Healing Stockholm

Sacred Knowledge


Deo Non Fortuna

Healing Stockholm, Coaching, Kabbalah, Alkemi, Magi, Tarot, Ockult, Esoteric, Astrologi, Gnostic, Yoga, Andlighet, Schamanism, Plantmedicin

Om oss

Coaching med hjälp av magiska metoder.


Oavsett om det handlar om karriär, kärlek, relation eller hälsa så behöver männsikan vara hel och i balans för att uppnå de resultat som man letar efter. En människa blir hel, fullständig, lugn, fruktbar, och lycklig när det medvetna och omedvetna har lärt sig att leva i frid med varandra och komplettera varandra. Därför är healing en viktig aspekt och hjälper dig till utveckling.


Att hela något eller någon är att ”göra det helt” som den gemensamma roten till ”hela” anger. Att bringa helhet till något är att komplettera obalans med harmoni och smärta med visdom, inte att ersätta eller övervinna obalansen eller smärtan.


Att vara hel betyder inte att vara perfekt på något vis, det betyder istället att inkludera allting. Att hela är därför att bringa samman de olika delarna i ett system – oberoende av om det gäller människor, djur, växter eller ”livlösa” system – på ett sätt som innesluter snarare än utsluter. När vi gör detta kan vi åstadkomma sant helande istället för det ”helande” som bara inriktar sig på att bota smärta, dölja obalans eller bahandla symtom istället för orsaken.

Vi erbjuder individer och grupper möjligheten att med hjälp av magiska verktyg och sina egna inre krafter hitta sin sanna väg till frihet, insikt, helhet, självkännedom och det drömliv man söker.

Med utgångspunkt i modern coaching och magiska verktyg från mystiken samt den gudomliga energins vägledning blir mötena en blandning av samtal, teori och praktik. 


Vi träffas fysiskt eller digitalt med en frekvens som passar dig för att kartlägga dina behov. Sedan lägger vi upp en personlig strategi som passar just dig, så att du ska kunna utveckla din fulla kraft och få tillgång till dolda förmågor utifrån dig själv i fokus och nå dina uppsatta mål. Detta blir starten för ditt nya bättre jag.  

Alkemiutbildning

Utbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i alkemi – det gudomliga verket. Målet är att bli en alkemisk mästare i livets konst!
Du lär dig bemästra en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential. Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya gudomliga människan.


Utbildningen följer den nyutkomna boken Alkemi – det gudomliga verket av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund.


Ett block spinner över ett år och du kan gå upp till 3 år totalt. Du kan påbörja utbildningen när du själv önskar!

Utbildningen sker genom inspelade webinar och imaginationer och relevanta färgkapitel från vår bok samt bonusmaterial.


Första året har fyra moduler som kostar 1750 kr st (ex moms för företag) och betalas parvis, dvs två moduler i taget till priset 3500 kr. Anmälningskostnad är alltså 3500 kr för de första två modulerna. Totalpris för varje år/block är 7000 kr och rekommenderad tid är 1 år per block även om du helt kan göra det i din egen takt.


Block 1 (första året) med fyra moduler:


 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.


Block 2 (andra året) med fyra moduler:


 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen


Block 3 (tredje året) med fyra moduler:


 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.


Arbetsformer:


Distansutbildningen sker genom webinarföreläsningar, färgkapitel från boken Alkemi – det gudomliga verket, inspelade imaginationer och individuella uppgifter samt distanshandledning via Internet.
Efter varje modul inlämnas svar på modulens frågeställningar. När dessa godkänts får man tillgång till nästföljande modul. I slutet på varje block redovisas en kreativ uppgift.


Examination:


När blockets fyra moduler är fullgjorda, redovisade och godkända erhålls diplom för godkänt block. Varje block motsvarar ett års studier på Akademins 3-åriga utbildning i alkemi.


Inga förkunskaper behövs.

Studietakten är fri. När man gjort klart första modulen får man tillgång till andra, etc.


Tid:
När som helst!


Plats:
Hela världen! 

Alkemi utbildning - Distansutbildning i Alkemi

Prästinneutbildning

Sophiatemplet välkomnar alla som vill vandra hjärtats alkemiska väg. Vi utgår från den heligt feminina visdomen och är inte knutna till någon religiös tradition utan ser gudinnan Sophia som Gudomens feminina aspekt. Hon är gudinnan bakom alla gudinnor världen över och med visdom och kärlek söker Sophia bringa skapelsen och dess barn till helhet och enhet.  När gudinnans kärlek och visdom uppenbaras kan guden och gudinnan fira sitt alkemiska bröllop både i kosmos i stort och inom varje människa.


Sophiatemplet arbetar med en Prästinnetradition som har sitt ursprung i gudinnan Isis och Maria Magdalenas alkemiska hemligheter. Vi ser dem som urgudinnan Sophias profetissor eller inkarnationer som vägleder oss längs med kärlekens väg.

Alkemiska sessioner

Hjärtligt välkommen till en transformerande och djuplodande alkemisk session med Katarina Falkenberg. Nu tar vi åter emot för sessioner i templet om du är fullt frisk.

 

Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.
Det kan vara tidigare inkarnationer, ditt eget ursprung eller andra medvetandesfärer som öppnas upp för att du ska kunna verka mer till fullo och i samklang med din gudomliga mission på jorden.

 

Du kan på så vis utveckla dina egna gudomliga förmågor och ges en djupare förståelse av vem du är, varit och är på väg. Du kan bli den levande graalen …

 

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Terapeutiska konsultationer

Förvandla dina demoner till änglar

Alkemisk terapi handlar om att läka och heliggöra själen med hjälp av kraftfulla metoder från världens äldsta visdomslära.

Vi arbetar med alkemisk djupanalys, energihealing och aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras.

I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang – det alkemiska bröllopet. Alkemisk terapi är en upptäcktsresa till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i ett gyllene liv.

Kabbalistisk terapi

Kabbalistisk terapi påminner om den alkemiska, med skillnaden att verktygen hämtas från den  kabbalistiska vishetsläran. Den erbjuder stora möjligheter för individer som önskar arbeta med och vidareutveckla själsliga och andliga nivåer och integrera dessa i kroppen och vardagslivet, oavsett personligt trosuppfattning. En eller flera konsultationer kan lösa upp blockeringar, klargöra intentioner, rikta viljekraft och balansera psykets och själens olika skikt.

