Healing Stockholm

Sacred Knowledge


Deo Non Fortuna

Healing Stockholm, Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin

Om oss

Coaching med hjälp av magiska metoder.


Oavsett om det handlar om karriär, kärlek, relation eller hälsa så behöver männsikan vara hel och i balans för att uppnå de resultat som man letar efter. En människa blir hel, fullständig, lugn, fruktbar, och lycklig när det medvetna och omedvetna har lärt sig att leva i frid med varandra och komplettera varandra. Därför är healing en viktig aspekt och hjälper dig till utveckling.


Att hela något eller någon är att ”göra det helt” som den gemensamma roten till ”hela” anger. Att bringa helhet till något är att komplettera obalans med harmoni och smärta med visdom, inte att ersätta eller övervinna obalansen eller smärtan.


Att vara hel betyder inte att vara perfekt på något vis, det betyder istället att inkludera allting. Att hela är därför att bringa samman de olika delarna i ett system – oberoende av om det gäller människor, djur, växter eller ”livlösa” system – på ett sätt som innesluter snarare än utsluter. När vi gör detta kan vi åstadkomma sant helande istället för det ”helande” som bara inriktar sig på att bota smärta, dölja obalans eller bahandla symtom istället för orsaken.

Vi erbjuder individer och grupper möjligheten att med hjälp av magiska verktyg och sina egna inre krafter hitta sin sanna väg till frihet, insikt, helhet, självkännedom och det drömliv man söker.

Med utgångspunkt i modern coaching och magiska verktyg från mystiken samt den gudomliga energins vägledning blir mötena en blandning av samtal, teori och praktik. 


Vi träffas fysiskt eller digitalt med en frekvens som passar dig för att kartlägga dina behov. Sedan lägger vi upp en personlig strategi som passar just dig, så att du ska kunna utveckla din fulla kraft och få tillgång till dolda förmågor utifrån dig själv i fokus och nå dina uppsatta mål. Detta blir starten för ditt nya bättre jag.  

Alkemiutbildning

Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i alkemi – det gudomliga verket. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst!
Du lär dig bemästra en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential. Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya gudomliga människan.


Utbildningen följer den nyutkomna boken Alkemi – det gudomliga verket av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund.


Ett block spinner över ett år och du kan gå upp till 3 år totalt. Du kan påbörja utbildningen när du själv önskar!

Utbildningen sker genom inspelade webinar och imaginationer och relevanta färgkapitel från vår bok samt bonusmaterial.


Första året har fyra moduler som kostar 1750 kr st (ex moms för företag) och betalas parvis, dvs två moduler i taget till priset 3500 kr. Anmälningskostnad är alltså 3500 kr för de första två modulerna. Totalpris för varje år/block är 7000 kr och rekommenderad tid är 1 år per block även om du helt kan göra det i din egen takt.


Block 1 (första året) med fyra moduler:


 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.


Block 2 (andra året) med fyra moduler:


 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen


Block 3 (tredje året) med fyra moduler:


 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.


Arbetsformer:


Distansutbildningen sker genom webinarföreläsningar, färgkapitel från boken Alkemi – det gudomliga verket, inspelade imaginationer och individuella uppgifter samt distanshandledning via Internet.
Efter varje modul inlämnas svar på modulens frågeställningar. När dessa godkänts får man tillgång till nästföljande modul. I slutet på varje block redovisas en kreativ uppgift.


Examination:


När blockets fyra moduler är fullgjorda, redovisade och godkända erhålls diplom för godkänt block. Varje block motsvarar ett års studier på Akademins 3-åriga utbildning i alkemi.


Inga förkunskaper behövs.

Studietakten är fri. När man gjort klart första modulen får man tillgång till andra, etc.


Tid:
När som helst!


Plats:
Hela världen! 

Alkemi utbildning - Distansutbildning i Alkemi

Prästinneutbildning

Sophiatemplet välkomnar alla som vill vandra hjärtats alkemiska väg. Vi utgår från den heligt feminina visdomen och är inte knutna till någon religiös tradition utan ser gudinnan Sophia som Gudomens feminina aspekt. Hon är gudinnan bakom alla gudinnor världen över och med visdom och kärlek söker Sophia bringa skapelsen och dess barn till helhet och enhet.  När gudinnans kärlek och visdom uppenbaras kan guden och gudinnan fira sitt alkemiska bröllop både i kosmos i stort och inom varje människa.


Sophiatemplet arbetar med en Prästinnetradition som har sitt ursprung i gudinnan Isis och Maria Magdalenas alkemiska hemligheter. Vi ser dem som urgudinnan Sophias profetissor eller inkarnationer som vägleder oss längs med kärlekens väg.

Alkemiska sessioner

Hjärtligt välkommen till en transformerande och djuplodande alkemisk session med Katarina Falkenberg. Nu tar vi åter emot för sessioner i templet om du är fullt frisk.

 

Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.
Det kan vara tidigare inkarnationer, ditt eget ursprung eller andra medvetandesfärer som öppnas upp för att du ska kunna verka mer till fullo och i samklang med din gudomliga mission på jorden.

 

Du kan på så vis utveckla dina egna gudomliga förmågor och ges en djupare förståelse av vem du är, varit och är på väg. Du kan bli den levande graalen …

 

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Terapeutiska konsultationer

Förvandla dina demoner till änglar

Alkemisk terapi handlar om att läka och heliggöra själen med hjälp av kraftfulla metoder från världens äldsta visdomslära.

Vi arbetar med alkemisk djupanalys, energihealing och aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras.

I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang – det alkemiska bröllopet. Alkemisk terapi är en upptäcktsresa till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i ett gyllene liv.

Kabbalistisk terapi

Kabbalistisk terapi påminner om den alkemiska, med skillnaden att verktygen hämtas från den  kabbalistiska vishetsläran. Den erbjuder stora möjligheter för individer som önskar arbeta med och vidareutveckla själsliga och andliga nivåer och integrera dessa i kroppen och vardagslivet, oavsett personligt trosuppfattning. En eller flera konsultationer kan lösa upp blockeringar, klargöra intentioner, rikta viljekraft och balansera psykets och själens olika skikt.

Alkemisk vägledning

Under en alkemisk vägledningssession använder vi de alkemiska verktygen för att åstadkomma en positiv livstransformation. Du vägleds i arbetet mot utökad självmedvetenhet så att du kan återfinna din livsvision och frigöra sin livspassion. Med alkemins gyllene kompass vägleds du till att navigera insiktsfullt genom livets alla skeenden och kan därmed frigöra din skaparkraft så att du expandera till den storhet – till det guld – som du i sanning är.

Samtalsterapi i Psykosyntes

Terapi enligt psykosyntesmodell innebär att arbeta med en positiv människosyn och eftersträva en ökad medvetenhet om det mänskliga psyket och dess relation med kropp, själ och ande, dåtid, nutid och framtid. Traditionella terapisamtal, meditationer och drömarbete syftar till att utveckla det sanna jaget och stärka dess viktigaste redskap—viljan.

Kabbalah

Kabbalah (Hebreiska קבלה) stavas alternativ, Cabala, Qabalah från hebreiska קבל KBLH eller QBL, "att ta emot."

En forntida esoterisk undervisning dold för oinvigda, vars grenar och många former har nått över hela världen.


I grund och botten ger Kabbalah ett språk, struktur eller karta där vi kan börja förstå verkligheten, och därför är alla filosofier, religioner, vetenskaper och konst ett sätt att uttrycka kabbala, var och en på sitt sätt och nivå. Där det är oren, där finner vi argument, oenighet, fanatism, misstag etc.


Roten till kabbala är vetenskapen och språket i de överlägsna världarna och är således objektiv, fullständig och utan brist, det sägs att "Alla upplysta varelser är överens", och deras naturliga överensstämmelse är en funktion av det väckta medvetandet. Kabbalah är språket för det medvetandet, så oenighet om dess mening och tolkning beror alltid på de subjektiva elementen i psyken.


Under utbildningen får du lära dig om kabbalah och dess symbolers mysterier samt hur de kan förgylla den moderna människan. 

Healing / Kabbalah 

Det finns olika sätt att använda vid helande, ett sätt är att använda kabbalah (livets träd) och det är viktigt att betona att det bästa helandet är det vi utför på oss själva. Det gamla talesättet ”helare, hela dig själv” är mycket viktigt.


För att helandet ska bli verkligt effektivt bör det också innefatta de förhållanden personen har till sin yttre värld. Detta totala helande kommer att verka på många nivåer, från den fysiska, via den psykologiska, till de djupaste nivåer av andlig kontakt, och samtidigt också behandla eteriska, astrala och andra subtila energier.


Livets träd, som ju är en karta över hela personen, är en idealisk modell att använda vid helande, vare sig det gäller oss själva eller andra. Ett totalt helande av en individ omfattar hela trädet – kroppen, personligheten, själen och anden. Kabbalah erbjuder en säker väg för att utveckla alla delar av vårt väsen.

“Before you heal someone, ask him if he's willing to give up the things that make him sick.” ― Hippocrates

Esoteriska böcker

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

TÄNK PÅ DÖDEN

Esoteric Books - Esoteriska Böcker
Esoteric Books - Esoteriska Böcker

ALKEMI - DET GUDOMLIGA VERKET

Esoteric Books - Esoteriska Böcker
Esoteric Books - Esoteriska Böcker

ROSENKORS ALKEMISKA BRÖLLOP

Esoteric Books - Esoteriska Böcker
Esoteric Books - Esoteriska Böcker

HJÄRTATS ALKEMI

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

SAINT MARTIN –

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN

DET GYLDENE ROSENKORSETS TEORI, PRAKTIK & FILOSOFI

            SAINT MARTIN –

 TANKAR OCH SJÄLVBIOGRAFI

Böcker om kabbalah, alkemi, magi, andlighet och den esoteriska läran

TRINOSOPHIA

Esoterisk Podcast

Podcast om andlighet, alkemi, kabbalah, magi och den esoteriska läran

Alkemiska Elixir

Alkemiska Akademin erbjuder färdigpreparerade alkemiska elixir och oljor till försäljning. De är alla tillredda med örter och blomster (oftast egenodlade) efter gammal alkemisk praxis, där de tre alkemiska principerna, svavel, merkur och salt har frigjorts, renats och återförenats till ett elixir infuserat med gudomlig kraft.


Pris: 150 kr för en 10 ml glasflaska. Flytande guld och silverelixir kostar 200-300 kr och oljor 200-230 kr.   Porto 10 kr/elixir tillkommer vid försändelser.


Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad som är tillgängligt just nu!


Aurum potabile: Aurum Potabile eller flytande guld har länge setts som en universalmedicin eller ett livselixir och kan sägas vara förkroppsligat livgivande solljus eller koagulerad ande. Guld är i alkemin den högsta medicinen och dess essentiella kvaliteter anses stärka hjärtat som är den inre solen i vårt bröst. Aurum Potabile består förutom av guld och manna och en hemlig komposition av läkeörter också av flertalet gudomliga elixir som i sig bär solens signum. Alla sju planeternas elixir finns också dubbeldestillerade i detta flytande guldelixir, så att att dessa dansar runt solkonungen. Det gör elixirets krafter mycket centrerade och balanserande.

Elixirets tas med fördel på morgonen för att stärka kontakten med anden, vårt högre jag och den gudomliga gnistan inom en. Detta gyllene elixir är stärkande vid det alkemiska arbetet med att transfigurera eterkroppen och kan användas för att realisera självet och medvetliggöra själens djup och mission.

Elixiret dricks tre droppar direkt i munnen eller utspätt i lite vatten eller rött vin under ceremonier. Pris: 200-300 kr beroende på storlek på flaskan.


Argentum potabile: Argentum Potabile är ett potent silverelixir fyllt av månens krafter och av mångudinnans och gudens olika fasetter. Förutom silver och ett hemligt recept av läkeväxter består det av ett antal gudomliga elixir som bär månens signum. Det lämpar sig utmärkt på kvällen för meditation, imagination och nattens drömarbete samt för att rena och transformera astralkroppen under vilken tid på dygnet som helst. Elixiret förstärker rituellt arbete och underlättar kontakten med vårt omedvetna. Alla sju planeternas elixir finns också dubbeldestillerade i detta flytande silverelixir, så att att dessa dansar runt måndrottningen. Det gör elixirets krafter mycket centrerade och balanserande.

Elixiret dricks tre droppar direkt i munnen eller utspätt i lite vatten eller vitt vin under ceremonier. Pris: 200-300 kr beroende på storlek på flaskan.


Argentum Potabile kan också med fördel drickas tillsammans med Aurum Potabile och då för att kunna förena guldelixirets solara kraft med månens lunara kraft så att ett alkemiskt bröllop kan komma till stånd.


Ärkeängel elixir:


Gabriels elixir: Gabriel  är måndagens ängel vars namn betyder ” Guds styrka” och knyter an till både styrkan i Modern Maria och den som vakar över barnen. Gabriel är den  ärkeängel som tros tjäna som sändebud från Gud och elixiret kan hjälpa till i kommunikation mellan både gudom och människa och människor emellan. Gabriels änglaelixirs signum är den vita liljan som symboliserar Marias renhet och ger människan hoppets gåva.


Rafaels elixir: Onsdagens ängel är Rafael vars namn betyder Gud läker. Rafael är läkekonstens ängel och elixiret används vid åkallan och vid olika former av healingarbeten. Rafael menas också vaka över livets träd i Edens lustgård och är därmed beskyddare av det mysterier som rör de fullödiga krafterna som vi människor förlorade genom fallet. Genom elixiret kan vi lättare samarbete med Rafael och invigas i helandets konst på djupet. Människan kan på så sätt återfå sin ursprungligt enhetliga prima materia och åter bli hel. Rafaels elixir förstärker också kontakten med vår egen skyddsängel eftersom Rafael arbetar med skyddsänglarna.


Anaels elixir: Anael, som ibland skrivs Haniel, betyder ”Guds ära” eller ”Guds nåd”, och är fredagens ängel som verkar inom Venus sfär. Anaels elixir hjälper oss att uppleva den gudomliga nåden, Guds glädjes nåd, kärlek och ära.  Anaels elixir kan vara behjälpligt om man blir negativt påverkad av månens cykler och hjälper oss att hedra våra naturliga rytmer, cykler och vårt humör.  Anael som är Venus egen ängel är ett blomstrande elixir som bringar kärlek, fröjd och fruktbarhet.


Mikaels elixir: Mikael är Solens ärkeängel vars namn betyder ”är lik Gud” eller den retoriska frågan ”vem är lik Gud?”. Mikael har en given ledarroll bland ärkeänglarna och ängelns elixir hjälper oss att hitta mod och styrka så att vi vågar stå upp för det vi tror på och leva i sanning utifrån vår djupaste essens – vår inre sol. Elixiret hjälper oss att åkalla ärkeängel Mikael som beskydd när man har att hantera vredesfulla krafter oavsett om de bor inom eller utom oss. Mikael är en kraftfull försvarare av det oskuldsfulla och det femininas kvalitéer och det finns många berättelser om hur han agerat som skyddande ängel. Mikaels svärd hjälper till att släppa de rädslor som begränsar människan och skölden skyddar mot hot och demoner. Mikaels elixir är också behjälplig med att rena platser från stagnerade och oförlösta energier och används som en stark skyddande kraft vid ceremonier och ritualer. Ärkeängel Mikaels elixir är beskyddande och hjälper oss att hantera både inre och yttre drakar så att ett bröllop mellan motsatserna till slut kan komma till stånd.


Kamaels elixir: Kamael vars namn ofta tolkas som ”den som ser Gud” eller ibland som ”Guds brännare” är tisdagens ängel och styr över planeten Mars insegel. Kamaels elixir hjälper oss att verka för gudomlig rättvisa och balans och ser till att vi går framåt längs vår utstakade väg, övervinner hinder och inte faller åt sidan genom krafter som söker dra människan ner i avgrundsdjupet. Mars ängel Kamael är ett kraftfullt elixir som bränner bort motstånd mot helheten och för oss med kraft in på vårt hjärtas valda väg.


Sachiels elixir: Sachiel, vars namn betyder ”Guds täckning”, är torsdagens ängel och vaktar över Jupiters insegel. Sachiels elixir kan med fördel användas i förehavanden som rör finansiella, rättsliga eller sociala frågor. Liksom den gode konung Jupiter hjälper Sachiel till med allt som hör det goda riket till såsom att nå överflöd, ge till välgörenhet och skipa rättvisa.  Sachiels elixir  har en expanderande och upplyftande energi och lär oss att vara kraftfulla men samtidigt empatiska och givmilda mot andra.


Uriels elixir: Uriel vars namn betyder ”Guds ljus” eller ”eld” förmedlar elixirets kraft att lysa upp materians mörker och heliggöra densamma. Genom sin kommunikation med Uriel och de andra änglarna utvecklade magikern John Dee och Edward Kelly ett magiskt system som kom att kallas Henokiansk magi och som sägs realtera till den apokryfiska Henoks bok. Uriels elixir hjälper oss att tränga djupare in i den alkemisk-magiska traditionen. Det är ett transformerande elixir som bringar ljus in de fördolda alkemiska processerna och hemligheterna.


Tzapkilels elixir: Tzapkiel  namn betyder ”Guds begrundan” men även förståelse och medkänsla. Ärkeängeln lär oss att älska Gud, oss själva och varandra. Tzapkiel är också sammanlänkad till planeten Saturnus och är lördagens ängel. Även då änglar ej brukar betraktas som manliga eller kvinnliga så ses Tzapkiel oftas som en kvinnlig ängel eftersom Tzapkiel är förbunden med urmoder Binahs sefira på livets träd i kabbalan. Tzapkiel hjälper oss till andlig förståelse och ser till att man följer sitt högre mål i linje med  kosmos i sin helhet. Det gör Tzapkiel till en bro mellan himmel och jord så att vi kan bli medvetna om det osynliga och omanifesterade världarna. Tzapkiel hjälper oss att utveckla vår förståelse och visdom så att vi kan fördjupa och expandera vår andliga närvaro i oss själva och världen samt är stödjande i alla sorgprocesser.


Den heliga graalens elixir: Detta elixir är preparerat och konsekrerat på Englands heliga graalplatser såsom Camelot, The Tor, Chalice well och White spring. Det innehåller rituellt vatten från den röda och vita källan bevarat genom alkohol samt består av en blomstrande örtkomposition som bringar fruktbarhet till den öde marken. Ett elixir för dig som vill uppenbara Paradisets förlorade eter och bringa helhet, fruktbarhet och överflöd in i ditt liv. Verkar helande på eterkroppen och på själsliga nivåer.


Graalriddarens elixir: Detta elixir är preparerat på fransk graalriddarmark med örter från de heliga plasterna och konsekrerat i den levande gudens kapell. Därefter konsekrerat på Englands heliga graalplatser såsom Camelot, The Tor, Chalice well och White spring. Det innehåller rituellt vatten från den röda och vita källan bevarat genom alkohol. Elixiret fullkomnades slutligen i Templecombe där Tempelriddarnas skatt öppnades upp och bringade sin kraft in i elixiret. Ett elixir för alla graalriddare och Tempelriddare som bringar kraft, mod och ridderlig visdom.


Gud moders elixir: Detta elixir är preparerat i Gud Moders kloster på Cypern med sin heliga källa dit Riddare genom historien har färdats till för att hela sina sår efter striderna. Örterna har en läkande och mjuk moderlig kraft och är stärkande för både själsliga och kroppsliga sår. Elixiret bär kraften av Gud Moders urkälla som enar och förenar alla oavsett kultur och religion

.

Athenas elixir: Detta elixir är preparerat med grekiska örter i solen på Athenas egna marker. Liksom gudinnan Athena hjälper det oss att bringa ordning i konflikt och kaos genom en högre balanserande visdom. Elixiret är stärkande och hjälper till att hantera rädsla och oro.


Floras elixir: Detta elixir är ett gudinnerligt välsmakande och blomstrande elixir liksom blomstergudinnan Flora själv. Det flödar av naturens ljus, intelligens och vänlighet och sprider sitt blomstrande ljus i mörka tider. Utmärkt vid nedstämdhet och under den mörka kalla delen av året.


Kröningselixir: Detta elixir är preparerat på Frankrikes heliga gudinneplatser med örter från dessa marker. Det har konsekrerats i Notre Dame du cros där guden kröner gudinnan i både den heliga jorden, källan, kyrkan och den fantastiska Rosenvägen som leder till gudinnans återuppståndelse. Detta är ett invigningelixir som uppenbarar ett av alkemins djupaste mysterium där guden kröner Maria/Sophia inför fullbordan i det alkemiska bröllopet. Elixiret verkar heliggörande på både det heligt maskulina och feminina liksom på kropp, själ och ande.


Melusinas elixir: Detta elixir är preparerat under lång tid under den alkemiska sjöjungfruns vägledande kraft. Melusina – är i alkemin den kraft som från djupet av urhavets kaos skapar visdomens mjölk och hjärtats röda elixir. Detta elixir hjäper till att transformera vår egen inre sjöjungfrukraft så att den alkemiska Sirenen som först uppenbarade sig i sin fallna och neddragande aspekt  kan byta  skepnad och framträda i sin närande och moderliga aspekt som bjuder på sitt visdomselixir till den som vågat träda ner och in i sitt eget djupaste mörker. Från det bittra vattnet i vårt mörka omedvetna bringar hon visdomens salt! Elixiret är också helande och stärkande för äggstockar och livmoder. 


Pans elixir: Detta elixir är preparerat i Pans grekiska hemtrakter med både kraftfulla och sällsynta örter. Det öppnar den nyckellösa dörren till Arkadien och verkar också som Afrodisiak. Elixiret är konsekrerat genom Dion Fortune fantastiska Panritual och lämpar sig utmärkt för liknande riter. Pan som betyder all genomsyrar naturen med sin fullödiga och extatiska kraft varför detta elixir lämpar sig väl för den som vill utforska dessa marker och omfamna sin egen Pan. Detta elixir hjälper till att omfamna denna för många skrämmande kraft på ett kärleksfullt vis så att Pan inte behöver överrumpla oss och skapa Pan, Pan Panik i det omedvetna.


Ormgudinnans kundalinielixir: Detta elixir är preparerat på Kreta i den Minoiska ormgudinnans trakter med örter som väcker drakeldens och ormkraftens kundalinield. Ormgudinnan hjälper oss att behärska, transformera och omvandla denna ofta nästan förtärande ormkraft till att kunna stiga upp med gudinnans hjälp och sprida gryningsljusets gyllene strålar likt Aurora – gryningsgudinnan. Det är hon som i gryningen får himlen att flamma som av flytande guld. Detta elixir är ett botemedel mot kraftlöshet, mörker och tristess och hjälper oss att transformera vår inre glöd genom kärlek så att vi kan blomma ut likt gryningssolen.


Transfigurationselixir: Detta elixir är preparerat i Grekland med kraftfulla örter från bergen såsom Malotira som är en bergsört vars grekiska namn sidertis betyder ”han som är gjord av järn”.  Örten var känd i det forntida Grekland och ansågs bota skador förorsakade av vapen gjorda av järn. Elixiret har därför en läkande verkan på både den fysiska kroppen och på eterkroppen som ofta har revor och sår från attacker av olika slag.

Det består också av egyptiska blad som verkar stärkande, helande och transfigurerande på eterkroppen och som till sin själva form liknar transfigurationskroppens vesica pisces. Elixiret har konsekrerats under flertal dagar och nätter i ett Transfigurationskapell vid havet. Det är lämpligt för den som själv vill arbeta med att omskapa sin eterkropp till en helig eterisk graal och har som sinnebild  Jesus tranfiguration på det heliga berget Thabor.


Johannes döparens elixir: Elixiret driver ut det stagnerande och bereder väg för ljuset och det gudomliga barnet. Elixiret är en komposition av örter som bla består av Johannesört och egyptiska blad.


Lasarus elixir: Lasarus elixir är ett invigningselixir som är preparerat och konsekrerat i Larnaca och dess kyrka som har Lasarus relikskrin. Lasarus invigningen rör eterkroppens och astralkroppens transformation och Transfiguration och är för den som söker arbeta med alkemins stora mysterier kring odödlighetskroppen och om hur människan kan bli en Mikael vars namn betyder – vem är likt Gud? 


Klassiska elixir:


Rosens elixir: bringar allting till en fruktbar fullbordan liksom rosen väg. Består endast av rosor av mångahanda slag.


Prästinnans elixir: Ett elixir för den som vandrar Prästinnans heliggörande väg.


Hieros Gamos elixir: Det alkemiska bröllopets elixir.


Sophia – naturens ljus: Ett elixir infuserat av Sophia som naturens ljus och intelligens. Bringar naturens visdom till människan.


Tempelriddarens elixir: Ett kraftfullt och ridderligt elixir som är preparerat och konsekrerats i Temple Church i London med örter från stormästarens trädgård. Tempelriddarens elixir bringar svärdets skärpa och beskyddande kraft.


Kunskapens träd elixir: Kunskapens träd är ett unikt elixir som för oss åter till Arkadiens frukter och som beretts på Frankrikes mest heliga och alkemiska platser och där också konsekrerats ceremoniellt.

Detta är ett mystikt elixir som för oss in i hjärtat av både den esoteriska och den gnostiska traditionen för att där kunna plocka visdomens alkemiska frukter.


Marie Madeleine – eau de vie: Maria Magdalenas elixirärinfuserat med kraft  från hennes grotta i St Baume och preparerat med bergsmassivets heliga örter.


St Saras elixir: Detta elixir är preparerat  i Saintes Maries de la mer och infuserat med kraft från Sankta Saras krypta.


Apollons elixir:


Reintegrerande (av den mörke ängeln) elixir


Gyllene skattens elixir Detta mycket heliggörande elixir är infuserat med kraft från Rennes le Chateau och många andra franska kraftplatser. Ett gyllene elixir som för oss in i djupet av de alkemiska mysterierna om människans gudomliggörande.


Sanningens hjärta: Detta elixir låter fröet till det eteriska hjärtat blomstra genom att  det maskulina hjärtat förenas med det feminina hjärtat så att rosen i vårt bröst kan blomma ut. Konsekrerat på Frankrikes alkemiska platser.


Drottningen av Sabas elixir: bjuder på en magisk blandning av fyra elixir och aktiverar eterkroppen.


