


It was during Abraham's residence in Hebron that the Western Land was raided by a confederacy of Babylonian and Elamite battle lords. The Biblical narrative which deals with this episode is of particular interest and has long engaged the attention of European scholars:


"And it came to pass in the days of Amraphel (Hammurabi) king of Shinar (Sumer), Arioch (Eri-aku or Warad-Sin) king of Ellasar (Larsa), Chedor-laomer (Kudur-Mabug) king of Elam, and Tidal (Tudhula) king of nations; that these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. All these joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea. Twelve years they served Chedor-laomer, and in the thirteenth year they rebelled." Apparently the Elamites had conquered part of Syria after entering southern Babylonia.

Chedor-laomer and his allies routed the Rephaims, the Zuzims, the Emims, the Horites and others, and having sacked Sodom and Gomorrah, carried away Lot and "his goods". On hearing of this disaster, Abraham collected a force of three hundred and eighteen men, all of whom were no doubt accustomed to guerrilla warfare, and delivered a night attack on the tail of the victorious army which was withdrawing through the area afterwards allotted to the Hebrew tribe of Dan. The surprise was complete; Abraham "smote" the enemy and "pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people."


The identification of Hammurabi with Amraphel is now generally accepted. At first the guttural "h", which gives the English rendering "Khammurabi", presented a serious difficulty, but in time the form "Ammurapi" which appears on a tablet became known, and the conclusion was reached that the softer "h" sound was used and not the guttural. The "l" in the Biblical Amraphel has suggested "Ammurapi-ilu", "Hammurabi, the god", but it has been argued, on the other hand, that the change may have been due to western habitual phonetic conditions, or perhaps the slight alteration of an alphabetical sign. Chedor-laomer, identified with Kudur-Mabug, may have had several local names. One of his sons, either Warad-Sin or Rim-Sin, but probably the former, had his name Semitized as Eri-Aku, and this variant appears in inscriptions. "Tidal, king of nations", has not been identified. The suggestion that he was "King of the Gutium" remains in the realm of suggestion. Two late tablets have fragmentary inscriptions which read like legends with some historical basis. One mentions Kudur-lahmal (?Chedor-laomer) and the other gives the form "Kudur-lahgumal", and calls him "King of the land of Elam". Eri-Eaku (?Eri-aku) and Tudhula (?Tidal) are also mentioned. Attacks had been delivered on Babylon, and the city and its great temple E-sagila were flooded. It is asserted that the Elamites "exercised sovereignty in Babylon" for a period. These interesting tablets have been published by Professor Pinches.

The fact that the four leaders of the expedition to Canaan are all referred to as "kings" in the Biblical narrative need not present any difficulty. Princes and other subject rulers who governed under an overlord might be and, as a matter of fact, were referred to as kings. "I am a king, son of a king", an unidentified monarch recorded on one of the two tablets just referred to. Kudur-Mabug, King of Elam, during his lifetime called his son Warad-Sin (Eri-Aku = Arioch) "King of Larsa". It is of interest to note, too, in connection with the Biblical narrative regarding the invasion of Syria and Palestine, that he styled himself "overseer of the Amurru (Amorites)".


No traces have yet been found in Palestine of its conquest by the Elamites, nor have the excavators been able to substantiate the claim of Lugal-zaggizi of a previous age to have extended his empire to the shores of the Mediterranean. Any relics which these and other eastern conquerors may have left were possibly destroyed by the Egyptians and Hittites.

When Hammurabi came to the throne he had apparently to recognize the overlordship of the Elamite king or his royal son at Larsa. Although Sin-muballit had captured Isin, it was retaken, probably after the death of the Babylonian war-lord, by Rim-Sin, who succeeded his brother Warad-Sin, and for a time held sway in Lagash, Nippur, and Erech, as well as Larsa.

It was not until the thirty-first year of his reign that Hammurabi achieved ascendancy over his powerful rival. Having repulsed an Elamite raid, which was probably intended to destroy the growing power of Babylon, he "smote down Rim-Sin", whose power he reduced almost to vanishing point. For about twenty years afterwards that subdued monarch lived in comparative obscurity; then he led a force of allies against Hammurabi's son and successor, Samsu-iluna, who defeated him and put him to death, capturing, in the course of his campaign, the revolting cities of Emutbalum, Erech, and Isin. So was the last smouldering ember of Elamite power stamped out in Babylonia.

Hammurabi, statesman and general, is one of the great personalities of the ancient world. No more celebrated monarch ever held sway in Western Asia. He was proud of his military achievements, but preferred to be remembered as a servant of the gods, a just ruler, a father of his people, and "the shepherd that gives peace". In the epilogue to his code of laws he refers to "the burden of royalty", and declares that he "cut off the enemy" and "lorded it over the conquered" so that his subjects might have security. Indeed, his anxiety for their welfare was the most pronounced feature of his character. "I carried all the people of Sumer and Akkad in my bosom", he declared in his epilogue. "By my protection, I guided in peace its brothers. By my wisdom I provided for them." He set up his stele, on which the legal code was inscribed, so "that the great should not oppress the weak" and "to counsel the widow and orphan", and "to succour the injured . . . The king that is gentle, king of the city, exalted am I." 