Alkemisk vägledning

Under en alkemisk vägledningssession använder vi de alkemiska verktygen för att åstadkomma en positiv livstransformation. Du vägleds i arbetet mot utökad självmedvetenhet så att du kan återfinna din livsvision och frigöra sin livspassion. Med alkemins gyllene kompass vägleds du till att navigera insiktsfullt genom livets alla skeenden och kan därmed frigöra din skaparkraft så att du expandera till den storhet – till det guld – som du i sanning är.

Samtalsterapi i Psykosyntes

Terapi enligt psykosyntesmodell innebär att arbeta med en positiv människosyn och eftersträva en ökad medvetenhet om det mänskliga psyket och dess relation med kropp, själ och ande, dåtid, nutid och framtid. Traditionella terapisamtal, meditationer och drömarbete syftar till att utveckla det sanna jaget och stärka dess viktigaste redskap—viljan.

Kabbalah

Kabbalah (Hebreiska קבלה) stavas alternativ, Cabala, Qabalah från hebreiska קבל KBLH eller QBL, "att ta emot."

En forntida esoterisk undervisning dold för oinvigda, vars grenar och många former har nått över hela världen.


I grund och botten ger Kabbalah ett språk, struktur eller karta där vi kan börja förstå verkligheten, och därför är alla filosofier, religioner, vetenskaper och konst ett sätt att uttrycka kabbala, var och en på sitt sätt och nivå. Där det är oren, där finner vi argument, oenighet, fanatism, misstag etc.


Roten till kabbala är vetenskapen och språket i de överlägsna världarna och är således objektiv, fullständig och utan brist, det sägs att "Alla upplysta varelser är överens", och deras naturliga överensstämmelse är en funktion av det väckta medvetandet. Kabbalah är språket för det medvetandet, så oenighet om dess mening och tolkning beror alltid på de subjektiva elementen i psyken.


Under utbildningen får du lära dig om kabbalah och dess symbolers mysterier samt hur de kan förgylla den moderna människan. 

Healing / Kabbalah 

Det finns olika sätt att använda vid helande, ett sätt är att använda kabbalah (livets träd) och det är viktigt att betona att det bästa helandet är det vi utför på oss själva. Det gamla talesättet ”helare, hela dig själv” är mycket viktigt.


För att helandet ska bli verkligt effektivt bör det också innefatta de förhållanden personen har till sin yttre värld. Detta totala helande kommer att verka på många nivåer, från den fysiska, via den psykologiska, till de djupaste nivåer av andlig kontakt, och samtidigt också behandla eteriska, astrala och andra subtila energier.


Livets träd, som ju är en karta över hela personen, är en idealisk modell att använda vid helande, vare sig det gäller oss själva eller andra. Ett totalt helande av en individ omfattar hela trädet – kroppen, personligheten, själen och anden. Kabbalah erbjuder en säker väg för att utveckla alla delar av vårt väsen.

“Before you heal someone, ask him if he's willing to give up the things that make him sick.” ― Hippocrates

Esoteriska böcker

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

TÄNK PÅ DÖDEN

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

SAINT MARTIN –

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

ALKEMI - DET GUDOMLIGA VERKET

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

DET GYLDENE ROSENKORSETS TEORI, PRAKTIK & FILOSOFI

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

ROSENKORS ALKEMISKA BRÖLLOP

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

            SAINT MARTIN –

 TANKAR OCH SJÄLVBIOGRAFI

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

HJÄRTATS ALKEMI

Esoteric Books - Esoteriska Böcker

TRINOSOPHIA

Esoterisk Podcast

Alkemiska Elixir

Alkemiska Akademin erbjuder färdigpreparerade alkemiska elixir och oljor till försäljning. De är alla tillredda med örter och blomster (oftast egenodlade) efter gammal alkemisk praxis, där de tre alkemiska principerna, svavel, merkur och salt har frigjorts, renats och återförenats till ett elixir infuserat med gudomlig kraft.


Pris: 150 kr för en 10 ml glasflaska. Flytande guld och silverelixir kostar 200-300 kr och oljor 200-230 kr.   Porto 10 kr/elixir tillkommer vid försändelser.


Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad som är tillgängligt just nu!


Aurum potabile: Aurum Potabile eller flytande guld har länge setts som en universalmedicin eller ett livselixir och kan sägas vara förkroppsligat livgivande solljus eller koagulerad ande. Guld är i alkemin den högsta medicinen och dess essentiella kvaliteter anses stärka hjärtat som är den inre solen i vårt bröst. Aurum Potabile består förutom av guld och manna och en hemlig komposition av läkeörter också av flertalet gudomliga elixir som i sig bär solens signum. Alla sju planeternas elixir finns också dubbeldestillerade i detta flytande guldelixir, så att att dessa dansar runt solkonungen. Det gör elixirets krafter mycket centrerade och balanserande.

Elixirets tas med fördel på morgonen för att stärka kontakten med anden, vårt högre jag och den gudomliga gnistan inom en. Detta gyllene elixir är stärkande vid det alkemiska arbetet med att transfigurera eterkroppen och kan användas för att realisera självet och medvetliggöra själens djup och mission.

Elixiret dricks tre droppar direkt i munnen eller utspätt i lite vatten eller rött vin under ceremonier. Pris: 200-300 kr beroende på storlek på flaskan.


Argentum potabile: Argentum Potabile är ett potent silverelixir fyllt av månens krafter och av mångudinnans och gudens olika fasetter. Förutom silver och ett hemligt recept av läkeväxter består det av ett antal gudomliga elixir som bär månens signum. Det lämpar sig utmärkt på kvällen för meditation, imagination och nattens drömarbete samt för att rena och transformera astralkroppen under vilken tid på dygnet som helst. Elixiret förstärker rituellt arbete och underlättar kontakten med vårt omedvetna. Alla sju planeternas elixir finns också dubbeldestillerade i detta flytande silverelixir, så att att dessa dansar runt måndrottningen. Det gör elixirets krafter mycket centrerade och balanserande.

Elixiret dricks tre droppar direkt i munnen eller utspätt i lite vatten eller vitt vin under ceremonier. Pris: 200-300 kr beroende på storlek på flaskan.


Argentum Potabile kan också med fördel drickas tillsammans med Aurum Potabile och då för att kunna förena guldelixirets solara kraft med månens lunara kraft så att ett alkemiskt bröllop kan komma till stånd.


Ärkeängel elixir:


Gabriels elixir: Gabriel  är måndagens ängel vars namn betyder ” Guds styrka” och knyter an till både styrkan i Modern Maria och den som vakar över barnen. Gabriel är den  ärkeängel som tros tjäna som sändebud från Gud och elixiret kan hjälpa till i kommunikation mellan både gudom och människa och människor emellan. Gabriels änglaelixirs signum är den vita liljan som symboliserar Marias renhet och ger människan hoppets gåva.