Övriga elixir:


Människodotterns elixir

Den gyllene ängeln:

Tors kraftelixir

Frejas Mirakel

Odens Magi

Sagas Skaldekonst

Sophias döttrar

Högre skyddande ängel

Den levande gudens elixir

Det alkemiska bröllopet

Graalens ängel

Högre skyddande ängel

Jordens ängel

Dianas elixir

Gudinnans sköld 

Transformation SLUT

Det gudomliga barnet

De tre Johannes elixir

Det alkemiska bröllopet

Urgudinnans elixir

Trubadurernas kärlek

Sophias eldvatten

Lazarustecknet

Den röde konungens elixir

Den svarta Madonnans elixir

Dionysos växtblod

Afrodites kärlekselixir 

Maria Magdalenas elixir SLUT

Den svarta jaguarens elixir

Det röda lejonets elixir SLUT

Isis magi

Den nya människan SLUT

Isis & Osiris


Pris 150 kr/st. Kan inhandlas vid Templets evenemang eller beställas via mail. Frakt 10 kr tillkommer då.


Nya salvor:


Afrodites sköna salva med oljeinfuserade örter och blomster samt eteriska oljor för vård och kärlek till ansiktet: 250 kr


Hjärtsalva med oljeinfuserade örter och blomster samt eteriska oljor för helande smörjelse av hjärta, bröst och hjärtchakrat: 250 kr


Maria Magdalens smörjelseolja:


Maria Magdalenas mycket exklusiva smörjelseolja som finns i två varianter och med ett tillhörande informationsblad är en av templets absoluta storfavoriter bland våra kunder. Finns som Roll on flaska i glas eller blå glasflaska med droppkork. Dess eteriska dofter och infuserade blomster passar sig för healing, läkande behandlingar och för smörjelse av våra sju chackran. De verkar både helande och levandegörande på eterkroppen och den fysiska kroppen och harmonierar kropp, själ och ande. De har en alkemiskt preparerad oljebas där örter har infuserats under lång tid under vägledning av det heliga balsamets bärarinna – Maria Magdalena!

Pris: Blå flaska & Roll on 230 kr


Gudinnan på jorden. Underbar och helande parfymolja som gläder alla våra subtila kroppar såväl de som möter bäraren av den.

Pris: 230 kr Alkemiska heliggörande oljor för våra sju chakran.

Pris per chakra: Roll on och brun flaska med pipett: 220 kr


Örtalkemi:


Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spao och ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.

I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir.  Genom ora et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.


Om du själv vill lära dig att skapa alkemiska elixir så håller Alkemiska Akademin en utbildning i  detta. Det är en praktisk utbildning som kommer åter augusti 2020. Den är mycket populär så boka i god tid!

Örtalkemi är också en modul i Sophiatemplets två-åriga Prästinneutbildning.


Alkemiska startkit:


Vi erbjuder också alkemiska tinktur startkit med Ärkeänglarna Mikael och Rafael, samt Venus som tema än så länge.  Det innehåller utvalda och alkemiskt heliggjorda örter i en vacker påse, en bägare med gyllene lock, filter samt instruktion för hur du tillreder din egna alkemiska tinktur.

De tre kiten som nu är klara innehåller Ärkeängeln Rafaels örter & Ärkeängeln Mikaels örter samt gudinnan Venus örter. Nu kan alla sätta igång med att skapa alkemiska tinktur. Pris: 200 kr. (porto tillkommer) eller inhandlas på våra evenemang. 

Esoteric Blog

OF THE DAYS, AND HOURS, AND OF THE VIRTUES OF THE PLANETS

WHEN 1 thou wishest to make any experiment or operation, thou must first prepare, beforehand, all the requisites which thou wilt find described in the following Chapters: observing the days, the hours, and the other effects of the Constellations which may be found in this Chapter.

It is, therefore, advisable to know that the hours of the day and of the night together, are twenty-four in number, and that each hour is governed by one of the Seven Planets in regular order, commencing at the highest and descending to the lowest. The order of the Planets is as follows: ShBThAI, Shabbathai, Saturn; beneath Saturn is TzDQ, Tzedeq, Jupiter; beneath Jupiter is MADIM, Madim, Mars; beneath Mars is ShMSh, Shemesh, the Sun; beneath the Sun is NVGH, Nogah, Venus; beneath Venus is KVKB, Kokav, Mercury; and beneath Mercury is LBNH, Levanah, the Moon, which is the lowest of all the Planets.


It must, therefore, be understood that the Planets have their dominion over the day which approacheth nearest unto the name which is given and attributed unto them-viz., over Saturday, Saturn; Thursday, Jupiter; Tuesday, Mars; Sunday, the Sun; Friday, Venus; Wednesday, Mercury; and Monday, the Moon.

The rule of the Planets over each hour begins from the dawn at the rising of the Sun on the day which takes its name from such Planet, and the Planet which follows it in order, succeeds to the rule over the next hour. Thus (on Saturday) Saturn rules the first hour, Jupiter the second, Mars the third, the Sun the fourth, Venus the fifth, Mercury the sixth, the Moon the seventh, and Saturn returns in the rule over the eighth, and the others in their turn, the Planets always keeping the same relative order.


Note that each experiment or magical operation should be performed under the Planet, and usually in the hour, which refers to the same. For example: 


In the Days and Hours of Saturn thou canst perform experiments to summon the Souls from Hades, but only of those who have died a natural death. Similarly on these days and hours thou canst operate to bring either good or bad fortune to buildings; to have familiar Spirits attend thee in sleep; to cause good or ill success to business, possessions, goods, seeds, fruits, and similar things, in order to acquire learning; to bring destruction and to give death, and to sow hatred and discord.


The Days and Hours of Jupiter are proper for obtaining honours, acquiring riches; contracting friendships, preserving health; and arriving at all that thou canst desire.


In the Days and Hours of Mars thou canst make experiments regarding War; to arrive at military honour; to acquire courage; to overthrow enemies; and further to cause ruin, slaughter, cruelty, discord; to wound and to give death.


The Days and Hours of the Sun are very good for perfecting experiments regarding temporal wealth, hope, gain, fortune, divination, the favour of princes, to dissolve hostile feeling, and to make friends.


The Days and Hours of Venus are good for forming friendships; for kindness and love; for joyous and pleasant undertakings, and for travelling.


The Days and Hours of Mercury are good to operate for eloquence and intelligence; promptitude in business; science and divination; wonders; apparitions; and answers regarding the future. Thou canst also operate under this Planet for thefts; writings; deceit; and merchandise.


The Days and Hours of the Moon are good for embassies; voyages envoys; messages; navigation; reconciliation; love; and the acquisition of merchandise by water. 1

Thou shouldest take care punctually to observe all the instructions contained in this chapter, if thou desirest to succeed, seeing that the truth of Magical Science dependeth thereon.


The Hours of Saturn, of Mars, and of the Moon are alike good for communicating and speaking with Spirits; as those of Mercury are for recovering thefts by the means of Spirits.


The Hours of Mars serve for summoning Souls from Hades, 2 especially of those slain in battle.


The Hours of the Sun, of Jupiter, and of Venus, are adapted for preparing any operations whatsoever of love, of kindness, and of invisibility, as is hereafter more fully shown, to which must be added other things of a similar nature which are contained in our work.


The Hours of Saturn and Mars and also the days on which the Moon is conjunct 1 with them, or when she receives their opposition or quartile aspect, are excellent for making experiments of hatred, enmity, quarrel, and discord; and other operations of the same kind which are given later on in this work.


The Hours of Mercury are good for undertaking experiments relating to games, raillery, jests, sports, and the like.


The Hours of the Sun, of Jupiter, and of Venus, particularly on the days which they rule, are good for all extraordinary, uncommon, and unknown operations.

The Hours of the Moon are proper for making trial of experiments relating to recovery of stolen property, for obtaining nocturnal visions, for summoning Spirits in sleep, and for preparing anything relating to Water.


The Hours of Venus are furthermore useful for lots, poisons, all things of the nature of Venus, for preparing powders provocative of madness and the like things.


But in order to thoroughly effect the operations of this Art, thou shouldest perform them not only on the Hours but on the Days of the Planets as well, because then the experiment will always succeed better, provided thou observest the rules laid down later on, for if thou omittest one single condition thou wilt never arrive at the accomplishment of the Art.

For those matters then which appertain unto the Moon, such as the Invocation of Spirits, the Works of Necromancy, and the recovery of stolen property, it is necessary that the Moon should be in a Terrestrial Sign, viz.:--Taurus, Virgo, or Capricorn.


For love, grace, and invisibility, the Moon should be in a Fiery Sign, viz.:--Aries, Leo, or Sagittarius.


For hatred, discord, and destruction, the Moon should be in a Watery Sign, viz.:--Cancer, Scorpio, or Pisces.


For experiments of a peculiar nature, which cannot be classed under any certain head, the Moon should be in an Airy Sign, viz.:--Gemini, Libra, or Aquarius.


But if these things seem unto thee difficult to accomplish, it will suffice thee merely to notice the Moon after her combustion, or conjunction with the Sun, especially just when she 2 quits his beams and appeareth visible. For then it is good to make all experiments for the construction and operation of any matter. That is why the time from the New unto the Full Moon is proper for performing any of the experiments of which we have spoken above. But in her decrease or wane it is good for War, Disturbance, and Discord. Likewise the period when she is almost deprived of light, is proper for experiments of invisibility, and of Death.


But observe inviolably that thou commence nothing while the Moon is in conjunction with the Sun, seeing that this is extremely unfortunate, and that thou wilt then be able to effect nothing; but the Moon quitting his beams and increasing in Light, thou canst perform all that thou desirest, observing nevertheless the directions in this Chapter.

Furthermore, if thou wishest to converse with Spirits it should be especially on the day of Mercury and in his hour, and let the Moon be in an Airy Sign, 1 as well as the Sun.

Retire 2 thou then unto a secret place, where no one may be able to see thee or to hinder thee, before the completion of the experiment, whether thou shouldest wish to work by day or by night. But if thou shouldest wish to work by night, perfect thy work on the succeeding night; if by day, seeing that the day beginneth with the rising of the Sun (perfect thy work on) the succeeding day. But the Hour of Inception is the Hour of Mercury.

Verily, since no experiments for converse with Spirits can be done without a Circle being prepared, whatsoever experiments therefore thou wishest to undertake for conversing with Spirits, therein thou must learn to construct a certain particular Circle; that being done surround that Circle with a Circle of Art for better caution and efficacy.


THE KEY OF SOLOMON THE KING


THE CONDITIONS OF ESOTERIC TRAINING

THE conditions attached to esoteric training are not arbitrary. They are the natural outcome of esoteric knowledge. Just as no one can become a painter who refuses to handle a paint-brush, so, too, no one can receive esoteric training who is unwilling to meet the demands considered necessary by the teacher. In the main, the latter can give nothing but advice, and everything he says should be accepted in this sense. He has already passed through the preparatory stages leading to a knowledge of the higher worlds, and knows from experience what is necessary. It depends entirely upon the free-will of each individual human being whether or not he choose to tread the same path. To insist on being admitted to esoteric training without fulfilling the conditions would be equivalent to saying: “Teach me how to paint, but do not ask me to handle a paint-brush.” The teacher can never offer anything unless the recipient comes forward to meet him of his own free-will. But it must be emphasized that a general desire for higher knowledge is not sufficient. This desire will, of course, be felt by many, but nothing can be achieved by it alone so long as the special conditions attached to esoteric training are not accepted. This point should be considered by those who complain that the training is difficult. Failure or unwillingness to fulfill these strict conditions must entail the abandonment of esoteric training, for the time being. It is true, the conditions are strict, yet they are not harsh, since their fulfillment not only should be, but indeed must be a voluntary action.


If this fact be overlooked, esoteric training can easily appear in the light of a coercion of the soul or the conscience; for the training is based on the development of the inner life, and the teacher must necessarily give advice concerning this inner life. But there is no question of compulsion when a demand is met out of free choice. To ask of the teacher: “Give me your higher knowledge, but leave me my customary emotions, feelings, and thoughts,” would be an impossible demand. In this case the gratification of curiosity and desire for knowledge would be the only motive. When pursued in such a spirit, however, higher knowledge can never be attained.

Let us now consider in turn the conditions imposed on the student. It should be emphasized that the complete fulfillment of any one of these conditions is not insisted upon, but only the corresponding effort. No one can wholly fulfill them, but everyone can start on the path toward them. It is the effort of will that matters, and the ready disposition to enter upon this path.


1. The first condition is that the student should pay heed to the advancement of bodily and spiritual health. Of course, health does not depend, in the first instance, upon the individual; but the effort to improve in this respect lies within the scope of all. Sound knowledge can alone proceed from sound human beings. The unhealthy are not rejected, but it is demanded of the student that he should have the will to lead a healthy life. In this respect he must attain the greatest possible independence.

The good counsels of others, freely bestowed though generally unsought, are as a rule superfluous. Each must endeavor to take care of himself. From the physical aspect it will be more a question of warding off harmful influences than of anything else. In fulfilling our duties we must often do things that are detrimental to our health. We must decide at the right moment to place duty higher than the care of our health. But just think how much can be avoided with a little good will. Duty must in many cases stand higher than health, often, even, than life itself; but pleasure must never stand higher, as far as the student is concerned. For him pleasure can only be a means to health and to life, and in this connection we must, above all, be honest and truthful with ourselves. There is no use in leading an ascetic life when the underlying motive is the same in this case as in other enjoyments. Some may derive satisfaction from asceticism just as others can from wine-bibbing, but they must not imagine that this sort of asceticism will assist them in attaining higher knowledge.


Many ascribe to their circumstances everything which apparently prevents them from making progress. They say they cannot develop themselves under their conditions of life. Now, many may find it desirable for other reasons to change their conditions of life, but no one need do so for the purpose of esoteric training. For the latter, a person need only do as much as possible, whatever his position, to further the health of body and soul. Every kind of work can serve the whole of humanity; and it is a surer sign of greatness of soul to perceive clearly how necessary for this whole is a petty, perhaps even an offensive employment than to think: “This work is not good enough for me; I am destined for something better.” Of special importance for the student is the striving for complete health of mind. An unhealthy life of thought and feeling will not fail to obstruct the path to higher knowledge. Clear, calm thinking, with stability of feeling and emotion, form here the basis of all work. Nothing should be further removed from the student than an inclination toward a fantastical, excitable life, toward nervousness, exaggeration, and fanaticism. He should acquire a healthy outlook on all circumstances of life; he should meet the demands of lie with steady assurance, quietly letting all things make their impression on him and reveal their message. He should be at pains to do justice to life on every occasion. All one-sided and extravagant tendencies in his sentiments and criticisms should be avoided. Failing this, he would find his way merely into worlds of his own imagination, instead of higher worlds; in place of truth, his own pet opinions would assert themselves. It is better for the student to be matter-of-fact, than excitable and fantastic.


2. The second condition is that the student should feel himself co-ordinated as a link in the whole of life. Much is included in the fulfillment of this condition, but each can only fulfill it in his own manner. If I am a teacher, and my pupil does not fulfill my expectations, I must not divert my resentment against him but against myself. I must feel myself as one with my pupil, to the extent of asking myself: “Is my pupil's deficiency not the result of my own action?” Instead of directing my feelings against him I shall rather reflect on my own attitude, so that the pupil may in the future be better able to satisfy my demands. Proceeding from such an attitude, a change will come over the student's whole way of thinking. This holds good in all things, great or small. Such an attitude of mind, for instance, alters the way I regard a criminal. I suspend my judgment and say to myself: “I am, like him, only a human being. Through favorable circumstances I received an education which perhaps alone saved me from a similar fate.” I may then also come to the conclusion that this human brother of mine would have become a different man had my teachers taken the same pains with him they took with me. I shall reflect on the fact that something was given to me which was withheld from him, that I enjoy my fortune precisely because it was denied him. And then I shall naturally come to think of myself as a link in the whole of humanity and a sharer in the responsibility for everything that occurs. This does not imply that such a thought should be immediately translated into external acts of agitation. It should be cherished in stillness within the soul. Then quite gradually it will set its mark on the outward demeanor of the student. In such matters each can only begin by reforming himself. It is of no avail, in the sense of the foregoing thoughts, to make general demands on the whole of humanity. It is easy to decide what men ought to be; but the student works in the depths, not on the surface. If would therefore be quite wrong to relate the demand here indicated with an external, least of all political, demands; with such matters this training can have nothing to do. Political agitators know, as a rule, what to demand of other people; but they say little of demands on themselves.


3. This brings us to the third condition. The student must work his way upward to the realization that his thoughts and feelings are as important for the world as his actions. It must be realized that it is equally injurious to hate a fellow-being as to strike him. The realization will then follow that by perfecting ourselves we accomplish something not only for ourselves, but for the whole world. The world derives equal benefit from our untainted feelings and thoughts as from our good demeanor, and as long as we cannot believe in this cosmic importance of our inner life, we are unfit for the path that is here described. We are only filled with the right faith in the significance of our inner self, of our soul, when we work at it s though it were at least as real as all external things. We must admit that our every feeling produces an effect, just as does every action of our hand.


4. These words already express the fourth condition: to acquire the conviction that the real being of man does not lie in his exterior but in his interior. Anyone regarding himself as a product of the outer world, as a result of the physical world, cannot succeed in this esoteric training, for the feeling that we are beings of soul and spirit forms its very basis. The acquisition of this feeling renders the student fit to distinguish between inner duty and outward success. He learns that the one cannot be directly measured by the other. He must find the proper mean between what is indicated by external conditions and what he recognizes as the right conduct for himself. He should not force upon his environment anything for which it can have no understanding, but also he must be quite free from the desire to do only what can be appreciated by those around him. The voice of his own soul struggling honestly toward knowledge must bring him the one and only recognition of the truths for which he stands. But he must learn as much as he possibly can from his environment so as to discover what those around him need, and what is good for them. In this way he will develop within himself what is known in spiritual science as the “spiritual balance.” An open heart for the needs of the outer world lies on one of the scales, and inner fortitude and unfaltering endurance on the other.


5. This brings us to the fifth condition: steadfastness in carrying out a resolution. Nothing should induce the student to deviate from a resolution he may have taken, save only the perception that he was in error. Every resolution is a force, and if this force does not produce an immediate effect at the point to which it was applied, it works nevertheless on in its own way. Success is only decisive when an action arises from desire. But all actions arising from desire are worthless in relation to the higher worlds. There, love for an action is alone the decisive factor. In this love, every impulse that impels the student to action should fulfill itself. Undismayed by failure, he will never grow weary of endeavoring repeatedly to translate some resolution into action. And in this way he reaches the stage of not waiting to see the outward effect of his actions, but of contenting himself with performing them. He will learn to sacrifice his actions, even his whole being, to the world, however the world may receive his sacrifice. Readiness for a sacrifice, for an offering such as this, must be shown by all who would pursue the path of esoteric training.


6. A sixth condition is the development of a feeling of thankfulness for everything with which man is favored. We must realize that our existence is a gift from the entire universe. How much is needed to enable each one of us to receive and maintain his existence! How much to we not owe to nature and to our fellow human beings! Thoughts such as these must come naturally to all who seek esoteric training, for if the latter do not feel inclined to entertain them, they will be incapable of developing within themselves that all-embracing love which is necessary for the attainment of higher knowledge. Nothing can reveal itself to us which we do not love. And every revelation must fill us with thankfulness, for we ourselves are the richer for it.


7. All these conditions must be united in a seventh: to regard life unceasingly in the manner demanded by these conditions. The student thus makes it possible to give his life the stamp of uniformity. All his modes of expression will, in this way, be brought into harmony, and no longer contradict each other. And thus he will prepare himself for the inner tranquillity he must attain during the preliminary steps of his training.

Anyone sincerely showing the good will to fulfill these conditions may decide to seek esoteric training. He will then be ready to follow the advice given above. Much of his advice may appear to be merely on the surface, and many will perhaps say that they did not expect the training to proceed in such strict forms. But everything interior must manifest itself in an exterior way, and just as a picture is not evident when it exists only in the mind of the painter, so, too, there can be no esoteric training without outward expression. Disregard for strict forms is only shown by those who do not know that the exterior is the avenue of expression for the interior. No doubt it is the spirit that really matters, and not the form; but just as form without spirit is null and void, so also would spirit remain inactive if it did not create for itself a form.


The above conditions are calculated to render the student strong enough to fulfill the further demands made on him during this training. If he fail in these conditions he will hesitate before each new demand, and without them he will lack that faith in man which he must possess. For all striving for truth must be founded on faith in and true love for man. But though this is the foundation it is not the source of all striving for truth, for such striving can only flow from the soul's own fountain-head of strength. And the love of man must gradually widen to a love for all living creatures, yes, for all existence. Through failure to fulfill the condition here given, the student will lack the perfect love for everything that fashions and creates, and the inclination to refrain from all destruction as such. He must so train himself that not only in his actions but also in his words, feelings, and thoughts he will never destroy anything for the sake of destruction. His joy must be in growth and life, and he must only lend his hand to destruction, when he is also able, through and by means of destruction, to promote new life. This does not mean that the student must simply look on while evil runs riot, but rather that he must seek even in evil that side through which he may transform it into good. He will then see more and more clearly that evil and imperfection may best be combated by the creation of the good and the perfect. The student knows that out of nothing, nothing can be created, but also that the imperfect can be transformed into the perfect. Anyone developing within himself the disposition to create, will soon find himself capable of facing evil in the right way.


It must be clearly realized that the purpose of this training is to build and not to destroy. The student should therefore bring with him the good will for sincere and devoted work, and not the intention to criticize and destroy. He should be capable of devotion, for he must learn what he does not yet know; he should look reverently on that which discloses itself. Work and devotion, these are the fundamental qualities which must be demanded of the student. Some come to realize that they are making no progress, though in their own opinion they are untiringly active. The reason is that they have not grasped the meaning of work and devotion in the right way. Work done for the sake of success will be the least successful, and learning pursued without devotion will be the least conducive to progress. Only the love of work, and not of success, leads to progress. And if in learning the student seeks straight thinking and sound judgment, he need not stunt his devotion by doubts and suspicions.


We are not reduced to service subjection in listening to some information with quiet devotion and because we do not at once oppose it with our own opinion. Anyone having advanced some way in the attainment of higher knowledge knows that he owes everything to quiet attention and active reflection, and not to willful personal judgment. We should always bear in mind that we do not need to learn what we are already able to judge. Therefore if our sole intention is to judge, we can learn nothing more. Esoteric training, however, center in learning; we must have absolutely the good will to be learners. If we cannot understand something, it is far better not to judge than to judge adversely. We can wait until later for a true understanding. The higher we climb the ladder of knowledge, the more do we require the faculty of listening with quiet devotion. All perception of truth, all life and activity in the world of the spirit, become subtle and delicate in comparison with the processes of the ordinary intellect and of life in the physical world. The more the sphere of our activity widens out before us, the more delicate are the processes in which we are engaged. It is for this reason that men arrive at such different opinions and points of view regarding the higher regions. But there is one and only one opinion regarding higher truths and this one opinion is within reach of all who, through work and devotion, have so risen that they can really behold truth and contemplate it. Opinions differing from the one true opinion can only be arrived at when people, insufficiently prepared, judge in accordance with their pet theories, their habitual ways of thought, and so forth. Just as there is only one correct opinion concerning a mathematical problem, so also is this true with regard to the higher worlds. But before such an opinion can be reached, due preparation must first be undergone. If this were only considered, the conditions attached to esoteric training would be surprising to none. It is indeed true that truth and the higher life abide in every soul, and that each can and must find them for himself But they lie deeply buried, and can only be brought up from their deep shafts after all obstacles have been cleared away. Only the experienced can advise how this may be done. Such advice is found in spiritual science. No truth is forced on anyone; no dogma is proclaimed; a way only is pointed out. It is true that everyone could find this way unaided, but only perhaps after many incarnations. By esoteric training this way is shortened. We thus reach more quickly a point from which we can cooperate in those worlds where the salvation and evolution of man are furthered by spiritual work.


This brings to an end the indications to be given in connection with the attainment of knowledge of higher worlds. In the following chapter, and in further connection with the above, it will be shown how this development affects the higher elements of the human organism (the soul-organism or astral body, and the spirit or thought-body.) In this way the indications here given will be placed in a new light, and it will be possible to penetrate them in a deeper sense.


Knowledge of the Higher Worlds and Its Attainment, by Rudolf Steiner

ALCHEMY. THE POWER OF PRODUCING GOLD AND SILVER, THROUGH ARTIFICIAL MEANS. DOCTRINE OF THE ROSICRUCIANS

THE persuasion as to the possibility of the convertibility of the metals, and as to the existence of a master-means of improving and intensifying generally through all nature, until the confine was approached; and then by supernatural method (that is, supernatural to the world of man), that this border-line or limit (apparently so invincible) was passed over (indeed evaded) with power of return into the world with the fruits of the daring exploration openly in the hands:--this idea, which nothing could drive out of the mind, was fixed--spite of all the sense of those who supposed such contradictions. The proper cool-headed realization of the impossibilities, so far as Nature made them impossibilities, was not entertained.

There was much that urged--as a prime motive--such destruction as that effected by the Caliph Omar, on his conquest of Alexandria, in his committal to the flames of the famous Alexandrian Library. This destruction is usually taken as a reason for this elimination or extinguishment of previous accumulations of such imagined priceless value. It was not jealousy, but fear, that actuated the Caliph Omar.


The object of the Sultan, in regard to this immense collection of writings, is well known, and is usually attributed to the dogmatism and narrowness of his views in regard to his Mohammedan beliefs:--namely, that if the books contained any philosophy which justified or explained, or enforced, the religion of Mahomet, or any wisdom which could be interpreted as explanatory of it, it was needless, because all such was already contained in the Koran; and that if it taught other things, or advanced any contrary religious beliefs, it was correspondingly mischievous, and as such should be relentlessly destroyed. Thus the Caliph took up such a position that he was right both ways. All the secrets of alchemy were supposed to be contained in the Alexandrian Library.

The sun is alchemic gold. The moon is alchemic silver. In the operation of these two potent spirits, or mystic rulers of this world, it is supposed, astrologically, that all phenomena are produced. It is a common opinion, and it is a generally assumed idea, even among the most learned, that that which is called The Philosophers’ Stone is a mere fable. It prevails as an assurance in all books of instruction, or of learning, that it is purely romantic--a delusion--a wild idea--poetical, and therefore necessarily untrue. But all poetry--even poetry--is true enough in a certain way, and whilst it is conceived in the mind, just the same as the colour of the flower, which has nothing to do with the flower. It is very difficult to get over the assertions of competent persons as to the possibility of making gold.