Hammurabi was no mere framer of laws but a practical administrator as well. He acted as supreme judge, and his subjects could appeal to him as the Romans could to Cæsar. Nor was any case too trivial for his attention. The humblest man was assured that justice would be done if his grievance were laid before the king. Hammurabi was no respecter of persons, and treated alike all his subjects high and low. He punished corrupt judges, protected citizens against unjust governors, reviewed the transactions of moneylenders with determination to curb extortionate demands, and kept a watchful eye on the operations of taxgatherers.

There can be little doubt but that he won the hearts of his subjects, who enjoyed the blessings of just administration under a well-ordained political system. He must also have endeared himself to them as an exemplary exponent of religious tolerance. He respected the various deities in whom the various groups of people reposed their faith, restored despoiled temples, and reendowed them with characteristic generosity. By so doing he not only afforded the pious full freedom and opportunity to perform their religious ordinances, but also promoted the material welfare of his subjects, for the temples were centres of culture and the priests were the teachers of the young. Excavators have discovered at Sippar traces of a school which dates from the Hammurabi Dynasty. Pupils learned to read and write, and received instruction in arithmetic and mensuration. They copied historical tablets, practised the art of composition, and studied geography.


Although there were many professional scribes, a not inconsiderable proportion of the people of both sexes were able to write private and business letters. Sons wrote from a distance to their fathers when in need of money then as now, and with the same air of undeserved martyrdom and subdued but confident appeal. One son indited a long complaint regarding the quality of the food he was given in his lodgings. Lovers appealed to forgetful ladies, showing great concern regarding their health. "Inform me how it fares with thee," one wrote four thousand years ago. "I went up to Babylon so that I might meet thee, but did not, and was much depressed. Let me know why thou didst go away so that I may be made glad. And do come hither. Ever have care of thy health, remembering me." Even begging-letter writers were not unknown. An ancient representative of this class once wrote to his employer from prison. He expressed astonishment that he had been arrested, and, having protested his innocence, he made touching appeal for little luxuries which were denied to him, adding that the last consignment which had been forwarded had never reached him.

Letters were often sent by messengers who were named, but there also appears to have been some sort of postal system. Letter carriers, however, could not have performed their duties without the assistance of beasts of burden. Papyri were not used as in Egypt. Nor was ink required. Babylonian letters were shapely little bricks resembling cushions. The angular alphabetical characters, bristling with thorn-like projections, were impressed with a wedge-shaped stylus on tablets of soft clay which were afterwards carefully baked in an oven. Then the letters were placed in baked clay envelopes, sealed and addressed, or wrapped in pieces of sacking transfixed by seals. If the ancient people had a festive season which was regarded, like the European Yuletide or the Indian Durga fortnight, as an occasion suitable for the general exchange of expressions of good-will, the Babylonian streets and highways must have been greatly congested by the postal traffic, while muscular postmen worked overtime distributing the contents of heavy and bulky letter sacks. Door to door deliveries would certainly have presented difficulties. Wood being dear, everyone could not afford doors, and some houses were entered by stairways leading to the flat and partly open roofs.


King Hammurabi had to deal daily with a voluminous correspondence. He received reports from governors in all parts of his realm, legal documents containing appeals, and private communications from relatives and others. He paid minute attention to details, and was probably one of the busiest men in Babylonia. Every day while at home, after worshipping Merodach at E-sagila, he dictated letters to his scribes, gave audiences to officials, heard legal appeals and issued interlocutors, and dealt with the reports regarding his private estates. He looks a typical man of affairs in sculptured representations--shrewd, resolute, and unassuming, feeling "the burden of royalty", but ever ready and well qualified to discharge his duties with thoroughness and insight. His grasp of detail was equalled only by his power to conceive of great enterprises which appealed to his imagination. It was a work of genius on his part to weld together that great empire of miscellaneous states extending from southern Babylonia to Assyria, and from the borders of Elam to the Mediterranean coast, by a universal legal Code which secured tranquillity and equal rights to all, promoted business, and set before his subjects the ideals of right thinking and right living.


Hammurabi recognized that conquest was of little avail unless followed by the establishment of a just and well-arranged political system, and the inauguration of practical measures to secure the domestic, industrial, and commercial welfare of the people as a whole. He engaged himself greatly, therefore, in developing the natural resources of each particular district. The network of irrigating canals was extended in the homeland so that agriculture might prosper: these canals also promoted trade, for they were utilized for travelling by boat and for the distribution of commodities. As a result of his activities Babylon became not only the administrative, but also the commercial centre of his Empire--the London of Western Asia--and it enjoyed a spell of prosperity which was never surpassed in subsequent times. Yet it never lost its pre-eminent position despite the attempts of rival states, jealous of its glory and influence, to suspend its activities. It had been too firmly established during the Hammurabi Age, which was the Golden Age of Babylonia, as the heartlike distributor and controller of business life through a vast network of veins and arteries, to be displaced by any other Mesopotamian city to pleasure even a mighty monarch. For two thousand years, from the time of Hammurabi until the dawn of the Christian era, the city of Babylon remained amidst many political changes the metropolis of Western Asiatic commerce and culture, and none was more eloquent in its praises than the scholarly pilgrim from Greece who wondered at its magnificence and reverenced its antiquities.

Hammurabi's reign was long as it was prosperous. There is no general agreement as to when he ascended the throne--some say in 2123 B.C., others hold that it was after 2000 B.C.--but it is certain that he presided over the destinies of Babylon for the long period of forty-three years.