Rafaels elixir: Onsdagens ängel är Rafael vars namn betyder Gud läker. Rafael är läkekonstens ängel och elixiret används vid åkallan och vid olika former av healingarbeten. Rafael menas också vaka över livets träd i Edens lustgård och är därmed beskyddare av det mysterier som rör de fullödiga krafterna som vi människor förlorade genom fallet. Genom elixiret kan vi lättare samarbete med Rafael och invigas i helandets konst på djupet. Människan kan på så sätt återfå sin ursprungligt enhetliga prima materia och åter bli hel. Rafaels elixir förstärker också kontakten med vår egen skyddsängel eftersom Rafael arbetar med skyddsänglarna.


Anaels elixir: Anael, som ibland skrivs Haniel, betyder ”Guds ära” eller ”Guds nåd”, och är fredagens ängel som verkar inom Venus sfär. Anaels elixir hjälper oss att uppleva den gudomliga nåden, Guds glädjes nåd, kärlek och ära.  Anaels elixir kan vara behjälpligt om man blir negativt påverkad av månens cykler och hjälper oss att hedra våra naturliga rytmer, cykler och vårt humör.  Anael som är Venus egen ängel är ett blomstrande elixir som bringar kärlek, fröjd och fruktbarhet.


Mikaels elixir: Mikael är Solens ärkeängel vars namn betyder ”är lik Gud” eller den retoriska frågan ”vem är lik Gud?”. Mikael har en given ledarroll bland ärkeänglarna och ängelns elixir hjälper oss att hitta mod och styrka så att vi vågar stå upp för det vi tror på och leva i sanning utifrån vår djupaste essens – vår inre sol. Elixiret hjälper oss att åkalla ärkeängel Mikael som beskydd när man har att hantera vredesfulla krafter oavsett om de bor inom eller utom oss. Mikael är en kraftfull försvarare av det oskuldsfulla och det femininas kvalitéer och det finns många berättelser om hur han agerat som skyddande ängel. Mikaels svärd hjälper till att släppa de rädslor som begränsar människan och skölden skyddar mot hot och demoner. Mikaels elixir är också behjälplig med att rena platser från stagnerade och oförlösta energier och används som en stark skyddande kraft vid ceremonier och ritualer. Ärkeängel Mikaels elixir är beskyddande och hjälper oss att hantera både inre och yttre drakar så att ett bröllop mellan motsatserna till slut kan komma till stånd.


Kamaels elixir: Kamael vars namn ofta tolkas som ”den som ser Gud” eller ibland som ”Guds brännare” är tisdagens ängel och styr över planeten Mars insegel. Kamaels elixir hjälper oss att verka för gudomlig rättvisa och balans och ser till att vi går framåt längs vår utstakade väg, övervinner hinder och inte faller åt sidan genom krafter som söker dra människan ner i avgrundsdjupet. Mars ängel Kamael är ett kraftfullt elixir som bränner bort motstånd mot helheten och för oss med kraft in på vårt hjärtas valda väg.


Sachiels elixir: Sachiel, vars namn betyder ”Guds täckning”, är torsdagens ängel och vaktar över Jupiters insegel. Sachiels elixir kan med fördel användas i förehavanden som rör finansiella, rättsliga eller sociala frågor. Liksom den gode konung Jupiter hjälper Sachiel till med allt som hör det goda riket till såsom att nå överflöd, ge till välgörenhet och skipa rättvisa.  Sachiels elixir  har en expanderande och upplyftande energi och lär oss att vara kraftfulla men samtidigt empatiska och givmilda mot andra.


Uriels elixir: Uriel vars namn betyder ”Guds ljus” eller ”eld” förmedlar elixirets kraft att lysa upp materians mörker och heliggöra densamma. Genom sin kommunikation med Uriel och de andra änglarna utvecklade magikern John Dee och Edward Kelly ett magiskt system som kom att kallas Henokiansk magi och som sägs realtera till den apokryfiska Henoks bok. Uriels elixir hjälper oss att tränga djupare in i den alkemisk-magiska traditionen. Det är ett transformerande elixir som bringar ljus in de fördolda alkemiska processerna och hemligheterna.


Tzapkilels elixir: Tzapkiel  namn betyder ”Guds begrundan” men även förståelse och medkänsla. Ärkeängeln lär oss att älska Gud, oss själva och varandra. Tzapkiel är också sammanlänkad till planeten Saturnus och är lördagens ängel. Även då änglar ej brukar betraktas som manliga eller kvinnliga så ses Tzapkiel oftas som en kvinnlig ängel eftersom Tzapkiel är förbunden med urmoder Binahs sefira på livets träd i kabbalan. Tzapkiel hjälper oss till andlig förståelse och ser till att man följer sitt högre mål i linje med  kosmos i sin helhet. Det gör Tzapkiel till en bro mellan himmel och jord så att vi kan bli medvetna om det osynliga och omanifesterade världarna. Tzapkiel hjälper oss att utveckla vår förståelse och visdom så att vi kan fördjupa och expandera vår andliga närvaro i oss själva och världen samt är stödjande i alla sorgprocesser.


Den heliga graalens elixir: Detta elixir är preparerat och konsekrerat på Englands heliga graalplatser såsom Camelot, The Tor, Chalice well och White spring. Det innehåller rituellt vatten från den röda och vita källan bevarat genom alkohol samt består av en blomstrande örtkomposition som bringar fruktbarhet till den öde marken. Ett elixir för dig som vill uppenbara Paradisets förlorade eter och bringa helhet, fruktbarhet och överflöd in i ditt liv. Verkar helande på eterkroppen och på själsliga nivåer.


Graalriddarens elixir: Detta elixir är preparerat på fransk graalriddarmark med örter från de heliga plasterna och konsekrerat i den levande gudens kapell. Därefter konsekrerat på Englands heliga graalplatser såsom Camelot, The Tor, Chalice well och White spring. Det innehåller rituellt vatten från den röda och vita källan bevarat genom alkohol. Elixiret fullkomnades slutligen i Templecombe där Tempelriddarnas skatt öppnades upp och bringade sin kraft in i elixiret. Ett elixir för alla graalriddare och Tempelriddare som bringar kraft, mod och ridderlig visdom.