The chemical records abound with accounts of its artificial production, and of its having been exhibited under extraordinary--and certainly (necessarily) under secret circumstances. A multitude of ancient and modern philosophers have contended that in the secret spirits of nature, urging towards the light, and towards the sun, which is gold (Chrysos, or the 'Saviour'), there was a movement in all matter towards extrication, and therefore out of the curse of nothingness, or of 'matter'. Thence the precious gold, prepared and purged by the scorching fire. As to the possibility of metals being transmuted from one into the other, 'doctored', as we may say, in the skill of the alchemists, and 'purged' by the fierce conflagration, clear of their defacements, defilements, and diseases, into the divine angelic gold--responsive to the sun's brightness;--as to this stupendous art--believed in by the ancients, wholly discredited by the moderns--Libavius brings forward many instances in his treatise De Natura Metallorum. He produces accounts to this effect out of Geberus, Hermes, Arnoldus, Guaccius, Thomas Aquinas (Ad Fratrem, c. I), Bernardus Comes, Joannes Rungius, Baptista Porta, Rubeus, Dornesius, Vogelius, Penotus, Quercetanus, and others. Franciscus Picus (in his book De Auro, sec. 3, c. 2) gives eighteen instances in which he saw gold produced by alchemical transmutation.


The principles and grounds for concluding that there may be such an art possible as alchemy, we shall sum up as follows. Firstly, it is assumed that every metal consists of mercury as a common versatile and flexible base, from which all metals spring, and into which they may be ultimately reduced by art. Secondly, the species of metals and their specific and essential forms are not subject to transmutation, but only the individuals; in other words, what is general is abstract and invisible, what is particular is concrete and visible, and therefore can be acted upon. Thirdly, all metals differ, not in their common nature and matter, but in their degree of perfection or purity towards that invisible light to which all matter tends for its relief or rescue--that celestial, imperishable glory, which necessarily in the world of sentience or possibility of recognition to itself (or oneness), must have 'matter' (in this world made up of senses, and of the avenues to those senses) as its 'mask', or the vehicle in which it is to be, and out of and exterior to which all is magic or miracle. Fourthly, art or design or contrivance in its own respects, and directed by the immortal resource or intelligence which is a matter of spiritual tradition, a pitying gift to man in his lost or fallen state, surmounteth and transcendeth Nature--as we see every day in the mastery of the soul of man over his fleshly lusts, which otherwise would urge him into daily ruin.


For Art directed upon Nature, may in a short while--seeing the end of things, and not being 'put-off' by their appearances only--perfect that which Nature, by itself, is a thousand years in accomplishing. Fifthly, God has created every metal of its own kind, and hath implanted in them a really vital, restless principle of growth, struggling against diseases and interruptions; as we see in the efforts of the metals--especially in the perfect metal, gold, born of the sun--which is the king of the material, and which in its healthy state overflows with magnetic seed or sparks of magic light, welcomed by the aerial world, and usurped only by the devil for his bad purposes in this world of dazzling shows. The true spiritual side of this golden well-spring of lucidity--free of all debasement of matter--is never seen in this world. But it is the medium of connexion, and is the golden bridge--one-half gold, as it refers backwards to man from the fountain of all life and light, the Sun, and the other half forward, into the celestial and heavenly eternal GOD'S LIGHT! Thus gold, and light, as its consequence, can by art (assisted by the angels, and farthered by prayer) be evoked, be made to fructify and grow, and can inspire and multiply, and take in ALL matter.

We will now compress (into certain well-considered passages) some of the ideas of that very remarkable chemist and speculative philosopher, B. V. Van Helmont, advanced in his Paradoxal Discourses concerning the Macrocosm and Microcosm, or the Greater and Lesser World, and Their Union. 1


Metals consist universally of a hot and a cold sulphur. They are as of male and female; in respect to both of which, the more intimately they be united or naturally interwoven, the nearer those metals approach to the nature of gold. And from the difference and disparity of this union (according to the proportion and quantity of every one), arises the distinction of all metals and minerals--that is, in the due proportions, as the said sulphurs are more or less united in them.

If metals be produced, and consist by the union of these two, where then is there room for a third principle in metals--which is vulgarly called salt--and which is spoken of by the chemists; who make salt, sulphur, and mercury the principles of all metals?

But this is indeed only an enigmatical speech of the chemists. For when we see that the superfluous combustible sulphur, which is found in great quantity in the ore of the perfectly united metals, is by mortification, transmutation, or calcination, changed into an acid salt, it ceaseth to be sulphur. Now, forasmuch as all of the said sulphur can be changed into a salt, so as that it cannot be rechanged into brimstone back again (because the salt serveth only as a means to dissolve the two perfect sulphurs in order to unite them); and whereas the white incombustible sulphur can never be changed into salt, how can we then make out three parts or principles which concur to the composition of metals? For two fathers to one mother would be monstrous and superfluous; forasmuch as both of them are but one and the same. Likewise, also, there cannot be two mothers to one father, in order to the bringing-forth of one birth, for so there would be two births, out of each mother one.


For it cannot be denied that to generate a child, whether boy or girl (of which the one hath more of the father's nature and property, the other more of the mother's), there needs only a union of man and wife, and it is impossible that a third thing should be superadded essentially.

This visible, glorious, spiritual body may lead us to endless glorious thoughts and meditations; namely, if we consider that in all the sands created by God, there is a little gold and silver from whence all other beings do exist and have their being, as proceeding from their father, the Sun, and their mother, the Moon. From the sun, as from a living and spiritual gold, which is a mere fire, and beyond all thoroughly refined gold, and, consequently, is the common and universal first created mover (even as is the heart of man), from whence all moveable things derive all their distinct and particular motions; and also from the moon, as from the wife of the sun, and the common mother of all sublunary things.


And forasmuch as man is, and must be, the comprehensive end of all creatures, and the Little World (in whom all seeds exist and are perfected, which thenceforth can never be annihilated), we shall not find it strange that he is counselled (Rev. iii. i8) to buy gold 'tried in the fire' (the Greek words imply gold all or thoroughly fired, or all a mere fire), that he may become rich and like unto the sun, as on the contrary he becomes poor when he doth abuse the arsenical poison, so that his silver by the fire must be burnt to dross, which comes to pass when he will keep and hold the 'menstrual blood' (out of which he in part exists), for his own property in his own thoughts and outworkings, and doth not daily offer up the same in the fire of the sun, to the end the 'Woman' may be 'clothed with the Sun', and become a 'Sun', and thereby rule over the Moon; that is to say, that he may get the Moon 'under his feet', as we may see, Rev. xii.

Forasmuch as we are here treating concerning gold, it will not be inconvenient to query yet further, Whether is anything more to he considered and taken notice of about gold--namely, How many sorts of gold there be? And how gold is properly formed?

There are three sorts of gold.


Firstly. There is a white gold, which hath the weight and all the qualities of gold except the colour; for it is white as silver, and hath either lost its colour or hath not yet attained it.

Secondly. The second sort of gold is of a pale yellow colour.

Thirdly. The third sort is a high, yellow-coloured gold. But how little the tincture or colour doth, that is in gold, we may perceive from what follows:


1. In that the first sort, namely, the white gold, in its substance is as ponderous as any other gold, from which hint or instance we may see how little the colour conduceth to the being of gold; seeing it is not at all, or very hardly to be perceived in its weight and substance.


2. The whole body of common gold is nothing else, and cannot consist of anything else, but silver, which is a perfect body, and wants nothing of being gold but the fiery male tincture. If now it should happen that a certain quantity of silver should be tinged into gold with one grain of tincture, and that the said grain should be only sufficient to turn it into gold, without giving it the true colour to supply this, we have already showed that the gold-beaters and gilders know how to give it a fixed yellow gold-colour.

It may be further queried, how it comes to pass that antimony and copper can give to pale gold its perfect colour, and so can help others, whereas they cannot help themselves. As also, whence it is that they can communicate this colour to gold, and not to silver or any other metal, and not to themselves.


Forasmuch as gold doth want this colour, and must have it as its due and property, which it hath either had before, and now lost it, or hath not yet attained to it, but must attain it for the future; wherefore the gold, to satiate itself, takes in this gold-colour in order to its perfection, and can naturally take no more than it ought to have.

There remains yet one considerable question to be asked, namely, forasmuch as it has been said that gold naturally takes in no more of a golden-colour than it stands in need of for itself, and that a tincture which must first turn the Imperfect metals into silver (as being the body of gold), and afterwards tinge them into gold, must consist and proceed from gold and silver (for no third or strange thing can be here admitted), and yet the said tincture must not be gold or silver, but the very principle and beginning of gold and silver, and so be partaker of the end and perfection of gold and silver, and have the sulphur of gold and silver in it: for that bodies of one nature (as before mentioned), cannot mechanically enter into each other, as being both of them equally hard to be melted.


The tincture, therefore, must needs be and consist of just such a sulphurous nature--(namely, which is easily fusible)--as the sulphur of gold and silver is of, which hath given them their form, and as it was before it entered into the composition of gold and silver, at the beginning of their being made such. And forasmuch as the said tincture is to tinge the other metals through and through not mechanically but vitally and naturally, it must of necessity abound with the said perfect metallic yellow and white tincture. Now silver and gold (according to what has been said) cannot mechanically take in more than they stand in need of themselves. The question therefore is, From whence such a tincture as this must be taken. And this question, in itself, may be said to include the whole challenge to the powers of alchemy.


We are likewise to weigh and consider how it can be, that such a little body of one grain should naturally be able so to subtiliate itself, as to be able to pierce a body of a pound weight in all its parts; which commonly is held to be impossible, because they suppose the metals to be mere gross bodies, and that one body cannot penetrate another.

Ask Nature of what she makes gold and silver in the gold and silver mines, and she will answer thee, out of red and white arsenic; but she will tell thee withal, that indeed gold and silver are made of the same. For the gold which is there in its vital place where it is wrought and made, is killed by the abundance of arsenic, and afterwards made alive again and volatilized, to bring forth other creatures, as vegetables and animals, and to give unto them their being and life. From whence we may conclude, that gold is not only in the earth, to be dug thence and made into coin and plate: for should we suppose this, it would follow, that an incomprehensible great quantity of gold must have been created in vain, and be of no use at all, there being vast quantities of gold which never are, nor ever can be, dug-up. And now to draw a parallel between the divine part or soul of man, and the purged and perfected gold.


Seeing that man, as a perfect and express Image of God, had all created beings, and consequently all living creatures in himself, and that therefore it would have been unnecessary to bring the outward living creatures outwardly to him; must it not then be supposed, that this was done inwardly in the centre, wherein Adam then stood. And that in this centre he gave to all creatures their proper and essential names, forasmuch as this could not have been done by him, in case the essential living ideas of the said creatures had not been in him, from which he gave forth those essential names, as water gusheth out from a living fountain. And may we not therefore with evidence conclude from hence that the 'Garden of Eden' was not only an outward place without man. Doth it not also clearly appear from this that the 'Garden of Eden' was not only a place 'without man?' For that when Adam by his 'FALL' had lost the inward life out of the centre (which proceeds from the centre to the circumference), and was come into the circumference, his eyes were 'opened' so that now he was fain to take in his light from without from the outward world, because his own 'inward world' was hid and shut up from him; and now he saw his earthliness and bodily nakedness (which is the present state of all men in the world), for before he was 'full of light' from the continual irradiation 'from the centre'.


Pure gold is the sediment or settlement of 'light'. It is the child of the 'Sun', and is implanted and perfected by him.Rosicrucians: Their Rites and Mysteries

EXAMPLES OF PERMUTATION AND NUMERICAL VALUATION

In ancient times the world was not so overburdened with literature as in the unfortunate present, when millions of books which all treat of the same unimportant matters, things which come and go, mere illusions of the moment, are produced in such numbers. In those days man depended more upon the oral teachings and when ready received his due from a teacher to whom he was led often seemingly by chance. The method of teaching followed was generally the Qabalistic one of using the sacred scrolls, upon which were written glyphs and symbols, and upon this foundation building up a solid structure of knowledge which there is nothing in the modern world to excel. The teachings related to the Macrocosmos, the large world or the Universe, and to the Microcosmos, the reflection of that larger world, called Man. From the teachings hidden in these glyphs and symbols a universal science may be obtained, as is agreed by all who have studied these things, notably by H. P. Blavatsky, a science which treats of the Becoming of the Universe, of flux and efflux of Manvantara and Pralaya, from the generation of the "Gods" to the perfection of man.


One of the methods used to unravel the mysteries hidden in these sacred writings or scrolls is that of Temura or permutation, the anagrammatical method of changing the position of the letters forming a word to create a new word which explains the original. A striking example of this method, which should be of interest to all who are concerned with occult development and to those who are interested in the writings of the Alchemists, is the following:

The writers on Alchemy speak of a mysterious substance to which no name is given. It is said to be the cheapest thing in the world and costs nothing, it cannot be bought, but is actually given "for nothing" to all who are entitled to it. What is this mysterious thing? Let the Qabalist answer. It is grace.


This strange teaching was known ages before the Alchemists gave it out to their disciples, being hidden in the sacred writings of old, to be discovered by this method of Temura or permutation. Let us endeavour to gain some idea as to the method of giving out the hidden wisdom in the days of old. The Hebrew word MChN, Mechein, meaning literally "from grace," has six permutations of great significance, viz., MChN, "from grace," MNCh, "from the one who rests," CHMn, meaning "rich oil," NChM, "to comfort," NMCh, "to obliterate," and finally, ChNM, "for nothing." In these permutations is hidden a teaching of the deepest significance. He who has passed through the fires of life and seen the emptiness of carnal things, of things transitory, those things which at the utmost last but for a life-time, even if that limit be reached, he who has reached this stage becomes MNCh, the one who rests from action. He has discovered after bitter lessons, after repeated trials and tests, that all mundane things are useful only because of the lessons which they teach the Soul.


Having thus learned from long experience that nothing in the world of man may bind him, he becomes MNCh. He goes out into the world a disciple doing the work of his Master, doing his Master's will, seeking to bring anew to earth the mighty truths so long hidden from a materialistic world, seeking ever to serve his brethren unto whom the same light has not yet been vouchsafed, ever in the midst of great activity, yet himself inactive within. Whatever storm there may be without, however much it may pour with hailstones, however fearful the lightning and thunder in the world of man, he stands calmly by, ready to serve those who are sent to him, ready to do the will of God, for he has learned from the Silence and become MNCh. Thus, he acquires GRACE, MChN, that grace which is his due through resting from effort, whilst ever in the midst of the fight.


This grace, or MChN, is like unto "rich oil," which is ChMN, pouring down upon him, anointing him and opening up a wider field of consciousness to him, which tells of perfect unity and at-one-ment, that plane or condition of being known in the East as the Buddhic and spoken of in the West as Cosmic Consciousness. Entering into this condition of Buddhic consciousness through the anointing, all his doubts and fears are dispelled. Never again can he complain that there is no purpose in life, nevermore will he rail at the gods for the faults of man, for now he knows, he realises and understands the reason, and sees the Purpose shining even in the darkest night of misery. Thus knowing much he is enabled to forgive all, and sets his feet firmly upon the path of Attainment.


Henceforth, as the looks around him and studies the Sacred Scriptures written in the hearts of men, he sees nothing evil, except in a relative sense. There are only lessons to be learned and a something beyond all forms which is Real and Everlasting. Nothing that is human is evil in his sight, nothing that is human is wrong, there is no sin but what he might himself have committed, no stage but what he himself has passed in his upward climb and knowing the effect of these lessons upon himself he realises that all is for the best and that God in truth, is indeed in his heaven, and that all is, as the poet says, right with the world.


The word NChM, "to comfort," shews us that after arriving at this stage the man is comforted with the knowledge gained, comforted by the Divine Grace which through resting he has attained. And now a new stage has been reached shewn in the word NMCh, meaning "to obliterate," the lower man is obliterated and the god appears in all his glory. It is now that the disciple attains to perfection and receives the great Arcanum, the true Philosopher's Stone which is given him literally "for nothing" (CHNM). He brings with him only grace (MChN), which permuted is ChNM, meaning literally "for nothing."


This then is the meaning of the Alchemists when they assert that the, sacred fire cannot be bought but is to be had "for nothing," but this "nothing" is a very precious "something," for it is grace without which no man can safely be entrusted with the Grand Secret.

We may read the lessons contained in these Temuras in a shorter way thus:—

The grace of God is like unto rich oil pouring out from the Heavens, coming "to comfort" the "one who rests" from strife and serving "to obliterate" all evil, so that nothing is left but the Perfected One, the Tahar or Arhat.


This is an illustration of the method called Temura. Let us now study that of Gematria or numerical valuation and incidentally learn the secret of the wonderful number thirty-three, a secret especially interesting to Freemasons. The struggler, the disciple, it is well known, has to be thrown down into the Pit into the depths of matter, to learn the lessons which only can be learned through bitter experience. In the midst of his trials when for a time the Light is shut out from him he cries aloud: "Woe is me, my pain is greater than I can bear."


This pain is felt only by the lower man who is being crushed and the teacher reminds the disciple of this and instructs him by means of the perfect number thirty-three. The value of the Hebrew word KABI which means "my pain" is exactly thirty-three, the number well-known to Occultists and Free-Masons. Why is this called the perfect number? How many Free-masons can answer? Few indeed of those who specialise in the "fourth degree," the banqueting degree, in any case, can throw even a faint glimmer of light upon the subject. Oh! that we might be permitted to pour the "Chochmah Nistorah" into the empty Masonic vessels and purify the Craft of its defilements. Idol with feet of clay! Let us leave the proud holders of this degree in the hands of the earth-spirit who will awaken them all in good time.


KABI then, which means "my pain" is numerically thirty-three and contains a teaching well worth of study. When the teacher hears this cry and recognises the man as an aspirant, when the disciple thinks that his pain is too great to be borne then is help vouchsafed him. He is instructed to centre himself in God to rise from the Pit into which he has been thrown.

The word BAL which means "in God" has the same numerical value (33) as KABI (my pain). We see that the symbol of the Higher Self (A) is centered in this word pointing out to the disciples the goal to which he must attain.


When this centring has been effected the disciple is told that now he will have to meet his real Self and become one with his Father, the Master within. "In God" says the Teacher, "shalt thou find thy Father, through pain and by the destruction of pain shalt thou rise from the Pit."

The word pain as we have seen it is numerically 33. From this we get the word BAL in God, also 33. In God the Father is to be found, by union the Self is to be known, as we see by changing the letters to those of the same numerical value, viz., ABIKh, literally thy Father (33).

These lessons learned, the disciple rises from the Pit and having become one with God returns to the Mount from whence he came and receives the Law as all true Initiates have to do. Then it is said that he will live for ever.


These teachings are also found in studying the perfect number 33, for not only does it refer to the Pain of the Disciple, the Father, the centring of the self in God but it shows us that the man returns to the heights after these struggles and really begins to live in the eternal. The word GL means Mountain and has the numerical value of 33, whilst YChIH has the same value and means he will live (in the eternal).


Thus in this number 33 is hidden the secret which tells how the risen one escapes for ever from the connection which he has been forced to make with Asmodeus and enters into that state in which Goodness and Light are predominating characteristics. Anything the treader of the Path possesses of these qualities is owing to individual advancement, but the popular or uninstructed world is not yet out of the hands of Asmodeus nor likely to be for ages to come. From all these teachings we should learn infinite patience and tolerance with our less progressed brothers, remembering the jewels from the Hall of Wisdom as set down in Light on the Path.


Mysteries of the Qabalah, by Elias Gewurz

The Brotherhood of the White Lodge

There is no death, there is no destruction, all is but change and transformation, first the caterpillar, then the chrysalis, then the beautiful butterfly. Likewise, first physical man, then the mighty mind, and at last a noble soul.


In the days of old, when physical force was the chief arbiter between man and man, those that loved knowledge were compelled to abandon the affairs of this world and to retire to the forests and hills in order to pursue their studies. They could never maintain their position among fighting and cruel tyrants, and were obliged to live solitary lives, contenting themselves with a few morsels of bread to satisfy their hunger and plain water to quench their thirst. They slept on the bare earth and from early morning till late at night they meditated and studied and prayed. These were the Gnanis and Bhaktas of the past. Nowadays there are schools and colleges and societies and institutions where the ancient wisdom can be studied quite comfortably in easy chairs, with the use of electric light and central heating systems to keep us oblivious to the hardships of the outside world.


In themselves these blessings of modern civilization are quite harmless, but in an indirect manner they do injure us. The pure consciousness of man is not enriched by study per se, and the increase of knowledge is not the highest aim of man, it is only if knowledge is made subservient to love that it fulfills its mission. Therefore when the acquisition of learning is made possible in the midst of comforts, and even luxury, the danger always exists of hardening the mind and making it miss the beautiful lessons of charity, forgiveness and forbearance, while those who are trained by hardships and have to learn their lessons on empty or half-filled stomachs are more accessible to the appeals of suffering and want. Consequently the deprivations which the poor students had to undergo in olden times taught them as much (if not more) as their books, whereas the well-off students of today are ever in peril of losing their souls while enlarging their minds.


The Brotherhood of the White Lodge is a body of great men whose souls have been made perfect through suffering, they watch over humanity from their exalted planes on which their spiritual status enables them to live and pour down upon it knowledge and wisdom, and skill in the arts and crafts according as the world's Karma permits them to do so.

They are always affiliated to those organizations on earth whose members are single-minded, and true hearted and genuinely desirous of the welfare of the race. Especially are they interested in the advancement of science, philosophy and religion, and all public bodies promoting these subjects are helped (without knowing whence the help cometh) by the Brotherhood of the White Lodge. For the last three decades there has been a steady and growing increase of knowledge in all departments of human activity. Inventions have multiplied, and discoveries of unsuspected laws of nature are being made on every hand. Philosophic and scientific thought has never been so abundant and so brilliant as it is today, but the receivers of the gifts know not the givers, and often frustrate the gracious purposes which were to be served by the bestowal of the gifts.


The reason is not far to seek, it is to be found in the heart of man where is the spring of all actions. To serve faithfully the Masters of Wisdom, the givers of all good gifts, the heart must be pure and the whole nature must have been regenerated, but this is a process of slow growth and requires the subdual of the personality and the crushing of the lower nature. It is only those in whom personality has been suppressed who can be made perfect channels for the eternal truths; as long as the snake is alive, man can only be an inferior instrument of nature. When the old Adam dies and the snake has given up its ghost then can man become a servant of the great Lords and co-operate with them here on earth. Therefore it often happens that those that are to be honored by the King of Kings and Lord of Lords must first be slaves and servants and learn to obey before they are allowed to command. Thus in modern times disciples are thrown into all sorts of trials and sorrows.


Poverty, disease, and friendlessness, they must know them all, until the last vestige of pride and aloofness has disappeared from their mental make up. . . . So it comes to it that like the poverty stricken Gnanis and the Bhaktas of old, the refined students of today have likewise to undergo the same training if they are to be fitted as Messengers of the White Lodge. They must taste the bitterness of the cup unto the very dregs, and through their own sufferings learn to sympathize with those of others. This is the straight and narrow way which leadeth unto life eternal.

This is the working of the white law, the operations of which are often so puzzling to the eyes of flesh.


It is only our own blindness and the narrowness of our own life that makes us find fault with the law, which is both wise and good. What we see in the outer life of an individual is but an infinitesimal particle of what is going on within him. The interior life of the soul is the reality that matters, and it is here that the work of redemption of every soul is going on. Whenever the outer life is clouded, the inner is touched, and this method is resorted to by the Brotherhood of the White Lodge to train their disciples on the earth plane.


The ancient sages came from the poorest families, and the prophets of the future will have to be saved from the gutter before they can deliver their message. It behooves, therefore, those who are anxious to do the Master's will to be mindful of these facts. The White Lodge has its representatives on earth, its messengers and teachers, and pupils; what we see of all these is only as much as we deserve to see. Let us beware of putting a stumbling block in the path of even the least of these, lest in so doing we be found among those who work against the good law and against the will of its blessed custodians—The Brotherhood of the White Lodge.


Mysteries of the Qabalah, by Elias Gewurz

Qabbalistic Keys to the Creation of Man

HENRIE STEPHEN, in A World of Wonders, published in 1607, mentions a monk of St. Anthony who declared that while in Jerusalem the patriarch of that city had shown him not only one of the ribs of the Word made flesh and some rays from the Star of Bethlehem, but also the snout of a seraph, a finger nail of a cherub, the horns of Moses, and a casket containing the breath of Christ! To a people believing implicitly in a seraph sufficiently tangible to have its proboscis preserved, the more profound issues of Judaistic philosophy must necessarily be incomprehensible. Nor is it difficult to imagine the reaction taking place in the mind of some ancient sage should he hear that a cherub--which, according to St. Augustine, signifies the Evangelists; according to Philo Judæus, the outermost circumference of the entire heavens, and according to several of the Church Fathers, the wisdom of God--had sprouted finger nails. The hopeless confusion of divine principles with the allegorical figures created to represent them to the limited faculties of the uninitiated has resulted in the most atrocious misconceptions of spiritual truths. Concepts well-nigh as preposterous as these, however, still stand as adamantine barriers to a true understanding of Old and New Testament symbolism; for, until man disentangles his reasoning powers from the web of venerated absurdities in which his mind has lain ensnared for centuries, how can Truth ever be discovered?


The Old Testament--especially the Pentateuch--contains not only the traditional account of the creation of the world and of man, but also, locked within it, the secrets of the Egyptian initiators of the Moses concerning the genesis of the god-man (the initiate) and the mystery of his rebirth through philosophy. While the Lawgiver of Israel is known to have compiled several works other than those generally attributed to him, the writings now commonly circulated as the purported sixth and seventh books of Moses are in reality spurious treatises on black magic foisted on the credulous during the Middle Ages. Out of the hundreds of millions of pious and thoughtful students of Holy Writ, it is almost inconceivable that but a mere handful have sensed the sublimity of the esoteric teachings of Sod (the Jewish Mysteries of Adonai). Yet familiarity with the three Qabbalistical processes termed Gematria, Notarikon, and Temurah makes possible the discovery of many of the profoundest truths of ancient Jewish superphysics.


By Gematria is meant not only the exchange of letters for their numerical equivalents but also the method of determining by an analysis of its measurements the mystic purpose for which a building or other object was constructed. S. L. MacGregor-Mathers, in The Kabbalah Unveiled, gives this example of the application of Gematria: "Thus also the passage, Gen. xviii. 2 VHNH SHLSHH, Vehenna Shalisha, 'And lo, three men,' equals in numerical value 'ALV MIKAL GBRIAL VRPAL, Elo Mikhael Gabriel Ve-Raphael,' These are Mikhael, Gabriel and Raphael; 'for each phrase = 701." Assuming the sides of a scalene to be 11, 9, and 6 inches, a triangle of such dimensions would then be an appropriate symbol of Jehovah, for the sum of its three sides would be 26, the numerical value of the Hebrew word IHVH. Gematria also includes the system of discovering the arcane meaning of a word by analyzing the size and arrangement of the strokes employed in the formation of its various letters. Gematria was employed by the Greeks as well as the Jews. The books of the New Testament--particularly those attributed to St. John--contain many examples of its use. Nicephorus Callistus declared the Gospel according to St. John to have been discovered in a cavern under the Temple at Jerusalem, the volume having been secreted "long anterior to the Christian æra." The existence of interpolated material in the fourth Gospel substantiates the belief that the work was originally written without any specific reference to the man Jesus, the statements therein accredited to Him being originally mystical discourses delivered by the personification of the Universal Mind. The remaining Johannine writings--the Epistles and the Apocalypse--are enshrouded by a similar veil of mystery.