There are interesting references to the military successes of his reign in the prologue to the legal Code. It is related that when he "avenged Larsa", the seat of Rim-Sin, he restored there the temple of the sun god. Other temples were built up at various ancient centres, so that these cultural organizations might contribute to the welfare of the localities over which they held sway. At Nippur he thus honoured Enlil, at Eridu the god Ea, at Ur the god Sin, at Erech the god Anu and the goddess Nana (Ishtar), at Kish the god Zamama and the goddess Ma-ma, at Cuthah the god Nergal, at Lagash the god Nin-Girsu, while at Adab and Akkad, "celebrated for its wide squares", and other centres he carried out religious and public works. In Assyria he restored the colossus of Ashur, which had evidently been carried away by a conqueror, and he developed the canal system of Nineveh.

Apparently Lagash and Adab had not been completely deserted during his reign, although their ruins have not yielded evidence that they flourished after their fall during the long struggle with the aggressive and plundering Elamites.


Hammurabi referred to himself in the Prologue as "a king who commanded obedience in all the four

quarters". He was the sort of benevolent despot whom Carlyle on one occasion clamoured vainly for--not an Oriental despot in the commonly accepted sense of the term. As a German writer puts it, his despotism was a form of Patriarchal Absolutism. "When Marduk (Merodach)", as the great king recorded, "brought me to direct all people, and commissioned me to give judgment, I laid down justice and right in the provinces, I made all flesh to prosper." 1 That was the keynote of his long life; he regarded himself as the earthly representative of the Ruler of all--Merodach, "the lord god of right", who carried out the decrees of Anu, the sky god of Destiny.

The next king, Samsu-iluna, reigned nearly as long as his illustrious father, and similarly lived a strenuous and pious life. Soon after he came to the throne the forces of disorder were let loose, but, as has been stated, he crushed and slew his most formidable opponent, Rim-Sin, the Elamite king, who had gathered together an army of allies. During his reign a Kassite invasion was repulsed. The earliest Kassites, a people of uncertain racial affinities, began to settle in the land during Hammurabi's lifetime. Some writers connect them with the Hittites, and others with the Iranians, vaguely termed as Indo-European or Indo-Germanic folk. Ethnologists as a rule regard them as identical with the Cossæi, whom the Greeks found settled between Babylon and Media, east of the Tigris and north of Elam. The Hittites came south as raiders about a century later. It is possible that the invading Kassites had overrun Elam and composed part of Rim-Sin's army.


After settled conditions were secured many of them remained in Babylonia, where they engaged like their pioneers in agricultural pursuits. No doubt they were welcomed in that capacity, for owing to the continuous spread of culture and the development of commerce, rural labour had become scarce and dear. Farmers had a long-standing complaint, "The harvest truly is plenteous, but the labourers are few". "Despite the existence of slaves, who were for the most part domestic servants, there was", writes Mr. Johns, "considerable demand for free labour in ancient Babylonia. This is clear from the large number of contracts relating to hire which have come down to us. . . . As a rule, the man was hired for the harvest and was free directly after. But there are many examples in which the term of service was different--one month, half a year, or a whole year. . . . Harvest labour was probably far dearer than any other, because of its importance, the skill and exertion demanded, and the fact that so many were seeking for it at once." When a farm worker was engaged he received a shekel for "earnest money" or arles, and was penalized for non-appearance or late arrival. 

So great was the political upheaval caused by Rim-Sin and his allies and imitators in southern Babylonia, that it was not until the seventeenth year of his reign that Samsu-iluna had recaptured Erech and Ur and restored their walls. Among other cities which had to be chastised was ancient Akkad, where a rival monarch endeavoured to establish himself. Several years were afterwards spent in building new fortifications, setting up memorials in temples, and cutting and clearing canals. On more than one occasion during the latter part of his reign he had to deal with aggressive bands of Amorites.


The greatest danger to the Empire, however, was threatened by a new kingdom which had been formed in Bit-Jakin, a part of Sealand which was afterwards controlled by the mysterious Chaldeans. Here may have collected evicted and rebel bands of Elamites and Sumerians and various "gentlemen of fortune" who were opposed to the Hammurabi regime. After the fall of Rim-Sin it became powerful under a king called Ilu-ma-ilu. Samsu-iluna conducted at least two campaigns against his rival, but without much success. Indeed, he was in the end compelled to retreat with considerable loss owing to the difficult character of that marshy country.

Abeshu, the next Babylonian king, endeavoured to shatter the cause of the Sealanders, and made it possible for himself to strike at them by damming up the Tigris canal. He achieved a victory, but the wily Ilu-ma-ilu eluded him, and after a reign of sixty years was succeeded by his son, Kiannib. The Sealand Dynasty, of which little is known, lasted for over three and a half centuries, and certain of its later monarchs were able to extend their sway over part of Babylonia, but its power was strictly circumscribed so long as Hammurabi's descendants held sway.

During Abeshu's reign of twenty-eight years, of which but scanty records survive, he appears to have proved an able statesman and general. He founded a new city called Lukhaia, and appears to have repulsed a Kassite raid.

His son, Ammiditana, who succeeded him, apparently inherited a prosperous and well-organized Empire, for during the first fifteen years of his reign he attended chiefly to the adornment of temples and other pious undertakings. He was a patron of the arts with archæological leanings, and displayed traits which suggest that he inclined, like Sumu-la-ilu, to ancestor worship.