Gud moders elixir: Detta elixir är preparerat i Gud Moders kloster på Cypern med sin heliga källa dit Riddare genom historien har färdats till för att hela sina sår efter striderna. Örterna har en läkande och mjuk moderlig kraft och är stärkande för både själsliga och kroppsliga sår. Elixiret bär kraften av Gud Moders urkälla som enar och förenar alla oavsett kultur och religion

.

Athenas elixir: Detta elixir är preparerat med grekiska örter i solen på Athenas egna marker. Liksom gudinnan Athena hjälper det oss att bringa ordning i konflikt och kaos genom en högre balanserande visdom. Elixiret är stärkande och hjälper till att hantera rädsla och oro.


Floras elixir: Detta elixir är ett gudinnerligt välsmakande och blomstrande elixir liksom blomstergudinnan Flora själv. Det flödar av naturens ljus, intelligens och vänlighet och sprider sitt blomstrande ljus i mörka tider. Utmärkt vid nedstämdhet och under den mörka kalla delen av året.


Kröningselixir: Detta elixir är preparerat på Frankrikes heliga gudinneplatser med örter från dessa marker. Det har konsekrerats i Notre Dame du cros där guden kröner gudinnan i både den heliga jorden, källan, kyrkan och den fantastiska Rosenvägen som leder till gudinnans återuppståndelse. Detta är ett invigningelixir som uppenbarar ett av alkemins djupaste mysterium där guden kröner Maria/Sophia inför fullbordan i det alkemiska bröllopet. Elixiret verkar heliggörande på både det heligt maskulina och feminina liksom på kropp, själ och ande.


Melusinas elixir: Detta elixir är preparerat under lång tid under den alkemiska sjöjungfruns vägledande kraft. Melusina – är i alkemin den kraft som från djupet av urhavets kaos skapar visdomens mjölk och hjärtats röda elixir. Detta elixir hjäper till att transformera vår egen inre sjöjungfrukraft så att den alkemiska Sirenen som först uppenbarade sig i sin fallna och neddragande aspekt  kan byta  skepnad och framträda i sin närande och moderliga aspekt som bjuder på sitt visdomselixir till den som vågat träda ner och in i sitt eget djupaste mörker. Från det bittra vattnet i vårt mörka omedvetna bringar hon visdomens salt! Elixiret är också helande och stärkande för äggstockar och livmoder. 


Pans elixir: Detta elixir är preparerat i Pans grekiska hemtrakter med både kraftfulla och sällsynta örter. Det öppnar den nyckellösa dörren till Arkadien och verkar också som Afrodisiak. Elixiret är konsekrerat genom Dion Fortune fantastiska Panritual och lämpar sig utmärkt för liknande riter. Pan som betyder all genomsyrar naturen med sin fullödiga och extatiska kraft varför detta elixir lämpar sig väl för den som vill utforska dessa marker och omfamna sin egen Pan. Detta elixir hjälper till att omfamna denna för många skrämmande kraft på ett kärleksfullt vis så att Pan inte behöver överrumpla oss och skapa Pan, Pan Panik i det omedvetna.


Ormgudinnans kundalinielixir: Detta elixir är preparerat på Kreta i den Minoiska ormgudinnans trakter med örter som väcker drakeldens och ormkraftens kundalinield. Ormgudinnan hjälper oss att behärska, transformera och omvandla denna ofta nästan förtärande ormkraft till att kunna stiga upp med gudinnans hjälp och sprida gryningsljusets gyllene strålar likt Aurora – gryningsgudinnan. Det är hon som i gryningen får himlen att flamma som av flytande guld. Detta elixir är ett botemedel mot kraftlöshet, mörker och tristess och hjälper oss att transformera vår inre glöd genom kärlek så att vi kan blomma ut likt gryningssolen.


Transfigurationselixir: Detta elixir är preparerat i Grekland med kraftfulla örter från bergen såsom Malotira som är en bergsört vars grekiska namn sidertis betyder ”han som är gjord av järn”.  Örten var känd i det forntida Grekland och ansågs bota skador förorsakade av vapen gjorda av järn. Elixiret har därför en läkande verkan på både den fysiska kroppen och på eterkroppen som ofta har revor och sår från attacker av olika slag.

Det består också av egyptiska blad som verkar stärkande, helande och transfigurerande på eterkroppen och som till sin själva form liknar transfigurationskroppens vesica pisces. Elixiret har konsekrerats under flertal dagar och nätter i ett Transfigurationskapell vid havet. Det är lämpligt för den som själv vill arbeta med att omskapa sin eterkropp till en helig eterisk graal och har som sinnebild  Jesus tranfiguration på det heliga berget Thabor.


Johannes döparens elixir: Elixiret driver ut det stagnerande och bereder väg för ljuset och det gudomliga barnet. Elixiret är en komposition av örter som bla består av Johannesört och egyptiska blad.


Lasarus elixir: Lasarus elixir är ett invigningselixir som är preparerat och konsekrerat i Larnaca och dess kyrka som har Lasarus relikskrin. Lasarus invigningen rör eterkroppens och astralkroppens transformation och Transfiguration och är för den som söker arbeta med alkemins stora mysterier kring odödlighetskroppen och om hur människan kan bli en Mikael vars namn betyder – vem är likt Gud? 


Klassiska elixir:


Rosens elixir: bringar allting till en fruktbar fullbordan liksom rosen väg. Består endast av rosor av mångahanda slag.


Prästinnans elixir: Ett elixir för den som vandrar Prästinnans heliggörande väg.


Hieros Gamos elixir: Det alkemiska bröllopets elixir.


Sophia – naturens ljus: Ett elixir infuserat av Sophia som naturens ljus och intelligens. Bringar naturens visdom till människan.


Tempelriddarens elixir: Ett kraftfullt och ridderligt elixir som är preparerat och konsekrerats i Temple Church i London med örter från stormästarens trädgård. Tempelriddarens elixir bringar svärdets skärpa och beskyddande kraft.


Kunskapens träd elixir: Kunskapens träd är ett unikt elixir som för oss åter till Arkadiens frukter och som beretts på Frankrikes mest heliga och alkemiska platser och där också konsekrerats ceremoniellt.

Detta är ett mystikt elixir som för oss in i hjärtat av både den esoteriska och den gnostiska traditionen för att där kunna plocka visdomens alkemiska frukter.


Marie Madeleine – eau de vie: Maria Magdalenas elixirärinfuserat med kraft  från hennes grotta i St Baume och preparerat med bergsmassivets heliga örter.


St Saras elixir: Detta elixir är preparerat  i Saintes Maries de la mer och infuserat med kraft från Sankta Saras krypta.