By Notarikon each letter of a word may become the initial character of a new word. Thus from BRASHITH, first word in the book of Genesis, are extracted six words which mean that "in the beginning the Elohim saw that Israel would accept the law." Mr. MacGregor-Mathers also gives six additional examples of Notarikon formed from the above word by Solomon Meir Ben Moses, a mediæval Qabbalist. From the famous acrostic ascribed to the Erythræan Sibyl, St. Augustine derived the word ΙΧΘΥΣ, which by Notarikon was expanded into the phrase, "Jesus Christ, Son of God, Savior." By another use of Notarikon, directly the reverse of the first, the initial, last, or middle letters of the words of a sentence may be joined together to form a new word or words. For example, the name Amen, ἁμήν, maybe extracted from ארנימלרנאטז, "the Lord is the faithful King." Because they had embodied these cryptic devices in their sacred writings, the ancient priests admonished their disciples never to translate, edit, or rewrite the contents of the sacred books. .

Under the general heading of Temurah several systems may be grouped and explained in which various letters are substituted for other letters according to prearranged tables or certain mathematical arrangements of letters, regular or irregular. Thus the alphabet may be broken into two equal parts and written in horizontal lines so that the letters of the lower row can be exchanged for those of the upper row, or vice versa. By this procedure the letters of the word Kuzu may be exchanged for those of IHVH, the Tetragrammaton. In another form of Temurah the letters are merely rearranged., שתיה is the stone which is found in the center of the world, from which point the earth spread out on all sides.


When broken in two the stone is שת יה, which means "the placing of God."(See Pekudei Rakov, 71, 72.) Again, Temurah may consist of a simple anagram, as in the English word live, which reversed becomes evil. The various systems of Temurah are among the most complicated and profound devices of the ancient Rabbins.

Among theological scholars there is a growing conviction that the hitherto accepted translations of the Scriptural writings do not adequately express the spirit of the original documents.

"After the first copy of the Book of God," writes H. P. Blavatsky, "has been edited and launched on the world by Hilkiah, this copy disappears, and Ezra has to make a new Bible, which Judas Maccabeus finishes; * * * when it was copied from the horned letters into square letters, it was corrupted beyond recognition; * * * the Masorah completed the work of destruction; finally, we have a text, not 900 years old, abounding with omissions, interpolations, and premeditated perversions." (See Isis Unveiled.)

Prof. Crawford Howell Toy of Harvard notes: "Manuscripts were copied and recopied by scribes who not only sometimes made errors in letters and words, but permitted themselves to introduce new material into the text, or to combine in one manuscript, without mark of division, writings composed by different men; instances of these sorts of procedure are found especially in Micah and Jeremiah, and the groups of prophecies which go under the names of Isaiah and Zachariah." (See Judaism and Christianity.)


Does the mutilated condition of the Holy Bible--in part accidental--represent none the less a definite effort to confuse the uninitiated reader and thus better conceal the secrets of the Jewish Tannaim? Never has the Christian world been in possession of those hidden scrolls which contain the secret doctrine of Israel, and if the Qabbalists were correct in their assumption that the lost books of the Mosaic Mysteries have been woven into the fabric of the Torah, then the Scriptures are veritably books within books. In rabbinical circles the opinion is prevalent that Christendom never has understood the Old Testament and probably never will. In fact, the feeling exists--in some quarters, at least--that the Old Testament is the exclusive possession of the Jewish faith; also that Christianity, after its unrelenting persecution of the Jew, takes unwarranted liberties when it includes strictly Jewish writings in its sacred canon. But, as noted by one rabbi, if Christianity must use the Jewish Scriptures, it should at least strive to do so with some degree of intelligence!


In the opening chapter of Genesis it is stated that after creating light and separating it from darkness, the seven Elohim divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Having thus established the inferior universe in perfect accord with the esoteric teachings of the Hindu, Egyptian, and Greek Mysteries, the Elohim next turned their attention to the production of flora and fauna and lastly man. "And God said, Let us make man in our image, after our likeness. * * * So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, * * *."

Consider in thoughtful silence the startling use of pronouns in the above extract from "the most perfect example of English literature." When the plural and androgynous Hebrew word Elohim was translated into the singular and sexless word God, the opening chapters of Genesis were rendered comparatively meaningless. It may have been feared that had the word been correctly translated as "the male and female creative agencies," the Christians would have been justly accused of worshiping a plurality of gods in the face of their repeated claims to monotheism! The plural form of the pronouns us and our reveals unmistakably, however, the pantheistic nature of Divinity.


Further, the androgynous constitution of the Elohim (God) is disclosed in the next verse, where he (referring to God) is said to have created man in his own image, male and female; or, more properly, as the division of the sexes had not yet taken place, male-female. This is a deathblow to the time-honored concept that God is a masculine potency as portrayed by Michelangelo on the ceiling of the Sistine Chapel. The Elohim then order these androgynous beings to be fruitful. Note that neither the masculine nor the feminine principle as yet existed in a separate state! And, lastly, note the word "replenish." The prefix re denotes "back to an original or former state or position," or "repetition or restoration." (See Webster's International Dictionary, 1926.) This definite reference to a humanity existing prior to the "creation of man" described in Genesis must be evident to the most casual reader of Scripture.


An examination of Bible dictionaries, encyclopedias, and commentaries discloses the plural form of the word Elohim to be beyond the comprehension of their respected authors and editors. The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge thus sums up the controversy over the plural form of the word Elohim: "Does it now or did it originally signify plurality of divine being?" A Dictionary of the Bible, edited by James Hastings, contains the following conclusion, which echoes the sentiments of more critical etymologists of the Bible: "The use of the plur. Elohim is also difficult to explain." Dr. Havernick considers the plural form Elohim to signify the abundance and super-richness existing in the Divine Being. His statement, which appears in The Popular and Critical Bible Encyclopædia, is representative of the efforts made to circumvent this extremely damaging word. The International Standard Bible Dictionary considers the explanations offered by modern theologians--of which Dr. Havernick's is a fair example--to be too ingenious to have been conceived by the early Hebrews and maintains that the word represents the survival of a polytheistic stage of Semitic thought. The Jewish Encyclopedia supports the latter assumption with the following concise statement: "As far as epigraphic material, traditions, and folk-lore throw light on the question, the Semites are shown to be of polytheistic leanings."


Various schools of philosophy, both Jewish and Gentile, have offered explanations erudite and otherwise of the identity of Adam. In this primordial man the Neo-Platonists recognized the Platonic Idea of humanity--the archetype or pattern of the genus homo. Philo Judæus considered Adam to represent the human mind, which could understand (and hence give names to) the creatures about it, but could not comprehend (and hence left nameless) the mystery of its own nature. Adam was also likened to the Pythagorean monad which by virtue of its state of perfect unity could dwell in the Edenic sphere. When through a process akin to fission the monad became the duad--the proper symbol of discord and delusion--the creature thus formed was exiled from its celestial home. Thus the twofold man was driven from the Paradise belonging to the undivided creation and cherubim and a flaming sword were placed on guard at the gates of the Causal World. Consequently, only after the reestablishment of unity within himself can man regain his primal spiritual state.


According to the Isarim, the secret doctrine of Israel taught the existence of four Adams, each dwelling in one of the four Qabbalistic worlds. The first, or heavenly, Adam dwelt alone in the Atziluthic sphere and within his nature existed all spiritual and material potentialities. The second Adam resided in the sphere of Briah. Like the first Adam, this being was androgynous and the tenth division of its body (its heel, Malchuth) corresponded to the church of Israel that shall bruise the serpent's head. The third Adam--likewise androgynous--was clothed in a body of light and abode in the sphere of Yetzirah. The fourth Adam was merely the third Adam after the fall into the sphere of Assiah, at which time the spiritual man took upon himself the animal shell or coat of skins. The fourth Adam was still considered as a single individual, though division had taken place within his nature and two shells or physical bodies existed, in one of which was incarnated the masculine and in the other the feminine potency. (For further details consult Isaac Myer.)


The universal nature of Adam is revealed in the various accounts concerning the substances of which he was formed. It was originally ordained that the "dirt" to be used in fashioning him was to be derived from the seven worlds. As these planes, however, refused to give of their substances, the Creator wrenched from them by force the elements to be employed in the Adamic constitution. St. Augustine discovered a Notarikon in the name of Adam. He showed that the four letters, A-D-A-M, are the first letters of the four words Anatole Dysis Arktos Mesembria, the Greek names for the four corners of the world. The same author also sees in Adam a prototype of Christ, for he writes: "Adam sleeps that Eve may be formed: Christ dies, that the Church may be formed. While Adam sleeps, Eve is formed from his side. When Christ is dead, His side is smitten with a spear, that there flow forth sacraments to form the church. * * * Adam himself was the figure of Him that was to come."


In his recent work, Judaism, George Foote Moore thus describes the proportions of the Adamic man: "He was a huge mass that filled the whole world to all the points of the compass. The dust of which his body was formed was gathered from every part of the world, or from the site of the future altar. Of greater interest is the notion that man was created androgynous, because it is probably a bit of foreign lore adapted to the first pair in Genesis. R. Samuel bar Nahman (third century), said, when God created Adam, He created him facing both ways (דיו פרעופים); then He sawed him in two and made two backs, one for each figure.


The Zohar holds the concept of two Adams: the first a divine being who, stepping forth from the highest original darkness, created the second, or earthly, Adam in His own image. The higher, or celestial, man was the Causal sphere With its divine potencies and potentialities considered as a gigantic personality; its members, according to the Gnostics, being the basic elements of existence. This Adam may have been symbolized as facing both ways to signify that with one face it looked upon the proximate Cause of itself and with the other face looked upon the vast sea of Cosmos into which it was to be immersed.

Philosophically, Adam may be regarded as representative of the full spiritual nature of man--androgynous and nor subject to decay.


Of this fuller nature the mortal man has little comprehension. Just as spirit contains matter within itself and is both the source and ultimate of the state denominated matter, so Eve represents the lower, or mortal, portion that is taken out of, or has temporal existence in the greater and fuller spiritual creation. Being representative of the inferior part of the individual, Eve is the temptress who, conspiring with the serpent of mortal knowledge, caused Adam to sink into a trancelike condition in which he was unconscious of his own higher Self. When Adam seemingly awoke, he actually sank into sleep, for he no longer was in the spirit but in the body; division having taken place within him, the true Adam rested in Paradise while his lesser part incarnated in a material organism (Eve) and wandered in the darkness of mortal existence.


The followers of Mohammed apparently sensed more accurately than the uninitiated of other sects the true mystic import of Paradise, for they realized that prior to his fall the dwelling place of man was not in a physical garden in any particular part of the earth but rather in a higher sphere (the angelic world) watered by four mystical streams of life. After his banishment from Paradise, Adam alighted on the Island of Ceylon, and this spot is sacred to certain Hindu sects who recognize the old Island of Lanka--once presumably connected with the mainland by a bridge--as the actual site of the Garden of Eden from which the human race migrated. According to the Arabian Nights (Sir Richard Burton's translation), Adam's footprint may still be seen on the top of a Ceylonese mountain. In the Islamic legends, Adam was later reunited with his wife and after his death his body was brought to Jerusalem subsequent to the Flood for burial by Melchizedek. (See the Koran.)


The word ADM signifies a species or race and only for lack of proper understanding has Adam been considered as an individual. As the Macrocosm, Adam is the gigantic Androgyne, even the Demiurgus; as the Microcosm, he is the chief production of the Demiurgus and within the nature of the Microcosm the Demiurgus established all the qualities and powers which He Himself possessed. The Demiurgus, however, did not possess immortality and, therefore, could not bestow it upon Adam. According to legend, the Demiurgus strove to keep man from learning the incompleteness of his Maker. The Adamic man consequently partook of the qualities and characteristics of the angels who were the ministers of the Demiurgus. It was affirmed by the Gnostic Christians that the redemption of humanity was assured through the descent of Nous (Universal Mind), who was a great spiritual being superior to the Demiurgus and who, entering into the constitution of man, conferred conscious immortality upon the Demiurgic fabrications.


That phallic symbolism occupies an important place in early Jewish mysticism is indisputable. Hargrave Jennings sees in the figure of Adam a type of the lingam of Shiva, which was a stone representative of the creative power of the World Generator. "In Gregorie's works * * *," writes Jennings, "is a passage to the effect that 'Noah daily prayed in the Ark before the Body of Adam,' i.e., before the Phallus--Adam being the primitive Phallus, great procreator of the human race. 'It may possibly seem strange,' he says, 'that this orison should be daily said before the body of Adam,' but 'it is a most confessed tradition among the eastern men that Adam was commanded by God that his dead body should be kept above ground till a fullness of time should come to commit it פדככאלאועto the middle of the earth by a priest of the Most High God.' This means Mount Moriah, the Meru of India. 'This body of Adam was embalmed and transmitted from father to son, till at last it was delivered up by Lamech into the hands of Noah.'" (See Phallicism.)


This interpretation somewhat clarifies the Qabbalistic assertion that in the first Adam were contained all the souls of the Israelites. (See Sod.) Though according to the Aurea Legenda Adam was buried with the three seeds of the Tree of Knowledge in his mouth, it should be borne in mind that apparently conflicting myths were often woven around a single individual. One of the profound mysteries of Qabbalism is that set forth in the Notarikon based upon the letters of the name Adam (ADM). These three letters form the initials of the names Adam, David, and the Messiah, and these three personalities were said to contain one soul. As this soul represents the World Soul of humanity, Adam signifies the involving soul, the Messiah the evolving soul, and David that condition of the soul termed epigenesis.


In common with certain philosophic institutions of Asia, the Jewish Mysteries contained a strange doctrine concerning the shadows of the Gods. Gazing down into the Abyss, the Elohim beheld their own shadows and from these shadows patterned the inferior creation. "In the dramatic representation of the creation of man in the Mysteries," writes the anonymous Master of Balliol College, "the Aleim [Elohim] were represented by men who, when sculpturing the form of an Adamite being, of a man, traced the outline of it on their own shadow, or modelled it on their own shadow traced on the wall. This is how the art of drawing originated in Egypt, and the hieroglyphic figures carved on the Egyptian monuments have so little relief that they still resemble a shadow."

In the ritualism of the early Jewish Mysteries the pageantry of creation was enacted, the various actors impersonating the Creative Agencies. The red dirt from which the Adamic man was fashioned may signify fire, particularly since Adam is related to the Yod, or fire flame, which is the first letter of the sacred name Jehovah. In John ii. 20 it is written that the Temple was forty and six years in the building, a statement in which St. Augustine sees a secret and sacred Gematria; for, according to the Greek philosophy of numbers, the numerical value of the name Adam is 46. Adam thus becomes the type of the Temple, for the House of God-like primitive man--was a microcosm or epitome of the universe.


In the Mysteries, Adam is accredited with having the peculiar power of spiritual generation. Instead of reproducing his kind by the physical generative processes, he caused to issue from himself--or, more correctly, to be reflected upon substance--a shadow of himself. This shadow he then ensouled and it became a living creature. These shadows, however, remain only as long as the original figure of which they are the reflections endures, for with the removal of the original the host of likenesses vanish with it. Herein is the key to the allegorical creation of Eve out of the side of Adam; for Adam, representative of the idea or pattern, is reflected into the material universe as a multitude of ensouled images which collectively are designated Eve. According to another theory, the division of the sexes took place in the archetypal sphere; hence the shadows in the lower world were divided into two classes consistent with the orders established in the Archetype. In the apparently incomprehensible attraction of one sex for the other Plato recognized a cosmic urge toward reunion of the severed halves of this archetypal Being.


Exactly what is to be inferred by the division of the sexes as symbolically described in Genesis is a much-debated question. That man was primarily androgynous is quite universally conceded and it is a reasonable presumption that he will ultimately regain this bisexual state. As to the manner in which this will be accomplished two opinions are advanced. One school of thought affirms that the human soul was actually divided into two parts (male and female) and that man remains an unperfected creature until these parts are reunited through the emotion which man calls love. From this concept has grown the much-abused doctrine of "soul mates" who must quest through the ages until the complementary part of each severed soul is discovered. The modern concept of marriage is to a certain degree founded upon this ideal.


According to the other school, the so-called division of the sexes resulted from suppression of one pole of the androgynous being in order that the vital energies manifesting through it might be diverted to development of the rational faculties. From this point of view man is still actually androgynous and spiritually complete, but in the material world the feminine part of man's nature and the masculine part of woman's nature are quiescent. Through spiritual unfoldment and knowledge imparted by the Mysteries, however, the latent element in each nature is gradually brought into activity and ultimately the human being thus regains sexual equilibrium. By this theory woman is elevated from the position of being man's errant part to one of complete equality. From this point of view, marriage is regarded as a companionship in which two complete individualities manifesting opposite polarities are brought into association that each may thereby awaken the qualities latent in the other and thus assist in the attainment of individual completeness. The first theory may be said to regard marriage as an end; the second as a means to an end. The deeper schools of philosophy have leaned toward the latter as more adequately acknowledging the infinite potentialities of divine completeness in both aspects of creation.


The Christian Church is fundamentally opposed to the theory of marriage, claiming that the highest degree of spirituality is achievable only by those preserving the virginal state. This concept seemingly originated among certain sects of the early Gnostic Christians, who taught that to propagate the human species was to increase and perpetuate the power of the Demiurgus; for the lower world was looked upon as an evil fabrication created to ensnare the souls of all born into it--hence it was a crime to assist in bringing souls to earth. When, therefore, the unfortunate father or mother shall stand before the Final Tribunal, all their offspring will also appear and accuse them of being the cause of those miseries attendant upon physical existence. This view is strengthened by the allegory of Adam and Eve, whose sin through which humanity has been brought low is universally admitted to have been concerned with the mystery of generation. Mankind, owing to Father Adam its physical existence, regards its progenitor as the primary cause of its misery; and in the judgment Day, rising up as a mighty progeny, will accuse its common paternal ancestor.


Those Gnostic sects maintaining a more rational attitude on the subject declared the very existence of the lower worlds to signify that the Supreme Creator had a definite purpose in their creation; to doubt his judgment was, therefore, a grievous error. The church, however, seemingly arrogated to itself the astonishing prerogative of correcting God in this respect, for wherever possible it continued to impose celibacy, a practice resulting in an alarming number of neurotics. In the Mysteries, celibacy is reserved for those who have reached a certain degree of spiritual unfoldment. When advocated for the mass of unenlightened humanity, however, it becomes a dangerous heresy, fatal alike to both religion and philosophy. As Christendom in its fanaticism has blamed every individual Jew for the crucifixion of Jesus, so with equal consistency it has maligned every member of the feminine sex. In vindication of Eve philosophy claims that the allegory signifies merely that man is tempted by his emotions to depart from the sure path of reason.


Many of the early Church Fathers sought to establish a direct relationship between Adam and Christ, thereby obviously discounting the extremely sinful nature of man's common ancestor, since it is quite certain that when St. Augustine likens Adam to Christ and Eve to the church he does not intend to brand the latter institution as the direct cause of the fall of man. For some inexplicable reason, however, religion has ever regarded intellectualism--in fact every form of knowledge--as fatal to man's spiritual growth. The Ignaratitine Friars are an outstanding example of this attitude.

In this ritualistic drama--possibly derived from the Egyptians--Adam, banished from the Garden of Eden, represents man philosophically exiled from the sphere of Truth. Through ignorance man falls; through wisdom he redeems himself. The Garden of Eden represents the House of the Mysteries (see The Vision of Enoch) in the midst of which grew both the Tree of Life and the Tree of the Knowledge of Good and Evil.


Man, the banished Adam, seeks to pass from the outer court of the Sanctuary (the exterior universe) into the sanctum sanctorum, but before him rises a vast creature armed with a flashing sword that, moving slowly but continually, sweeps clear a wide circle, and through this "Ring Pass Not" the Adamic man cannot break.

The cherubim address the seeker thus: "Man, thou art dust and to dust thou shalt return. Thou wert fashioned by the Builder of Forms; thou belongest to the sphere of form, and the breath that was breathed into thy soul was the breath of form and like a flame it shall flicker out. More than thou art thou canst not be. Thou art a denizen of the outer world and it is forbidden thee to enter this inner place."


And the Adam replies: "Many times have I stood within this courtyard and begged admission to my Father's house and thou hast refused it me and sent me back to wander in darkness. True it is that I was fashioned out of the dirt and that my Maker could not confer upon me the boon of immortality. But no more shalt thou send me away; for, wandering in the darkness, I have discovered that the Almighty hath decreed my salvation because He hath sent out of the most hidden Mystery His Only Begotten who didst take upon Himself the world fashioned by the Demiurgus. Upon the elements of that world was He crucified and from Him hath poured forth the blood of my salvation. And God, entering into His creation, hath quickened it and established therein a road that leadeth to Himself. While my Maker could not give me immortality, immortality was inherent in the very dust of which I was composed, for before the world was fabricated and before the Demiurgus became the Regent of Nature the Eternal Life had impressed itself upon the face of Cosmos. This is its sign--the Cross. Do you now deny me entrance, I who have at last learned the mystery of myself?"


And the voice replies: "He who is aware, IS! Behold!"


Gazing about him, Adam finds himself in a radiant place, in the midst of which stands a tree with flashing jewels for fruit and entwined about its trunk a flaming, winged serpent crowned with a diadem of stars. It was the voice of the serpent that had spoken.


"Who art thou?" demands the Adam.


"I," the serpent answers, "am Satan who was stoned; I am the Adversary--the Lord who is against you, the one who pleads for your destruction before the Eternal Tribunal. I was your enemy upon the day that you were formed; I have led you into temptation; I have delivered you into the hands of evil; I have maligned you; I have striven ever to achieve your undoing. I am the guardian of the Tree of Knowledge and I have sworn that none whom I can lead astray shall partake of its fruits."


The Adam replies: "For uncounted ages have I been thy servant. In my ignorance I listened to thy words and they led me into paths of sorrow. Thou hast placed in my mind dreams of power, and when I struggled to realize those dreams they brought me naught but pain. Thou hast sowed in me the seeds of desire, and when I lusted after the things of the flesh agony was my only recompense. Thou hast sent me false prophets and false reasoning, and when I strove to grasp the magnitude of Truth I found thy laws were false and only dismay rewarded my strivings. I am done with thee forever, O artful Spirit! I have tired of thy world of illusions. No longer will I labor in thy vineyards of iniquity. Get thee behind me, rempter, and the host of thy temptations. There is no happiness, no peace, no good, no future in the doctrines of selfishness, hate, and passion preached by thee. All these things do I cast aside. Renounced is thy rule forever!"


And the serpent makes answer: "Behold, O Adam, the nature of thy Adversary!" The serpent disappears in a blinding sunburst of radiance and in its place stands an angel resplendent in shining, golden garments with great scarlet wings that spread from one corner of the heavens to the other. Dismayed and awestruck, the Adam falls before the divine creature.


"I am the Lord who is against thee and thus accomplishes thy salvation, " continues the voice. "Thou hast hated me, but through the ages yet to be thou shalt bless me, for I have led thee our of the sphere of the Demiurgus; I have turned thee against the illusion of worldliness; I have weaned thee of desire; I have awakened in thy soul the immortality of which I myself partake. Follow me, O Adam, for I am the Way, the Life, and the Truth!"


THE SECRET TEACHINGS OF ALL AGES by Manly P. Hall

How by Enmity and Friendship the Virtues of Things Are to be Tried and Found Out

In the next place it is requisite that we consider that all things have a friendliness and enmity amongst themselves, and every thing hath something that it fears and dreads, that is an enemy and destructive to it; and, on the contrary, something that it rejoiceth and delighteth in and is strengthened by. So in the Elements, Fire is an enemy to Water, and Air to Earth, but yet they agree amongst themselves. And, again, in Celestial bodies, Mercury, Jupiter, the Sun and Moon are friends to Saturn; Mars and Venus enemies to him. All the planets besides Mars are friends to Jupiter, also all besides Venus hate Mars; Jupiter and Venus love the Sun, Mars, Mercury and the Moon are enemies to him. All besides Saturn love Venus. Jupiter, Venus and Saturn are friends to Mercury; the Sun, Moon and Mars his enemies. Jupiter, Venus and Saturn are friends to the Moon; Mars and Mercury her enemies.


There is another kind of enmity amongst the stars, viz., when they have opposite houses, as Saturn to the Sun and Moon, Jupiter to Mercury, and Mars to Venus. And their enmity is stronger whose exaltations are opposite, as of Saturn and the Sun, of Jupiter and Mars, and of Venus and Mercury. But their friendship is the strongest who agree in nature, quality, substance and power, as Mars with the Sun, as Venus with the Moon, and as Jupiter with Venus; as also their friendship whose exaltation is in the house of another, as that of Saturn with Venus, of Jupiter with the Moon, of Mars with Saturn, of the Sun with Mars, of Venus with Jupiter, and of the Moon with Venus. And of what sort the friendships and enmities of the superiors be, such are the inclinations of things subjected to them in those inferior. These dispositions, therefore, of friendship and enmity are nothing else but certain inclinations of things of the one to another, desiring such-and-such a thing if it be absent, and to move towards it unless it be hindered; and to acquiesce in it when it is obtained, shunning the contrary and dreading the approach of it, and not resting in or being contented with it. Heraclitus, * therefore, being guided by this opinion, professed that all things were made by enmity and friendship.


Now the inclinations of Friendship are such in all Vegetables and Minerals, as is that attractive virtue or inclination which the loadstone hath upon iron, and the emerald upon riches and favor, the jasper upon the birth of any thing, and the stone achates upon eloquence. In like manner there is a kind of bituminous clay that draws fire, and leaps into it, wheresoever it sees it. Even so doth the root of the herb aproxis draw fire from afar off. Also the same inclination there is betwixt the male palm-tree and female; whereof, when the bough of one shall touch the bough of the other, they fold themselves into mutual embraces; neither doth the female palm-tree bring forth fruit without the male. And the almond tree, when she is alone is less fruitful. The vines love the elm, and the olive-tree and myrtle love one the other; also the olive-tree and fig-tree.

Now, in Birds and Animals, there is amity betwixt the blackbird and thrush, betwixt the crow and heron, betwixt peacocks and pigeons, turtles and parrots. When Sappho writes to Phaon:


To Birds unlike oftimes joyned are white Doves;
Also the Bird that’s green, black Turtle loves.