Entemena, the pious patesi of Lagash, whose memory is associated with the famous silver vase decorated with the lion-headed eagle form of Nin-Girsu, had been raised to the dignity of a god, and Ammiditana caused his statue to be erected so that offerings might be made to it. He set up several images of himself also, and celebrated the centenary of the accession to the throne of his grandfather, Samsu-iluna, "the warrior lord", by unveiling his statue with much ceremony at Kish. About the middle of his reign he put down a Sumerian rising, and towards its close had to capture a city which is believed to be Isin, but the reference is too obscure to indicate what political significance attached to this incident. His son, Ammizaduga, reigned for over twenty years quite peacefully so far as is known, and was succeeded by Samsuditana, whose rule extended over a quarter of a century. Like Ammiditana, these two monarchs set up images of themselves as well as of the gods, so that they might be worshipped, no doubt. They also promoted the interests of agriculture and commerce, and incidentally increased the revenue from taxation by paying much attention to the canals and extending the cultivatable areas.


But the days of the brilliant Hammurabi Dynasty were drawing to a close. It endured for about a century longer than the Twelfth Dynasty of Egypt, which came to an end, according to the Berlin calculations, in 1788 B.C. Apparently some of the Hammurabi and Amenemhet kings were contemporaries, but there is no evidence that they came into direct touch with one another. It was not until at about two centuries after Hammurabi's day that Egypt first invaded Syria, with which, however, it had for a long period previously conducted a brisk trade. Evidently the influence of the Hittites and their Amoritic allies predominated between Mesopotamia and the Delta frontier of Egypt, and it is significant to find in this connection that the "Khatti" or "Hatti" were referred to for the first time in Egypt during the Twelfth Dynasty, and in Babylonia during the Hammurabi Dynasty, sometime shortly before or after 2000 B.C. About 1800 B.C. a Hittite raid resulted in overthrow of the last king of the Hammurabi family at Babylon. The Hyksos invasion of Egypt took place after 1788 B.C.


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

THE TEN SEFIROT

ALL finite creatures are, in divergent senses and varying degrees, part and parcel of the Deity. Creatio ex nihilo is unthinkable, seeing that God, in the Neoplatonic view, is the Perfect One, 'an undivided One,' to whom no qualities or characteristics can be ascribed, and to whom, therefore, no such idea as that of intention or purpose, or change or movement, can be applied. All existences are emanations from the Deity. The Deity reveals Himself in all existences because He is immanent in them. But though dwelling in them, He is greater than they. He is apart from them. He transcends them.

The foregoing might be said to be a general résumé of the philosophy of the Ten Sefirot. To quote a passage from the section of the Zohar called the Idra Zūtta ('Small Assembly'):

"The Most Ancient One is at the same time the most Hidden of the hidden. He is separated from all things, and is at the same time not separated from all things. For all things are united in Him, and He unites Himself with all things. There is nothing which is not in Him. He has a shape, and one can say that He has not one. In assuming a shape, He has given existence to all things. He made ten lights spring forth from His midst, lights which shine with the form which they have borrowed from Him, and which shed everywhere the light of a brilliant day. The Ancient One, the most Hidden of the hidden, is a high beacon, and we know Him only by His lights, which illuminate our eyes so abundantly. His Holy Name is no other thing than these lights."


The 'ten lights' are, of course, the Ten Sefirot, the ten successive emanations from the Godhead, the ten powers or qualities which were latent from all eternity in the Godhead. But what is meant by saying that 'His Holy Name is no other thing but these lights'? We turn to another passage in the Zohar for the explanation. It reads as follows:

"The name 'I am' [in Hebrew, ěhěyěh; see Exodus, iii. 14, 'I am that I am'--in Hebrew, ěhěyěh ăshěr ěhěyěh] signifies the unity of all things. Afterwards He brought out that light which is the celestial mother, and when she bare a child, then He called Himself 'that I am' (ăshěr ěhěyěh). And when all else came into existence, and everything became perfected and in its right place, then He called Himself Jahveh" (iii. 65).

The passage seems hopeless as regards a meaning. But on deeper consideration it becomes quite clear. The Divine Name, 'I am that I am,' is inferior to the Divine Name Jahveh. It typifies an earlier, less-developed stage. The student of Hebrew will readily know why this is. Although translated into English as 'I am that I am' it belongs grammatically to what the Semitic philologists call the 'imperfect tense,' representing an unfinished action. But 'Jahveh' is grammatically the 'present tense' (i.e. a noun formed from this tense). Hence 'I am that I am' signifies the Godhead as He was when He existed as the 'Hidden of the hidden,' i.e. when He was the 'undivided One,' the Absolute containing in Himself the All, before He had, so to speak, unfolded Himself in His creative acts, before any emanations had radiated out from Him. But 'Jahveh' denotes the crown and summit of the Divine self-manifestation; in other words, it denotes God as immanent in all the numberless parts of the cosmos, which is but a revelation, an embodiment of the Divine thought. The idea of the 'celestial mother' having a child is part of the Zohar's doctrine of emanation, where, as will be shown later on, a certain one of the Ten Sefirot is called 'father' (Abba) and another is called 'mother' (Imma), and from the union of the two, there is born another of the Sefirot, called the 'son' (Ben).