Apollons elixir:


Reintegrerande (av den mörke ängeln) elixir


Gyllene skattens elixir Detta mycket heliggörande elixir är infuserat med kraft från Rennes le Chateau och många andra franska kraftplatser. Ett gyllene elixir som för oss in i djupet av de alkemiska mysterierna om människans gudomliggörande.


Sanningens hjärta: Detta elixir låter fröet till det eteriska hjärtat blomstra genom att  det maskulina hjärtat förenas med det feminina hjärtat så att rosen i vårt bröst kan blomma ut. Konsekrerat på Frankrikes alkemiska platser.


Drottningen av Sabas elixir: bjuder på en magisk blandning av fyra elixir och aktiverar eterkroppen.


Övriga elixir:


Människodotterns elixir

Den gyllene ängeln:

Tors kraftelixir

Frejas Mirakel

Odens Magi

Sagas Skaldekonst

Sophias döttrar

Högre skyddande ängel

Den levande gudens elixir

Det alkemiska bröllopet

Graalens ängel

Högre skyddande ängel

Jordens ängel

Dianas elixir

Gudinnans sköld 

Transformation SLUT

Det gudomliga barnet

De tre Johannes elixir

Det alkemiska bröllopet

Urgudinnans elixir

Trubadurernas kärlek

Sophias eldvatten

Lazarustecknet

Den röde konungens elixir

Den svarta Madonnans elixir

Dionysos växtblod

Afrodites kärlekselixir 

Maria Magdalenas elixir SLUT

Den svarta jaguarens elixir

Det röda lejonets elixir SLUT

Isis magi

Den nya människan SLUT

Isis & Osiris


Pris 150 kr/st. Kan inhandlas vid Templets evenemang eller beställas via mail. Frakt 10 kr tillkommer då.


Nya salvor:


Afrodites sköna salva med oljeinfuserade örter och blomster samt eteriska oljor för vård och kärlek till ansiktet: 250 kr


Hjärtsalva med oljeinfuserade örter och blomster samt eteriska oljor för helande smörjelse av hjärta, bröst och hjärtchakrat: 250 kr


Maria Magdalens smörjelseolja:


Maria Magdalenas mycket exklusiva smörjelseolja som finns i två varianter och med ett tillhörande informationsblad är en av templets absoluta storfavoriter bland våra kunder. Finns som Roll on flaska i glas eller blå glasflaska med droppkork. Dess eteriska dofter och infuserade blomster passar sig för healing, läkande behandlingar och för smörjelse av våra sju chackran. De verkar både helande och levandegörande på eterkroppen och den fysiska kroppen och harmonierar kropp, själ och ande. De har en alkemiskt preparerad oljebas där örter har infuserats under lång tid under vägledning av det heliga balsamets bärarinna – Maria Magdalena!

Pris: Blå flaska & Roll on 230 kr


Gudinnan på jorden. Underbar och helande parfymolja som gläder alla våra subtila kroppar såväl de som möter bäraren av den.

Pris: 230 kr Alkemiska heliggörande oljor för våra sju chakran.

Pris per chakra: Roll on och brun flaska med pipett: 220 kr


Örtalkemi:


Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spao och ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.

I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir.  Genom ora et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.


Om du själv vill lära dig att skapa alkemiska elixir så håller Alkemiska Akademin en utbildning i  detta. Det är en praktisk utbildning som kommer åter augusti 2020. Den är mycket populär så boka i god tid!

Örtalkemi är också en modul i Sophiatemplets två-åriga Prästinneutbildning.


Alkemiska startkit:


Vi erbjuder också alkemiska tinktur startkit med Ärkeänglarna Mikael och Rafael, samt Venus som tema än så länge.  Det innehåller utvalda och alkemiskt heliggjorda örter i en vacker påse, en bägare med gyllene lock, filter samt instruktion för hur du tillreder din egna alkemiska tinktur.

De tre kiten som nu är klara innehåller Ärkeängeln Rafaels örter & Ärkeängeln Mikaels örter samt gudinnan Venus örter. Nu kan alla sätta igång med att skapa alkemiska tinktur. Pris: 200 kr. (porto tillkommer) eller inhandlas på våra evenemang. 

Evenemang

THE SECOND BOOK, CALLED, POEMANDER

MY THOUGHTS being once seriously busied about things that are, and my Understanding lifted up, all my bodily Senses being exceedingly holden back, as it is with them that are heavy of sleep, by reason either of fulness of meat, or of bodily labour: Methought I saw one of an exceeding great stature, and of an infinite greatness, call me by my name, and say unto me, What wouldst thou hear and see? Or what wouldst thou understand to learn and know?


2. Then said I, Who are Thou? I am, quoth he, Poemander, the mind of the great Lord, the most mighty and absolute Emperor: I know what thou wouldst have, and I am always present with thee.


3. Then I said, I would learn the things that are, and understand the nature of them, and know God. How? said he. I answered that I would gladly hear. Then said he, Have me again in they mind, and whasoever though wouldst learn, I will teach thee.


4. When he had thus said, he was changed in his Idea or Form, and straightway, in the twinkling of an eye, all things were opened unto me. And I saw an infinite sight, all things were become light, both sweet and exceeding pleasant; and I was wonderfully delighted in the beholding it.


5. But after a little while, there was a darkness made in part, coming down obliquely, fearful and hideous, which seemed unto me to be changed into a certain moist nature, unspeakably troubled, which yielded a smoke as from Fire; and from whence proceeded a voice unutterable, and very mournful, but inarticulate, inasmuch as it seemed to have come from the Light.


6. Then from that Light, a certain holy Word joined itself unto Nature, and outflew the pure and unmixed Fire from the moist nature upwards on high; it was exceeding Light, and sharp, and operative withal. And the Air, which was also light, followed the Spirit and mourned up to Fire (from the Earth and the Water), insomuch that it seemed to hang and depend upon it.


7. And the Earth and the Water stayed by themselves so mingled together, that the Earth could not be seen for the Water, but they were moved because of the Spiritual word that was carried upon them.


8. Then said Poemander unto me, Dost thou understand this vision, and what it meaneth? I shall know, said I. Then said he, I am that Light, the Mind, thy God, who am before that moist nature that appeared out of darkness; and that bright and lightful Word from the mind is the Son of God.


9. How is that, quoth I? Thus, replied he, understand it: That which in thee seeth and heareth, the Word of the Lord, and the Mind the Father, God, differ not one from the other; and the union of these is Life.
 Trismeg.--I thank thee. Pimand.--But first conceive well the Light in they mind, and know it.