Again, the whale and the little fish, his guide, are friendly. Neither is this amity in Animals amongst themselves, but also with other things, as with Metals, Stones and Vegetables: So the cat delights in the herb catnip and rubbeth herself upon it, and there be mares in Cappadocia that expose themselves to the blast of the wind. So frog, toads, snakes, and all manner of creeping poisonous things, delight in the plant called pas-flower, of whom, as the physicians say, if any one eat he shall die with laughing. The tortoise, also, when he is hunted by the adder, eats origanum, and is thereby strengthened; and the stork, when he hath eat snakes, seeks for a remedy in origanum; and the weasel, when he goes to fight with the basilisk, eats rue—whence we come to know that origanum and rue are effectual against poison.


So in some Animals there is an imbred skill and medicinal art; for when the toad is wounded with a bite or poison of another animal, he is wont to go to rue or sage and rub the place wounded, and so escape the danger of the poison. So men have learned many excellent remedies of diseases and virtues of things, from brutes; so swallows have shewed us that sallendine is very medicinable for the sight, with which they cure the eyes of their young; and the pyet, when she is sick puts a bay-leaf into her nest, and is recovered. In like manner, cranes, jackdaws, partridges, and black-birds purge their nauseous stomachs with the same, with which also crows allay the poison of the chameleon; and the lion, if he be feverish, is recovered by eating of an ape. The lapwing, being surfeited with eating of grapes, cures himself with southernwood; so the harts have taught us that the herb ditany is very good to draw out darts; for they, being wounded with an arrow, cast it out by eating of this herb; the same do goats in Candy. So hinds, a little before they bring forth, purge themselves with a certain herb called mountain osier. Also they that are hurt with spiders seek a remedy by eating of crabs. Swine also being hurt by snakes cure themselves by eating of them; and cows, when they perceive they are poisoned with a kind of French poison, seek for cure in the oak. Elephants, when they have swallowed a chameleon, help themselves with the wild olive. Bears, being hurt with mandrakes, escape the danger by eating of ants. Geese, ducks, and such like watery fowls, cure themselves with the herb called wall-sage. Pigeons, turtles, and hens, with the herb called pellitory of the wall. Cranes, with bulrushes. Leopards cure themselves, being hurt, with the herb called wolf's-bane; boars, with ivy; hinds, with the herb called cinnara.


The Philosophy of Natural Magic, by Henry Cornelius Agrippa, L. W. de Laurence ed. [1913]

NATURAL MAGIC

NATURAL MAGIC DEFINED--OF MAN--HIS CREATION--DIVINE IMAGE--AND OF THE SPIRITUAL AND MAGICAL VIRTUE OF THE SOUL.


NATURAL MAGIC is, as we have said, a comprehensive knowledge of all Nature, by which we search out her secret and occult operations throughout her vast and spacious elaboratory; whereby we come to a knowledge of the component parts, qualities, virtues, and secrets of metals, stones, plants, and animals; but seeing, in the regular order of the creation, man was the work of the sixth day, every thing being prepared for his vicegerency here on earth, and that it pleased the omnipotent God, after he had formed the great world, or macrocosm, and pronounced it good, so he created man the express image of himself; and in man, likewise, an exact model of the great world. We shall describe the wonderful properties of man, in which we may trace in miniature the exact resemblance or copy of the universe; by which means we shall come to the more easy understanding of whatever we may have to declare concerning the knowledge of the inferior nature, such as animals, plants, metals, and stones; for, by our first declaring the occult qualities and properties that are hid in the little world, it will serve as a key to the opening of all the treasures and secrets of the macrocosm, or great world: therefore, we shall hasten to speak of the creation of man, and his divine image; likewise of his fall, in consequence of his disobedience; by which all the train of evils, plagues, diseases, and miseries, were entailed upon his posterity, through the curse of our Creator, but deprecated by the mediation of our blessed Lord, Christ.


THE CREATION, DISOBEDIENCE, AND FALL OF MAN.


ACCORDING to the word of God, which we take in all things for our guide, in the 1st chapter of Genesis, and the 26th verse, it is said--"God said, let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth."--Here is the origin and beginning of our frail human nature; hence every soul was created by the very light itself, and Fountain of Life, after his own express image, likewise immortal, in a beautiful and well-formed body, endued with a most excellent mind, and dominion or unlimited monarchy over all Nature, every thing being subjected to his rule, or command; one creature only being excepted, which was to remain untouched and consecrated, as it were, to the divine mandate: "Of every tree of the garden thou mayest freely eat; But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it; for in the day that thou eatest of it, thou shalt surely die." Gen. ii. ver. 16. Therefore Adam was formed by the finger of God, which is the Holy Spirit; whose figure or outward form was beautiful and proportionate as an angel; in whose voice (before he sinned) every sound was the sweetness of harmony and music: had he remained in the state of innocency in which he was formed, the weakness of mortal man, in his depraved state, would not have been able to bear the virtue and celestial shrillness of his voice. But when the deceiver found that man, from the inspiration of God, had began to sing so shrilly, and to repeat the celestial harmony of the heavenly country, he counterfeited the engines of craft: seeing his wrath against him was in vain, he was much tormented thereby, and began to think how he might entangle him into disobedience of the command of his Creator, whereby he might, as it were, laugh him to scorn, in derision of his new creature, man.


Van Helmont, in his Oriatrike, chap. xcii., speaking of the entrance of death into human nature, &c., finely touches the subject of the creation, and man's disobedience: indeed, his ideas so perfectly coincide with my own, that I have thought fit here to transcribe his philosophy, which so clearly explains the text of Scripture, with so much of the light of truth on his side, that it carries along with it the surest and most positive conviction.

"Man being essentially created after the image of God, after that, he rashly presumed to generate the image of God out of himself; not, indeed, by a certain monster, but by something which was shadowly like himself. With the ravishment of Eve, he, indeed, generated not the image God like unto that which God would have inimitable, as being divine; but in the vital air of the seed he generated dispositions; careful at some time to receive a sensitive, discursive, and motive soul from the Father of Light, yet mortal, and to perish; yet, nevertheless, he ordinarily inspires, and of his own goodness, the substantial spirit of a mind showing forth his own image: so that man, in this respect, endeavoured to generate his own image; not after the manner of brute beasts, but by the copulation of seeds, which at length should obtain, by request, a soulified light from the Creator; and the which they call a sensitive soul.


"For, from thence hath proceeded another generation, conceived after a beast-like manner, mortal, and uncapable of eternal life, after the manner of beasts; and bringing forth with pains, and subject to diseases, and death; and so much the more sorrowful, and full of misery, by how much that very propagation in our first parents dared to invert the intent of God.

"Therefore the unutterable goodness forewarned them that they should not taste of that tree; and otherwise he foretold, that the same day they should die the death, and should feel all the root of calamities which accompanies death." Deservedly, therefore, hath the Lord deprived both our parents of the benefit of immortality; namely, death succeeded from a conjugal and brutal copulation; neither remained the spirit of the Lord with man, after that he began to be flesh.

Further; because that defilement of Eve shall thenceforth be continued in the propagation of posterity, even unto the end of the world, from hence the sin of the despised fatherly admonition, and natural deviation from the right way, is now among other sins for an impurity, from an inverted, carnal, and well nigh brutish generation, and is truly called original sin; that is, man being sowed in the pleasure of the concupiscence of the flesh, shall therefore always reap a necessary death in the flesh of sin; but, the knowledge of good and evil, which God placed in the dissuaded apple, did contain in it a seminary virtue of the concupiscence of the flesh, that is, an occult forbidden conjunction, diametrically opposite to the state of innocence, which state was not a state of stupidity; because He was he unto whom, before the corruption of Nature, the essences of all living creatures whatsoever were made known, according to which they were to be named from their property, and at their first sight to be essentially distinguished: man, therefore, through eating of the apple, attained a knowledge that he had lost his radical innocency; for, neither before the eating of the apple was he so dull or stupified that he knew not, or did not perceive himself naked; but, with the effect of shame and brutal concupiscence, he then first declared he was naked.


For that the knowledge of good and evil signifies nothing but the concupiscence of the flesh, the Apostle testifies; calling it the law, and desire of sin. For it pleased the Lord of heaven and earth to insert in the apple an incentive to concupiscence; by which he was able safely to abstain, by not eating of the apple, therefore dissuaded therefrom; for otherwise he had never at any time been tempted, or stirred up by his genital members. Therefore the apple being eaten, man, from an occult and natural property ingrafted in the fruit, conceived a lust, and sin became luxurious to him, and from thence was made an animal seed, which, hastening into the previous or foregoing dispositions of a sensitive soul, and undergoing the law of other causes, reflected itself into the vital spirit of Adam; and, like an ignis-fatuus, presently receiving an archeus or ruling spirit, and animal idea, it presently conceived a power of propagating an animal and mortal seed, ending into life.

Furthermore, the sacred text hath in many places compelled me unto a perfect position, it making Eve an helper like unto Adam; not, indeed, that she should supply the name, and room of a wife, even as she is called, straightway after sin, for she was a virgin in the intent of the Creator, and afterwards filled with misery: but not, as long as the state of purity presided over innocency, did the will of man overcome her; for the translation of man into Paradise did foreshew another condition of living than that of a beast; and therefore the eating of the apple doth by a most chaste name cover the concupiscence of the flesh, while it contains the "knowledge of good and evil" in this name, and calls the ignorance thereof the state of innocence: for, surely, the attainment of that aforesaid knowledge did nourish a most hurtful death, and an irrevocable deprivation of eternal life: for if man had not tasted the apple, he had lived void of concupiscence, and offsprings had appeared out of Eve (a virgin) from the Holy Spirit.


But the apple being eaten, "presently their eyes were opened," and Adam began lustfully to covet copulation with the naked virgin, and defiled her, the which God had appointed for a naked help unto him. But man prevented the intention of God by a strange generation in the flesh of sin; whereupon there followed the corruption of the former nature, or the flesh of sin, accompanied by concupiscence: neither doth the text insinuate any other mark of "the knowledge of good and evil," than that they "knew themselves to be naked," or, speaking properly, of their virginity being corrupted, polluted with bestial lust, and defiled. Indeed, their whole "knowledge of good and evil" is included in their shame within their privy parts alone; and therefore in the 8th of Leviticus, and many places else in the Holy Scriptures, the privy parts themselves are called by no other etymology than that of shame; for from the copulation of the flesh their eyes were opened, because they then knew that the good being lost, had brought on them a degenerate nature, shamefulness, an intestine and inevitable obligation of death; sent also into their posterity.


Alas! too late, indeed they understood, by the unwonted novelty and shamefulness of their concupiscence, why God had so lovingly forbade the eating of the apple. Indeed, the truth being agreeable unto itself, doth attest the filthiness of impure Adamical generation; for the impurity which had received a contagion from any natural issues whatsoever of menstrues or seed, and that by its touching alone is reckoned equal to that which should by degrees creep on a person from a co-touching of dead carcases, and to be expiated by the same ceremonious rite that the text might agreeably denote, that death began by the concupiscence of the flesh lying hid in the fruit forbidden; therefore, also, the one only healing medicine, of so great an impurity contracted by touching, consisted in washing: under the similitude or likeness thereof, faith and hope, which in baptism are poured on us, are strengthened.


For as soon as Adam knew that by fratricide the first born of mortals, whom he had begotten in the concupiscence of the flesh, had killed his brother, guiltless and righteous as he was; and foreseeing the wicked errors of mortals that would come from thence, he likewise perceived his own miseries in himself; certainly knowing that all these calamities had happened unto him from the sin of concupiscence drawn from the apple, which were unavoidably issuing on his posterity, he thought within himself that the most discreet thing he could do, was hereafter wholly to abstain from his wife, whom he had violated; and therefore he mourned, in chastity and sorrow, a full hundred years; hoping that by the merit of that abstinence, and by an opposition to the concupiscence of the flesh, he should not only appease the wrath of the incensed Deity, but that he should again return into the former splendour and majesty of his primitive innocence and purity. But the repentance of one age being finished, it is most probable the mystery of Christ's incarnation was revealed unto him; neither that man ever could hope to return to the brightness of his ancient purity by his own strength, and much less that himself could reprieve his posterity from death; and that, therefore, marriage was well pleasing, and was after the fall indulged unto him by God because he had determined thus to satisfy his justice at the fulness of times, which should, to the glory of his own name, and the confusion of Satan, elevate mankind to a more sublime and eminent state of blessedness.


From that time Adam began to know his wife, viz. after he was an hundred years old, and to fill the earth, by multiplying according to the blessing once given him, and the law enjoined him--"Be fruitful and multiply."--Yet so, nevertheless, that although. matrimony, by reason of the great want of propagation, and otherwise impossible coursary succession of the primitive divine generation, be admitted as a sacrament of the faithful.

If, therefore, both our first parents, after the eating of the apple, were ashamed, they covered only their privy parts; therefore that shame doth presuppose, and accuse of something committed against justice--against the intent of the Creator--and against their own proper nature: by consequence, therefore, that Adamical generation was not of the primitive constitution of their nature, as neither of the original intent of the Creator; therefore, when God foretels that the earth shall bring forth thistles and thorns, and that man shall gain his bread by the sweat of his brow, they were not execrations, but admonitions, that those sort of things should be obvious in the earth: and, because that beasts should bring forth in pain--should plow in sweat--should eat their food with labour and fear, that the earth should likewise bring forth very many things besides the intention of the husbandman; therefore, also, that they ought to be nourished like unto brute beasts, who had begun to generate after the manner of brute beasts.


It is likewise told Eve, after her transgression, that she should bring forth in pain. Therefore, what hath the pain of bringing forth common with the eating of the apple, unless the apple had operated about the concupiscence of the flesh, and by consequence stirred up copulation; and the Creator had intended to dissuade it, by dehorting from the eating of the apple. For, why are the genital members of women punished with pains at child-birth, if the eye in seeing the apple, the hands in cropping it, and the mouth in eating of it, have offended? for was it not sufficient to have chastised the life with death, and the health with very many diseases?--Moreover, why is the womb afflicted,

as in brutes, with the manner of bringing forth, if the conception granted to beasts were not forbidden to man?

After their fall, therefore, their eyes were opened, and they were ashamed: it denotes and signifies that, from the filthiness of concupiscence, they knew that the copulation of the flesh was forbidden in the most pure innocent chastity of nature, and that they were overspread with shame, when, their eyes being opened, their understandings saw that they had committed filthiness most detestable.


But on the serpent and evil spirit alone was the top and summit of the whole curse, even as the privilege of the woman, and the mysterious prerogative of the blessing upon the earth, viz. That the woman's seed should bruise the head of the serpent. So that it is not possible that to bring forth in pain should be a curse; for truly with the same voice of the Lord is pronounced the blessing of the woman, and victory over the infernal spirit.

Therefore Adam was created in the possession of immortality. God intended not that man should be an animal or sensitive creature, nor be born, conceived, or live as an animal; for of truth he was created unto a living soul, and that after the true image of God; therefore he as far differed from the nature of an animal, as an immortal being from a mortal, and as a God-like creature from a brute.


I am sorry that our school-men, many of them, wish, by their arguments of noise and pride, to draw man into a total animal nature (nothing more), drawing (by their logic) the essence of a man essentially from an animal nature: because, although man afterwards procured death to himself and posterity, and therefore may seem to be made nearer the nature of animal creatures, yet it stood not in his power to be able to pervert the species of the divine image: even so as neither was the evil spirit, of a spirit, made an animal, although he became nearer unto the nature of an animal, by hatred and brutal vices. Therefore man remained in his own species wherein he was created; for as often as man is called an animal, or sensitive living creature, and is in earnest thought to be such, so many times the text is falsified which says, "But the serpent was more crafty than all the living creatures of the earth, which the Lord God had made;" because he speaks of the natural craft and subtilty of that living and creeping animal. Again, if the position be true, man was not directed into the propagation of seed or flesh, neither did he aspire unto a sensitive soul; and therefore the sensible soul of Adamical generation is not of a brutal species, because it was raised up by a seed which wanted the original ordination and limitation of any species; and so that, as the sensitive soul in man arose, besides the intent of the Creator and Nature; so it is of no brutal species, neither can it subsist, unless it be continually tied to the mind, from whence it is supported in its life.

Wherefore, while man is of no brutal species, he cannot be an animal in respect to his mind, and much less in respect to his soul, which is of no species.


Therefore know, that neither evil spirit, nor whole nature also, can, by any means or any way whatever, change the essence given unto man from his Creator, and by his foreknowledge determined that he should remain continually such as he was created, although he, in the mean time, hath clothed himself with strange properties, as natural unto him from the vice of his own will; for as it is an absurdity to reckon man glorified among animals, because he is not without sense or feeling, so to be sensitive does not shew the inseparable essence of an animal.

Seeing, therefore, our first parents had both of them now felt the effect throughout their whole bodies of the eating, of the apple, or concupiscence of the flesh in their members in Paradise, it shamed them; because their members, which, before, they could rule at their pleasure, were afterwards moved by a proper incentive to lust.


Therefore, on the same clay, not only mortality entered through concupiscence, but it presently after entered into a conceived generation; for which they were, the same day, also driven out of Paradise: hence followed an adulterous, lascivious, beast-like, devilish generation, and plainly incapable of entering into the kingdom of God, diametrically opposite to God's ordination by which means death, and the threatened punishment, corruption, became inseparable to man and his posterity, Therefore, original sin was effectively bred from the concupiscence of the flesh, but occasioned only by the apple being eaten, and the admonition despised: but the stimulative to concupiscence was placed in the dissuaded tree, and that occult lustful property radically inserted and implanted in it. But when Satan (besides his hope, and the deflowering of the virgin, nothing hindering of it) saw that man was not taken out of the way, according to the forewarning (for he knew not that the Son of God had constituted himself a surety, before the Father, for man) he, indeed, looked at the vile, corrupted, and degenerated nature of man, and saw that a power was withdrawn from him of uniting himself to the God of infinite majesty, and began greatly to rejoice. That joy was of short duration, for, by and by, he likewise knew that marriage was ratified by Heaven--that the divine goodness yet inclined to man--and that Satan's own fallacies and deceits were thus deceived: hence conjecturing that the Son of God was to restore every defect of contagion, and, therefore, perhaps, to be incarnated. He then put himself to work how, or in what manner, he should defile the stock that was to be raised up by matrimony with a mortal soul, so that he might render every conception of God in vain: therefore he stirred up not only his fratricides, and notoriously wicked persons, that there might be evil abounding at all times; but he procured that Atheism might arise, and that, together with Heathenism, it might daily increase, whereby indeed, if he could not hinder the co-knitting of the immortal mind with the sensitive soul, he might, at least, by destroying the law of Nature, bring man unto a level with himself under infernal punishment: but his special care and desire was to expunge totally the immortal mind out of the stock of posterity.


Therefore he (the Devil) stirs up, to this day, detestable copulations in Atheistical libertines: but he saw from thence, that nothing but brutish or savage monsters proceeded, to be abhorred by the very parents themselves; and that the copulation with women was far more plausible to men; and that by this method the generation of men should constantly continue; for he endeavoured to prevent the hope of restoring a remnant, that is, to hinder the incarnation of the Son of God; therefore he attempted, by an application of active things, to frame the seed of man according to his own accursed desire; which, when he had found vain and impossible for him to do, he tried again whether an imp or witch might not be fructified by sodomy; and when this did not fully answer his intentions every way, and he saw that of an ass and a horse a mule was bred, which was nearer a-kin to his mother than his father; likewise that of a coney and dormouse being the father, a true coney was bred, being distinct from his mother, only having a tail like the dormouse; he declined these feats, and betook himself to others worthy, indeed, only of the subtile craft of the Prince of Darkness.

Therefore Satan instituted a connexion of the seed of man with the seed and in the womb of a junior witch, or sorceress, that he might exclude the dispositions unto an immortal mind from such a new, polished conception: and afterwards came forth an adulterous and lascivious generation of Faunii, Satyrs, Gnomes, Nymphs, Sylphs, Driades, Hamodriades, Neriads, Mermaids, Syrens, Sphynxes, Monsters, &c., using the constellations, and disposing the seed of man for such like monstrous prodigious generations.


And, seeing the Faunii and Nymphs of the woods were preferred before the others in beauty, they afterwards generated their offspring amongst themselves, and at length began wedlocks with men, feigning that, by these copulations, they should obtain an immortal soul for them and their offspring; but this happened through the persuasions and delusions of Satan to admit these monsters to carnal copulation, which the ignorant were easily persuaded to and therefore these Nymphs are called Succubii: although Satan afterwards committed worse, frequently transchanging himself, by assuming the persons of both Incubii and Succubii, in both sexes; but they conceived not a true young by the males, except the Nymphs alone. The which, indeed, seeing the sons of God (that is, men) had now, without distinction, and in many places, taken to be their wives, God was determined to blot out the whole race begotten by these infernal and detestable marriages, through a deluge of waters, that the intent of the evil spirit might be rendered frustrate.

Of which monsters before mentioned, I will here give a striking example from Helmont: for he says, a merchant of Ægina, a countryman of his, sailing various times unto the Canaries, was asked by Helmont for his serious judgment about certain creatures, which the mariners frequently brought home from the mountains, as often as they went, and called them Tude-squils; 1 for they were dried dead carcasses, almost three-footed, and so small that a boy might easily carry one of them upon the palm of his hand, and they were of an exact human shape; but their whole dead carcass was clear or transparent as any parchment, and their bones flexible like gristles; against the sun, also, their bowels and intestine were plainly to be seen; which thing I, by Spaniards there born, knew to be true. I considered that, to this day, the destroyed race of the Pygmies were there; for the Almighty would render the expectations of the evil spirit, supported by the abominable actions of mankind, void and vain; and he has, therefore, manifoldly saved us from the craft and subtilty of the Devil, unto whom eternal punishments are due, to his extreme and perpetual confusion, unto the everlasting sanctifying of the Divine Name.


The Magusby Francis Barrett

ROYAL ARCH OF SOLOMON

WHETHER the legend and history of this Degree are historically true, or but an allegory, containing in itself a deeper truth and a profounder meaning, we shall not now debate. If it be but a legendary myth, you must find out for yourself what it means. It is certain that the word which the Hebrews are not now permitted to pronounce was in common use by Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Laban, Rebecca, and even among tribes foreign to the Hebrews, before the time of Moses; and that it recurs a hundred times in the lyrical effusions of David and other Hebrew poets.


We know that for many centuries the Hebrews have been forbidden to pronounce the Sacred Name; that wherever it occurs, they have for ages read the word Adonaï instead; and that under it, when the masoretic points, which represent the vowels, came to be used, they placed those which belonged to the latter word. The possession of the true pronunciation was deemed to confer on him who had it extraordinary and supernatural powers; and the Word itself, worn upon the person, was regarded as an amulet, a protection against personal danger, sickness, and evil spirits. We know that all this was a vain superstition, natural to a rude people, necessarily disappearing as the intellect of man became enlightened; and wholly unworthy of a Mason.


It is noticeable that this notion of the sanctity of the Divine Name or Creative Word was common to all the ancient nations. The Sacred Word HOM was supposed by the ancient Persians (who were among the earliest emigrants from Northern India) to be pregnant with a mysterious power; and they taught that by its utterance the world was created. In India it was forbidden to pronounce the word AUM or OM, the Sacred Name of the One Deity, manifested as Brahma, Vishna, and Seeva.


These superstitious notions in regard to the efficacy of the Word, and the prohibition against pronouncing it, could, being errors, have formed no part of the pure primitive religion, or of the esoteric doctrine taught by Moses, and the full knowledge of which was confined to the Initiates; unless the whole was but an ingenious invention for the concealment of some other Name or truth, the interpretation and meaning whereof was made known only to the select few. If so, the common notions in regard to the Word grew up in the minds of the people, like other errors and fables among all the ancient nations, out of original truths and symbols and allegories misunderstood. So it has always been that allegories, intended as vehicles of truth, to be understood by the sages, have become or bred errors, by being literally accepted.


It is true, that before the masoretic points were invented (which was after the beginning of the Christian era), the pronunciation of a word in the Hebrew language could not be known from the characters in which it was written. It was, therefore, possible for that of the name of the Deity to have been forgotten and lost. It is certain that its true pronunciation is not that represented by the word Jehovah; and therefore that that is not the true name of Deity, nor the Ineffable Word.

The ancient symbols and allegories always had more than one interpretation. They always had a double meaning, and sometimes more than two, one serving as the envelope of the other. Thus the pronunciation of the word was a symbol; and that pronunciation and the word itself were lost, when the knowledge of the true nature and attributes of God faded out of the minds of the Jewish people. That is one interpretation--true, but not the inner and profoundest one. Men were figuratively said to forget the name of God, when they lost that knowledge, and worshipped the heathen deities, and burned incense to them on the high places, and passed their children through the fire to Moloch.


Thus the attempts of the ancient Israelites and of the Initiates to ascertain the True Name of the Deity, and its pronunciation, and the loss of the True Word, are an allegory, in which are represented the general ignorance of the true nature and attributes of God, the proneness of the people of Judah and Israel to worship other deities, and the low and erroneous and dishonoring notions of the Grand Architect of the Universe, which all shared except a few favored persons; for even Solomon built altars and sacrificed to Astarat, the goddess of the Tsidunim, and Malcu_m, the Aamu_nite god, and built high places for Kamu_s, the Moabite deity, and Malec the god of the Beni-Aamu_n. The true nature of God was unknown to them, like His name; and they worshipped the calves of Jeroboam, as in the desert they did that made for them by Aaru_n.

The mass of the Hebrews did not believe in the existence of one only God until a late period in their history. Their early and popular ideas of the Deity were singularly low and unworthy. Even while Moses was receiving the law upon Mount Sinai, they forced Aaron to make them an image of the Egyptian god Apis, and fell down and adored it. They were ever ready to return to the worship of the gods of the Mitzraim; and soon after the death of Joshua they became devout worshippers of the false gods of all the surrounding nations. "Ye have borne," Amos, the prophet, said to them, speaking of their forty years' journeying in the desert, under Moses, "the tabernacle of your Malec and Kaiu_n your idols, the star of your god, which ye made to yourselves."


Among them, as among other nations, the conceptions of God formed by individuals varied according to their intellectual and spiritual capacities; poor and imperfect, and investing God with the commonest and coarsest attributes of humanity, among the ignorant and coarse; pure and lofty among the virtuous and richly gifted. These conceptions gradually improved and became purified and ennobled, as the nation advanced in civilization--being lowest in the historical books, amended in the prophetic writings, and reaching their highest elevation among the poets.