Hence to say that 'God's Holy Name is no other thing than these lights' is but to say that the Sefirot which represent the world as the copy of an ever-active, ever-energising God, sum up all that the Divine Name stands for. And that the Divine Name denotes a strongly mystical aspect of the relation between God and the universe is abundantly clear from the Essenic literature, as well as from the Book Yetsirah. In fact, it appears occasionally in this sense, in the Talmudic and Midrashic records (see, e.g., T.B. Pesaḥim, 55b), and the germ of the idea can be traced back to the Old Testament, to such phrases as: "This is my name for ever, and this is my memorial unto all generations" (Exodus, iii. 15); or: "Thy name, O Lord, endureth for ever; and thy memorial, O Lord, throughout all generations" (Psalm, cxxxv. 13).

One of the clearest passages in the Zohar stating what the Ten Sefirot are, is the following:

"For the waters of the sea are limitless and shapeless. But when they are spread over the earth, then they produce a shape (dimiōn), and we can calculate like this: The source of the waters of the sea and the force which it emits to spread itself over the soil, are two things. Then an immense basin is formed by the waters just as is formed when one makes a very deep digging. This basin is filled by the waters which emanate from the source; it is the sea itself, and can be regarded as a third thing. This very large hollow [of waters] is split up into seven canals, which are like so many long tubes, by means of which the waters are conveyed. The source, the current, the sea, and the seven canals form together the number ten. And should the workman who constructed these tubes come to break them up, then the waters return to their source, and there remains naught but the débris and the water dried up. It is thus that the Cause of causes has created the Ten Sefirot.


The Crown is the source whence there springs a light without end, from which comes the name En-Sofi.e. Infinite, designating the Supreme Cause; for while in this state it possesses neither shape nor figure; there are no means of comprehending it; there is no way of knowing it. It is in this sense that it has been said, 'Seek not the things that are too hard for thee' (Ecclesiasticus, iii. 21). Then there is formed a vessel contracted to a mere point [the letter Yod, the smallest letter in the Hebrew alphabet] into which the Divine light penetrates. It is the source of Wisdom, it is Wisdom itself, in virtue of which the Supreme Cause is called the God of Wisdom. Afterwards, it [i.e. the Supreme Cause] constructs a channel, wide as the sea, which is called Intellect [or Intelligence]. From this, comes the title of 'God who understands' [i.e. is intelligent]. We must know, however, that God only understands and is wise by means of His own essential substance; for Wisdom does not merit the title by itself, but only by the instrumentality of Him who is wise and who has produced it from the light which emanates from Him. One cannot conceive what 'knowing' is by itself, but by Him who is the 'knowing One,' and who fills it with His own essential substance.


"Finally, the sea is divided into seven parts, and there result [from this division] the seven precious channels which are called: (a) Compassion (or Greatness), (b) Justice (or Force), (c) Beauty, (d) Victory, (e) Glory, (f) Royalty, and (g) Foundation. It is for this reason that God is called the 'Great' or the 'Compassionate,' the 'Strong,' the 'Magnificent,' the 'God of Victories,' the 'Creator to whom all glory belongs,' and the 'Foundation of all things.' It is this latter attribute which sustains all the others, as well as the totality of the worlds. And yet, He is also the King of the universe, for all things are in His power whether He wills to lessen the number of the channels and increase the

light which springs from them, or whether He wills the contrary" (foll. 42, 43).

According to this characteristic passage, the Sefirot are the Names of the Deity--but only in the deeply mystical sense of 'Names' as has been referred to above. The Divine Name is, on this understanding, equivalent to the Presence of God, the eternal Source of the power and intelligence enshrined in the constitution of the world and the heart of man. The Ten Sefirot together are thus a picture of how an infinite, undivided, unknowable God takes on the attributes of the finite, the divided, the knowable, and thus becomes the cause of, the power lying at the bottom of, all the multifarious modes of existence in the finite plane--all of which are thus a reflection of the Divine. The Sefirot have no real tangible existence at all. They are but a figure of speech showing the Divine immanence in all cosmic phenomena, in all the grades of man's spiritual and moral achievement.


It should, however, be pointed out here, that the functions and natures of the Sefirot are described by the Zohar in the most enigmatic of enigmatic language. Hence different deductions have always been possible, and hence, too, the rise of more than one school of Zohar interpretation. The view mostly followed--and it may be said to be the universally-accepted standard--is that of the school of Luria and Cordovero, the two most famous Kabbalists of the sixteenth century.

Let us now consider each of the Sefirot separately. What we shall say will amount in substance, though not in form, to a commentary on the lengthy passage from the Zohar previously quoted. Prior to the first of the Sefirot must come, what our extract has termed the Supreme Cause (literally the 'Cause of causes') or the En-Sof. What is the relation of the En-Sof to the Sefirot? According to the theories of Luria and Cordovero, all the Sefirot emanate from the En-Sof, who, although eternally present in them all, is not comprehended in them, but transcends them. All modes of existence and thought embody some fragment of the En-Sof, but, with all this, the En-Sof is divided from them by an impassable gulf. He remains the hidden, unapproachable Being. This is why, while each of the Sefirot has a well-known name, the En-Sof has no name. Just as in the Talmudic mysticism of the Shechinah the idea of a universally-diffused, all-penetrating Deity is conveyed by the metaphor of light, so in the case of the mediæval Kabbalah the En-Sof is likewise spoken of as Light (Or En-Sof = 'The Infinite Light').