10. When he had said thus, for a long time we looked steadfastly one upon the other, insomuch that I trembled at his Idea or Form.


11. But when he nodded to me, I beheld in my mind the Light that is in innumerable, and the truly indefinite ornament or world; and that the Fire is comprehended or contained in, or by a great moist Power, and constrained to keep its station.


12. These things I understood, seeing the word, or Pimander; and when I was mightily amazed, he said again unto me, Hast thou seen in thy mind that Archetypal Form which was before the interminated and infinite Beginning? Thus Pimander to me. But whence, quoth I, or whereof are the Elements of Nature made?
 Pimander.--Of the Will and counsel of God; which taking the Word, and beholding the beautiful World (in the Archetype thereof) imitated it, and so made this World, by the principles and vital seeds or Soul-like productions of itself.


13. For the Mind being God, Male and Female, Life and Light, brought forth by his Word another Mind or Workman; which being God of the Fire, and the Spirit, fashioned and formed seven other Governors, which in their circles contain the Sensible World, whose Government or disposition is called Fate or Destiny.


14. Straightway leaped out, or exalted itself from the downward Elements of God, The Word of God, into the clean and pure Workmanship of Nature, and was united to the Workman, Mind, for it was Consubstantial; and so the downward born elements of Nature were left without Reason, that they might be the only Matter.


15. But the Workman, Mind, together with the Word, containing the circles, and whirling them about, turned round as a wheel, his own Workmanships; and suffered them to be turned from an indefinite Beginning to an indeterminable end, for they always begin where they end.


16. And the Circulation or running round of these, as the mind willeth, out of the lower or downward-born Elements, brought forth unreasonable or brutish Creatures, for they had no reason, the Air flying things, and the Water such as swim.


17. And the Earth and the Water were separated, either from the other, as the Mind would; and the Earth brought forth from herself, such living creatures as she had, four-footed and creeping beasts, wild and tame.


18. But the Father of all things, the Mind being Life and Light, brought forth Man like unto himself, whom he loved s his proper Birth; for he was all beauteous, having the image of his Father.


19. For indeed God was exceedingly enamoured of his own form or shape, and delivered unto it all his own Workmanships. But he, seeing and understanding the Creation of the Workman in the whole, would needs also himself fall to work, and so was separated from the Father, being in the sphere of Generation or Operation.


20. Having all Power, he considered the Operations or Workmanships of the Seven; but they loved him, and everyone made him partaker of his own order.


21. And he learning diligently, and understanding their Essence, and partaking their Nature, resolved to pierce and break through the Circumference of the Circles, and to understand the power of him that sits upon the Fire.


22. And having already all power of mortal things, of the Living, and of the unreasonable creatures of the World, stooped down and peeped through the Harmony, and breaking through the strength of the Circles, so showed and made manifest the downward-born Nature, the fair and beautiful Shape or Form of God.


23. Which, when he saw, having in itself the unsatiable Beauty, and all the operations of the Seven Governors, and the Form or Shape of God, he smiled for love, as if he had seen the shape or likeness in the Water, or the shadow upon the Earth, of the fairest Human form.


24. And seeing in the Water a Shape, a Shape like unto himself, in himself he loved it, and would cohabit with it, and immediately upon the resolution ensued the operation, and brought forth the unreasonable Image or Shape.


25. Nature presently laying hold of what it so much loved, did wholly wrap herself about it, and they were mingled, for they loved one another.


26. And from this cause Man above all things that live upon earth is double: Mortal, because of his body, and Immortal, because of the substantial Man. For being immortal, and having power of all things, he yet suffers mortal things, and such as are subject to Fate or Destiny.


27. And therefore being above all Harmony, he is made and become a servant to Harmony, he is Hermaphrodite, or Male and Female, and watchful, he is governed by and subjected to a Father, that is both Male and Female, and watchful.


28. After these things, I said, Thou art my mind, and I am in love with Reason.


29. Then said Pimander, This is the Mystery that to this day is hidden and kept secret; for Nature being mingled with man, brought forth a Wonder most Wonderful; for he having the nature of the Harmony of the Seven, from him whom I told thee, the Fire and the Spirit, Nature continued not, but forthwith brought forth seven Men, all Males and Females, and sublime, or on high, according to the Natures of the seven Governors.


30. And after these things, O Pimander, quoth I, I am now come into a great desire and longing to hear; do not digress or run out.


31. But he said, Keep silence, for I have not yet finished the first speech.


32. Trism. Behold, I am silent.


33. Pim. The Generation therefore of these Seven was after this manner:--

The Air being Feminine and the Water desirous of Copulation, took from the Fire its ripeness, and from the aether Spirit, and so Nature produced Bodies after the species and shape of men.


34. And man was made of Life and Light, into Soul and Mind; of Life the soul, of Light the Mind.


35. And so all the members of the Sensible World, continued unto the period of the end, bearing rule and generating.


36. Hear now the rest of that speech thou so much desireth to hear.


37. When that period was fulfilled, the bond of all things was loosed and untied by the will of God; for all living Creatures being Hermaphroditical, or Male and Female, were loosed and untied together with man; and so the Males were apart by themselves and the Females likewise.


38. And straightways God said to the Holy Word, Increase in increasing and multiplying in multitude all you my Creatures and Workmanships. And let him that is endued with mind, know himself to be immortal; and that the cause of death is the love of the body, and let him learn all things that are.


39. When he had thus said, Providence by Fate of Harmony, made the mixtures and established the Generations, and all things were multiplied according to their kind. And he that knew himself, came at length to the Superstantial of every way substantial good.


40. But he that thro' the error of Love loved the Body, abideth wandering in darkness, sensible, suffering the things of death.


41. Trism. But why do they that are ignorant, sin so much, that they should therefore be deprived of immortality?


42. Pim. Thou seemest not to have understood what thou hast heard.


43. Trism. Peradventure I seem so to thee; but I both understand and remember them.


44. Pim. I am glad for thy sake if thou understoodest them.


45. Trism. Tell me why are they worthy of death, that are in death?


46. Pim. Because there goeth a sad and dismal darkness before its body; of which darkness is the moist nature, of which moist nature the Body consisteth in the sensible world, from whence death is derived. Has thou understood this aright?


47. Trism. But why, or how doth he that understands himself, go or pass into God?


48. Pim. That which the Word of God said, say I: Because the Father of all things consists of Life and Light, whereof man is made.


49. Trism. Thou sayest very well.


50. Pim. God and the Father is Light and Life, of which Man is made. If therefore thou learn and believe thyself to be of the Life and Light, thou shalt again pass into Life.