Among all the ancient nations there was one faith and one idea of Deity for the enlightened, intelligent, and educated, and another for the common people. To this rule the Hebrews were no exception. Yehovah, to the mass of the people, was like the gods of the nations around them, except that he was the peculiar God, first of the family of Abraham, of that of Isaac, and of that of Jacob, and afterward the National God; and, as they believed, more powerful than the other gods of the same nature worshipped by their neighbors--"Who among the Baalim is like unto thee, O Yehovah?"--expressed their whole creed.


The Deity of the early Hebrews talked to Adam and Eve in the garden of delight, as he walked in it in the cool of the day; he conversed with Kayin; he sat and ate with Abraham in his tent; that patriarch required a visible token, before he would believe in his positive promise; he permitted Abraham to expostulate with him, and to induce him to change his first determination in regard to Sodom; he wrestled with Jacob; he showed Moses his person, though not his face; he dictated the minutest police regulations and the dimensions of the tabernacle and its furniture, to the Israelites; he insisted on and delighted in sacrifices and burnt-offerings; he was angry, jealous, and revengeful, as well as wavering and irresolute; he allowed Moses to reason him out of his fixed resolution utterly to destroy his people; he commanded the performance of the most shocking and hideous acts of cruelty and barbarity. He hardened the heart of Pharaoh; he repented of the evil that he had said he would do unto the people of Nineveh; and he did it not, to the disgust and anger of Jonah.


Such were the popular notions of the Deity; and either the priests had none better, or took little trouble to correct these notions; or the popular intellect was not enough enlarged to enable them to entertain any higher conceptions of the Almighty.

But such were not the ideas of the intellectual and enlightened few among the Hebrews. It is certain that they possessed a knowledge of the true nature and attributes of God; as the same class of men did among the other nations--Zoroaster, Menu, Confucius, Socrates, and Plato. But their doctrines on this subject were esoteric; they did not communicate them to the people at large, but only to a favored few; and as they were communicated in Egypt and India, in Persia and Phœnicia, in Greece and Samothrace, in the greater mysteries, to the Initiates.


The communication of this knowledge and other secrets, some of which are perhaps lost, constituted, under other names, what we now call Masonry, or Free or Frank-Masonry. That knowledge was, in one sense, the Lost Word, which was made known to the Grand Elect, Perfect, and Sublime Masons. It would be folly to pretend that the forms of Masonry were the same in those ages as they are now. The present name of the Order, and its titles, and the names of the Degrees now in use, were not then known.


Even Blue Masonry cannot trace back its authentic history, with its present Degrees, further than the year 1700, if so far. But, by whatever name it was known in this or the other country, Masonry existed as it now exists, the same in spirit and at heart, not only when Solomon builded the temple, but centuries before--before even the first colonies emigrated into Southern India, Persia, and Egypt, from the cradle of the human race.

The Supreme, Self-existent, Eternal, All-wise, All-powerful, Infinitely Good, Pitying, Beneficent, and Merciful Creator and Preserver of the Universe was the same, by whatever name he was called, to the intellectual and enlightened men of all nations. The name was nothing, if not a symbol and representative hieroglyph of his nature and attributes. The name AL represented his remoteness above men, his inaccessibility; BAL and BALA, his might; ALOHIM, his various potencies; IHUH, existence and the generation of things. None of his names, among the Orientals, were the symbols of a divinely infinite love and tenderness, and all-embracing mercy. As MOLOCH or MALEK he was but an omnipotent monarch, a tremendous and irresponsible Will; as ADONAÏ, only an arbitrary LORD and Master; as AL Shadaï, potent and a DESTROYER.


To communicate true and correct ideas in respect of the Deity was one chief object of the mysteries. In them, Khu_ru_m the King, and Khu_ru_m the Master, obtained their knowledge of him and his attributes; and in them that knowledge was taught to Moses and Pythagoras.

Wherefore nothing forbids you to consider the whole legend of this Degree, like that of the Master's, an allegory, representing the perpetuation of the knowledge of the True God in the sanctuaries of initiation. By the subterranean vaults you may understand the places of initiation, which in the ancient ceremonies were generally under ground. The Temple of Solomon presented a symbolic image of the Universe; and resembled, in its arrangements and furniture, all the temples of the ancient nations that practised the mysteries. The system of numbers was intimately connected with their religions and worship, and has come down to us in Masonry; though the esoteric meaning with which the numbers used by us are pregnant is unknown to the vast majority of those who use them. Those numbers were especially employed that had a reference to the Deity, represented his attributes, or figured in the frame-work of the world, in time and space, and formed more or less the bases of that frame-work. These were universally regarded as sacred, being the expression of order and intelligence, the utterances of Divinity Himself.


The Holy of Holies of the Temple formed a cube; in which, drawn on a plane surface, there are 4+3+2=9 lines visible, and three sides or faces. It corresponded with the number four, by which the ancients presented Nature, it being the number of substances or corporeal forms, and of the elements, the cardinal points and seasons, and the secondary colors. The number three everywhere represented the Supreme Being. Hence the name of the Deity, engraven upon the triangular plate, and that sunken into the cube of agate, taught the ancient Mason, and teaches us, that the true knowledge of God, of His nature and His attributes, is written by Him upon the leaves of the great Book of Universal Nature, and may be read there by all who are endowed with the requisite amount of intellect and intelligence. This knowledge of God, so written there, and of which Masonry has in all ages been the interpreter, is the Master Mason's Word.


Within the Temple, all the arrangements were mystically and symbolically connected with the same system. The vault or ceiling, starred like the firmament, was supported by twelve columns, representing the twelve months of the year. The border that ran around the columns represented the zodiac, and one of the twelve celestial signs was appropriated to each column. The brazen sea was supported by twelve oxen, three looking to each cardinal point of the compass.

And so in our day every Masonic Lodge represents the Universe. Each extends, we are told, from the rising to the setting sun, from the South to the North, from the surface of the Earth to the Heavens, and from the same to the centre of the globe. In it are represented the sun, moon, and stars; three great torches in the East, West, and South, forming a triangle, give it light; and, like the Delta or Triangle suspended in the East, and inclosing the Ineffable Name, indicate, by the mathematical equality of the angles and sides, the beautiful and harmonious proportions which govern in the aggregate and details of the Universe; while those sides and angles represent, by their number, three, the Trinity of Power, Wisdom, and Harmony, which presided at the building of this marvellous work, These three great lights also represent the great mystery of the three principles, of creation, dissolution or destruction, and reproduction or regeneration, consecrated by all creeds in their numerous Trinities.


The luminous pedestal, lighted by the perpetual flame within, is a symbol of that light of Reason, given by God to man, by which he is enabled to read in the Book of Nature the record of the thought, the revelation of the attributes of the Deity.

The three Masters, Adoniram, Joabert, and Stolkin, are types of the True Mason, who seeks for knowledge from pure motives, and that he may be the better enabled to serve and benefit his fellow-men; while the discontented and presumptuous Masters who were buried in the ruins of the arches represent those who strive to acquire it for unholy purposes, to gain power over their fellows, to gratify their pride, their vanity, or their ambition.

The Lion that guarded the Ark and held in his mouth the key wherewith to open it, figuratively represents Solomon, the Lion of the Tribe of Judah, who preserved and communicated the key to the true knowledge of God, of His laws, and of the profound mysteries of the moral and physical Universe.


ENOCH [‏ו ?X?Wןכ‎ Khano_c], we are told, walked with God three hundred years, after reaching the age of sixty-five--"walked with God, and he was no more, for God had taken him." His name signified in the Hebrew, INITIATE or INITIATOR. The legend of the columns, of granite and brass or bronze, erected by him, is probably symbolical. That of bronze, which survived the flood, is supposed to symbolize the mysteries, of which Masonry is the legitimate successor--from the earliest times the custodian and depository of the great philosophical and religious truths, unknown to the world at large, and handed down from age to age by an unbroken current of tradition, embodied in symbols, emblems, and allegories.

The legend of this Degree is thus, partially, interpreted. It is of little importance whether it is in anywise historical. For its value consists in the lessons which it inculcates, and the duties which it prescribes to those who receive it. The parables and allegories of the Scriptures are not less valuable than history. Nay, they are more so, because ancient history is little instructive, and truths are concealed in and symbolized by the legend and the myth.


There are profounder meanings concealed in the symbols of this .Degree, connected with the philosophical system of the Hebrew Kabalists, which you will learn hereafter, if you should be so fortunate as to advance. They are unfolded in the higher Degrees. The lion [‏ו ?A?R?Y‎, ‏ו ?A?R?Y?H‎, Arai, Araiah, which also means the altar] still holds in his mouth the key of the enigma of the sphynx. But there is one application of this Degree, that you are now entitled to know; and which, remembering that Khu_ru_m, the Master, is the symbol of human freedom, you would probably discover for yourself. It is not enough for a people to gain its liberty. It must secure it. It must not intrust it to the keeping, or hold it at the pleasure, of any one man. The keystone of the Royal Arch of the great Temple of Liberty is a fundamental law, charter, or constitution; the expression of the fixed habits of thought of the people, embodied in a written instrument, or the result of the slow accretions and the consolidation of centuries; the same in war as in peace; that cannot be hastily changed, nor be violated with impunity, but is sacred, like the Ark of the Covenant of God, which none could touch and live.


A permanent constitution, rooted in the affections, expressing the will and judgment, and built upon the instincts and settled habits of thought of the people, with an independent judiciary, an elective legislature of two branches, an executive responsible to the people, and the right of trial by jury, will guarantee the liberties of a people, if it be virtuous and temperate, without luxury, and without the lust of conquest and dominion, and the follies of visionary theories of impossible perfection.

Masonry teaches its Initiates that the pursuits and occupations of this life, its activity, care, and ingenuity, the predestined developments of the nature given us by God, tend to promote His great design, in making the world; and are not at war with the great purpose of life. It teaches that everything is beautiful in its time, in its place, in its appointed office; that everything which man is put to do, if rightly and faithfully done, naturally helps to work out his salvation; that if he obeys the genuine principles of his calling, he will be a good man: and that it is only by neglect and non-performance of the task set for him by Heaven, by wandering into idle dissipation, or by violating their beneficent and lofty spirit, that he becomes a bad man. The appointed action of life is the great training of Providence; and if man yields himself to it, he will need neither churches nor ordinances, except for the expression of his religious homage and gratitude.


For there is a religion of toil. It is not all drudgery, a mere stretching of the limbs and straining of the sinews to tasks. It has a meaning and an intent. A living heart pours life-blood into the toiling arm; and warm affections inspire and mingle with man's labors. They are the home affections. Labor toils a-field, or plies its task in cities, or urges the keels of commerce over wide oceans; but home is its centre; and thither it ever goes with its earnings, with the means of support and comfort for others; offerings sacred to the thought of every true man, as a sacrifice at a golden shrine. Many faults there are amidst the toils of life; many harsh and hasty words are uttered; but still the toils go on, weary and hard and exasperating as they often are. For in that home is age or sickness, or helpless infancy, or gentle childhood, or feeble woman, that must not want. If man had no other than mere selfish impulses, the scene of labor which we behold around us would not exist.

The advocate who fairly and honestly presents his case, with a feeling of true self-respect, honor, and conscience, to help the tribunal on towards the right conclusion, with a conviction that God's justice reigns there, is acting a religious part, leading that day a religious life; or else right and justice are no part of religion. Whether, during all that day, he has once appealed, in form or in terms, to his conscience, or not; whether he has once spoken of religion and God, or not; if there has been the inward purpose, the conscious intent and desire, that sacred justice should triumph, he has that day led a good and religious life, and made a most essential contribution to that religion of life and of society, the cause of equity between man and man, and of truth and right action in the world.


Books, to be of religious tendency in the Masonic sense, need not be books of sermons, of pious exercises, or of prayers. What-ever inculcates pure, noble, and patriotic sentiments, or touches the heart with the beauty of virtue, and the excellence of an up-right life, accords with the religion of Masonry, and is the Gospel of literature and art. That Gospel is preached from many a book and painting, from many a poem and fiction, and review and newspaper; and it is a painful error and miserable narrowness, not to recognize these wide-spread agencies of Heaven's providing; not to see and welcome these many-handed coadjutors, to the great and good cause. The oracles of God do not speak from the pulpit alone.

There is also a religion of society. In business, there is much more than sale, exchange, price, payment; for there is the sacred faith of man in man. When we repose perfect confidence in the integrity of another; when we feel that he will not swerve from the right, frank, straightforward, conscientious course, for any temptation; his integrity and conscientiousness are the image of God to us; and when we believe in it, it is as great and generous an act, as when we believe in the rectitude of the Deity.


In gay assemblies for amusement, the good affections of life gush and mingle. If they did not, these gathering-places would be as dreary and repulsive as the caves and dens of outlaws and robbers. When friends meet, and hands are warmly pressed, and the eye kindles and the countenance is suffused with gladness, there is a religion between their hearts; and each loves and worships the True and Good that is in the other. It is not policy, or self-interest, or selfishness that spreads such a charm around that meeting, but the halo of bright and beautiful affection.

The same splendor of kindly liking, and affectionate regard, shines like the soft overarching sky, over all the world; over all places where men meet, and walk or toil together; not over lovers' bowers and marriage-altars alone, not over the homes of purity and tenderness alone; but over all tilled fields, and busy workshops, and dusty highways, and paved streets. There is not a worn stone upon the sidewalks, but has been the altar of such offerings of mutual kindness; nor a wooden pillar or iron railing against which hearts beating with affection have not leaned. How many soever other elements there are in the stream of life flowing through these channels, that is surely here and everywhere; honest, heartfelt, disinterested, inexpressible affection.


Every Masonic Lodge is a temple of religion; and its teachings are instruction in religion. For here are inculcated disinterestedness, affection, toleration, devotedness, patriotism, truth, a generous sympathy with those who suffer and mourn, pity for the fallen, mercy for the erring, relief for those in want, Faith, Hope, and .Charity. Here we meet as brethren, to learn to know and love each other. Here we greet each other gladly, are lenient to each other's faults, regardful of each other's feelings, ready to relieve each other's wants. This is the true religion revealed to the ancient patriarchs; which Masonry has taught for many centuries, and which it will continue to teach as long as time endures. If unworthy passions, or selfish, bitter, or revengeful feelings, contempt, dislike, hatred, enter here, they are intruders and not welcome, strangers uninvited, and not guests.


Certainly there are many evils and bad passions, and much hate and contempt and unkindness everywhere in the world. We cannot refuse to see the evil that is in life. But all is not evil. We still see God in the world. There is good amidst the evil. The hand of mercy leads wealth to the hovels of poverty and sorrow. Truth and simplicity live amid many wiles and sophistries. There are good hearts underneath gay robes, and under tattered garments also.

Love clasps the hand of love, amid all the envyings and distractions of showy competition; fidelity, pity, and sympathy hold the long night-watch by the bedside of the suffering neighbor, amidst the surrounding poverty and squalid misery. Devoted men go from city to city to nurse those smitten down by the terrible pestilence that renews at intervals its mysterious marches. Women well-born and delicately nurtured nursed the wounded soldiers in hospitals, before it became fashionable to do so; and even poor lost women, whom God alone loves and pities, tend the plague-stricken with a patient and generous heroism. Masonry and its kindred Orders teach men to love each other, feed the hungry, clothe the naked, comfort the sick, and bury the friendless dead. Everywhere God finds and blesses the kindly office, the pitying thought, and the loving heart.


There is an element of good in all men's lawful pursuits and a divine spirit breathing in all their lawful affections. The ground on which they tread is holy ground. There is a natural religion of life, answering, with however many a broken tone, to the religion of nature. There is a beauty and glory in Humanity, in man, answering, with however many a mingling shade, to the loveliness of soft landscapes, and swelling hills, and the wondrous glory of the starry heavens.

Men may be virtuous, self-improving, and religious in their employments. Precisely for that, those employments were made. All their social relations, friendship, love, the ties of family, were made to be holy, They may be religious, not by a kind of protest and resistance against their several vocations; but by conformity to their true spirit. Those vocations do not exclude religion; but demand it, for their own perfection. They may be religious laborers, whether in field or factory; religious physicians, lawyers, sculptors, poets, painters, and musicians. They may be religions in all the toils and in all the amusements of life. Their life may be a religion; the broad earth its altar; its incense the very breath of life; its fires ever kindled by the brightness of Heaven.


Bound up with our poor, frail life, is the mighty thought that spurns the narrow span of all visible existence. Ever the soul reaches outward, and asks for freedom. It looks forth from the narrow and grated windows of sense, upon the wide immeasurable creation; it knows that around it and beyond it lie outstretched the infinite and everlasting paths.

Everything within us and without us ought to stir our minds to admiration and wonder. We are a mystery encompassed with mysteries. The connection of mind with matter is a mystery; the wonderful telegraphic communication between the brain and every part of the body, the power and action of the will. Every familiar step is more than a story in a land of enchantment. The power of movement is as mysterious as the power of thought. Memory, and dreams that are the indistinct echoes of dead memories are alike inexplicable. Universal harmony springs from infinite complication. The momentum of every step we take in our dwelling contributes in part to the order of the Universe. We are connected by ties of thought, and even of matter and its forces, with the whole boundless Universe and all the past and coming generations of men.


The humblest object beneath our eye as completely defies our scrutiny as the economy of the most distant star. Every leaf and every blade of grass holds within itself secrets which no human penetration will ever fathom. No man can tell what is its principle of life. No man can know what his power of secretion is. Both are inscrutable mysteries. Wherever we place our hand we lay it upon the locked bosom of mystery. Step where we will, we tread upon wonders. The sea-sands, the clods of the field, the water-worn pebbles on the hills, the rude masses of rock, are traced over and over, in every direction, with a hand-writing older and more significant and sublime than all the ancient ruins, and all the overthrown and buried cities that past generations have left upon the earth; for it is the handwriting of the Almighty.

A Mason's great business with life is to read the book of its teaching; to find that life is not the doing of drudgeries, but the hearing of oracles. The old mythology is but a leaf in that book; for it peopled the world with spiritual natures; and science, many-leaved, still spreads before us the same tale of wonder.


We shall be just as happy hereafter, as we are pure and up-right, and no more, just as happy as our character prepares us to be, and no more. Our moral, like our mental character, is not formed in a moment; it is the habit of our minds; the result of many thoughts and feelings and efforts, bound together by many natural and strong ties. The great law of Retribution is, that all coming experience is to be affected by every present feeling; every future moment of being must answer for every present moment; one moment, sacrificed to vice, or lost to improvement, is forever sacrificed and lost; an hour's delay to enter the right path, is to put us back so far, in the everlasting pursuit of happiness; and every sin, even of the best men, is to be thus answered for, if not according to the full measure of its ill-desert, yet according to a rule of unbending rectitude and impartiality.

The law of retribution presses upon every man, whether he thinks of it or not. It pursues him through all the courses of life, with a step that never falters nor tires, and with an eye that never sleeps. If it were not so, God's government would not be impartial; there would be no discrimination; no moral dominion; no light shed upon the mysteries of Providence.


Whatsoever a man soweth, that, and not something else, shall he reap. That which we are doing, good or evil, grave or gay, that which we do to-day and shall do to-morrow; each thought, each feeling, each action, each event; every passing hour, every breathing moment; all are contributing to form the character, according to which we are to be judged. Every particle of influence that goes to form that aggregate,--our character,--will, in that future scrutiny, be sifted out from the mass; and, particle by particle, with ages perhaps intervening, fall a distinct contribution to the sum of our joys or woes. Thus every idle word and idle hour will give answer in the judgment.

Let us take care, therefore, what we sow. An evil temptation comes upon us; the opportunity of unrighteous gain, or of unhallowed indulgence, either in the sphere of business or pleasure, of society or solitude. We yield; and plant a seed of bitterness and sorrow. To-morrow it will threaten discovery. Agitated and alarmed, we cover the sin, and bury it deep in falsehood and hypocrisy. In the bosom where it lies concealed, in the fertile soil of kindred vices, that sin dies not, but thrives and grows; and other and still other germs of evil gather around the accursed root; until, from that single seed of corruption, there springs up in the soul all that is horrible in habitual lying, knavery, or vice. Loathingly, often, we take each downward step; but a frightful power urges us onward; and the hell of debt, disease, ignominy, or remorse gathers its shadows around our steps even on earth; and are yet but the beginnings of sorrows. The evil deed may be done in a single moment; but conscience never dies, memory never sleeps; guilt never can become innocence; and remorse can never whisper peace.


Beware, thou who art tempted to evil! Beware what thou layest up for the future! Beware what thou layest up in the archives of eternity! Wrong not thy neighbor! lest the thought of him thou injurest, and who suffers by thy act, be to thee a pang which years will not deprive of its bitterness! Break not into the house of innocence, to rifle it of its treasure; lest when many years have passed over thee, the moan of its distress may not have died away from thine ear! Build not the desolate throne of ambition in thy heart; nor be busy with devices, and circumventings, and selfish schemings; lest desolation and loneliness be on thy path, as it stretches into the long futurity! Live not a useless, an impious, or an injurious life! for bound up with that life is the immutable principle of an endless retribution, and elements of God's creating, which will never spend their force, but continue ever to unfold with the ages of eternity. Be not deceived! God has formed thy nature, thus to answer to the future. His law can never be abrogated, nor His justice eluded; and forever and ever it will be true, that "Whatsoever a man soweth, that also he shall reap."Morals and Dogma, by Albert Pike

How the Elements Are in the Heavens, in Stars,

in Devils, in Angels, and lastly in God Himself.

It is the unanimous consent of all Platonists, that as in the original and exemplary World, all things are in all; so also in this corporeal world, all things are in all; so also the Elements are not only in these inferior bodies, but also in the Heavens, in Stars in Devils, in Angels, and lastly in God, the maker and original example of all things.


Now in these inferior bodies the Elements are accompanied with much gross matter; but in the Heavens the Elements are with their natures and virtues, viz., after a celestial and more excellent manner than in sublunary things. For the firmness of the Celestial Earth is there without the grossness of water; and the agility of the Air without running over its bounds; the heat of Fire without burning, only shining and giving life to all things by its heat.


Amongst the Stars, also, some are fiery, as Mars and Sol; airy, as Jupiter and Venus; watery, as Saturn and Mercury; and earthy, such as inhabit the eighth Orb * and the Moon (which, notwithstanding, by many is accounted watery), seeing, as if it were Earth, it attracts to itself the celestial waters, with which, being imbibed, it doth, by reason of its nearness to us, pour out and communicate to us. There are, also, amongst the Signs, some fiery, some earthy, some airy, some watery; the Elements rule them also in the Heavens, distributing to them these four threefold considerations of every Element, viz., the beginning, middle and end: So Aires possesseth the beginning of fire, Leo the progress and increase, and Sagittarius the end.


Taurus the beginning of the earth, Virgo the progress, Capricorn the end. Gemini the beginning of the air, Libra the progress, Aquarius the end. Cancer the beginning of water, Scorpius the middle, and Pisces the end. Of the mixtions, therefore, of these Planets and Signs, together with the Elements, are all bodies made. Moreover, Devils also are upon this account distinguished the one from the other, so that some are called fiery, some earthy, some airy, and some watery. Hence, also, those four Infernal Rivers—fiery Phlegethon, airy Cocytus, watery Styx, earthy Acheron.


Also in the Gospel we read of hell fire, and eternal fire, into which the cursed shall be commanded to go; and in the Revelation we read of a lake of fire, and Isaiah speaks of the damned that the Lord will smite them with corrupt air. And in Job, they shall skip from the waters of the snow to extremity of heat; and in the same we read, that the Earth is dark, and covered with the darkness of death and miserable darkness. Moreover, also, these Elements are placed in the Angels in Heaven and the blessed Intelligences. There is in them a stability of their essence, which is an earthly virtue, in which is the steadfast seat of God; also their mercy and piety is a watery cleansing virtue. Hence by the Psalmist they are called Waters, where he, speaking of the Heavens, saith, Who rulest the Waters that are higher than the Heavens. *


Also in them their subtile breath is Air, and their love is shining Fire. Hence they are called in Scripture the Wings of the Wind; and in another place the Psalmist speaks of them, Who makest Angels thy Spirits and thy Ministers a flaming fire. Also according to orders of Angels, some are fiery, as Seraphim, and Authorities and Powers; earthy, as Cherubim; watery, as Thrones and Archangels; airy, as Dominions and Principalities. Do we not also read of the original maker of all things, that the earth shall be opened and bring forth a Savior? It is not spoken of the same that he shall be a fountain of living Water, cleansing and regenerating? Is not the same Spirit breathing the breath of life; and the same, according to Moses’ and Paul's testimony, a consuming Fire? That Elements, therefore, are to be found everywhere, and in all things after their manner, no man can deny: First in these inferior bodies seculent and gross, and in celestials more pure and clear; but in supercelestials living, and in all respects blessed. Elements, therefore, in the exemplary world are Ideas of things to be produced, in Intelligences are distributed powers, in Heavens are virtues, and in inferior bodies gross forms.

THE MYSTERY OF TIME AND SPACE

Time and space are the fundamental conceptions which form the warp and woof of our thought. We cannot think of anything except it is, was or is to be, and yet, in their very essence, time and space are the most elusive of problems and can never be grasped by the mind of man. What is time? What is space? What existed before time began, and what will remain when time is no more? What does space mean? Is it a homogenous substance of one kind? or is it heterogeneous and formed of a variety of elements? Where does space cease to be? What is there where space is not? Now these are a few questions very interesting indeed and pregnant with thought. We may not succeed in finding a final solution to the lot of them, but we may perchance succeed in contributing a mite towards a better understanding of them.


Science, the interpreter of the laws of nature and of the principles underlying them, cannot help us in our search to solve the mystery of time and space. The proper domain of Science is the physical universe.


This modern archangel (science) has no wings. An invincible giant, when her feet touch the earth, her marvelous power, her initiative, wisdom and penetrating intelligence are all gone the moment she rises above the soil, and, though it be only a few inches, upon this battlefield she is overcome at once—faint and almost inanimate in an unequal battle because she could not readjust her energies to new conditions. At present science is a child of earth and waits for her redeemer, through whom she will be born again a child from heaven.


In the matter of positive investigations, science has no equal; she is almost infallible, but she is at once rendered powerless when confronted by a problem of the spiritual order, or even when it concerns a—so to say—mixed problem (such as the genesis of matter or the abnormal organic growths of animals or plants) science is silent, or perhaps just stammers.


Now that which the seemingly almighty scientific mind cannot accomplish by its own unaided efforts, the spiritually awakened soul can, and often does, accomplish. Time and space do not exist for the soul of man. The mystery which they constitute to the earthly mind is non-existent to the enlightened spirit. Time, or the succession of events pertain to things material. On the spiritual planes we live in feeling and thought, and it is the feebleness or strength of these which determines the quality of our life on those planes, and distinguishes one being from another. Space again is equally illusory to the soul. Spirit is not separated from spirit by distance, but by discord of nature, and on the other hand spirit is not united to spirit except by the affinity subsisting between them. We can be thousands of miles away from our loved ones but we do not get estranged from them thereby, whereas we may be very close in space to one wishing us ill, and the fact of spatial proximity will not bring our souls nearer to each other.