The Christian mystics also favoured the same figure. Closely connected with this teaching is the general Kabbalistic doctrine of Tsimtsūm, i.e. contraction. It, too, is found in the Talmud and Midrashim, and it is from them that the Kabbalah, most likely, received it. Thus Genesis Rabba, iv. 5, dwells on the paradox (mentioned also by Philo) of the world being too small to hold God, but yet the space between the Ark's staves being large enough. The Kabbalistic idea of Tsimtsūm is an attempt to explain the contraction or limitation of the En-Sof (the Infinite), in order to make possible the emanation of the Sefirot, i.e. in order to produce the finite world of phenomena. The universal infiltration of the light of the En-Sof, its diffusion throughout all the Sefirot, gave rise to the idea of the existence of a changeable and an unchangeable element in each of the Sefirot. The former represents the material, outward, perishable side of man and the universe. The latter is the changeless, unfading eternal quality embedded in man and the universe. It is just this dual aspect which is referred to in the long extract from the Zohar quoted above, in the words: "Should the workman who constructed these tubes come to break them up, then the waters return to their source, and there remains naught but the débris and the water dried up." In other words, should the En-Sof withdraw its eternal immanent light and life from any one of the Sefirot, or, to speak in untechnical language, should God, who is the Life of the universe, the Power lying beneath and behind all phenomena, by some miraculous intervention withdraw or suspend some fragment of Himself, then the cosmos reverts to chaos.


The first of the Ten Sefirot is the Crown (in Hebrew, Keter). It is of importance for the reader to note that whereas Neoplatonism is largely responsible for the basis of the Zohar's doctrines of emanation, the names of the Sefirot and the teaching embraced and conveyed by those names are entirely drawn from the field of the Old Testament and Rabbinical theology. All ages of Jewish thought (as well as of Jewish art) employ the word, image, and idea of a 'crown' in a considerable variety of senses. In Biblical Hebrew there are no less than five different words all indiscriminately translated as 'crown,' but denoting really either different forms of the thing or different prominent portions of it. In the Apocryphal and Rabbinical literature men 'crowned' themselves in all sorts of ways, and the crown was symbolic of a host of religious ideas. In the theological realm, 'crown' played many parts.

Only two references--both germane to our subject--can be quoted here. In T.B. Berachoth, 17a, it is said: "In the world to come there is neither eating nor drinking, nor marrying, nor bargaining, nor envy, nor hatred, nor quarrel; but the righteous sit, with crowns upon their heads, and feed upon the splendour of the Shechinah, as it is said of the nobles of the children of Israel, 'He laid not His hand upon them, but they saw God, and this was equivalent to their eating and their drinking' [so the Targumic paraphrase of Exodus, xxiv. 11]." T.B. Megillah, 15b, says: "In the time to come, God will be a crown of glory upon the head of each saint, as it is written, 'In that day shall the Lord of Hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of His people' (Isaiah, xxviii. 5)." Hence, it is not hard to discover by what process of reasoning the mediæval Jewish mystics thought it fitting to designate the first of the Sefirot as the Crown.


"It is," says the Zohar, "the principle of all principles, the hidden Wisdom, the Crown which the Highest of the high, and by which all crowns and diadems are crowned" (iii. 288). It is the first of the emanations from the En-Sof. The latter being, as has been said above, the infinite, hidden, unknowable Being, the Crown represents, as it were, the first stage by which the Infinite Being takes on the properties of the finite and becomes drawn out of His impenetrable isolation. But, nevertheless, the Crown is an absolute indivisible unity, possessing no attributes or qualities, and baffling all analysis and description. It is, to quote the original, a 'nekūdah peshtūah,' i.e. 'a simple point,' or 'nekūda rishōnah,' i.e. 'a primordial point.' The idea here is that the first manifestation of the Divine is a point, i.e. a unity, unanalysable, indescribable, and yet possessing the All. In other words, it is the Hegelian idea of 'pure being' (das reine sein). This 'pure being' or 'existence' is the thought or reason of God. The starting-point of everything is the thought as it existed in God. The universe is this 'thought' of God. It is in this 'thought' of God that everything was originally embraced. The first of the Sefirot denotes, then, the primordial Divine Thought (or Divine Will, as the Hebrew commentators often style it); and to say this is tantamount to saying that the Crown contained within itself the plan of the universe in its infinity of time and space, in its endless varieties of form, colour, and movement. And it is an emanation from the En-Sof who, while immanent in the Crown, and hence immanent in all the Sefirot, yet transcends them all.

The Crown, for the reasons just mentioned, is ofttimes styled Resha Hivra, i.e. the 'White Head'--'head' denoting the idea of source, and 'white' being the blend of all the colours (just as the Crown is the blend of all forms in the cosmos). But the idea may possibly be drawn from Daniel,

vii. 9, where "One that was ancient of days did sit; his raiment was white as snow, and the hair of his head like pure wool" (cf. 1 Enoch, xiv. 18-22; Revelation, i. 14). The original Aramaic for 'ancient of days' is 'attik'; and this, too, is a name for the first of the Sefirot, and is frequently employed in the Kabbalah, generally as a designation of the Deity.