51. Trism. But yet tell me more, O my Mind, how I shall go into Life.


52. Pim. God saith, Let man, endued with a mind, mark, consider, and know himself well.


53. Trism. Have not all men a mind?


54. Pim. Take heed what thou sayest, for I the mind come unto men that are holy and good, pure and merciful, and that live piously and religiously; and my presence is a help unto them. And forthwith they know all things, and lovingly they supplicate and propitiate the Father; and blessing him, they give him thanks, and sing hymns unto him, being ordered and directed by filial Affection and natural Love. And before they give up their bodies to the death of them, they hate their senses, knowing their Works and Operations.


55. Rather I that am the Mind itself, will not suffer the operations or Works, which happen or belong to the body, to be finished and brought to perfection in them; but being the Porter or Doorkeeper, I will shut up the entrances of Evil, and cut off the thoughtful desires of filthy works.


56. But to the foolish, and evil, and wicked, and envious, and covetous, and murderous, and profane, I am far off, giving place to the revenging Demon, which applying unto him the sharpness of fire, tormenteth such a man sensible, and armeth him the more to all wickedness, that he may obtain the greater punishment.


57. And such an one never ceaseth, having unfulfiled desires, and unsatisfiable concupiscences, and always fighting in darkness; for the Demon always afflicts and tormenteth him continually, and increaseth the fire upon him more and more.


58. Trism. Thou hast, O Mind, most excellently taught me all things, as I desired; but tell me, moreover, after the return is made, what then?


59. Pim. First of all, in the resolution of the material body, the Body itself is given up to alteration, and the form which it had becometh invisible; and the idle manners are permitted, and left to the Demon, and the senses of the body return into their Fountains, being parts, and again made up into Operations.


60. And Anger, and concupiscence, go into the brutish or unreasonable nature; and the rest striveth upward by Harmony.


61. And to the first Zone it giveth the power it had of increasing and diminishing.


62. To the second, the machinations or plotting of evils, and one effectual deceit or craft.


63. To the third, the idle deceit of Concupiscence.


64. To the fourth, the desire of Rule, and unsatiable Ambition.


65. To the fifth, profane Boldness, and the headlong rashness of confidence.


66. To the sixth, Evil and ineffectual occasions of Riches.


67. To the seventh Zone, subtle Falsehood, always lying in wait.


68. And then being made naked of all the Operations of Harmony, it cometh to the Eighth Nature, having its proper power, and singeth praises to the father with the things that are, and all they that are present rejoice, and congratulate the coming of it; and being made like to them with whom it converseth, it heareth also the Powers that are above the Eighth Nature, singing Praise to God in a certain voice that is peculiar to them.


69. And then in order they return unto the Father, and themselves deliver themselves to the Powers, and becoming Powers they are in God.


70. This is the Good, and to them that know, to be desired.


71. Furthermore, why sayest thou, What resteth, but that understanding all men thou become a guide, and way-leader to them that are worthy; that the kind of Humanity, or Mankind, may be saved by God?


72. When Pimander had thus said unto me, he was mingled among the Powers.


73. But I, giving thanks, and blessing the father of all things, rose up, being enabled by him, and taught the Nature of the Nature of the whole, and having seen the greatest sight or spectacle.


74. And I began to Preach unto men, the beauty and fairness of Piety and Knowledge.


75. O ye people, men, born and made of the earth, which have given yourselves over to drunkenness and sleep, and to the ignorance of God, be sober and cease your surfeit, whereunto you are allured and visited by brutish and unreasonable sleep.


76. And they that heard me come willingly and with one accord; and then I said further:


77. Why, O Men of the Offspring of Earth, why have you delivered yourselves over unto Death, having power to partake of Immortality? Repent and change your minds, you that have together walked in Error, and have been darkened in ignorance.


78. Depart from that dark light, be partakers of Immortality, and leave or forsake corruption.


79. And some of them that heard me, mocking and scorning went away, and delivered themselves up to the way of Death.


80. But others casting themselves down before my feet, besought me that they might be taught; but I, causing them to rise up, became a guide of mankind, teaching them the reasons how, and by what means they may be saved. And I sowed in them the Words of Wisdom, and nourished them with Ambrozian Water of Immortality.


81. And when it was evening and the brightness of the same began wholly to go down, I commanded them to go down, I commanded them to give thanks to God; and when they had finished their thanksgiving, everyone returned to his own lodging.


82. But I wrote in myself the bounty and benevolence of Pimander; and being filled with what I most desired, I was exceedingly glad.


83. For the sleep of the body was the sober watchfulness of the mind; and the shutting of my eyes the true sight, and my silence great with child and full of good; and the pronouncing of my words the blossoms and fruits of good things.


84. And thus it came to pass or happened unto me, which I received from my mind, that is Pimander, the Lord of the Word; whereby I became inspired by God with the Truth.


85. For which cause, with my soul and whole strength, I give praise and blessing unto God the Father.


86. Holy is God, the Father of all things.


87. Holy is God, whose will is performed and accomplished by his own powers.


88. Holy is God, that determineth to be known, and is known by his own, or those that are his.


89. Holy art thou, that by thy Word has established all things.


90. Holy art thou, of whom all Nature is the Image.


91. Holy art thou, whom Nature hath not formed.


92. Holy art thou, that art stronger than all power.


93. Holy art thou, that art stronger than all excellency.


94. Holy art thou, that art better than all praise.


95. Accept these reasonable sacrifices from a pure soul, and a heart that stretched out unto thee.


96. O unspeakable, unutterable, to be praised with silence!


97. I beseech thee, that I may never err from the knowledge of thee; look mercifully upon me, and enable me, and enlighten with this Grace those that are in Ignorance, the brothers of my kind, but thy Sons.


98. Therefore I believe thee, and bear witness, and go into the Life and Light.


99. Blessed art thou, O Father; thy man would be sanctified with thee, as thou hast given him all power.


The End of The Second Book, Called, POEMANDER….

Alkemiutbildning 2021-2023


Alkemiska Akademin startar hösten 2021 återigen vår mycket uppskattade treåriga  utbildning i alkemi. Den nuvarande kursen blev snabbt fullbokad och deltagarna har nu endast en modul kvar på vägen att bli alkemiska mästare. Alla deltagare får vår stora alkemibok Alkemi – det gudomliga verket som kursbok!


Nivå 1: Fyra helgmoduler under ett år som lär ut grunderna i det alkemiska magnum opus. Modul 1: 25-26 september. Modul 2: 20-21 november.
Prima materia, alkemins fyra utvecklingsfaser, alkemins historia och filosofi. De tre principerna svavel, merkur och salt samt introduktion till de alkemiska bröllopen.