The eternity of time and the infinity of space can be viewed and grasped by those beings only whose minds have learned to function beyond those concepts. Just like the law of Karma which must be transcended in order to be understood, so must the limits of time and space be got rid of by the spiritualization of our thought before we can grasp their meaning. To incarnate humanity, dependent in a thousand different ways upon material conditions, time and space are necessary conceptions; without them there would be chaos in our minds. But for the liberated soul, even on the earth plane, time and space can be relegated to the limbo of things superfluous.

When man once makes up his mind to live the higher life and to think of every experience as related to the spirit and either helpful or hurtful to it, then time and space will matter little to him. His motive and his action and the spirit that prompts them are all that he cares for, from the moment of his surrender.


The dignity and meaning of our lives do not depend upon the years we have lived, nor does the height of our spiritual stature hear any relation to our physical dimension in space. It is only the things which make for growth in perfection that really do count.

And, on the other hand, only those events injure us which weaken our faith and obscure the larger hope. The education and spiritualization of our will being the immediate object of our terrestial existence, time and space signify to us only as much as they serve that object. The only other purpose which time and space serve is the lessening of the evils inherent in the lower life of the race.


The evils from which humanity suffers are not eternal, but confined io the limits of time. They diminish and their intensity decreases in the same proportion as humanity expands its life both in space and in time. The end of all those evils will be their ultimate disappearance by being reduced to what geometry call the "infinitely little." It will happen in the same way—to use a simple illustration—as would be the case if a pound of salt were thrown into a bucketful of water; it would strongly salt it, while, if it were thrown into a cistern, it would only very slightly do so. In a pond, its taste would hardly be noticeable, and absolutely nothing would remain of its effect if it were thrown into a river. Humanity's evils, too, will disappear in the infinity of space and the eternity of time.


Time and space are the remedies which can cure the evils afflicting mankind. These evils would be incurable had Adam (the universal man, or group soul) preserved its life unchangeably. He had to be divided in space, in order to be healed and for the sake of his reduction and division ad infinitum by means of time; whenever this division is accomplished time will come to an end, and divisible space will disappear. Then will Adam (the universal life) return to its primitive state of an indivisible and immortal unity.


Death is only a phenomenal change, and of no more consequence to man than the other changes he has to undergo in the course of his evolution. It simply transmutes the human being from the state of visible nature into that of formless and invisible substance, just like birth manifests what was formerly in a state of substance, on the plans of visible nature.

The old Kabbalists used to express it in a like manner: "There is no birth, nor death, only continual change and transformation from state to state. This makes up the being and existence of all the kingdoms, mineral, vegetable, animal and human."

So time and space fulfill their mission by curing the evils from which mankind must needs suffer in its early stages of evolution and by providing the race with the means of redemption from all that is base and unworthy.


Having freed himself from the limitations of time and space, man realizes that he is a citizen of this grand cosmos and that his rights and privileges, as an immortal and eternally progressive being, cannot be gainsaid. In the infinity of the universe man feels for the first time at home. He never again fears spiritual extinction, for his deathless soul ensures for him life everlasting. If man identifies himself with nature, he has to be transformed by her, if, with the Spirit, he is redeemed by God.


There is no death anywhere, except the unconsciousness of God's presence. To acquire an abiding consciousness of God's presence means to have transcended both time and space, to live in the spirit and to prepare one's self for service in the higher worlds and vaster systems, where there is neither time nor space, but where the Divine Spirit grows in all excellence and perfection.

To the world at large these things sound strange, but to the children of light, whose affections are set on things above, a glimpse comes now and then of the glories awaiting the man who has overcome.


The process of overcoming is an individual one and can only be known by the soul that experiences it. The words of the prophet remain forever true, "and to him that overcometh I will give to eat of the hidden Mannah, and a white stone will I give him, and on it shall be written a new name which no one knoweth save him who receiveth it."

SPIRITUAL COMPANIONSHIP BETWEEN MAN AND WOMAN

In the ancient temples of Egypt and Chaldea they used to tell the neophyte that whenever he met some truly congenial companion during his subsequent career, it would he a sign that the time of his probation was nearing to the end and that he was soon to be recognized and accepted as a disciple of a great Master. As a rule, those who enter upon the path must dwell alone; solitude and loneliness are their lot. It is only when they have learned to stand alone and to remain unshaken that they are allowed the companionship of a friend. The social life of a man distracts the soul and makes it depend upon the whirl and change of events for its sustenance. When the soul is to awaken to its new and true life, these kaleidoscopic changes must give way to constancy and unity. This cannot be the case until man has been tried and proven in the furnace of affliction. When he has tasted of the bitterness of life's cup and emptied it to the very dregs, when one after the other of what we call life's joys have been taken from him and he has lost his health, his possessions and his friends too, then a sense of utter loneliness comes upon him and he enters what the mystics call the great void. Here he has to stand his trial. If he passes it successfully, he is admitted into the inner court of the temple, and permitted to know the true character of his Karma and the laws under which it operates.


Ordinarily the children of men are ignorant of Karmic law, and they do not know the ways and the means by which they are judged. But the disciple does know these things and this knowledge enables him to work with the law consciously and intelligently. As soon as he can do that, Karma relaxes its rigidity and, instead of the measure of judgment, the Lords of Karma grant him the measure of mercy. That is to say, he can now partake of the things of this world and be in it, without being of it.


Spiritual companionship is one of the blessings that come into the disciple's life at this period. He begins to recover his friends, but this time they are friends of the soul and hound unto him by ties of spiritual affinity. What a comfort and a joy to the suffering soul when she finds a sister soul here on earth in whose company she can make her pilgrimage to the other shore! Blessed are the souls that do find one another while on their journey homeward bound. The help they can render each other covers many planes; the various forces human beings are possessed of, magnetic, electric, sympathetic, mental, psychic and moral are all capable of being raised to higher planes of activity. They are all biological in their essence, and, as such subject to the dominance of the spiritual will.


The union of two beings strengthens the dominion of the will, and especially is this the case if the union is between members of the opposite sex. The reason for this is the difference in the magnetisms of the male and female bodies. Every atom in our constitution is surrounded by a magnetic circle. This magnetic circle consists of positive and negative particles, balancing each other. The mental and spiritual particles of our higher bodies are likewise constituted. Between two human beings of the opposite sex—provided their mentalities are congenial—the same relation exists on a larger scale. The electric elements preponderating in the male organism are balanced by the magnetic currents of the female body acid the harmonious exchange of the magnetisms thus generated is the cause of that feeling of exhilaration and joy which a pure companionship between man and woman invariably produces. So much so, that it often seems that the physical bodies have no weight, but appear to float along without effort. No wonder that the participants in such a union looked forward with great delight to the time when they would meet.


The old-fashioned conception of life, the prudery and restraint in the social intercourse of men and women, were responsible for a great deal of harm. Untold misery was the result of most of the marriage-relationships, because the partners did not know each other sufficiently. But apart from it, the most innocent contact between the sexes was looked upon askance by people whose minds have not been pure enough to think of love as a Divine gift that can be expressed on many planes much higher than the physical. Happily, these notions are gradually passing away and man and woman can sustain friendly relations to each other. The evil-minded person, who thinks of wrong at the sight of what is God's most perfect gift to the children of men, that person condemns himself because the evil he sees is in his own mind only. "To the pure all things are pure." To return to our subject, the magnetisms streaming out from the auras of man and woman are differently constituted. Through their interblending, positive and negative life-elements are obtained. This interblending creates life, and life is not a material substance, but a spiritual element, highly refined and potential with great possibilities and with great power.


Now all these benefits to be derived from the association between man and woman are non-existent for those who have not yet mastered their passions and lower emotions. People who live on the lower planes of life may derive a certain pleasure according to their evolutionary status, but this is not what we are here concerned with. The aspirant striving to enter the temple of knowledge and wishing to taste of the heavenly joys of pure and undefiled love must have subdued his desire nature; his mind must be like a limpid lake, calm and tranquil, on the surface of which not a ripple is to be seen.


Having accomplished this purification, man and woman are fit to be spiritual companions, but not otherwise. That it is worth while to go through this ordeal has been testified to by all who have attained unto the goal. There is a love which few have known. It is the love that opens the soul's inner portals and admits our spirit into the holy of holies, the sanctuary of the pure soul. There the glory of the Divine image is restored, and nature crowns the victor with the laurels of a consummate happiness, of which in ordinary life there is naught to serve us as an illustration.

Wisdom, the ultimate aim of life, can only be acquired if the law leas been fulfilled. The fulfillment of the law implies that we have had our share of all experiences—if some of them are missed our education is incomplete. Before we attain unto final liberation we must ascend the ladder of earthly life and view from every rung of it the world around us. It is this which is meant when we are told "to look intelligently into the heart of men." We must learn our own lessons, even the highest, by passing through the full gamut of the things which human life has to offer. There are, however, two ways of passing it—the lawful one and the lawless one.


The lawful way of gaining experience on earth is the partaking of all it has to offer under the guidance of the Spirit and only in proportion to the Spirit's actual needs. Lawlessness steps in when we desire for the sake of desire and do not respect the Soul's protestations. The disciple to whom desire is only a means of gaining knowledge uses it in accordance with the eternal design which called it forth. On whatever plane desire exists, it is only a means to an end for him and he does not allow it to tarnish his higher nature, or to create within him the germ of attachment to any form or shape of it. This resignation in the midst of the objects of desire is productive of great and lasting strength. The continual balancing of the centrifugal and centripetal forces of spirit generates the Divine power of overcoming all the ailments of body and soul and endows us with the supreme virtue of healing all manner of disease.


The spiritual companionship between man and woman has the acquisition of this power for its purpose. Owing to her experience in past lives, woman's interior nature is more centered in love than man's and consequently she supplies the necessary welding power to hold man's psychical and spiritual natures to a given centre. The Divine self though ever present in both sexes cannot appear to us, unless the love and power elements are blended and eternal silence has been borne in the soul. As man and woman grow in spiritual worth, their power and influence for good go on increasing and they become focal points for the hosts of heaven watching over humanity. Under the guidance of these guardians, and, while doing their bidding and cultivating their higher nature, man and woman grow in all excellence.


Those treading the path of discipleship find great help in such a congenial companionship. The continuous transmutation of bodily structure is attained and furthered through such soul communion; and through the mental activity consequent upon it, the body is changed cell by cell. This transmutation is the same as the alchemic process by which food and drink and breath are changed into blood, from blood into aerial fluid and then into etheric or mental substance. Then the ego touches it by its own vibrations and it becomes more etherealized into soul or auraic essence.

Every conscious effort we make to uplift and refine the physical body is a step towards the quickening of our spiritual faculties, the deepening of our insight and the increase in wisdom and understanding. The process of life is a continuous chain of sublimation and refinement.


Beginning with the lowest and crudest forms of matter right up to the highest expression of life, everything is undergoing evolution and transformation. Speaking of matter, we are thinking of tangible material such as we can see or touch or recognize by the physical senses, but air is matter and we live completely immersed in it and in other airs, that is to say, finer elements than the one we call air. In these tenuous regions our evolution is going on while we are unaware of it. But all the same is the substance of those planes subject to the universal law of transmutation. We are, as it were, unconscious agents of nature on those planes, and she uses us to effect her designs everywhere.


The higher virtues of love and devotion subserve this purpose of refinement on the higher planes. You often heard it stated by our great teachers that the sentiment of love purifies the emotional body; so does the sentiment of devotion. It virtually then comes to it that, even when we think that we are acting in a most spontaneous way, bestowing our love upon the object of our affection, or offering our devotion to our ideal, even then we are only instruments of nature who works through us like a clever craftsman in the execution of his plans. At the same time, we must bear in mind that when we are used as agents on those higher planes, it is well with us because we are then free from the lower forms of Karma to which those on the material plane of life are still subject. This is one of the benefits of spiritual companionship; it advances us by planting within us the seeds of love and veneration and turning the emotional and passional forces of our nature towards the inmost and the highest, thus giving us a foretaste of the pure and selfless Divine love which we shall some day realize on the higher ranges of cosmic life.


To conclude, let us review the main benefits derivable from the association of man and woman in a pure spiritual companionship. First, the relation must be established between people of congenial natures; they must love the same things and be devoted to the same ideal; the more such ideals they have in common, the better for them, for their ties are strengthened thereby.

Second in importance, but not to be underestimated, is the physical constitution of those associating. Some people think they can slight this aspect but it is not so. Though true sympathy is of an interior nature, it must not be forgotten that our senses are avenues to the spirit and things that are to commend themselves to the Spirit must be pleasing and acceptable to its sentinels outside, which we call our senses. Perfect sympathy can only subsist between partners whose bodily constitutions only introduce true harmony into their relationship. Where the slightest repulsion exists, owing to external antipathy, the bond of union must needs be weakened. If harmony has been established on the physical, mental and spiritual planes, and the purpose of the given association is to serve the highest which both partners cognize, then Divine revelation comes to them and enlightens them in all things. It is the Voice of God in the garden telling how to crown the sanctified life with beauty and joy and how to make it a milestone for the wayfarers of succeeding generations.


Star to star vibrates light, why not soul to soul? If the purpose of life is beneficent, as we know it is, is it not the duty of each being to serve as a channel for the spread of light and the increase of joy? When two human beings are united for this object on earth, the angelic hosts on high bless their union and take them into their charge. They are led through the highways and byways of life and shown the untold misery and suffering calling for aid and comfort. Looking round them, they learn how to love those who know not what love is, how to pity, how to help and how to grow God-like. Thus strengthened by their own devotion to each other, they pass along on their mission of mercy, pouring out their benedictions upon the needy and distressed with whom their Karma brings them in contact. Their own pure personal love has taught them love Divine which is purer still.


Having profited by their association in body, mind and soul, they now work on the plane of spirit, as servants of the most high God. Truly blessed is the portion of such, for they have found favor above all other mortals, and, even when all things of earth shall pass away, their loving deeds will live. For such there is no fear of death, for, having fulfilled the cycle of their destiny on earth, they will continue their labors of love in the regions beyond, in the gracious presence of the Lord of Hosts, of whom we are told that "His mercies endure forever and his compassions never fail."

Isis, the Virgin of the World

IT is especially fitting that a study of Hermetic symbolism should begin with a discussion of the symbols and attributes of the Saitic Isis. This is the Isis of Sais, famous for the inscription concerning her which appeared on the front of her temple in that city: "I, Isis, am all that has been, that is or shall be; no mortal Man hath ever me unveiled."

Plutarch affirms that many ancient authors believed this goddess to be the daughter of Hermes; others held the opinion that she was the child of Prometheus. Both of these demigods were noted for their divine wisdom. It is not improbable that her kinship to them is merely allegorical. Plutarch translates the name Isis to mean wisdom. Godfrey Higgins, in his Anacalypsis, derives the name of Isis from the Hebrew ישע, Iso, and the Greek ζωω, to save. Some authorities, however, for example, Richard Payne Knight (as stated in his Symbolical Language of Ancient Art and Mythology), believe the word to be of Northern extraction, possibly Scandinavian or Gothic. In these languages the name is pronounced Isa, meaning ice, or water in its most passive, crystallized, negative state.

This Egyptian deity under many names appears as the principle of natural fecundity among nearly all the religions of the ancient world. She was known as the goddess with ten thousand appellations and was metamorphosed by Christianity into the Virgin Mary, for Isis, although she gave birth to all living things--chief among them the Sun--still remained a virgin, according to the legendary accounts.


Apuleius in the eleventh book of The Golden Ass ascribes to the goddess the following statement concerning her powers and attributes: "Behold, * *, I, moved by thy prayers, am present with thee; I, who am Nature, the parent of things, the queen of all the elements, the primordial progeny of ages, the supreme of Divinities, the sovereign of the spirits of the dead, the first of the celestials, and the uniform resemblance of Gods and Goddesses. I, who rule by my nod the luminous summits of the heavens, the salubrious breezes of the sea, and the deplorable silences of the realms beneath, and whose one divinity the whole orb of the earth venerates under a manifold form, by different rites and a variety of appellations. Hence the primogenial Phrygians call me Pessinuntica, the mother of the Gods, the Attic Aborigines, Cecropian Minerva; the floating Cyprians, Paphian Venus; the arrow-bearing Cretans, Diana Dictynna; the three-tongued Sicilians, Stygian Proserpine; and the Eleusinians, the ancient Goddess Ceres. Some also call me Juno, others Bellona, others Hecate, and others Rhamnusia. And those who are illuminated by the incipient rays of that divinity the Sun, when he rises, viz. the Ethiopians, the Arii, and the Egyptians skilled in ancient learning, worshipping me by ceremonies perfectly appropriate, call me by my true name, Queen Isis."


Le Plongeon believes that the Egyptian myth of Isis had a historical basis among the Mayas of Central America, where this goddess was known as Queen Moo. In Prince Coh the same author finds a correspondence to Osiris, the brother-husband of Isis. Le Plongeon's theory is that Mayan civilization was far more ancient than that of Egypt. After the death of Prince Coh, his widow, Queen Moo, fleeing to escape the wrath of his murderers, sought refuge among the Mayan colonies in Egypt, where she was accepted as their queen and was given the name of Isis. While Le Plongeon may be right, the possible historical queen sinks into insignificance when compared with the allegorical, symbolic World Virgin; and the fact that she appears among so many different races and peoples discredits the theory that she was a historical individual.


According to Sextus Empyricus, the Trojan war was fought over a statue of the moon goddess. For this lunar Helena, and not for a woman, the Greeks and Trojans struggled at the gates of Troy.

Several authors have attempted to prove that Isis, Osiris, Typhon, Nephthys, and Aroueris (Thoth, or Mercury) were grandchildren of the great Jewish patriarch Noah by his son Ham. But as the story of Noah and his ark is a cosmic allegory concerning the repopulation of planets at the beginning of each world period, this only makes it less likely that they were historical personages. According to Robert Fludd, the sun has three properties--life, light, and heat. These three vivify and vitalize the three worlds--spiritual, intellectual, and material. Therefore, it is said "from one light, three lights," i. e. the first three Master Masons. In all probability, Osiris represents the third, or material, aspect of solar activity, which by its beneficent influences vitalizes and enlivens the flora and fauna of the earth. Osiris is not the sun, but the sun is symbolic of the vital principle of Nature, which the ancients knew as Osiris. His symbol, therefore, was an opened eye, in honor of the Great Eye of the universe, the sun. Opposed to the active, radiant principle of impregnating fire, hear, and motion was the passive, receptive principle of Nature.


Modern science has proved that forms ranging in magnitude from solar systems to atoms are composed of positive, radiant nuclei surrounded by negative bodies that exist upon the emanations of the central life. From this allegory we have the story of Solomon and his wives, for Solomon is the sun and his wives and concubines are the planets, moons, asteroids, and other receptive bodies within his house--the solar mansion. Isis, represented in the Song of Solomon by the dark maid of Jerusalem, is symbolic of receptive Nature--the watery, maternal principle which creates all things out of herself after impregnation has been achieved by the virility of the sun.

In the ancient world the year had 360 days. The five extra days were gathered together by the God of Cosmic Intelligence to serve as the birthdays of the five gods and goddesses who are called the sons and daughters of Ham. Upon the first of these special days Osiris was born and upon the fourth of them Isis. (The number four shows the relation that this goddess bears to the earth and its elements.) Typhon, the Egyptian Demon or Spirit of the Adversary, was born upon the third day. Typhon is often symbolized by a crocodile; sometimes his body is a combination of crocodile and hog. Isis stands for knowledge and wisdom, and according to Plutarch the word Typhon means insolence and pride. Egotism, self-centeredness, and pride are the deadly enemies of understanding and truth. This part of the allegory is revealed.


After Osiris, here symbolized as the sun, had become King of Egypt and had given to his people the full advantage of his intellectual light, he continued his path through the heavens, visiting the peoples of other nations and converting all with whom he came in contact. Plutarch further asserts that the Greeks recognized in Osiris the same person whom they revered under the names of Dionysos and Bacchus. While he was away from his country, his brother, Typhon, the Evil One, like the Loki of Scandinavia, plotted against the Sun God to destroy him. Gathering seventy-two persons as fellow conspirators, he attained his nefarious end in a most subtle manner. He had a wonderful ornamented box made just the size of the body of Osiris. This he brought into a banquet hall where the gods and goddesses were feasting together. All admired the beautiful chest, and Typhon promised to give it to the one whose body fitted it most perfectly. One after another lay down in the box, but in disappointment rose again, until at last Osiris also tried. The moment he was in the chest Typhon and his accomplices nailed the cover down and sealed the cracks with molten lead. They then cast the box into the Nile, down which it floated to the sea. Plutarch states that the date upon which this occurred was the seventeenth day of the month Athyr, when the sun was in the constellation of Scorpio. This is most significant, for the Scorpion is the symbol of treachery. The time when Osiris entered the chest was also the same season that Noah entered the ark to escape from the Deluge.


Plutarch further declares that the Pans and Satyrs (the Nature spirits and elementals) first discovered that Osiris had been murdered. These immediately raised an alarm, and from this incident the word panic, meaning fright or amazement of the multitudes, originated. Isis, upon receiving the news of her husband's murder, which she learned from some children who had seen the murderers making off with the box, at once robed herself in mourning and started forth in quest of him.

At length Isis discovered that the chest had floated to the coast of Byblos. There it had lodged in the branches of a tree, which in a short time miraculously grew up around the box. This so amazed the king of that country that he ordered the tree to be cut down and a pillar made from its trunk to support the roof of his palace. Isis, visiting Byblos, recovered the body of her husband, but it was again stolen by Typhon, who cut it into fourteen parts, which he scattered all over the earth. Isis, in despair, began gathering up the severed remains of her husband, but found only thirteen pieces. The fourteenth part (the phallus) she reproduced in gold, for the original had fallen into the river Nile and had been swallowed by a fish.


Typhon was later slain in battle by the son of Osiris. Some of the Egyptians believed that the souls of the gods were taken to heaven, where they shone forth as stars. It was supposed that the soul of Isis gleamed from the Dog Star, while Typhon became the constellation of the Bear. It is doubtful, however, whether this idea was ever generally accepted.

Among the Egyptians, Isis is often represented with a headdress consisting of the empty throne chair of her murdered husband, and this peculiar structure was accepted during certain dynasties as her hieroglyphic. The headdresses of the Egyptians have great symbolic and emblematic importance, for they represent the auric bodies of the superhuman intelligences, and are used in the same way that the nimbus, halo, and aureole are used in Christian religious art. Frank C. Higgins, a well-known Masonic symbolist, has astutely noted that the ornate headgears of certain gods and Pharaohs are inclined backward at the same angle as the earth's axis. The robes, insignia, jewels, and ornamentations of the ancient hierophants symbolized the spiritual energies radiating from the human body. Modern science is rediscovering many of the lost secrets of Hermetic philosophy. One of these is the ability to gauge the mental development, the soul qualities, and the physical health of an individual from the streamers of semi-visible electric force which pour through the surface of the skin of every human being at all times during his life. (For details concerning a scientific process for making the auric emanations visible, see The Human Atmosphere by Dr. Walter J. Kilner.)


Isis is sometimes symbolized by the head of a cow; occasionally the entire animal is her symbol. The first gods of the Scandinavians were licked out of blocks of ice by the Mother Cow (Audhumla), who symbolized the principle of natural nutriment and fecundity because of her milk. Occasionally Isis is represented as a bird. She often carries in one hand the crux ansata, the symbol of eternal life, and in the other the flowered scepter, symbolic of her authority.

Thoth Hermes Trismegistus, the founder of Egyptian learning, the Wise Man of the ancient world, gave to the priests and philosophers of antiquity the secrets which have been preserved to this day in myth and legend. These allegories and emblematic figures conceal the secret formulæ for spiritual, mental, moral, and physical regeneration commonly known as the Mystic Chemistry of the Soul (alchemy). These sublime truths were communicated to the initiates of the Mystery Schools, but were concealed from the profane. The latter, unable to understand the abstract philosophical tenets, worshiped the concrete sculptured idols which were emblematic of these secret truths. The wisdom and secrecy of Egypt are epitomized in the Sphinx, which has preserved its secret from the seekers of a hundred generations. The mysteries of Hermeticism, the great spiritual truths hidden from the world by the ignorance of the world, and the keys of the secret doctrines of the ancient philosophers, are all symbolized by the Virgin Isis. Veiled from head to foot, she reveals her wisdom only to the tried and initiated few who have earned the right to enter her sacred presence, tear from the veiled figure of Nature its shroud of obscurity, and stand face to face with the Divine Reality.


The explanations in these pages of the symbols peculiar to the Virgin Isis are based (unless otherwise noted) on selections from a free translation of the fourth book of Bibliotèque des Philosophes Hermétiques, entitled "The Hermetical Signification of the Symbols and Attributes of Isis," with interpolations by the compiler to amplify and clarify the text.

The statues of Isis were decorated with the sun, moon, and stars, and many emblems pertaining to the earth, over which Isis was believed to rule (as the guardian spirit of Nature personified). Several images of the goddess have been found upon which the marks of her dignity and position were still intact. According to the ancient philosophers, she personified Universal Nature, the mother of all productions. The deity was generally represented as a partly nude woman, often pregnant, sometimes loosely covered with a garment either of green or black color, or of four different shades intermingled-black, white, yellow, and red.


Apuleius describes her as follows: "In the first place, then, her most copious and long hairs, being gradually intorted, and promiscuously scattered on her divine neck, were softly defluous. A multiform crown, consisting of various flowers, bound the sublime summit of her head. And in the middle of the crown, just on her forehead, there was a smooth orb resembling a mirror, or rather a white refulgent light, which indicated that she was the moon. Vipers rising up after the manner of furrows, environed the crown on the right hand and on the left, and Cerealian ears of corn were also extended from above. Her garment was of many colours, and woven from the finest flax, and was at one time lucid with a white splendour, at another yellow from the flower of crocus, and at another flaming with a rosy redness. But that which most excessively dazzled my sight, was a very black robe, fulgid with a dark splendour, and which, spreading round and passing under her right side, and ascending to her left shoulder, there rose protuberant like the center of a shield, the dependent part of the robe falling in many folds, and having small knots of fringe, gracefully flowing in its extremities. Glittering stars were dispersed through the embroidered border of the robe, and through the whole of its surface: and the full moon, shining in the middle of the stars, breathed forth flaming fires. Nevertheless, a crown, wholly consisting of flowers and fruits of every kind, adhered with indivisible connexion to the border of that conspicuous robe, in all its undulating motions. What she carried in her hands also consisted of things of a very different nature. For her right hand, indeed, bore a brazen rattle [sistrum] through the narrow lamina of which bent like a belt, certain rods passing, produced a sharp triple sound, through the vibrating motion of her arm. An oblong vessel, in the shape of a boat, depended from her left hand, on the handle of which, in that part in which it was conspicuous, an asp raised its erect head and largely swelling neck. And shoes woven from the leaves of the victorious palm tree covered her immortal feet."