Wisdom and Intelligence are the second and third of the Ten Sefirot. They are parallel emanations from the Crown or first Sefirah. Here we alight upon an interesting feature of this mysticism, viz. the application of the idea of the sexual relationship to the solution of the problem of existence. "When the Ancient One, the Holy One, desired to bring all things into being, He created them all as male and female" (iii. 290). Wisdom is the 'father,' i.e. the masculine active principle which engenders all things and imposes on them form and measure (an idea derived from Job, xxviii. 12). Intelligence is the 'mother,' the passive, receptive principle (derived from Proverbs, ii. 3, "Yea, if thou cry after discernment," i.e. 'Binah' in Hebrew; and the word rendered by 'if' can, by the slightest alteration of a vowel, be rendered by 'mother,' and thus the passage is translated by the Zohar as, "Yea, if mother thou tallest discernment"). Out of the union of Wisdom and Intelligence comes a 'son' who is dowered with the characteristics of both parents. This son is Reason (Da‘at), which is, by the way, not regarded as an independent Sefirah. These three, father, mother, son (i.e. the two Sefirot, viz. Wisdom and Intelligence, and their offspring Reason), hold and unite in themselves all that which has been, which is, and which will be. But they in their turn are all united to the first Sefirah (the Crown), who is the all-comprehensive One who is, was, and will be.


Here one meets again with a foreshadowing of the Hegelian teaching concerning the identity of thought and being. The universe is an expression of the ideas or the absolute forms of intelligence. Cordovero says:

"The first three Sefirot must be considered as one and the same thing. The first represents 'knowledge,' the second 'the knower,' the third 'that which is known.' The Creator is Himself, at one and the same time, knowledge, the knower, and the known. Indeed, His manner of knowing does not consist in applying His thought to things outside Him; it is by self-knowledge that He knows and perceives everything which is. There exists nothing which is not united to Him and which He does not find in His own essence. He is the type of all being, and all things exist in Him under their most pure and most perfect form. . . . It is thus that all existing things in the universe have their form in the Sefirot, and the Sefirot have theirs in the source from which they emanate."


Thus, the first three Sefirot form a triad constituting the world as a manifestation of the Divine Thought. The remaining seven Sefirot likewise fall into triads. The Divine Thought is the source whence emanate two opposing principles, one active or masculine, the other passive or feminine. The former is Mercy (Ḥesed), the latter is Justice (Dīn). From the union of these two there results Beauty (Tifěrěth). The logical connections between these three principles, as they stand in the Zohar, are extremely difficult to fathom. But Cordovero and other Hebrew commentators give us the needed solution of the problem. The Sefirot Mercy and Justice represent the universe as being at one and the same time an expansion and contraction of the Divine Will. Mercy, as the active masculine principle, is the life-giving, ever-productive because ever-forgiving power innate in man and the universe. Justice is the necessarily-opposed immanent faculty holding in check what would otherwise prove to be the excesses of Mercy. The theology of the Talmudic Rabbis shows itself unmistakably here. In the beginning, say the Rabbis, God thought to create the universe by the 'attribute of justice' (designated by the word 'Jahveh'). But on considering that the universe could not exist by 'justice' alone, He determined to join the 'attribute of mercy' (designated by the word 'Elohim') with the 'attribute of justice,' and to create the universe--as He finally did--by the dual means. Likewise in the Zohar mysticism, the moral order of the universe can only follow on a combination of the Sefirot Mercy and Justice. And the inevitable product of the union is the sixth Sefirah, Beauty. The reasoning is apparent. We have thus far seen how the first triad of Sefirot pictures God as the immanent thinking power of the universe, and how the second triad interprets God as the immanent moral power of the universe.


The third triad are: Victory (Nezaḥ), Glory (Hōd), and Foundation (Yesōd). The first of these is the masculine active principle. The second is the feminine passive principle, while the third is the effect of their combination. What aspect of a God-saturated world do these three Sefirot point to? The Zohar tells us, as follows: "Extension, variety [or multiplication], and force are gathered together in them; and all forces that come out, come out from them, and it is for this reason that they are called Hosts [i.e. armies or forces]. They are [the two fore-mentioned Sefirot] Victory and Glory" (iii. 296). The allusion is obviously to the physical, dynamic aspect of the universe, the ceaseless, developing world with its multiplicity and variety of forces, changes and movements. From their coalescence comes the ninth Sefirah, Foundation. Rightly so; for it is the endless, changeless ebb and flow of the world's forces that, in the last resort, guarantees the stability of the world and builds up its 'foundation.' It creates the reproductive power of nature, endows it with, as it were, a generative organ from which all things proceed, and upon which all things finally depend.


The last of the Sefirot is Royalty (Malkūt). Its function is not very apparent, and its existence may be due to the desire on the part of the Kabbalists to make up the number ten--a number which looms largely in the Old Testament literature, as well as in the theology of the Talmud, Midrashim, and Philo. Generally speaking, this tenth Sefirah indicates the abiding truth of the harmonious co-operation of all the Sefirot, thus making the universe in its orderliness and in its symmetry a true and exact manifestation of the Divine Mind--an ‘Olam Azilut, i.e. a world of emanation, as the Kabbalists themselves style it.

The fact that the Sefirot fall into triads or trinities, and the ascription to them of such sexual titles as 'father,' 'mother,' 'son,' has encouraged many an apologist for Christianity to say that the essential Christian dogma of the Trinity is implicit in the Jewish mystical literature. But it is beyond a doubt that the resemblance is quite a matter of accident. It cannot be too often repeated that there is a substantial admixture of foreign elements in all branches of the Kabbalah. The philosophy of Salomon Ibn Gabirol (which largely echoes Plato), Neoplatonism, Gnosticism, Philonism, and other systems have all left indelible traces. But Christianity, be it remembered, besides being a debtor to Judaism, is a debtor to these sources as well; so that what appears to be Christian may be, in reality, Jewish; a development of the original material by an unbroken succession of Jewish minds. This original material is the old Talmudic and Midrashic exegesis upon which was foisted the alien philosophies just alluded to. That there should be a resultant resemblance to Christianity is quite a normal outcome; but it is beyond dispute that the Christian Trinity and the trinities of the Ten Sefirot lie in quite distinct planes.