Nivå 2: Fyra helgmoduler under 2022-2023 som fördjupar kunnandet kring alkemins planeter och operationer och uppenbarar själens prima materia. Arbete med eter och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.


Nivå 3: Fyra helgmoduler under 2023-2024 med avancerad alkemi kring bröllopen och de alkemiska kropparna. Den himmelska prima materian och de vises sten. Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.


Varje helgmodul kostar 3300 kr (exklusive moms för företag) och betalas i anslutning till varje modul.


Nivå 1 (första året) med fyra moduler:


 • Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna. Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
 • Prima materia.
 • Kunskap om och att aktivt kunna arbeta med de tre alkemiska principerna.
 • Förståelse om hur själens kvaternitet skapar det hela Självet.
 • Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
 • Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.
 • Alkemins begreppsvärld, historik och grundläggande filosofi.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi.


Nivå 2 (andra året) med fyra moduler:


 • Arbete med alkemins planeter och operationer och uppenbarandet av själens prima materia.
 • Alkemins fördjupade filosofi och metafysik
 • Arbete med eter- och astralkroppen och den begynnande egyptiska odödlighetskroppen.
 • Egyptisk alkemi.
 • Hieros gamos
 • Skapelseoperationerna i makrokosmos och mikrokosmos.
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla – Mönstret för skapelsen.
 • De tre alkemiska bröllopen

Nivå 3 (tredje året) med fyra moduler:


 • Avancerad alkemi kring de alkemiska kropparna: blykroppen, silverkroppen , änglakroppen och guldkroppen.
 • Det alkemiska bröllopet.
 • Palingenesierna; de stora pånyttfödelserna.
 • Alpha & omega.
 • Den himmelska prima materian och De vises sten.
 • Corpus Glorificatum, odödlighetskroppen och människan som den levande stenen.

Köp boken på: Adlibris, Bokus och Amazon

Tänk på döden: En bok om Kabbalah, Alkemi och den Esoteriska läran.

Retreat: "Superwoman" endast för kvinnor

Välkommen till ett garanterat magiskt retreat på härliga Birkagården i Vasastan, Stockholm. Vi utlovar ett djupt läkande och frekvenshöjande retreat med ett tryggt hållande för utrensning av gammalt, uppgradering och nyorientering inför de nya energier som inträder 2021. Det blir ett shamanskt, yogiskt, dansant, alkemiskt och kvantfysiskt retreat där du får locka fram din fulla feminina kraft och inre power woman.

Workshop: "Skrifter och viktiga texter om alkemi"

Alkemi är en av de äldsta vetenskaperna inom mänskligheten som var känd och hedrad i alla forntida kulturer, eftersom den skyddade vetenskapen om att förvandla det grova och djuriska hos människan till en gudomlig varelse. Ändå, har tyvärr mänskligheten aldrig respekterat det gudomliga och försöker bara njuta av nöjen oavsett pris. Alkemi ger nyckeln för att låsa upp dörren för dem som vill lära sig att tillämpa den mystiska vetenskapen om alkemi i sitt eget liv.


Workshop: "Gnostiska mysterier"

Gnostikernas skrifter döljer otrolig kunskap för den uppriktiga sökaren, men för att förstå dem måste man först förstå Kabbalah, hebreiska och Alkemi.

Denna workshop ger dig en djup överblick över gnostikernas grundläggande kunskaper. Viktigast av allt kommer du att lära dig att förvärva din egen Gnosis,praktisk erfarenhet av sanningen.Workshop: "Astrologi, den antika konsten och vetenskapen för att väcka medvetandet”

Stjärnstrålning påverkar oss på subtila och djupgående sätt. Lär dig hur vi kan dra nytta av dessa krafter för att förbättra livet för oss alla. Riktig astrologi är en vetenskap om praktisk handling eller Gnosis, vars mål är en bättre värld för oss alla. Denna workshop kommer att introducera dig till det verkliga syftet med astrologi.

Workshop: "Kabbalah i teori och praktik"
Kabbalah (Hebreiska קבלה) stavas alternativ, Cabala, Qabalah från hebreiska קבל KBLH eller QBL, "att ta emot." En forntida esoterisk undervisning dold för oinvigda, vars grenar och många former har nått över hela världen. I grund och botten ger Kabbalah ett språk, struktur eller karta där vi kan börja förstå verkligheten, och därför är alla filosofier, religioner, vetenskaper och konst ett sätt att uttrycka kabbala, var och en på sitt sätt och nivå. Där det är oren, där finner vi argument, oenighet, fanatism, misstag etc. Roten till kabbala är vetenskapen och språket i de överlägsna världarna och är således objektiv, fullständig och utan brist, det sägs att "Alla upplysta varelser är överens", och deras naturliga överensstämmelse är en funktion av det väckta medvetandet. Kabbalah är språket för det medvetandet, så oenighet om dess mening och tolkning beror alltid på de subjektiva elementen i psyken.

Under workshopen får du lära dig om kabbalah och dess symbolers mysterier samt hur de kan förgylla den moderna människan. 

Stadsvandring: ”Den medeltida staden”

Vår färd går längs det medeltida Stockholms stadsmur med vissa
stopp där vi får höra om viktiga händelser i Stockholms historia, en
historia som innefattar allt från kärleksförvecklingar till mord.
Efter vandringen samlas vi å Sankta Clara, Lilla Nygatan 17, där måltid intages.

Workshop: "Esoterisk kristendom"

”Då trädde lärjungarna fram och sade till honom: »Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade och sade: Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet”. Matteus 13:10


Esoterisk kristendom representerar den avslöjade läran om evangeliets mysterier som normalt döljs för allmänheten.

Workshop: "Meditation"

Meditation är ett praktiskt verktyg som alla kan använda för att undersöka den verkliga naturen hos alla fenomen i naturen eller inom sig själva. Grunden för varje verklig andlig väg är vår egen upplevelse av sanningen. Vi förvärvar kunskap genom användning av medvetande. Meditation är konsten att utveckla medvetandet i alla dess nivåer och är viktigt i varje andlig tradition i världen. I denna workshop presenterar vi en översikt över de grundläggande stadierna och begreppen för en effektiv och genomträngande meditationsövning, inklusive koncentration, visualisering, fantasi, andning och mantra.

Healing center Stockholm

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Öppettider

Måndag - Fredag


09:00 - 17:00


Lördag


11:00 - 17:00


Söndag


Stängd