The green color alludes to the vegetation which covers the face of the earth, and therefore represents the robe of Nature. The black represents death and corruption as being the way to a new life and generation. "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." (John iii. 3.) White, yellow, and red signify the three principal colors of the alchemical, Hermetical, universal medicine after the blackness of its putrefaction is over.

The ancients gave the name Isis to one of their occult medicines; therefore the description here given relates somewhat to chemistry. Her black drape also signifies that the moon, or the lunar humidity--the sophic universal mercury and the operating substance of Nature in alchemical terminology--has no light of its own, but receives its light, its fire, and its vitalizing force from the sun. Isis was the image or representative of the Great Works of the wise men: the Philosopher's Stone, the Elixir of Life, and the Universal Medicine.

Other hieroglyphics seen in connection with Isis are no less curious than those already described, but it is impossible to enumerate all, for many symbols were used interchangeably by the Egyptian Hermetists. The goddess often wore upon her head a hat made of cypress branches, to signify mourning for her dead husband and also for the physical death which she caused every creature to undergo in order to receive a new life in posterity or a periodic resurrection. The head of Isis is sometimes ornamented with a crown of gold or a garland of olive leaves, as conspicuous marks of her sovereignty as queen of the world and mistress of the entire universe. The crown of gold signifies also the aurific unctuosity or sulphurous fatness of the solar and vital fires which she dispenses to every individual by a continual circulation of the elements, this circulation being symbolized by the musical rattle which she carries in her hand. This sistrum is also the yonic symbol of purity.


A serpent interwoven among the olive leaves on her head, devouring its own tail, denotes that the aurific unctuosity was soiled with the venom of terrestrial corruption which surrounded it and must be mortified and purified by seven planetary circulations or purifications called flying eagles (alchemical terminology) in order to make it medicinal for the restoration of health. (Here the emanations from the sun are recognized as a medicine for the healing of human ills.) The seven planetary circulations are represented by the circumambulations of the Masonic lodge; by the marching of the Jewish priests seven times around the walls of Jericho, and of the Mohammedan priests seven times around the Kabba at Mecca. From the crown of gold project three horns of plenty, signifying the abundance of the gifts of Nature proceeding from one root having its origin in the heavens (head of Isis).

In this figure the pagan naturalists represent all the vital powers of the three kingdoms and families of sublunary nature-mineral, plant, and animal (man considered as an animal). At one of her ears was the moon and at the other the sun, to indicate that these two were the agent and patient, or father and mother principles of all natural objects; and that Isis, or Nature, makes use of these two luminaries to communicate her powers to the whole empire of animals, vegetables, and minerals. On the back of her neck were the characters of the planets and the signs of the zodiac which assisted the planets in their functions. This signified that the heavenly influences directed the destinies of the principles and sperms of all things, because they were the governors of all sublunary bodies, which they transformed into little worlds made in the image of the greater universe.


Isis holds in her right hand a small sailing ship with the spindle of a spinning wheel for its mast. From the top of the mast projects a water jug, its handle shaped like a serpent swelled with venom. This indicates that Isis steers the bark of life, full of troubles and miseries, on the stormy ocean of Time. The spindle symbolizes the fact that she spins and cuts the thread of Life. These emblems further signify that Isis abounds in humidity, by means of which she nourishes all natural bodies, preserving them from the heat of the sun by humidifying them with nutritious moisture from the atmosphere. Moisture supports vegetation, but this subtle humidity (life ether) is always more or less infected by some venom proceeding from corruption or decay. It must be purified by being brought into contact with the invisible cleansing fire of Nature. This fire digests, perfects, and revitalizes this substance, in order that the humidity may become a universal medicine to heal and renew all the bodies in Nature.

The serpent throws off its skin annually and is thereby renewed (symbolic of the resurrection of the spiritual life from the material nature). This renewal of the earth takes place every spring, when the vivifying spirit of the sun returns to the countries of the Northern Hemisphere,

The symbolic Virgin carries in her left hand a sistrum and a cymbal, or square frame of metal, which when struck gives the key-note of Nature (Fa); sometimes also an olive branch, to indicate the harmony she preserves among natural things with her regenerating power. By the processes of death and corruption she gives life to a number of creatures of diverse forms through periods of perpetual change. The cymbal is made square instead of the usual triangular shape in order to symbolize that all things are transmuted and regenerated according to the harmony of the four elements.


Dr. Sigismund Bacstrom believed that if a physician could establish harmony among the elements of earth, fire, air, and water, and unite them into a stone (the Philosopher's Stone) symbolized by the six-pointed star or two interlaced triangles, he would possess the means of healing all disease. Dr. Bacstrom further stated that there was no doubt in his mind that the universal, omnipresent fire (spirit) of Nature: "does all and is all in all." By attraction, repulsion, motion, heat, sublimation, evaporation, exsiccation, inspissation, coagulation, and fixation, the Universal Fire (Spirit) manipulates matter, and manifests throughout creation. Any individual who can understand these principles and adapt them to the three departments of Nature becomes a true philosopher.

From the right breast of Isis protruded a bunch of grapes and from, the left an ear of corn or a sheaf of wheat, golden in color. These indicate that Nature is the source of nutrition for plant, animal, and human life, nourishing all things from herself. The golden color in the wheat (corn) indicates that in the sunlight or spiritual gold is concealed the first sperm of all life.

On the girdle surrounding the upper part of the body of the statue appear a number of mysterious emblems. The girdle is joined together in front by four golden plates (the elements), placed in the form of a square. This signified that Isis, or Nature, the first matter (alchemical terminology), was the essence- of the four elements (life, light, heat, and force), which quintessence generated all things. Numerous stars are represented on this girdle, thereby indicating their influence in darkness as well as the influence of the sun in light. Isis is the Virgin immortalized in the constellation of Virgo, where the World Mother is placed with the serpent under her feet and a crown. of stars on her head. In her arms she carries a sheaf of grain and sometimes the young Sun God.


The statue of Isis was placed on a pedestal of dark stone ornamented with rams' heads. Her feet trod upon a number of venomous reptiles. This indicates that Nature has power to free from acidity or saltness all corrosives and to overcome all impurities from terrestrial corruption adhering to bodies. The rams' heads indicate that the most auspicious time for the generation of life is during the period when the sun passes through the sign of Aries. The serpents under her feet indicate that Nature is inclined to preserve life and to heal disease by expelling impurities and corruption.

In this sense the axioms known to the ancient philosophers are verified; namely:


Nature contains Nature,
Nature rejoices in her own nature,
Nature surmounts Nature;
Nature cannot be amended but in her own nature.


Therefore, in contemplating the statue of Isis, we must not lose sight of the occult sense of its allegories; otherwise, the Virgin remains an inexplicable enigma.

From a golden ring on her left arm a line descends, to the end of which is suspended a deep box filled with flaming coals and incense. Isis, or Nature personified, carries with her the sacred fire, religiously preserved and kept burning in. a special temple by the vestal virgins. This fire is the genuine, immortal flame of Nature--ethereal, essential, the author of life. The inconsumable oil; the balsam of life, so much praised by the wise and so often referred to in the Scriptures, is frequently symbolized as the fuel of this immortal flame.

From the right arm of the figure also descends a thread, to the end of which is fastened a pair of scales, to denote the exactitude of Nature in her weights and measures. Isis is often represented as the symbol of justice, because Nature is eternally consistent.


The World Virgin is sometimes shown standing between two great pillars--the Jachin and Boaz of Freemasonry--symbolizing the fact that Nature attains productivity by means of polarity. As wisdom personified, Isis stands between the pillars of opposites, demonstrating that understanding is always found at the point of equilibrium and that truth is often crucified between the two thieves of apparent contradiction.


The sheen of gold in her dark hair indicates that while she is lunar, her power is due to the sun's rays, from which she secures her ruddy complexion. As the moon is robed in the reflected light of the sun, so Isis, like the virgin of Revelation, is clothed in the glory of solar luminosity. Apuleius states that while he was sleeping he beheld the venerable goddess Isis rising out of the ocean. The ancients realized that the primary forms of life first came out of water, and modem science concurs in this view. H. G. Wells, in his Outline of History, describing primitive life on the earth, states: "But though the ocean and intertidal water already swarmed with life, the land above the high-tide line was still, so far as we can guess, a stony wilderness without a trace of life." In the next chapter he adds: "Wherever the shore-line ran there was life, and that life went on in and by and with water as its home, its medium, and its fundamental necessity." The ancients believed that the universal sperm proceeded from warm vapor, humid but fiery. The veiled Isis, whose very coverings represent vapor, is symbolic of this humidity, which is the carrier or vehicle for the sperm life of the sun, represented by a child in her arms. Because the sun, moon, and stars in setting appear to sink into the sea and also because the water receives their rays into itself, the sea was believed to be the breeding ground for the sperm of living things. This sperm is generated from the combination of the influences of the celestial bodies; hence Isis is sometimes represented as pregnant.

Frequently the statue of Isis was accompanied by the figure of a large black and white ox. The ox represents either Osiris as Taurus, the bull of the zodiac, or Apis, an animal sacred to Osiris because of its peculiar markings and colorings. Among the Egyptians, the bull was a beast of burden. Hence the presence of the animal was a reminder of the labors patiently performed by Nature that all creatures may have life and health. Harpocrates, the God of Silence, holding his fingers to his mouth, often accompanies the statue of Isis. He warns all to keep the secrets of the wise from those unfit to know them.


The Druids of Britain and Gaul had a deep knowledge concerning the mysteries of Isis and worshiped her under the symbol of the moon. Godfrey Higgins considers it a mistake to regard Isis as synonymous with the moon. The moon was chosen for Isis because of its dominion over water. The Druids considered the sun to be the father and the moon the mother of all things. By means of these symbols they worshiped Universal Nature.

The figure of Isis is sometimes used to represent the occult and magical arts, such as necromancy, invocation, sorcery, and thaumaturgy. In one of the myths concerning her, Isis is said to have conjured the invincible God of Eternities, Ra, to tell her his secret and sacred name, which he did. This name is equivalent to the Lost Word of Masonry. By means of this Word, a magician can demand obedience from the invisible and superior deities. The priests of Isis became adepts in the use of the unseen forces of Nature. They understood hypnotism, mesmerism, and similar practices long before the modem world dreamed of their existence.


Plutarch describes the requisites of a follower of Isis in this manner: "For as 'tis not the length of the beard, or the coarseness of the habit which makes a philosopher, so neither will those frequent shavings, or the mere wearing [of] a linen vestment constitute a votary of Isis; but he alone is a true servant or follower of this Goddess, who after he has heard, and been made acquainted in a proper manner with the history of the actions of these Gods, searches into the hidden truths which he concealed under them, and examines the whole by the dictates of reason and philosophy."

During the Middle Ages the troubadours of Central Europe preserved in song the legends of this Egyptian goddess. They composed sonnets to the most beautiful woman in all the world. Though few ever discovered her identity, she was Sophia, the Virgin of Wisdom, whom all the philosophers of the world have wooed. Isis represents the mystery of motherhood, which the ancients recognized as the most apparent proof of Nature's omniscient wisdom and God's overshadowing power. To the modern seeker she is the epitome of the Great Unknown, and only those who unveil her will be able to solve the mysteries of life, death, generation, and regeneration.


MUMMIFICATION OF THE EGYPTIAN DEAD


Servius, commenting on Virgil's Æneid, observes that "the wise Egyptians took care to embalm their bodies, and deposit them in catacombs, in order that the soul might be preserved for a long time in connection with the body, and might not soon be alienated; while the Romans, with an opposite design, committed the remains of their dead to the funeral pile, intending that the vital spark might immediately be restored to the general element, or return to its pristine nature." (From Prichard's An Analysis of the Egyptian Mythology.)


No complete records are available which give the secret doctrine of the Egyptians concerning the relationship existing between the spirit, or consciousness, and the body which it inhabited. It is reasonably certain, however, that Pythagoras, who had been initiated in the Egyptian temples, when he promulgated the doctrine of metempsychosis, restated, in part at least, the teachings of the Egyptian initiates. The popular supposition that the Egyptians mummified their dead in order to preserve the form for a physical resurrection is untenable in the light of modern knowledge regarding their philosophy of death. In the fourth book of On Abstinence from Animal Food, Porphyry describes an Egyptian custom of purifying the dead by removing the contents of the abdominal cavity, which they placed in a separate chest. He then reproduces the following oration which had been translated out of the Egyptian tongue by Euphantus: "O sovereign Sun, and all ye Gods who impart life to men, receive me, and deliver me to the eternal Gods as a cohabitant. For I have always piously worshipped those divinities which were pointed out to me by my parents as long as I lived in this age, and have likewise always honored those who procreated my body. And, with respect to other men, I have never slain any one, nor defrauded any one of what he deposited with me, nor have I committed any other atrocious deed. If, therefore, during my life I have acted erroneously, by eating or drinking things which it is unlawful to cat or drink, I have not erred through myself, but through these" (pointing to the chest which contained the viscera). The removal of the organs identified as the seat of the appetites was considered equivalent to the purification of the body from their evil influences.


So literally did the early Christians interpret their Scriptures that they preserved the bodies of their dead by pickling them in salt water, so that on the day of resurrection the spirit of the dead might reenter a complete and perfectly preserved body. Believing that the incisions necessary to the embalming process and the removal of the internal organs would prevent the return of the spirit to its body, the Christians buried their dead without resorting to the more elaborate mummification methods employed by the Egyptian morticians.


In his work on Egyptian Magic, S.S.D.D. hazards the following speculation concerning the esoteric purposes behind the practice of mummification. "There is every reason to suppose," he says, "that only those who had received some grade of initiation were mummified; for it is certain that, in the eyes of the Egyptians, mummification effectually prevented reincarnation. Reincarnation was necessary to imperfect souls, to those who had failed to pass the tests of initiation; but for those who had the Will and the capacity to enter the Secret Adytum, there was seldom necessity for that liberation of the soul which is said to be effected by the destruction of the body. The body of the Initiate was therefore preserved after death as a species of Talisman or material basis for the manifestation of the Soul upon earth."


During the period of its inception mummification was limited to the Pharaoh and such other persons of royal rank as presumably partook of the attributes of the great Osiris, the divine, mummified King of the Egyptian Underworld.

THE BOOK OF THE REVELATION OF HERMES

Hermes, Plato, Aristotle, and the other philosophers, flourishing at different times, who have introduced the Arts, and more especially have explored the secrets of inferior creation, all these have eagerly sought a means whereby man's body might be preserved from decay and become endued with immortality. To them it was answered that there is nothing which might deliver the mortal body from death; but that there is One Thing which may postpone decay, renew youth, and prolong short human life (as with the Patriarchs). For death was laid as a punishment upon our first parents, Adam and Eve, and will never depart from all their descendants. Therefore, the above philosophers, and many others, have sought this One Thing with great labour, and have found that which preserves the human body from corruption, and prolongs life, conducts itself, with respect to other elements, as it were like the Heavens from which they understood that the Heavens are a substance above the Four Elements. And just as the Heavens, with respect to the other elements are held to be the fifth substance (for they are indestructible, stable, and suffer no foreign admixture), so also this One Thing (compared to the forces of our body) is an indestructible essence, drying up all the superfluities of our bodies, and has been philosophically called by the above-mentioned name. It is neither hot and dry like fire, nor cold and moist like water, nor warm and moist like air, nor dry and cold like earth. But it is a skilful, perfect equation of all the Elements, a right commingling of natural forces, a most particular union of spiritual virtues, an indissoluble uniting of body and soul. It is the purest and noblest substance of an indestructible body, which cannot be destroyed nor harmed by the Elements, and is produced by Art.


With this Aristotle prepared an apple prolonging life by its scent, when he, fifteen days before his death, could neither eat nor drink on account of old age. This spiritual Essence, or One Thing, was revealed from above to Adam, and was greatly desired by the Holy Fathers, this also Hermes and Aristotle call the Truth without Lies, the most sure of all things certain, the Secret of all Secrets. It is the Last and the Highest Thing to be sought under the Heavens, a wondrous closing and finish of philosophical work, by which are discovered the dews of Heaven and the fastnesses of Earth. What the mouth of man cannot utter is all found in this Spirit. As Morienus says: 'He who has this has all things, and wants no other aid. For in it are all temporal happiness, bodily health, and earthly fortune. It is the spirit of the fifth substance, a Fount of all Joys (beneath the rays of the moon), the Supporter of Heaven and Earth, the Mover of Sea and Wind, the Outpourer of Rain, upholding the strength of all things, an excellent spirit above Heavenly and other spirits, giving Health, Joy, Peace, Love: driving away Hatred and Sorrow, bringing in Joy, expelling all Evil, quickly healing all Diseases, destroying Poverty and Misery, leading to all good things, preventing all evil words and thoughts, giving man his heart's desire, bringing to the pious earthly honour and long life, but to the wicked who misuse it, Eternal Punishment.'


This is the Spirit of Truth, which the world cannot comprehend without the interposition of the Holy Ghost, or without the instruction of those who know it. The same is of a mysterious nature, wondrous strength, boundless power. The Saints, from the beginning of the world, have desired to behold its face. By Avicenna this Spirit is named the Soul of the World. For as the Soul moves all the limbs of the Body, so also does this Spirit move all bodies. And as the Soul is in all the limbs of the Body, so also is this Spirit in all elementary created things. It is sought by many and found by few. It is beheld from afar and found near; for it exists in every thing, in every place, and at all times. It has the powers of all creatures; its action is found in all elements, and the qualities of all things are therein, even in the highest perfection. By virtue of this essence did Adam and the Patriarchs preserve their health and live to an extreme age, some of them also flourishing in great riches.

When the philosophers had discovered it, with great diligence and labour, they straightway concealed it under a strange tongue, and in parables, lest the same should become known to the unworthy, and the pearls be cast before swine. For if everyone knew it, all work and industry would cease; man would desire nothing but this one thing, people would live wickedly, and the world be ruined, seeing that they would provoke God by reason of their avarice and superfluity. For eye hath not seen, nor ear heard, nor hath the heart of man understood what Heaven hath naturally incorporated with this Spirit. Therefore have I briefly enumerated some of the qualities of this Spirit, to the Honour of God, that the pious may reverently praise Him in His gifts (which gift of God shall afterwards come to them), and I will herewith shew what powers and virtues it possesses in each thing, also its outward appearance, that it may be more readily recognized.


In its first state, it appears as an impure earthly body, full of imperfections. It then has an earthly nature, healing all sickness and wounds in the bowels of man, producing good and consuming proud flesh, expelling all stench, and healing generally, inwardly and outwardly.

In its second nature, it appears as a watery body, somewhat more beautiful than before, because (although still having its corruptions) its Virtue is greater. It is much nearer the Truth, and more effective in works. In this form it cures cold and hot fevers, and is a specific against poisons, which it drives from heart and lungs, healing the same when injured or wounded, purifying the blood, and, taken three times a day, is of great comfort in all diseases.

But in its third nature it appears as an aerial body of an oily nature, almost freed from all imperfections, in which form it does many wondrous works, producing beauty and strength of body, and (a small quantity being taken in the food) preventing melancholy and heating of the gall, increasing the quantity of blood and seed. It expands the blood vessels, cures withered limbs, restores strength to the sight, in growing persons removes what is superfluous and makes good defects in the limbs.


In its fourth nature it appears in a fiery form (not quite freed from all imperfections, still somewhat watery and not dried enough), wherein it has many virtues making the old young and reviving those at the point of death. For if to such an one there be given, in wine, a barleycorn's weight of this fire, so that it reach the stomach, it goes to his heart, renewing him at once, driving away all previous moisture and poison, and restoring the natural heat of the liver. Given in small doses to old people, it removes the diseases of age, giving the old young hearts and bodies. Hence it is called the Elixir of Life. In its fifth and last nature, it appears in a glorified and illuminated form, without defects, shining like gold and silver, wherein it possesses all previous powers and virtues in a higher and more wondrous degree. Here its natural works are taken for miracles. When applied to the roots of dead trees they revive, bringing forth leaves and fruit. A lamp, the oil of which is mingled with this spirit, continues to burn for ever without diminution. It converts crystals into the most precious stones of all colours, equal to those from the mines, and does many other incredible wonders which may not be revealed to the unworthy.


For it heals all dead and living bodies without other medicine. Here Christ is my witness that I lie not, for all heavenly influences are united and combined therein. This essence also reveals all treasures in earth and sea, converts all metallic bodies into gold, and there is nothing like unto it under Heaven. This spirit is the secret, hidden from the beginning yet granted by God to a few holy men for the revealing of these riches to His Glory--dwelling in fiery form in the air, and leading earth with itself to Heaven, while from its body there flow whole rivers of living water. This spirit flies through the midst of the Heavens like a morning mist, leads its burning fire into the water, and has its shining realm in the Heavens. And although these writings may be regarded as false by the reader, yet to the initiated they are true and possible, when the hidden sense is properly understood. For God is wonderful in His works, and His wisdom is without end.


This spirit in its fiery form is called a Sandaraca, in the aerial a Kybrick, in the watery an Azoth, in the earthly Alcohoph and Aliocosoph. Hence they are deceived by these names, who, seeking without instruction, think to find this Spirit of Life in things foreign to our Art. For although this Spirit which we seek, on account of its qualities, is called by these names, yet the same is not in these bodies and cannot be in them. For a refined spirit cannot appear except in a body suitable to its nature. And, by however many names it be called, let no one imagine there be different spirits, for, say what one will, there is but one spirit working everywhere and in all things.

That is the spirit which, when rising, illumines the Heavens, when setting incorporates the purity of Earth, and when brooding has embraced the Waters. This spirit is named Raphael, the Angel of God, the subtlest. and purest, whom the others all obey as their King.

This spiritual substance is neither heavenly nor hellish, but an airy, pure, and hearty body, midway between the highest and the lowest, without reason, but fruitful in works, and the most select and beautiful of all other heavenly things.


This work of God is far too deep for understanding for it is the last, greatest, and highest secret of Nature. It is the Spirit of God, which in the Beginning filled the Earth and brooded over the waters, which the world cannot grasp without the gracious interposition of the Holy Spirit and instruction from those who know it, which also the whole world desires for its virtue, and which cannot be prized enough. For it reaches to the planets, raises the clouds, drives away mists, gives its light to all things, turns everything into Sun and Moon, bestows all health and abundance of treasure, cleanses the leper, brightens the eyes, banishes sorrow, heals the sick, reveals all hidden treasures, and, generally, cures all diseases.


Through this spirit have the philosophers invented the Seven Liberal Arts, and thereby gained their riches. Through the same Moses made the golden vessels in the Ark, and King Solomon did many beautiful works to the honour of God. Therewith Moses built the Tabernacle, Noah the Ark, Solomon the Temple. By this Ezra restored the Law, and Miriam, Moses' sister, was hospitable; Abraham, Isaac, and Jacob, and other righteous men, have had life-long abundance and riches; and all the saints possessing it have therewith praised God. Therefore is its acquisition very hard, more than that of gold and silver. For it is the best of all things, because, of all things mortal that man can desire in this world, nothing can compare with it, and in it alone is truth. Hence it is called the Stone and Spirit of Truth; in its works is no vanity, its praise cannot be sufficiently expressed. I am unable to speak enough of its virtues, because its good qualities and powers are beyond human thoughts, unutterable by the tongue of man, and in it are found the properties of all things. Yea, there is nothing deeper in Nature.

O unfathomable abyss of God's Wisdom, which thus hath united and comprised in the virtue and power of this one Spirit the qualities of all existing bodies!

O unspeakable honour and boundless joy granted to mortal man! For the destructible things of Nature are restored by virtue of the said Spirit.


O mystery of mysteries, most secret of all secret things, and healing and medicine of all things! Thou last discovery in earthly natures, last best gift to Patriarchs and Sages, greatly desired by the Whole world! Oh, what a wondrous and laudable spirit is purity, in which stand all joy, riches, fruitfulness of life, and art of all arts, a power which to its initiates grants all material joys! O desirable knowledge, lovely above all things beneath the circle of the Moon, by which Nature is strengthened, and heart and limbs are renewed, blooming youth is preserved, old age driven away, weakness destroyed, beauty in its perfection preserved, and abundance ensured in all things pleasing to men! O thou spiritual substance, lovely above all things! O thou wondrous power, strengthening all the world! O thou invincible virtue, highest of all that is, although despised by the ignorant, yet held by the wise in great praise, honour, and glory, that--proceeding from humours--wakest the dead, expellest diseases, restorest the voice of the dying!

0 thou treasure of treasures, mystery of mysteries, called by Avicenna 'an unspeakable substance,' the purest and most perfect soul of the world, than which there is nothing more costly under Heaven, unfathomable in nature and power, wonderful in virtue and works, having no equal among creatures, possessing the virtues of all bodies under Heaven! For from it flow the water of life, the oil and honey of eternal healing, and thus hath it nourished them with honey and water from the rock. Therefore, saith Morienus: 'He who hath it, the same also hath all things.' Blessed art Thou, Lord God of our Fathers, in that Thou has given the prophets this knowledge and understanding, that they have hidden these things (lest they should be discovered by the blind, and those drowned in worldly godlessness) by which the wise and pious have praised Thee! For the discoverers of the mystery of this Thing to the unworthy are breakers of the seal of Heavenly Revelation, thereby offending God's Majesty, and bringing upon themselves many misfortunes and the punishments of God.


Therefore, I beg all Christians, possessing this knowledge, to communicate the same to nobody, except it be to one living in Godliness, of well-proved virtue, and praising God, Who has given such a treasure to man. For many seek, but few find it. Hence the impure and those living in vice are unworthy of it. Therefore is this Art to be shown to all God-fearing persons, because it cannot be bought with a price. I testify before God that I lie not, although it appear impossible to fools, that no one has hitherto explored Nature so deeply.

The Almighty be praised for having created this Art and for revealing it to God-fearing men. Amen.

And thus is fulfilled this precious and excellent work, called the revealing of the occult spirit, in which lie hidden the secrets and mysteries of the world.

But this spirit is one genius, and Divine, wonderful and lordly power. For it embraces the whole world, and overcomes the Elements and the fifth Substance.


To our Trismegistus Spagyrus, Jesus Christ, Be praise and glory immortal. Amen.

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Öppettider

Måndag - Fredag


09:00 - 17:00


Lördag


11:00 - 17:00


Söndag


Stängd