The Jewish Prayer Book echoes much of the theological sentiment of the Zohar. There is a fine hymn in the Sabbath-morning service which, while giving a noteworthy prominence to the names of the Sefirot, reproduces with a charming simplicity of Hebrew diction, the main body of the Zoharic doctrine, its cosmology, angelology, astrology, and psychology. It is as follows: "God, the Lord over all works, blessed is He, and ever to be blessed by the mouth of everything that hath breath. His greatness and goodness fill the world; knowledge (Da‘at) and understanding (Tebūnah = Bīnah) [i.e. intelligence] surround Him. He is exalted above the holy Ḥayot, and is adorned in glory (Kabod = Hōd) above the celestial chariot (merkabah); purity and rectitude are before his throne, loving-kindness (Ḥesed) and tender mercy before his glory. The luminaries are good which our God hath created: He formed them with knowledge, understanding, and discernment; He gave them might and power to rule in the midst of the world. They are full of lustre, and they radiate brightness; beautiful is their lustre throughout all the world. They rejoice in their going forth, and are glad in their returning; they perform with awe the will of their Master. Glory and honour they render unto his name, exultation and rejoicing at the remembrance of his sovereignty (Malkūt). He called unto the sun, and it shone forth in light; He looked and ordained the figure of the moon. All the hosts on high render praise unto Him, the Seraphim, the Ophanim, and the holy Ḥayot ascribing glory (lit. beauty, i.e. Tifěrěth) and greatness."Jewish Mysticism by J. Abelson


Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Alkemiutbildning, Prästinneutbildning, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin, Elixir, Esoteriska böcker, Esoterisk podcast, Alkemipodd, Andlig blogg,

spiritualitet, Boka Healing, Terapeutiska konsultationer, Alkemiska sessioner, Samtalsterapi i Psykosyntes i Stockholm

The History of the Rosicrucian Order

The opening words of that part of the 5°=6° Ritual which deals with the History of the Order of R.C. are as follows:

‘Know them 0 Aspirant, that the Order of the Rose and Cross hath existed from time immemorial and that its mystic rites were practised and its hidden knowledge communicated in the initiations of the various races of Antiquity, Egypt, Eleusis, Samothrace, Persia, Chaldea and India alike cherished these mysteries, and thus handed down to posterity the Secret Wisdom of the Ancient Ages….’

This statement is one which comes home to every member of the 5°=6° Grade, for although, in a sense, one in that position, is but on the threshold of really serious Occult study and development it is still easy enough to trace the masterful manner in which our mystic knowledges has been consolidated; and the essential unity of the system speaks eloquently of the Wisdom which formulated it.

‘Albeit the manner of its introduction into mediaeval Europe’ is chiefly interesting to us. C.R. is the great figure-head around which has clustered the most romantic traditions of mediaeval Occultism. History has not passed down the real name of this unique character: for C.R. is obviously a fictitious or assumed name chosen for mystic purposes.


Born in 1378 and dying in 1484 a life of 106 years was apparently the term of his physical manifestation: and to his exertions and efforts, it is that we may ascribe the great reformation of Occultism in the West. Fired by a noble purpose and ensouled by divine energies, his was the beau ideal of a life of Occult usefulness: it recks little if the world knew nought of that obscure personality, but it was a matter of supreme importance to the progress of Western Occultism and the full significance of this observation will probably be only appreciated by you in proportion as you may advance hereafter. The first years of his eventful life were spent in study, both intellectual and occult, to be eventually followed by a series of initiations at several places (out of Europe) ‘Where there existed Temples of our Order.’ Thus were laid foundations ‘whereon to erect a more extended superstructure of practical application’ and, having chosen three other Fratres to share with him the heat and burthen of the day, the establishment of the Order was effected in Europe. With the principal features of their subsequent activity you are already familiar and it suffices to say that when our Founder ‘entered into his chamber’ his work was accomplished, and every member among us thereby placed under a lasting debt of gratitude.


It is to be observed that there are three important epochs in the history of the Rosicrucian Order: the first being the life period of Christian Rosycross, who died before the time of the Protestant Reformation—the second, the 120 years of silence and secrecy, being the period from 1484 to 1604—and, the third, the period subsequent thereto, and subsequent to the Reformation. It was during the latter period that the opening of the Vault formed the historical basis for the subsequent publication of the Frama Fraternitatis or a Discovery of the most laudable Order of the Rosy Cross the publication of which took place at Cassel in 1614, though this tract is dated 1610. This event called forth most intense curiosity and excitement and the enormous effect which it had upon the learned world of that time may be better understood when it is stated that no less than 6oo tractates exist at the Museum at Berlin, all criticising —either favourably or otherwise—the mysterious association revealed by the ‘Fama’. In 1614, then, public attention was for the first time directed to the Order and many thousands are said to have responded to the invitation proffered by the ‘Fama’: those who were admitted being bound over to keep the matter secret, and that larger proportion who received no response to their overtures believing the whole thing to be an illusion.


It will be obvious upon reflection that the ceremonial and allotment of Rituals and instruction in